Þjóðólfur

Tölublað

Þjóðólfur - 14.09.1942, Blaðsíða 1

Þjóðólfur - 14.09.1942, Blaðsíða 1
Raunverulegt sjálfstæði þjððarinnar er að fjara ðt. Öngþveiti, hrun og neyð- arástand eru framtíðarvonir hennar! Foringjðklíkur sérhagsmunaflokkanna heyja blint kapphlaup um það, hver þeirra eigi að öðlast einræðisvald með tilstyrk erlendra ríkja. Landið er stjórnlaust. holskeflur verðbólgunnar flæða YFIR ÞJÓÐINA. STÓRFELLDAR HÆKKANIR Á VERÐLAGI OG KAUP- GJALDI ERU DAGLEGIR VIÐBURÐIR. VERÐMÆLIR ÞJÓÐARINNAR RÝRNAR AÐ SAMA SKAPI. HIÐ HITASÓTTARKENNDA KAPPHLAUP UM ÞÁ HLUTI, ER MENN HYGGJA RAUNVERULEG VERÐMÆTI, EYKST í RÉTTUM HLUTFÖLLUM VIÐ MINNKANDI VERÐGILDI PENINGANNA. Auðurinn leitar þangað, sem hann er fyrir. Verð- mætin safnast á hendur fámennrar auðmannastéttar, en allur almenningur er ofurseldur þeim óhugnanlegu ör- lögum að verða því fátækari, sem hann fær fleiri krón- ur fyrir vinnu sína. Vaxandi seðlaútgáfa skapar aukna eftirspurn á ölliun sviðum. Verðlag er ákveðið á upp- boði, þar sem tugir manna keppa um hvern einasta hlut. Fjárhagslegt öryggi í þjóðfélaginu er að fjara út. Hver „skrúfan“ rekur aðra. Endalokin virðast ekki geta orðið nema á einn veg. Algert hrun, efnahagslegt öng- þveiti og neyðarástand hljóta að verða afleiðingar þeirr- ar stjórnarstefnu, er fylgt hefur verið frá stríðsbyrjun. Útgefandi: MUNINN h. f. Afgreiðsla og augiýsingar: Laufásvegi 4, sími 2923. Þjóðólfur kemur út á hverjum mánudegi og aukablöð eftir þörf- um. Verð kr, 6,00 á misseri, j lausasölu 25 aursr, Áákriftargjöld greiðiat fyrirfram. Vflúnfipiaat K, f. ItÚSSLANDl cr ofurþunga * himiarþýzku sóknar enn sem fyrr beint að Stalíngrad. Virðist Þjóðverjum stöðugt verða nokkuð ágengt í sókn sinni, en rússneski herinn veitir afburða hart viðnám. Hafa orustur nú staðið um Stal- íngrad miklum mun lengur en bú- izt var við og er Þjóðverjum sóknin hin torveld- Vígstöðvamar. asta. Þó orkar það ekki tvímælis, að aðstaða Rússa er hin örðugasta. Hafa þeir vafalaust ekki not Stal- íngrad og flutninga um Volgu svo sem áður var, þegar bardag- ar hafa færzt jafn nærri borginni og raun ber vitni. í Kákasus held- ur sókn Þjóðverja áfram, en er hinsvegar fremur hæg, enda skil- yrði þar til sóknar hin erfiðustu og Rússar verjast hvarvetna vel. Á miðvígstöðvunum halda Rússar uppi nokkrum sóknaraðgerðum, en án þess að til nokkurra veru- legra tíðinda dragi. — Á Nýju- Guineu hefur framsókn Japana verið hröð í síðustu viku, en á Salomonseyjum virðist ekki hafa dregið til verulegra átaka. Bret- ar hafa byrjað hernaðaraðgerðir á Madagaska.r á nýjan leik. Samkvæmt ummælum frétta- manns brezka vikublaðsins The New Statesman and Nation geng- ur lífið nú sinn vanagang í Mbskvu eftir brottför Churchills og föruueytis Kftir Moskvuför hans. I Rúss- Churchills. landi ríkír ekki meiri glcði yf- ir hinum brezku bandamömium cftir en áður, Alexandi’ov, yfir- maður upplýsingadeildar rúss- neska kommúnistaflokksins, lét svo ummælt fyrir skömrnu síðan, að styrjaldarhorfurnar væni enn ískyggilegri fyrir Rússa nú, hcld- wr en þegar þýzki hertnn nálgað- ist úthverfi Moskvu. Þjóðverjum tækist nú að einbeita öllum sínum herstyrk á. mjög takmörkuðum hluta vígstöðvanna, í stað þess, að í