Félagstíðindi Starfsmannafélags ríkisstofnana - 29.07.1991, Blaðsíða 6

Félagstíðindi Starfsmannafélags ríkisstofnana - 29.07.1991, Blaðsíða 6
ásetnings, stórkostlegs gáleys- is eða hirðuleysis þess sem tryggður er eða vátryggðs. 4.2 Slys sem beint eða ó- beint eru af völdum kjarna- breytinga, jónandi geislunar, mengunar af geislavirkum efn- um, kjarnaeldsneyti og kjarna- úrgangsefni eða af völdum styrjaldar, innrásar, hernaðar- aðgerða, borgarrósta, upp- reisnar, uppþots eða svipaðra aðgerða. Sama gildir um slys sem beint eða óbeint eru af völdum jarðskjálfta, eldgoss, flóða, skriðufalla, snjóflóða eða annarra náttúruhamfara. 4.3 Slys er sá sem tryggður er verður fyrir í handalögmál- um. við þátttöku í refsiverðum verknaði, undir áhrifum deyfi- eða eiturlyfja eða í ölæði nema sannað sé að ekkert samband hafi verið á milli ástands þessa og slyssins. 4.4 Slys vegna ljósbaða, röntgengeisla, radíums, día- termi eða svipaðra geisla, skurðaðgerða eða annarra læknisaðgerða nema sannað sé að þær hafi verið nauðsynlegar og gerðar að læknisráði á við- urkenndri heilbrigðisstofnun. 4.5 Slys sem orsakast af matareitrun, drykkjareitrun, af nautnalyfjum eða af lyfjanotk- un nema það sé að læknisráði vegna bótaskylds slyss. Slys vegna kvalastillandi lyfja eða svefnlyfja eru alltaf undanskil- in bótaábyrgð. 4.6 Slys vegna eitraðra lofttegunda nema það hafi orð- ið skyndilega og án vilja þess sem tryggður er. 4.7 Slys sem verður er starfsmaður vinnur launað starf hjá öðrum vinnuveitanda eða við eigin rekstur og á leið til og frá slíkri vinnu. Sama gildir vegna aukastarfs hjá stofnunum sem reglur þessar taka til ef starfsmaður er tryggður í þeim störfum skv. öðrum skilmálum. 8. grein. Ráðstafanir vegna slyss. 1. Slasaða ber að leita læknis strax eftir að slys hefur borið að höndum, gangast und- ir nauðsynlegar læknisaðgerðir og fara í öllu að fyrirmælum læknis. 2. Tilkynna skal slys eins fljótt og unnt er til launaskrif- stofu ríkisins. 3. Deyi sá sem tryggður er af slysförum skal tilkynna það eins fljótt og auðið er. 4. Fjármálaráðuneytið hef- ur rétt til að krefjast krufningar á líki hins látna. 5. Þegar slys ber að hönd- urn er fjármálaráðuneytinu heimilt að láta trúnaðarlækni sinn skoða þann sem tryggður er. 6. Þegar læknishjálp lýkur eða þegar unnt er að dæma um afleiðingar slyssins skal senda læknisvottorð og bótakröfu til embættis ríkislögmanns vegna fjármálaráðuneytisins. 7. Vátryggður fær endur- greidd nauðsynleg læknisvott- orð sem aflað er skv. reglum þessum. 9. grein. Dánarbætur. 1. Valdi slys dauða þess sem tryggður er innan eins árs frá slysdegi greiðist trygging- arfjárhæð sú sem í gildi er í uppgjörsmánuði skv. 2. máls- grein greinar þessarar, sbr. 11. grein. Bætur fyrir varanlega örorku, sem kunna að hafa ver- ið greiddar vegna sama slyss, skulu framreiknaðar með framfærsluvísitölu til upp- gjörsmánaðar og dragast þannig reiknaðar frá greiðslu. 