Det Nye Nord - 01.01.1922, Blaðsíða 12

Det Nye Nord - 01.01.1922, Blaðsíða 12
Side 10 DET NYE NORD Januar 1922 Gennembruddet til sin dybeste og inderligste poetiske Natur fandt han ved Dramaet »Brynhild«, skrevet under stærke personlige Brydninger, en Kærlighedens Højsang i en mesterlig Form. Et af de sublimeste Digterværker i dansk Poesi, langtfra kendt og vurderet efter Betydning. Hvordan Gjellerups videre Digterbane formede sig, er det ikke her Stedet at udrede. Lad det være nok at fremkalde for Erindringen og anbefale til fornyet Læsning Hovedværker som »Minna«, Dramaerne »Wuthhorn« og »Herman Vandel« — Værker, for- kastede af det kgl. privil. Theater, der ikke kendte sin Besøgelses Tid; eller de tænkevægtige og skønne Arbejder »Pilgrimmen Kamanita« og »Den Fuldendtes Hustru«, bievne til under Studiet af buddhistisk Filo- sofi — eller et Mesterværk fra de sidste Aar, Romanen »Guds Venner« med Baggrund fra tysk Middelalder. Den tyske Bog er fuld af Vemod. Den fortæller om en Kamp op mod Idealerne, ofte ført under vanske- lige Kaar, men aldrig opgivet — altid fortsat indtil et stort og ædelt Hjerte brast. Per aspera ad a s t r a ! \ Julius Clausen. DANSK FILHARMONISK SELSKAB. et er trist at maatte tilstaa, at København som Musikby betragtet ikke er store Ting værd. Det har ganske særligt i de senere Aar bekræftet sig Gang paa Gang, at vor Hovedstad i denne Henseende ikke kan holde Maal med blot mellemstore svenske eller tyske Provinsbyer. En By som Gøteborg, der jo paa langt nær ikke naar København i Størrelse, er som bekendt i Stand til at afholde hele 75 faste Orkester- koncerter om Aaret, et Tal, som København er sør- gelig langt fra at komme op paa. Ikke engang i den gode Pengetid for et Par Aar siden lykkedes det at drive Musikinteressen her- hjemme saa højt, at man ved en fast Garantisum kunde faa sikret selv et mindre Antal Symfonikon- certer om Aaret. Alt hvad vi har naaet er at faa stif- tet det saakaldte »Københavns Symfoniorkester«, der dog ret beset ikke betyder stort andet end en øko- nomisk Betryggelse af det allerede bestaaende Palæ- orkester — i og for sig en saare glædelig Begivenhed. Men dette betyder paa den anden Side hverken nogen kvalitativ eller kvantitativ Forbedring af vore Orke- sterforhold med deraf følgende flere eller bedre Or- kesterkoncerter. Et meget betydningsfuldt Skridt blev der dog gjort i denne Retning ved Stiftelsen af »Dansk filharmonisk Selskab«. Formaalet var det bedste, hvilede paa en baade bred og sund Basis, den nemlig ved seks aar- lige Orkesterkoncerter at bringe værdifuld ny eller sjældent opført Musik frem i god kunstnerisk Ud førelse. Og Selskabets første Sæson ifjor gav gode Løfter for Fremtiden. Dirigenten, Paul v. Klenau, vi- ste sig som en baade ævnerig og energisk Mand, hvis Initiativ vi kan takke for Bekendtskabet med en Række interessante moderne Værker, der hidtil var ukendt herhjemme, og som sikkert uden hans Mel- lemkomst endnu havde været fremmed for Køben- havn. Under normale Forhold havde derfor »Dansk fil- harmonisk Selskab« rimeligvis kunnet begynde sin anden Koncertvinter under de bedste Avspicier. Vort musikalske Publikums Interesse havde sikkert været betydelig nok til — i hvert Fald i Forbindelse med visse forhaandenværende økonomiske Garantier — at kunne sikre det nye Foretagendes Levedygtighed i Fremtiden. Og vore Musikelskere, hvis Krav til Or- kestermusik ikke dækkes af de populære Palækon- certer og vore faa, mest paa et specielt Program anlagte Musikforeningers ikke overvældende talrige Koncerter, havde saa dog haft disse fem aarlige Kon- certer at se hen til som sikre Lyspunkter i Vinter sæsonen. Ganske vist: selv om man til »Dansk fil- harmonisk Selskab«s 5 Koncerter lægger de 24 popu- lære Palækoncerter og yderligere øger denne Sum med det Dusin, vore Musikforeningers og det kgl. Kapels aarlige Koncerter udgør, saa naar vi alt ialt ikke saa svært meget over Halvdelen af det Tal, som de lykkelige Gøteborgere er oppe paa. Men netop fordi den samlede Sum er forholdsvis ringe, betyder de fem nye Koncerter en meget væsentlig Del af det hele. Saa meget des smerteligere er det at maatte tilstaa, at den stadig tiltagende Pengeknaphed i alle Forhold herhjemme har været paa Nippet til at blive kata- strofal for »Dansk filharmonisk Selskab«. Der røbes ingen Hemmelighed, naar det her siges, at det ny- dannede Selskab allerede ved sit andet Leveaars Begyndelse stod overfor betydelige økonomiske Van- skeligheder. Og at man begyndte paa indeværende Sæson uden nogen absolut betryggende Sikkerhed for at kunne føre det lovede Antal Koncerter igennem. Det er jo nu desværre engang saadan, at Kravene til Kunst i alle Former er noget af det første, man mener at maatte slaa af paa, naar det begynder at ebbe i Pengepungen. Saasom Raabene fra Maven og fra Legemets andre mer eller mindre ædle Dele ge- menligvis lyder nogle Grader kraftigere og mere ublufærdigt end de stille Stemmer fra vort kære Jegs aandigere Bestanddele, saa bliver det disse sidste, der først kommer tilkort. Paa Urtekræmmerens, Skræ- derens og Biografteatrets Konto spares der ikke før til allersidst. Den overflødige Luksus giver man først Afkald paa. Og lad os være ærlige: for de allerfleste Mennesker er en Koncertbillet, en Bog eller et smukt Maleri en langt større Luksus end en Cigar, en Flaske dyr Parfume eller et kostbart Pariser- toilette.

x

Det Nye Nord

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Det Nye Nord
https://timarit.is/publication/1307

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.