Mosfellingur - 24.02.2006, Blaðsíða 1

Mosfellingur - 24.02.2006, Blaðsíða 1
 3. tbl. 5. árg. föstudagur 24. febrúar 2006. Dreift frítt inn á öll heimili og fyrirtæki í Mosfellsbæ, Kjalarnesi og Kjós. MOSFELLINGUR Línur farnar að skýrast fyrir komandi bæjarstjórnarkosningar EIGN VIKUNNAR Sjá nánar á bls. 8-9 Sími: 586 8080 www.fastmos.is Súluhöfði – 216,7 m2 einbýlishús Kjarna, Þverholti 2Mosfellsbæ * NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá í sölu mjög fallegt og sjarmerandi175,8 einbýlishús á einni hæð ásamt 40,9 m2 bílskúr rétt við golfvöllMosfellsbæjar. Húsið er kandískt hús byggt árið 2000. Skipulaghússins er mjög gott, stórt eldhús með borðstofu, stofa með arni,4 svefnherbergi, baðherbergi m/kari og sturtu, fataherbergi inn afhjónah., þvottahús og gestasalerni. Flísar og merbau parket ágólfum. Verð kr. 49,7 m. Einar PállLöggiltur fasteignasali Hildur Lína Akurholt – 233 m2 einbýlishús 233,4 m2 einbýlishús á einni hæð, þar af63,7 m2 bílskúr við Akurholt í Mosfellsbæ.Undir íbúðinni er útgrafinn kjallari, þar ermöguleiki á ca. 80 m2 aukarými. Húsiðskiptist í 4 svefnherbergi, stóra stofu m/arni,eldhús með fallegri innréttingu ogbaðherbergi m/hornbaðkari og sturtu. Alvörubílskúr með gryfju og miklu geymsluplássi.Útgrafinn kjallari undir húsinu gefur ýmistækifæri. **Verð kr. 39,9 m.** Fellsás – 267,7 m2 parhús m/aukaíbúð. *NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá 267,7 m2 parhúsá 2 hæðum með aukaíbúð á jarðhæð, innst íbotnlanga með miklu útsýni við Fellsás íMosfellsbæ. Aðalhæðin skiptist í stofu, eldhús,2 svefnherbergi, baðherbergi og vinnuaðstöðu,auk þess er bílskúr á þessari hæð. Á jarðhæðer búið að innrétta góða 103 m2 aukaíbúð,með eldhúsi, baðherbergi, stofu, svefnherbergiog holi. Undir bílskúrnum er 32 m2 rými semmögulegt væri að nýta. Þetta er tilvalin eignfyrir tvær fjölskyldur eða til útleigu.Verð kr. 49,0 m.Skeljatangi – 4ra herb. * NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá fallega 94,2m2, 4ra herbergja íbúð í litlu fjórbýlishúsií einu vinsælasta hverfi Mosfellsbæjar. Þrjúgóð svefnherbergi, lokað eldhús, góð stofa,baðherbergi og geymsla. Sameiginleg lóðtil fyrirmyndar og gönguleið að húsihellulögð með snjóbræðslu. Lágafellsskóliog leikskólinn Hulduberg er rétt hjá og þvítilvalin eign fyrir barnafjölskyldu.Verð kr. 21,8 m. Álmholt – 236 m2 einbýli + aukaíb. * NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá í einkasölu236,1 m2 einbýlishús með aukaíbúð í kjallar,þar af 48,2 m2 tvöfaldur bílskúr. Aðalhæðiner 140 m2 og skiptist í stofu, eldhús,þvottahús, 4 svefnherbergi og baðherbergi.Í kjallara eru björt 2ja herbergja íbúð tilvalintil útleigu eða fyrir unglinginn. Húsið stendurdjúpt í lóðinni og stórt og gott bílaplan ogmikill suðurgarður. Verð kr. 48,9 m.Þverholt – 114 m2 íbúð. * NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá þessa 114,1m2, 3ja herbergja íbúð á 2. hæð við Þverholtí Mosfellsbæ. Eldhús með U-lagainnréttingu, góðum borðkrók ogbúrherbergi, stór stofa, baðherbergi m/kariog sturtu, gott svefnherbergi og stórthjónaherbergi + fataherbergi. Þetta er stórog rúmgóð íbúð með möguleika á 3jasvefnherberginu. Verð kr. 20,3 m. Miðholt – 3ja herb. * NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá 83,5 m2 3jaherbergja íbúð á efstu hæð í miðbæMosfellsbæjar. Mahony parket er á holi,stofu og tveimur svefnherbergjum, dúkurá baði og flísar á forstofu og þvottahúsi.Gott eldhús með borðkrók og flísaparketiá gólfi. Þetta er falleg og björt íbúðmiðsvæðis í Mosfellsbæ. Gott útsýni tilnorðurs að Esjunni og svalir í suður.Verð kr. 17,4 m.