Færingetidende - 19.06.1852, Blaðsíða 1

Færingetidende - 19.06.1852, Blaðsíða 1
Nr. 5, 1§59 FÆRINGETIDENDE. Loverdagen den 19. Juni. Forhandlingerne om Færøerne paa den sidste Rigsdag. V. (Fortsættelse af Communallovsudkaste t.) 8 16. Af enhver Communebestyrelse, hvis Virk- somhed begynder umiddelbart efter Valget, ud- traede to Medlemmer hvert Aar, hvorfor nyt Valg sker aarlig. Den Orden, hvori Udtrædelsen fore- gaar, afgjøres ved Lodtrækning, og den Udtræ- dende kan vælges paany. Naar nogen af Coin- munebestyrerne af en af Bestyrelsen for lovlig orkjendt Grund udtræder inden den bestemte Tid, Staar hans Plads ubesat indtil den almindelige Valgtid, medmindre over Halvdelen af Medlem- merne afgaar. § 17. Conununebestyrelsen vælger aarlig i sit første Møde efter et nyt Valgs Afholdelse sin Formand og Næstformand, ved hvilke Valg Lodtrækning i Tilfælde af Stemmelighed gjør Udslaget. I samme Mode paakjendes Gyldigheden af det eller de stedfundne Valg, ligesom ogsaa Forretnings- ordenen for det kommende Aar vedtages. Com- munebestyrelsens Kjendelse saavel med Hensyn til Valgenes Gyldighed som med Hensyn til et eder flere af Medlemmernes Entledigelse kan ind- ankes for Lavthinget, men indtil dettes Kjendelse er falden retter man sig efter hvad Connnunebe- styrelsen har vedtaget. 8 18. Under Communebestyrelsernes Forvaltning henhøre Kirkernes Midler, Thinghusene, Fattig-, Skole- og Vejvæsen, i hvilket sidste Landings- steder og Bioer ere indbefattede, Skyds- og Ti- endevæsen samt de et samlet Bygdelav vedkom- mende Anliggender, der fortiden afgjøres af Sys- selmanden paa det saakaldte Grandestævne, og som nærmere ville være at opregne i den angaa- ende Ilaugebrug udkommende Lov. Som Følge deraf paaligner Connnunebesty- relsen de Udgifter, Beboerne have at udrede til de nævnte Indretninger, ligesom den ogsaa over Bestyrelsen aarlig aflægger Regnskaber, hvilke revideres og decideres af Lavthinget. Fremdeles udnævner Communebestyrelsen samtlige communale Betjente, t. Ex. Skolelærere, Vejbetjente, Kirkeværger, Skydsskaffere og Lig- sy nsmænd. Uagtet de af Communebestyrelserne i disse Henseender tagne Beslutninger ere forsaavidt af- gjørende, at de strax kunne bringes i Udførelse, staar det dog Enhver frit for at paaklage de der- ved formentlig begaaede Misligheder for Lavthin- get, der tager endelig Beslutning derom og i for- nødent Fald drager Communebestyrelsen til Ansvar. Forsaavidt de nævnte Indretninger hidtil have været bestyrede af en anden Autoritet, ophører a'tsaa dennes Virksomhed i saa Henseende. Saa- ledes henlægges Fattig- og Skolecommissionens Forretninger under vedkommende Communebesty- relser, Amtsfattigkassen deles imellem de forskjel- lige Communedistricter efter Folkemængden, og • Thorshavns Kirkes Midler bestyres særskilt. Forøvrigt varetager Communebestyrelsen Com- munens Tarv og Bedste i ethvert andet denne vedkommende Anliggende. S 19. Communebestyrelsen har raadgivende Indfly- delse paa enhver Communen vedkommende Sag, der hører under Lavthingets eller Øvrighedens Omraade, og kan gjøre Forslag til Vedkommende i saa Henseende. Som Følge deraf maa ingen slig Communen vedkommende Sag afgjøres, forinden den paa- gjældende Communebestyrelses Betænkning er ind- hentet.

x

Færingetidende

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Færingetidende
https://timarit.is/publication/9

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.