fyrra. sumar hcfðu þeir dreift her sínum til sóknar á, hinni geysilöngu víglínu, Ennfremur byggi Þýzkaland að fram- leiðslugetu og mannafla nálega allrar Evrópu, þegar Rússum væri ekki veitt nein sii hjálp, er kæmi að raunhæfum notum. Pravda birti skopmynd, er 'nefnd- ist j.Atlantshafsstöndin”. Þar sást þýzkur gervihermaður og í gervivirki var gammofónn í gangi. Bárust þaðan orðin: „Varnir okk- ar eru óyfirstíganlegar. Reynið bara að stíga á land!” Dag eft- ir dag endurprenta rússnesku blöðin skorinorðar greinar úr brezkum blöðum, þar sem krafizt er innrásar, og birta fregnir af Framhald á 4. síðu. Þessi þróun var sögð fyrir hér í blaðinu snemma í vetur (auka- útgáfa 9. febr.). Þar segir: „Enda verður ekki um Það deilt, að með hinni hraðvaxandi dýrtíð, samfara óhjákvæmi- legri rýrnun á verðgildi pening- anna, var fjárhagslegu öryggi í þjóðfélaginu lokið. Launþegar fengu æ fleiri krónur handa milli fyrir vinnu sína. En í kjöl- far hverrar ebiustu launahækk- xmar kom ný verðhækkun, sem gleypti alla launahækkunina og stundum meira til. Hið raun- verulega verðgildi peninganna lækkaði því með hverri nýrri launahækkun. Á sama hátt rýrnaði allt sparifé lands- manna. Tryggingar, sem menn höfðu keypt sér til að mæta slysum, eldsvoða eða elli minnk- nðu að verðgildi að sama skapi. Jafnframt Iéttust sjóðir allra þeirra forsjálu í þjóðfélaginu, Á Þeim geigvænlegu tímum, er nú standa yfir, hafa valda- menn þjóðarinnar eytt veruleg- um hluta af tíma sínum og orku í tilbúna „sjálfstæðisbaráttu“. Þegar þjóðarskútan virðist vera að farast í ölduróti verðbólgunn- ar, berast þær fréttir frá Al- þingi, að þar standi einhverjar þær óviðurkvæmilegustu deil- ur, er þar hafa verið háðár, um scm höfðu gert sér að skyldu að spara nokkurt fé til elliár- anna. Verðfellingu gjaldeyris- ins fylgir blint kapphlaup um verðmætin í þjóðfélaginu. Af því leiðir, að þjóðarauðurinn, þ. e. a. s. hin raunverulegu verð- mæti, sem verðfellíng pening- anna vinnur lítt eða ekki á, safnast á fárra manna hendur. Leikslokin verða því þau, að andspænis hinum snauða f jölda, sem hefur metið gæði lífsins eftir fjölda fánýtra seðlakróna, stendur fámenn forréttindastétt , atiðmanna þeirra, sem hafa söls- að undir sig verðmætin í þjóð- félaginu, meðan allur þorri manna. var blindaður af Ijóma hinna fallvöltu seðla. Eftir slíkl hrun eru hinir mörgu bjargálna menn, kjarai hvers þjóðfélags, staddir á vonarvöl og þinir snauðu eru snauðari en nokkru sinni fyrr.“ það, hvaða stjórnmálamenn hafi reynzt skelleggastir í því að hrinda af þjóðinni oki „danskrar áþjánar“! íslendingar fengu full- veldi sitt viðurkennt 1918. Allar tilraunir í þá átt að gera endan- lega riftun sambandslagasátt- málans að „sjálfstæðisbaráttu“ er því eijiber skrípaleikur. Sjálf- stæði þjóðarinnar stafar ekki hætta frá Dönum. Sjálfstæðis- barátta yfirstandandi tíma er sjálfstæðisbaráttan inn á við. Fullveldi íslendinga á komandi árum byggist fyrst og fremst á Því, að takast megi að verja þjóðina áföllum í hafróti styrj- aldarinnar. Verndun hins efna- hagslega öryggis, framleiðsla matvæla og skipulegur þjóðar- búskapur á styrjaldarárunum eru frumskilyrði þess, að þjóð- inni megi raunvcrulega auðnast að erfa