Det Nye Nord - 01.10.1922, Blaðsíða 14

Det Nye Nord - 01.10.1922, Blaðsíða 14
Side 176 DET NYE NORD Oktober 1922 Der kan paa et bestemt Terrain kun leve en vis Mængde Vildt. Under en Samfundsordning med en given Produktionsform kan der indenfor Statsomraa- det kun leve et vist Antal Mennesker. De oversky- dende maa enten dø eller udvandre, og Befolknings- forøgelsen maa kunstigt indskrænkes — med mindre Produktions- og Trafikudvikling og politiske Magtfor- hold muliggør Eksport og Import. Dette afføder den imperialistiske Kamp om Tilegnelse af Raastoffer og Beherskelse af Markeder. Ikke blot Kapitalen, men ogsaa Arbejdet, ikke blot Producenter, men ogsaa Konsumenter er interesserede heri. De engelske Ar- bejdere har Interesse af, at den indiske Bomuld gaar til Lancashire og derfra som færdig Vare sælges til Hinduerne — d. v. s. de er interesserede i, at Eng- land behersker Indien, og at dette ikke selv udvikler en Bomuldsindustri. De franske Arbejdere er interes- serede i, at de lothringske Jernværker kan disponere over Ruhrdistriktets Kokes — d. v. s. i, at Frankrig direkte eller indirekte behersker dette Stykke tysk Jord. Kain slog Abel ihjel, fordi Gud med Velvillie saa paa dennes Offer, hvorfor Kain maatte mene, at Abels Fremtidsudsigter i dette Liv var gode, og hans egne daarlige. Det Kampinstinkt, den Kamplyst, der ligger i de enkelte Individer — the rugged fighting qualities, som Rosevelt kalder det — organiseres af Staten til Opnaaelse af fælles Formaal. Det er blevet det under enhver Samfundstilstand: i Slægtsamfundet, Stammen, det fevdalistiske Standssamfund, den halvt fevdalis- tiske, halvt nationale Enevoldsstat og i den moderne Nationalstat, der har gjort Krigene til Folkekrige. I »Die grossen Måchte« slutter L. v. Ranke 1833 en Oversigt over den europæiske Statspolitik fra Ludvig XIV til efter Napoleon med følgende Be- tragtning: »Det kan se ud, som om kun Besiddelsernes Omfang, Militærets Magt, Rigdommens Størrelse og en vis Andel i den almindelige Kultur har Værdi for Staten. Men hvis der nogensinde har fundet Begivenheder Sted, der ér egnede til at sønderrive en saadan Vild- farelse, saa har det været Begivenhederne i vor Tid. De har ladet Betydningen af den moralske Kraft, der for Staten findes i Nationaliteten, paany træde frem for den almindelige Bevidsthed. Hvad var der blevet af vore Stater, hvis de ikke havde modtaget nyt Liv gennem det nationale Princip, paa hvilket de er grun- dede. Uden dette vilde de ikke bestaa. Verdenshi- storien frembyder ikke en saadan tilfældig Kamp mod hverandre, Overfald paa hverandre og Følgen efter hverandre af Stater og Folk, som det ved første Øjekast kan se ud til. Heller ikke er den ofte saa tvivlsomme Fremme af Kulturen deres eneste Indhold. Det er Kræfter, og tilmed aandelige, livsfrembringende, skabende Kræfter, der selv er Liv, det er moralske Energier, som vi øjner i deres Udvikling. De kan ikke defineres, formes i Begreber; men man kan iagt- tage, opfatte dem; man kan naa til en Indleven i deres Eksistens. De blomstrer, opfylder Verden, træ- der frem paa de mest forskelligartede Maader, be- kæmper, indskrænker, overvælder hverandre; i deres Vekselvirkning og deres Rækkefølge, i deres Liv, i deres Forgaaen eller deres Genoplivelse, der da rum- mer stedse større Fylde, højere Betydning, videre Om- fang, ligger Verdenshistoriens Hemmelighed!« Denne Hemmelighed er endnu ikke afsløret. Men ud fra et lille Hundredaars senere Erfaringer har K j e 11 é n i sine omfattende Værker ydet vægtige Bidrag til det kalejdoskopiske Verdensbilledes Belys- ning, og hans socialistiske Landsmand, Steffen, siger i »Krig och Kultur«, at det overnationale Fæ- nomen, Imperialismen, som Ranke ikke kendte i dets mere moderne Form, er »som universelt verdenshi- storisk Fænomen det absolutte Bevis for, at Verdens- ekspansion af Samfund og Kultur, social og kulturel Verdenserobring, udgør almenmenneskelige Grundten- denser. De er universelt menneskelige Ytringer af en sjælelig Vækst og Stræben, som principielt ikke aner- kender andre ydre Grænser for en Stats Magtudvi- delse end de af Jordklodens (»Verdens«) materielle Udstrækning betingede Grænser.« Jo mindre man er i Stand til rationelt — d. v. s. ud fra rent materielt-mekaniske Grundsætninger med Udelukkelse af imponderabile Faktorers Indvirkninger — at beregne Udviklingens Gang, desto mere famlende maa Statsmandens Gerning blive, Napoleon taler da ogsaa om, at Politik er Skæbne, og Bismarck erklærer: »Jo længere jeg arbejder med Politik, desto ringere bliver min Tro paa menneskelig Beregning.« Eller i et Brev til sin Hustru: »Man lærer sig i min Bestilling let, at man kan være lige saa klog som de klogeste i denne Verden, og dog vandrer man paa et hvilket som helst Tidspunkt ind i det næste Minut som et Barn i Mørke!« Dette er næppe helt rigtigt. Ofte kan en Udviklings Retning ses, selv om dens Hastighed ikke kan be- regnes. Bismarcks Samling af det tyske Rige — og de hertil førende Krige med Danmark, Østrig og Frankrig — var ikke et Resultat af skjulte Kræfters Virken, lige saa lidt som det er helt rigtigt, at det britiske Imperium er skabt i Distraktion (in a fit of absence of mind). Noget andet er, at Bismarck utvivl- somt ikke i sin senere Kanslertilværelse gennemskuede Fremtidens Slør, og at Lloyd George ikke har begrebet Forskellen paa en opportunistisk Partipolitiker og et Imperiums Statsstyrer. Angelsakseren Homer Lea skrev i 1912 en Bog, der danner et yderst interessant Sidestykke til Tyske- ren Bernh ardis samme Aar udsendte Skrift om »Tyskland og den næste Krig«. Homer Lea’s »The Day of the Saxon« er kun endnu mere haandfast realistisk: »De samme Aarsager og Midler, som skabte

x

Det Nye Nord

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Det Nye Nord
https://timarit.is/publication/1307

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.