2. Bætur, sem greiddar eru vegna hvers einstaklings ef slys veldur dauða, eru: 2.1 Ef hinn látni var ógiftur og lætur ekki eftir sig barn undir 18 ára aldri og hefur ekki séð fyrir foreldri eða foreldrum 67 ára og eldri, kr. 266.400. Rétthafar þessara dánarbóta eru lögerfingjar. 2.2 Ef hinn látni var ógiftur en lætur eftir sig bam (böm) undir 18 ára aldri og/eða hefur sannanlega séð fyrir foreldri eða foreldrum 67 ára og eldri, kr. 816.100. Rétthafar þessara dánarbóta eru foreldrar og börn. Taki báðir þessir aðilar bætur rennur 1/3 hluti bóta til foreldra en 2/3 hlutar bótanna skiptast milli barna að jöfnu. 2.3 Ef hinn látni var í hjú- skap eða sambúð sem að öðru leyti má jafna til hjúskapar og FELAGSTÍÐÍÍT Starfsmannafélogs ríkisstofnana SFR er stofnað 17. nóvember 1939 Skrifstofa þess er á Grettisgötu 89, 105 Reykjavík Opið: 8.00-16.00-Sími: 91-629644 Ábyrgðarmaður Félagstíðinda: Sigríður Kristinsdóttir Ljósmyndir: Pétur Óskarsson Prentun: Prentsmiðja Guðjóns Ó sem staðið hefur a.m.k. í 2 ár samfellt fyrir andlát hans skulu bætur til maka eða sambúðar- aðila vera kr. 1.116.400. Rétt- hafi þessara dánarbóta er við- komandi maki eða sambúðar- aðili. 2.4 Ef hinn látni lætur eftir sig barn undir 18 ára aldri, kr. 266.400 til hvers barns. Stundi bam hins látna á aldrinum 18- 25 ára nám á framhaldsskóla- eða háskólastigi í a.m.k. 6 mánuði ársins er hinn tryggði andaðist á það sama rétt til bóta. Rétthafar dánarbóta þess- ara em viðkomandi börn. Bæt- ur greiðast til fjárhaldsmanns ófjárráða barns. 2.5 Með börnum í tölulið- um 2.2 og 2.4 er átt við kyn- börn, kjörbörn, stjúpböm, böm sambúðaraðila og fósturbörn sem hinn látni var framfærslu- skyldur við skv. 14. gr. barna- laga nr. 9 árið 1981. 2.6 Bætur greiðast aðeins skv. einum af töluliðum 2.1, 2.2 og 2.3. Til viðbótar tölulið- um 2.2 og 2.3 geta komið bæt- ur skv. tölulið 2.4. 3 Um vísitölubindingu tryggingarfjárhæða, skv. 2. tölulið greinar þessarar, gildir ákvæði 11. greinar. 10. grein. Bætur fyrir varanlega örorku. 1. Valdi slys þeim sem tryggður er varanlegri örorku innan þriggja ára frá því slysið varð greiðast bætur á grund- velli þeirrar tryggingarfjár- hæðar sem í gildi er í uppgjörs- mánuði bóta skv. 2. tölulið greinar þessarar, sbr. 11. grein, eftir þeim reglum sem að neð- an greinir. 2. Bætur vegna varanlegrar örorku greiðast í hlutfalli við tryggingarfjárhæðina kr. 2.146.000 þó þannig að hvert örorkustig frá 26-50% vegur tvöfalt og hvert örorkustig frá 51-100% þrefalt. Bætur við 100% varanlega örorku verða því kr. 4.828.500. Um vísitölu- bindingu tryggingarfjárhæðar- innar gildir ákvæði 11. greinar. 3. Við ákvörðun örorku skal fylgja eftirfarandi reglum: 3.1 Þessi tafla skal höfð til hliðsjónar við örorkumat:

x

Félagstíðindi Starfsmannafélags ríkisstofnana

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Félagstíðindi Starfsmannafélags ríkisstofnana
https://timarit.is/publication/1544

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.