þctta land á ókomnum öldum. Erlendri ihlutun boðið heim. Öngþveitisástandið í fjármála- lífinu, skriðuhlaup verðbólgunn ar og reiðileysi í búskaparhátt- um þjóðarinnar er fyrst og fremst til þess fallið að bjóða heim erlendri íhlutun. Landið er raunverulega stjórnlaust. Það er aðeins tímaspursmál, hvenær stjórnarvöld landsins missa þau yfirborðstök á málefnum þjóð- arinnar, er þau hafa nú. Áður én varir getur landið logað í upp- lausn og stjórnleysi. Stjórn- málamennirnir eru hver í sínu lagi önnum kafnir i hlutverki upp boðsh a 1 d a ra ns. Stríðsgróðan- um er veitt út í aaðar viðskipta- lífsins og fjármálasiðgæði í landinu þurrkað út. Stjórnmála- mönnunum getur ekki dulizt það fremur en öðrum, að upp- boðin og kapphlaupið er líkleg- asta leiðin til þess, að forráða- menn þjóðarinnar missi öll tök á málum hennar. Milli stjórnmála- mannanna hlýtur því að ríkja blint og tillitslaust kapphlaup um að öðlast aðstöðu til að stýra málefnum fslendinga í umboði framandi valds. Ef mönnum Þykir hér fast að orði kveðið, þá er þeim hollt að virða fyrir sér Iiöfuð- einkenni í vinnubrögðuin stjórnmálamannanna. Hafa þeir ekki svikizt undan merkj- um í hinni eiginlegu sjálfstæð- isbaráttu landsmanna — sjálf- stæðisbaráttunni inn á við? Hafa þeir ekki hulið eigið ábyrgðarleysi með því að glíma við tilfundið „sjálfstæð- ismál“, en víkja af þeim víg- stöðvum, er þeim ber að verja? Blöð sérhagsmunaflokkanna viðurkenna þetta þótt óbeint sé. Á föstudaginn var fórust blað- inu Vísi orð á þessa leið: •„Þótt kosningar standi fyrir dyrum, er það þjóðhagslegur voði, ef stjórnmálaflokkarnir hafa það eitt fyrir augum, að vinna sér atkvæði með því að hækka verðlag í landinu, og vel geta slík atkvæði verið of dýru verði keypt. Almenningur, jafnt í sveitum og sjávarplássum, hefur á því fullan skilning, að hér verður að gæta alls hófs, og mörgum ofbýður hvernig mál- um Þessum er nú komið. Þess er að vænta, að stefnubreyting verði í þessu efni, þannig að heilbrigt ástand fái skapazt í landinu en ekki slíkt sjúkleika- basl og það, sem við eigum nú við að stríða.“ En það virðist því miður litl- ar vonir um stefnubreytingu. Stjórnmálamennirnir virðast vera í kapphlaupi um að greiða fyrir hruninu í þeim lítilmann- lega tilgangi að þeim muni auðn ast að ríkja yfir rústunum. Ó að ísland sé ekki ófriðarað- ili, er þjóðin í veigamiklum atriðum und- ir sömu sök seld og stríðs- þjóðir. Það hefur verið skortur á vinnuafli. Mat- vælaframleiðslan r hefur dregizt saman. Óeðlileg seðlaútgáf a hef ur leitt af sér verðbólgu og sjúklegt við- skiptalíf. Þetta eru nákvæmlega sömu þjóðhagslegu vandamálin og ó- friðarþjóðirnar eiga við að stríða. Munurinn er bara sá, að þær mæta þeim með öflugum gagnráðstöfunum, en á íslandi er allt látið reka á reiðanum. Varnarskylduákvæðið átti að koma til framkvæmda. Stríðsgróðann bar að táka úr umferð. Varnarskylduákvæði 71. grein- ar stjórnarskrárinnar átti tafar- laust að koma til framkvæmda. Það bar að skrásetja allt vinnu- Framhald á 4. síðu. Sjálfstœðísbarátfan ínn á víd

x

Þjóðólfur

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðólfur
https://timarit.is/publication/1424

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.