Þrastarhöfði – 3ja herb + stæði * NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá nýja 91,5m2, 3ja herbergja íbúð á efstu hæð í 3jahæða fjölbýli ásamt stæði í bílageymslu,við Þrastarhöfða 4-6 í Mosfellsbæ. Íbúðiner stílhrein og falleg, hvítar innréttingar oginnihurðar, hvíttað eikarplastparket á gólfumen svartar náttúruflísar á forstofu, þvottahúsiog baðherbergi. Íbúðin er til afhendingarstrax. Mjög fallegt útsýni er úr íbúðinni tilsuðvesturs. Verð kr. 21,9 m. Skeljatangi – 3ja herb. * NÝTT Á SKRÁ* 84,9 m2, 3ja herbergjaPermaform íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýli ábarnvænum stað við Skeljatanga íMosfellsbæ. Tvö góð svefnherbergi,baðherbergi m/sturtu, sér geymsla og björtstofa og eldhús. Húsið stendur í þyrpingusvipaðra húsa, í miðju hennar er lítiðbarnaleiksvæði. Tilvalin eign fyrir barnafólk.Verð kr. 19,3 m. Furubyggð – 109,5 m2 raðhús * NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá í sölu 109,5m2 raðhús á einni hæð við Furubyggð.Í húsinu eru þrjú svefnherbergi, stór stofaog eldhús, hol, baðherbergi og sérþvottahús. Gott bílastæði er fyrir framanhúsið og sér afgirtur garður í suðurátt.Húsið er byggt árið 1990, en komið er aðandlitslyftingu og því tilvalið tækifæri fyrirlaghenta. Verð kr. 26,9 m. Krókabyggð – 108 m2 endaraðhús Erum með 96 m2 endaraðhús með 12 m2millilofti við Krókabyggð. Í íbúðinni eru 3góð svefnherbergi, baðherbergi með kari,eldhús og rúmgóð stofa. Þetta er tilvalineign fyrir þá sem vilja skapa sinn eigin stílá íbúðina. **Verð kr. 25,8 m.** Sími: 586 8080 www.fastmos.is Þrastarhöfði – 4ra herb Kjarna, Þverholti 2Mosfellsbæ * NÝTT Á SKRÁ* Vorum að spánýja 4ra herbergja 107,8 m2endaíbúð á efstu hæð í nýju 3ja hæða fjölbýli við Þrastarhöfðaí Mosfellsbæ. Íbúðin er til afhendingar strax og afhendist fullbúinán gólfefna, en baðherbergi er flísalagt og flísar eru á þvottahúsi.Fallegar eikarinnréttingar eru í eldhúsi, svefnherbergjum ogbaði. Glæsilegt útsýni er til vesturs út á sundin. Frábærstaðsetning í nýju hverfi, rétt hjá skóla og leikskóla. Verð kr.23,9 milljónir Einar PállLöggiltur fasteignasali Hildur Lína Merkjateigur – 186,6 m2 einbýli Fallegt einbýlishús á einni hæð meðrúmgóðum 46 m2 bílskúr í grónu hverfi íMosfellsbæ. Í húsinu eru 4 svefnherbergi,stofa, borðstofa, eldhús, stórtmiðrými/fjölskyldurými, sér þvottahús ogbaðherbergi m/kari og sturtu. Húsið lítur velút og fyrir framan húsið er fallegursuðurgarður. Bílaplan er hellulagtm/snjóbræðslu. Verð kr. 39,5 m. Reykjahvoll – 252, m2 fokhelt einbýli Fokhelt 252,1 m2 einbýlishús á einni hæð meðtvöföldum bílskúr á einstökum útsýnisstað íMosfellsbæ. Húsið er fokhelt í dag, ljósmarmaramulningi á veggjum, aluzink bárujárná þaki, mahony gluggar og inngangshurðarog tvær hvítar bílskúrshurðar. Húsið stendurhátt í byggðinni með einsakt útsýni yfirMosfellsbæ og fellin. Frábær hönnun, 4svefnherbergi, 2 baðherbergi, stór stofa,borðstofa og eldhús. Húsið er tilbúið tilafhendingar. Verð kr. 39,9 m. Tröllateigur – 4ra herb. Erum með stóra og bjarta 4ra herbergjaendaíbúð í nýju fjölbýli við miðbæMosfellsbæjar. Íbúðin er á 2. hæð, en gengiðer inn í íbúðina frá götu, en úr stofu ergengið út svalir með fallegu útsýni aðEsjunni. 