Dúgvan - 01.08.1913, Blaðsíða 1

Dúgvan - 01.08.1913, Blaðsíða 1
UDKOMMER ABONNEMENTSPRIS AF HOLDSBLAD FOR FÆRØERNE. UDGIVET AF FÆLLESUDVALGET FOR FÆRØSKE AFHOLDSORGANISATIONER. Nr. 8. AUGUST 1913. 20. Aarg. Afholdsbladet „Dugvan“ kan Bestilles paa alle Posthuse samt i Bladets Ekspedi- tion, Adresse: Mejeribestyrer Jensen, Thorsliavn. Ved Forudbetaling af i Kr. 16 Øre bliver det frit tilbragt. Bekendtgørelser optages i „Dugvan" for 8 Øre pr. Petitlinie af enkelt Annonce- spalte paa 4de Side. Paa Forsiden er Prisen 12 Øre for tilsvarende Plads. Enhver, som vil være med i Kampen mod Alkoholmisbrugen paa vore Øer, bør virke for „Dugvan“s Udbredelse og opfordre Venner og bekendte til at holde Bladet. ^fholds-^olkemødet 10. Jiugust. Thorshavns Afholdsforenings Agitationsudvalg havde indbudt til Folkemøde »uppi undir varéa* ved Thorshavn Søndag io. August. Mødet var begunstiget af det allerfineste Sommervejr, og en ikke uanselig Tilhørerskare havde indfundet sig. Motorpasser Jacob Christiansen bød paa Agitationsudvalgets Vegne Forsamlingen Vel- kommen. • Derefter udtalte Pastor A. Joensen: Mine Tilhørere! De har sikkert hørt tale om .Skovbrande. Og naar Skoven brænder, saa bety- der det, at det, der gennem lange Tider er vokset op og har været Vidne til mange Slægters Glæde, Haab og Sejre, at det ødelægges og fortæres til ingen Nytte. Aarsagen til Branden skyldes i Reg- len Tankeløshed og Uforsigtighed. Men naar Branden er opstaaet, og Skoven staar i lys Lue, da gælder det om ikke at fortabe sig i Betragt- ninger over, hvordan den er opstaaet, eller hvordan den kunde have været undgaaet; men da gælder det først og fremmest at faa den standset eller begrænset, da gælder det om at samle Rednings- mandskab og Redningsmateriale og kraftigt at gøre Modstand mod Ildens Ødelæggelser. Nu ved jeg ikke, om der her paa Øerne har været Skovbrande, der har ødelagt vore Skove, saa at vi nu kun har de nøgne Fjældsider at glæde os over, eller det har været vore kære Forfædres altfor graadige og planløse Brug af Tømmeret, der har foraarsaget Ødelæggelsen. Det kan have væ- ret baade det ene og det andet. Derimod ved jeg, at der sket et stort ødelæggelsens Værk af vort Folks Karakter og vort Folks Sundhed ved de Brande, som har raset og endnu raser omkring paa vore Øer i Form af Brændevinsdrikkeri. Me- get af det bedste hos vort Folk har været ødelagt, forstyrret eller hæmmet af Brændevinsdrikkeriet. Hvormangen Sammenkomst og uskyldig Glæde har ikke været vanæret af Drikkeriet? Hvormangen Højtid og Familiefest har ikke været vanhelliget, hvor megen ungdommelig I.ykke er ikke blevet besudlet af det samme Drikkeri? Nødig skulde det gaa saaledes, at Brændevinsbrandenes ødelæg- gelser, Drankerne og Drikkeriets Forsvarere saale- des skulde blotte vort Folk for Sundhed og Skøn- hed og gode Sæder, som vore Fjælde er blottet for Skove. Men ogsaa heroverfor gælder det samme, som ved Skovbranden. Det er ikke Betragtninger over Aarsagen til Ødelæggelsen eller Omfanget deraf, det kommer an paa. Det gælder ogsaa her at samle Redningsmandskabet og Redningsmateriellet og kraftigt og forstandigt gribe ind for at hæmme eller standse Ødelæggelsen. At nedbryde det gode, det er lige saa let som at nedbrænde Skoven. Men at genoprette gode Sæder, hvor disse er kom- met i Forfald, det tager lang Tid, saavel som for Skoven at vokse op igen. Vi kan se det paa Plan- tagen her nedenfor, hvor langsomt det gaar. Der vil sikkert gaa flere Slægtled, inden den er vokset op til en rigtig Skov. Det tager ogsaa flere Slægtled at faa genoprettet gode Sæder, hvor disse har været nedbrudte. For at faa standset en Skovbrand, er det ikke tilstrækkeligt at fælde de Træer, der allerede er kommet i Brand, thi inden man er færdig med at fælde dem, har Ilden allerede bredt sig til de an- dre Træer. Man maa fælde en hel Del af de Træer, som endnu er urørte af Ilden for derved at frembringe en ryddet Plads, hvor Ilden ingen Næ- ring kan faa. Af samme Grund og i samme Hen- sigt er det, at vi i Afholdsarbejdet ogsaa anvender en hel Del af vort Arbejde paa at samle dem, i hvem Drikkeriet endnu ikke har faaet Tag. Vi vil have dem bort fra de brændende Træer (bort fra Drankere og Drikkeskikke), for at de ikke skal blive et Bytte for Ilden. Men Redningsarbejdet kan ikke faa nogen god og sikker Fremgang, før vi faar udryddet de mange Arnesteder for uforsigtig og tankeløs og planløs Legen med Ilden midt i den let antændelige Skov. Saadanne Arnesteder er alle de Skikke og alle de Lejligheder, hvor Ungdommens Glæder og Idræt- ter, Renhed og Uskyldighed bliver krænket og vanæret af Drik og Drikkeskikke. Der er gjort et stort Arbejde af Afholdsfolkene her paa vore Øer, og især af Afholdsfolkene i Thorshavn. for at dæmme op for ødelæggelsen. Landet er til en vis Grad lukket i Laas for Brænde- vinssalg. Og dette vil sikkert sætte sine dybe Spor og have sin Virkning paa de Slægtled, der kommer efter den nuværende Slægt, som jo des- værre er vænnet op til at mikse Brændevin ind paa alle Steder og i alle Foretagender. Da jeg ved et Folkemøde paa Thorshavns Skanse i 1902 foreslog at lukke vort lille Land i Laas for Spiritus, da tænkte jeg ikke, at der skulde kunne ske noget i den Retning saa hurtigt, som

x

Dúgvan

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dúgvan
https://timarit.is/publication/13

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.