Dúgvan - 01.12.1913, Blaðsíða 1

Dúgvan - 01.12.1913, Blaðsíða 1
UDKOMMER ABONNEMENTSPRIS I GANG HVER MAANED. I KR. PR. AAR. AFHOLDSBLAD FOR FÆRØERNE. UDGIVET AF FÆLLESUDVALGET FOR FÆRØSKE AFHOLDSORGANISATIONER. Nr. 12. DECEMBER 1913. 20. Aarg. Aflioldsbladet „Dugvan“ kan bestilles paa alle Posthuse samt i Bladets Ekspedi- tion, Adresse: Mejeribestyrer Jensen, Thorshavn. Ved Forudbetaling af i Kr. 16 Øre bliver det frit tilbragt. Bekendtgørelser optages i „Dugvan“ for 8 Øre pr. Petitlinie af enkelt Annonce- spalte paa 4de Side. Paa Forsiden er Prisen 12 Øre for tilsvarende Plads. Enhver, som vil være med i Kampen mod Alkoholmisbrugen paa vore Øer, bør virke for „Dugvan“s Udbredelse og opfordre Venner og bekendte til at holde Bladet. „Dugvan“ ønsker alle sine Læsere en glædelig Jul og et godt Nytaar! Julefest. Julen nærmer sig, og overalt er der Travlhed med Forberedelser til Festen. Nogle forberede sig paa en Maade og nogle paa en anden, alt efter de forskellige Forestillinger om, hvad der skal til for at holde rigtig Jul. Adskillige kan ikke tænke sig Jul uden Drik og Svir. Mange af disse har forberedt sig ved Anskaffelse af Spiritus i rigeligt Maal, og staar saaledes udrustede til at holde Jul paa gammel hedensk Vis — Jul med Kiv og Strid og alskens Ufred. Trods al Paavirkning fra Kirker og Skoler er det ikke til Gavns slaaet igennem i Folkebevidst- heden, at Julen bør være en Hjemmenes Fest til Fred og Glæde og tillige en Fest for opbyggelige Sammenkomster til Bestyrkelse af Fordragelighed og Samdrægtighed. Trods alt Oplysningsarbejde fra Afholdsfolke- nes Side er der endnu mange paa vore Øer, som lever i Vankundighed med Hensyn til Alkoholens Indvirkning paa Sjælens og Legemets Evner. Lad os derfor alle baade Afholdsfolk og andre for Ædrueligheden interesserede arbejde paa, at de, som vandre i Blinde, maa faa deres Øjne opladte, og de, som har set Lyset, maa finde Støtte og Opmuntring, saa at de ikke bukke under for Fristelserne. En Prøve De lange Rækker af Forsøg, der er gjort med Spiritusens Indflydelse paa Arbejdsevnen er nylig bleven forøgede med Undersøgelser over Virknin- gen paa Maskinskrivningsresultater. Forsøgene an- stilledes hos Professor Krapelin i Miinchen og ud- førtes paa et Tidspunkt, da en Forøgelse af For- søgspersonernes Arbejdsydelse gennem Øvelsens Virkning ikke mere kunde ventes. Paa Forsøgenes Spiritusdage fik deø ellers af holdne Forsøgsperson 40 Gram Spiritus, blandet med Vand og Smags- tilsætning, 20 Minutter inden det egentlige Forsøg. Før dette var der taget et foreløbigt Forsøg til Undersøgelse af, hvorledes vedkommendes Arbejdsevne var netop paa den Dag. Sammenlig- net med det foreløbige Forsøg var Arbejdsydelsen efter Spiritusnydelsen tydelig formindsket og An- tallet af Fejl betydelig forøget — til næsten det dobbelte. Det tiltagende Antal Fejl maa forklares gennem forhastede Bevægelser. Forsøgsindividet havde Følelsen af, at Fingrene løb for hurtigt til at ramme, hvor de skulde. Bevægelserne maatte uvilkaarlig sagtnes for ikke at gøre for mange Fejl, og herigennem forklares det, at der blev præ- steret mindre Arbejde trods de fremskyndende An- slag af Bogstaverne. Naa, siger vel mange, saadan gaar det altsaa ved Maskrivning, men hvad kommer det os ved? Sagen er jo imidlertid den, at det gaar ikke bedre med Arbejde af anden Art, hvad der for længst er oplyst. Nu er vor Viden bleven beriget ogsaa paa det omtalte specielle Punkt. Man lægger Mærke til det, fordi det er noget nyt, og formodent- lig kun saa længe, det har Nyhedens Interesse — ligesom det saa tidt gaar! Søger man videnskabeligt at afgøre, hvad der skal kaldes Misbrug af berusende Drikke, falder Svaret, som Nordmanden Dr. Regn. Vogt har frem- hævet, meget forskelligt ud, alt efter den anvendte Metode. Men det er rigtignok en meget grov Fremgangsmaade kun at anvende Iagttagelsen ved Sygesengen og blot kalde det Misbrug, naar Alko- holnydelsen haandgribeligt har været Aarsag til en Sygdom. Hvis man derimod tager de forelig- gende Forsøg over Virkningen paa det aandelige Arbejde i Betragtning, saa foreligger der Misbrug ved de Mængder, der nedsætter Arbejdsevnen. Og herom ved man, at Ydeevnen kan blive nedsat ved Alkoholmængder paa 10—20—30 Gram før eller uder aandeligt Arbejde. Fremfor alt misbruger det Menneske Alkohol, der sædvanemæssigt nyder saa meget, at hans aandelige Udviklingsevne — hans Evne til at gøre Fremskridt — bliver paavirket. Dertil er 3—5 Flasker bajersk 01 (1—2 Liter) eller

x

Dúgvan

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dúgvan
https://timarit.is/publication/13

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.