Dúgvan - 01.04.1913, Blaðsíða 1

Dúgvan - 01.04.1913, Blaðsíða 1
UDKOMMER ABONNEMENTSPRIS I GANG HVER MAANED. AFHOLDSBLAD FOR FÆRØERNE. I KR. PR. AAR. UDGIVET AF FÆLLESUDVALGET FOR FÆRØSKE AFHOLDSORGANISATIONER. Nr. 4. APRIL 1913. 20. Aarg. Aflioldsbladet „Dugvan“ kan bestilles paa alle Postlmse samt i Bladets Ekspedi- tion, Adresse: Mejeribestyrer Jensen, Tliorshavn. Ved Forudbetaling af 1 Kr. 16 Øre bliver det frit tilbragt. Bekendtgørelser optages i „Dugvan“ for 8 Øre pr. Petitlinie af enkelt Annonce- spalte paa 4de Side. Paa Forsiden er Prisen 12 Øre for tilsvarende Plads. Enhver, som vil være med i Kampen mod Alkoholmisbrugen paa vore Øer, bør virke for „Dugvan“s Udbredelse og opfordre Venner og bekendte til at holde Bladet. Skibsfiskeriet og Ædrueligheden. Skibsfiskeriet, som er en af vore nyeste Næringsveje, har paa kort Tid fra en ringe Be- gyndelse hævet sig til Førstepladsen indenfor fær- øsk Erhvervsliv. Saaledes er Forholdet i det mindste, naar man betragter Sagen fra et rent ma- terielt Synspunkt. Ingen af de andre Næringsveje kan møde op med en Pengeindtægt af over en Million Kroner. Dog vilde en mindre hastig Ud- vikling af denne Erhvervsgren have været at fore- trække, hvis man til Gengæld kunde have undgaaet en Del af de Ulemper, den har medført. Som bekendt har Skibsfiskeriet forvoldt store Tab af Menneskeliv. Disse Tab er for en stor Del skete ved Drukning i beruset Tilstand, eller indirekte foraarsaget ved Spiritusnydelse. Der foreligger saaledes her et betydeligt Samfunds- onde, der øges med et ikke ringe Slid paa Mandskabets Kræfter og Helbred, som finder Sted under Livet ombord paa Skibene. Paa mange af disse tilføjes der desuden navnlig den yngre Del af Besætningen en ubodelig Skade i moralsk Hen- seende. Ikke mindst fordi Skibsfiskeriet er Drikke- skikkenes faste Borg. Naar man tager i Betragtning, hvorledes Skibs- fiskeriets Udvikling er foregaaet, kan man ikke forundre sig over den forhaandenværende Tilstand. For lidt over en Menneskealder siden havde Færingerne ingen Erfaring paa Skibsfiskeriets Om- raade. Deres Læremestre blev de engelske Fiskere, som drev Havfiskeri fra London, Huli og Grimsby m. fl. engelske Havne. Disse Fiskere var haard- føre, udholdende og duelige til deres Gerning. De var gennemgaaende omgængelige i deres daglige Færd, godmodige og trofaste. Derfor var det naturligt, at de unge Færinger, som drog ud paa Fiskeri med de engelske Skibe, sluttede Venskab med de engelske Fiskere og tog dem til For- billeder ogsaa med Hensyn til deres mindre heldige Egenskaber. Blandt disse var Drikfældighed den mest fremtrædende. Ikke saaledes, at Drukkenskab og deraf følgende Raahed var lige udbredt paa alle Skibe, eller at de enkelte af Mandskabet alle var lige slemme; men de værste, som vakte mest Opsigt, kom til at gælde som Karakterbilleder for deres Standsfæller. Deres højeste Maal var ved Fiskeriet at erhverve Penge til Berusningsmidler. Naar de kom i Land i færøske Havne, hvor der var bekvem Adgang til Spiritus, tyllede de i sig af Drikkevarerne, indtil de blev som vilde Dyr. Mange af Færingerne har anset det for morsomt og prisværdigt at tage sig en »ærlig Rus*, saa- ledes, at alle dyriske Egenskaber og Tilbøjelig- heder give sig Udslag ved en tøjlesløs Opførsel. De har i saa Henseende til Gavns efterlignet deres Læremestre. Ofte har man set, at Pengesummer, som er indvundne ved Ugers og Maaneders møj- sommelige Arbejde, er forødte ved faa Timers Svir, og ofte har man hørt det fremhæves som ros- værdigt, naar en af de unge Fiskere viser sig rigtig flot med at »traktere« sine Kammerater eller sine kvindelige Bekendte. Blandt Skibsførerne er der altfor mange, som paa Ædruelighedens Omraade ingenlunde har fore- gaaet Mandskabet med godt Eksempel. Endnu flere er der, som har forsømt at virke, som de burde, til Drikkeriets Bekæmpelse. For Rederierne er det en .Samfundspligt og en Kristenpligt at modvirke Drikkeriet. Altfor ofte har de virket i modsat Retning, og dette skønt det skulde synes soleklart, at den enkeltes Drik- fældighed er til Tab for hele Bedriften, da den medfører Spild af Tid og Ødelæggelse af Red- skaber og Produkter m. fl. betydelige Ulemper. Gid derfor alle gode Kræfter i vort I,and vilde virke hen til, at vor Skibsfart maa blive befriet for flere og flere af sine Ulemper, saa at den kan naa til et højere Standpunkt saavel i moralsk som i materiel Henseende. Ny Afholdsforening. »Blaa Kors« har op- rettet en Afholdsforening her i Byen. Mine Oplevelser. Af R—n. [Uheldige Kærlighedseventyr. — Paa Pære-Banken. — En Haj i Parvandet. — „Anden11 bliver læk.] (Fortsat.) De af »Anden«s Besætning, der havde været iland den foregaaende Nat, afgav Dagen efter et

x

Dúgvan

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dúgvan
https://timarit.is/publication/13

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.