Færingetidende - 29.05.1852, Blaðsíða 1

Færingetidende - 29.05.1852, Blaðsíða 1
I%V. 3. 185« FfflMNGETIDEMIE. fiiOverdagcn den «?). Maj. rorhaiidliiigenie om Færoerne g»aa »Ben sidste Bigtidag;. 13!. Den næste Gang. det færøiske Communalvæsen berørtes, var da det af Kammerherre Rosenørn (der var Indenrigsminister før Tillisch og tidligere har været ansat som Stiftamtmand paa Island) ind- bragte Udkast til en Communallov Mandagen den t?7 de October foretoges til 1ste Behandling i Folke- thihget. Procurater Frederik Jespersen fra Bo- gense bragte denne Gang vort Communalvæsen paa Bane. Denne meget frisindede Mand, der ved sin Ven Provst Jørgensen paa Østerø og gjenoem andre Kilder er bleven noget bekjendt med de fær- øiske Forhold, er paa de forsly ellige Rigsdage gjen- tagende optraadt som Færingernes Talsmand og har navnlig søgt at bringe Regjeringen til at løse Han- delsmonopolets trykkende Lænker. Han søgte nu at paavise det Uhensigtsmæssige i den i det om- meldte Lovforslag foreslaaede Bestemmelse, at Valg- barheden kun skal bestemmes efter Indtægterne, idet nemlig Raadmanden i Kjobstæderne skal have 000 Rbd. ren Indtægt, Halvdelen af Repræsentan- terne 3000 Rbd. ubehæftet grundtaxtpligtig Ejendom, og yttrede med Hensyn til Færøerne i den Anled- ning:*) „Man maa virkelig, naar man læser dette, tro, at Forslagsstilleren aldeles ikke kjender de smaa Kjøbstæder (Hør!); jeg tør næsten sige, at der i mange af dem ikke er en eneste Mand, som har saameget ubehæftet Ejendom. Jeg skal her i Forbigaaende nævne et Exempel, som er forunderligt. Forfatteren vil have denne Lov ud- videt til Færøerne; tror han da virkelig, at der i Thorshavn er Nogen, som har 3000 Rbd. ube- hæftet Ejendom, og tror han, for at jeg ogsaa *) sc Folketbingstidenden Nr. 32 og 33 S. 512 og 513. skal berøre Forholdet paa Landet, at der er No- gen paa Færøerne, som har en Tønde Hartkorn.*) Jeg véd nu meget godt, at det med Hensyn til Færøerne er aldeles løst henkastet; thi denne Lov skal slet ikke bruges der. Her tindes nemlig et Middel, hvorved man afhjælper alle slige Mangler; det er § 82, som siger, at hvor Loven ikke pas- ser, skal Ministeriet ordne Sagen. Ja, det er Tingen, Ministeriet skal. ordne den.“ Dagen efter, Tirsdagen den 28de October, da det samme Lovforslag var til 1ste Behandling, holdt jeg min første Tale i Rigsdagen, der lød saaledes:**) „Nærværende Lovforslag indeholder i § 139 den Bestemmelse, at med Hensyn til Stiftsdistric- ternes Omfang henvises til Loven om Kongerigets Inddeling m. m., § 1 og 2, og i det Udkast, som der saaledes henvises til, er der anført det splin- ternye Stiftsdistrict „Thorshavns Stiftsdistrict eller Færøernes Amt.“ Forsaavidt altsaa Færøerne til- syneladende ere indbefattede under nærværende Lovudkasts Omraade, forekommer det mig, at det er et temmeligt dristigt Forsøg paa en maaske af Nogle yndet Sammensmeltning af forskjellige Landsdele, trods deres ejendommelige Præg. Man har gjort sig skyldig i et utilgiveligt Misgreb, naar man har troet, ved at indføre danske Love paa Færøerne, at fremme Udviklingen; jeg føler mig tvertimod overbevist om, at al Udvikling hæmmes, naar man ved Omordningen af Forholdene paa Færøerne taber Landets Ejendommelighed af Sigte. Et saadant Misgreb er imidlertid let forklarligt, naar man véd, at det hidtil har beroet paa Em- bedsmændene og navnlig paa Amtmanden, hvilke Love der ere bievne gjorte gjældende paa Fær- øerne, og at saaledes Lovgivningsmagten, om ikke *) Jorderne i Danmark ansættes efter deres Beskaffenhed i visse Tønder, Skjepper, Fjerdingkar og Ålbum Hartkorn. •*) se Folkethingstidende Nr. 37, S. 587 — 589.

x

Færingetidende

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Færingetidende
https://timarit.is/publication/9

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.