3 rúmgóð svefnherbergi, sérþvottahús, baðherbergi með sturtu ogbaðkari. Hvíttað birki í öllum innréttingum,flísar á forstofu, baði og þvottahús, hnotuplastparket á öðrum gólfum.**Verð kr. 24,9 m.** Urðarholt – 150 m2 atvinnuhúsnæði * NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá í einkasölu150 m2 atvinnuhúsnæði á jarðhæð í miðbæMosfellsbæjar. Gott verslunarpláss og innaf því hefur verið innréttuð íbúðaraðstaða.Gott gluggapláss er út á bílastæðið og gottaðgengi. Rýmið stendur við Mosfellsbakaríssem er eitt best bakarí á landinu.Verð kr. 22,5 m. Þverholt – 3ja herb. *NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá 114,3 m2,3ja herbergja íbúð á 3ja hæð í góðu fjölbýlií Mosfellsbæ. Þetta er stór og björt íbúð, 2góð svefnherbergi, fataherbergi inn afhjónah., baðherbergi með kari ogsturtuklefa, sér þvottahúsi, rúmgóð stofaog eldhús með góðum borðkrók. Mögulegtværi að stúka af 3ja svefnherbergið.Suðursvalir og stutt í alla þjónustu. Íbúðingetur verið laust strax.Verð kr. 21,3 m Tröllateigur 141-150 m2 íbúðir Eigum aðeins eftir tvær 141-150 m2 íbúðirí nýju fjórbýlishúsi í byggingu við Tröllateig43 í Mosfellsbæ. Húsið er eitt síðustu húsaí nýju hverfi sem er að rísa við miðbæðMosfellsbæjar. Stutt er í alla þjónustu, skólaog íþróttasvæði. Íbúðirnar eru 3ja – 5herbergja og afhendast fullbúnar meðinnréttingum, en án gólfefna, en þó verðurbaðherbergi og þvottahús flísalagt.Íbúðirnar verða afhentar í maí og júní 2006.Verð frá kr. 27,9 m. Einbýlishúsalóð í Þrastarhöfða Erum með í einkasölu 760,3 m2byggingarlóð undir einbýlishús ÍÞrastarhöfðanum í Mosfellsbæ. Heimilt erað byggja allt að 270 m2 hús, hámark 240m2 á jarðhæð og hámark 60 m2 efri hæð.Aðaluppdráttur af 240 m2 húsi fylgir með.Lóðin er í nýju hverfi rétt við golfvöllMosfellsbæjar, nýr leikskóli og grunnskólieru í örskots fjarlægð og sundlaug íbyggingu. Ásland – 203,8 m2 parhús Erum með mjög glæsilegt parhús, innst íbotnlanga með glæsilegu útsýni. Húsiðer á tveimur hæðum, á jarðhæð er bílskúr,forstofa og 2ja herbergja íbúð, en á efrihæðinni er stór stofa, eldhús, baðherbergiog 2-3 svefnherbergi. Stórt hellulagtbílaplan og timburverönd aðlöguð aðnáttúrugrjóti. Húsið stendur hátt í lóðinniog því einstakt útsýni frá því.Verð kr. 49,7 m. NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá fallega 94,2 m2, 4ra herbergja íbúðí litlu fjórbýlishúsi á fallegum stað í Skeljatanga. Þrjú góðsvefnherbergi, eldhús, stofa, flísalagt baðherbergi og þvottahús.Sameiginleg lóð til fyrirmyndar og lítið barnaleiksvæði í augsýn.Lágafellsskóli og leikskólinn Hulduberg er rétt hjá og því tilvalineign fyrir barnafjölskyldu.Verð kr. 22,3 m. Skeljatangi – 4ra herb. Einbýlishúsalóð í Mosfellsdal *NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá í sölu 1,2 ha lóð undireinbýlishús og frístundarbúskap fremst íMosfellsdalnum. Fallegur staður, milliÞingvallarvegar og Suðurár. Allar nánariupplýsingar gefur Einar Páll Fallegt 94,27 m2 4ra herbergja íbúð í litlu fjórbýlishúsi - 3 góð svefnherbergi Skeljatangi NÝTT Á SKRÁ Verð kr. 21,8 millj. Lj ós m . M ag nú s M ár 4ra herb. Mosfellingur birtir nöfn frambjóðenda þeirra lista sem fullmótaðir eru fiJÓ‹VAKI Litir: Grænn: pantone 356cvu Rau•ur: pantone 485cvu

x

Mosfellingur

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Mosfellingur
https://timarit.is/publication/1311

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.