Det Nye Nord - 01.01.1922, Blaðsíða 11

Det Nye Nord - 01.01.1922, Blaðsíða 11
Januar .1922 DET NYE NORD Side 9 KUNSTcb literatur EN DANSK DIGTER OG TÆNKER. Df.t mærkelige — og forstemmende er sket — at i et fremmed Sprog, paa Tysk, er udkommet en dansk Digters Selvbekendelser. Bogen er tilsynela- dende gaaet upaaagtet hen for en dansk Læsekres, og til en Overførelse paa Dansk er ingen Skridt gjort. Dens Titel er — for mulige Lysthavende — Karl Gjellerup: Der Dichter und Denker in Selbstzeugnissen und Briefen. Bind I er udkommet hos Quelle & Meyer i Leipzig. Man mindes uvilkaarligt det gamle Ord, at ingen Profet er agtet i sit eget Land. Karl Gjellerup, en af dansk Poesis ældste og ejendommeligste Skikkelser, syntes godt paa Veja til at glide ud af Bevidstheden herhjemme, da Nobelprisen tilfaldt ham kort før hans Død i 1919. Rigtignok maatte Gjellerup dele den litte- rære Hædersbevisning med en anden dansk Digter, Henrik Pontoppidan, der unægtelig var mere populær, men som ifølge Statuterne — Udmærkelsen skulde i første Række tilfalde en Digter med udpræget ide- alistisk Produktion — egentlig ikke kunde anses for særlig kvalificeret. Det vakte nemlig igen lidt Op- mærksomhed om Gjellerups Navn, men kun for en Stund. Da den mærkelige og vidtfavnende Aand luk- kede sine Øjne, græd de fleste med tørre Taarer. Kun faa forstod, hvor rig og original en Digter der var gaaet bort. De ydre Forhold bidrog vel sit hertil. Karl Gjel- lerup havde siden 1892 fæstet Bo i Dresden, og per- sonlig stod han fremmed overfor det yngre Slægt- led herhjemme. Udover enkelte gamle Venskaber havde han heller intet selv gjort for at holde For- bindelsen vedlige; han udsendte sine Bøger samtidig paa Tysk og Dansk, men Udviklingen i Danmark — Politik og Aandsliv — kunde ikke vække hans In- teresse. Han læste kun i Ny og Næ en dansk Avis, og det mærkedes paa Sproget i hans sidste Bøger, at mange Germanismer havde sneget sig ind. Gjellerup var bleven den »Germanernes Lærling«, saadan som han profetisk døbte sig selv i en af sine Ungdomsromaner. Men mon han ikke blev dette, fordi han fandt Jordbunden saa lidt egnet for de store og evige Idéer, der var Basis for hans Digtning, fordi han i Danmark overvejende fandt et Publikum, for hvem Poesien frem for alt skulde være Under- holdning og lettilgængelig? Den Tid vil maaske komme, da Gjellerup faar en Renæssance i Danmark, da man forstaar de store Linjer i hans Digtning, da man lærer at opfatte Suset af et poetisk Vingefang, der er langt stærkere og dybere end i de Flestes tomme Virkelighedsskildringer; da man fornemmer, at her er Saft og Kraft — at man her staar overfor den virke- lige Digter af Guds Naade. Ikke Tilfældighederne og de løse Indfalds hurtigt købte Værk, men en Poesi født i Tænkning, baaret af rene og høje Tanker, en Arbejdets Digtning, som derfor ogsaa kræver Arbejde af sin Læser. Men det er smaat med Arbejdsmodet for Tiden i Danmark, ogsaa hvor det gælder om at læse noget, der kræver Tankeanspændelse. Karl Gjellerups Livserindringer blev desto værre afbrudte ved hans Død. Han naaede kun frem til omkring 1880, de første 23 Aar af et bevæget Ung- domsliv. Et senere Kapitel: »Seit ich sie zuerst sah«, der i fængslende Details fortæller om, hvordan han vandt den Kvinde, som blev hans trofaste Ledsager- inde hele Livet igennem, og hvis Træk han saare skønt har foreviget i Romanen »Minna«, har han kort efter Begivenheden skrevet paa Dansk. Hans Hustru har nu oversat det, og det danner Erindringernes Epilog. Disse Erindringer udgør en sjælden interessant og fængslende Læsning. Et skønt Billede, baaret af den største Sympati, giver han af Plejefaderen, Præsten Johannes Fibiger, ogsaa han er meget af en Digter, i hvert Fald en Poesiens Troende, en grublende og dyb Natur. Hvis det er rigtigt, hvad de nye Arve- lighedsteorier gaar ud paa, at en Menneskes aandelige Habitus bestemmes vel saa meget ved Opdragelse og Milieu som ved Arv, der kun bestemmer de rent fy- siske Forhold, tør det vel siges, at Karl Gjellerup har taget en betydelig Arv i Eje efter sin udmærkede Plejefader. En Række henrivende Billeder fremmanes fra Hjemmet, først i København, siden i den gamle sydsjællandske Præstegaard. Vi mødes med Faderens intime Ven, Kunsthistorikeren Høyen, og med Onklen, den historiske Professor Edv. Holm, et Produkt af fin københavnsk Overklassekultur, og tilbringer Aftener baade i kultiverede Hjem og i Studerekamre. Od saa oplades den unge Students Øren for Musikens Kunst, og ogsaa her bliver han en begejstret og fanatisk Troende. Det fører til Bekendtskab med Niels W. Gade, af hvem ogsaa findes et henrivende Portræt, og til Indleven i Musikkrese. Men for Musiken glemmes ikke Poesien. Samtidig med, at den allerede vantro Student for Honnørens — og sin Plejefaders — Skyld forbereder sig til theologisk Embedseksamen, digter han løs i hver ledig Stund, han kan hugge fra Dog- matiken og Kirkehistorien. Og et halvt Aar efter udsen- der han under Pseudonymen E p i g o n o s sin første Bog, Romanen »En Idealist«, en Slags Selvbeskuelse, en Blanding af Tro og Atheisme. At den unge Digter troede at maatte sværge til Tidens Program, Realis- men, der kun ønskede moderne Problemer paa sit Program, var ikke saa underligt. Men denne Alliance var en ganske kunstig og ganske stridende mod Gjel- lerups Naturel, som gav baade Død og Djævel i Virke- ligheden og kun tilbad Idéerne. Han indsaa da ogsaa snart Fejltagelsen og flygtede fra Radikalismens Faner.

x

Det Nye Nord

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Det Nye Nord
https://timarit.is/publication/1307

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.