Dúgvan - 14.12.1899, Blaðsíða 1

Dúgvan - 14.12.1899, Blaðsíða 1
 AFHOLDSBLAD FOR FÆRØERNE. UDGIVET AF THORSHAVNS AFHOLDSFORENING. Nr. 12. 14. DECEMBER 1899. 6. Aarg. fra Formanden for Danmarks Afholds- forening, Gaardejer C. Johannsen, mod- tog jeg for kort Tid siden følgende Skri- velse: Vaarst pr. Aalborg, 2den Novbr. 1899. Kære Hr. Dione Isaksen! Deres ærede Beretning om Forholdene hos Dem har været forelagt Hovedbesty- relsen, og kan jeg glæde Dem med, at den har tilstaaet et Bidrag af indtil 100 Kr. under den Forudsætning, at »Bladet« vedbliver at udkomme. Med hjertelig Hilsen til Dem og andre kære Medarbejdere forbliver jeg med sær- deles Agtelse Deres hengivne C. Johannsen. P. S. Kan Færøerne ikke danne en Af- holdskreds under »Danm. Af hf.«? Der kunde saa særlig bevilges et Bidrag til Bevægelsen deroppe. Prøv paa det! C. J. Da Spørgsmaalet om Thorshavns Af- holdsforenings Indmeldelse i »Meginfelagio« blev behandlet paa den sidst afholdte Gene- ralforsamling, var der som bekendt ingen Stemning herfor. Derimod udtalte flere Medlemmer sig for en eventuel Sammen- slutning af de herværende Afholdsforenin- ger. Dette Spørgsmaal har tidligere været oppe og blev ogsaa for nogle Aar siden bragt til Udførelse. Det første Aar blev der, ifølge de for Hovedforeningen gæl- dende Bestemmelser, afholdt et Møde af Udsendinge fra de forskellige Foreninger her i Thorshavn i »Olaidagenei; — hver Forening havde Ret til at sende en Ud- sending for hver 10 Medlemmer —; men Aaret efter mødte der, saa vidt jeg husker, kun 3 eller 4 Udsendinge fra Landet, og de fleste af dem, som ikke mødte, und- skyldte sig med den daværende besværlige Rejsemaade, og nægtes kan det ikke, at med de daværende Befordringsmidler, især naar man langvejs fra var nødt til at rejse over Land, var det slet ingen nem Sag at komme her til. Siden den Tid ere For- holdene i den Henseende, ved Oprettelsen af den lokale Dampskibsforbindelse, i den Grad forbedrede, at jeg synes, der ikke kan være noget til Hinder for Gennem- førelsen af Formanden for »Danm. Afhf.« foreslaaede Oprettelse af en Afholdskreds for Færøerne. Vi bør gøre det, vi bør slutte os sammen; ingen risikerer noget derved, da det ikke vil have nogen Ind- flydelse paa de lokale Foreningers Selv- stændighed. »Enighed gør stærk«, og vi trænger til Styrke; thi skal vor Sag vinde Fremgang, saa raaa der kæmpes ander- ledes end hidindtil. Og hvor opmuntrende vil det ikke være for det fælles Arbejde, naar Udsendinge fra de forskellige For- eninger, i det mindste een Gang aarlig, kunne komme sammen til Drøftelse af for- skellige Afholdsanliggender, enten til Sta- dighed her i Thorshavn eller ligesom i Danmark, hvis Forholdene tillade det, skiftevis paa forskellige Steder paa Øerne. Jeg har i Sinde at forelægge dette Spørgs- maal for den først sammentrædende Gene- ralforsamling i Thorsh. Afhf., og det skulde glæde mig, om de respektive Bestyrelser for de forskelige Foreninger paa Landet ogsaa vilde gøre det samme, ligesom det ogsaa vil glæde mig, ved Lejlighed, at modtage en Meddelelse desangaaende. Dione Isaksen. »Kristnes Forhold til Nutidens sociale Bevægelser.« Med denne Overskrift staar der i »Højskolebladet« for 13de Januar i8gg en

x

Dúgvan

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dúgvan
https://timarit.is/publication/13

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.