Dúgvan - 01.02.1914, Blaðsíða 1

Dúgvan - 01.02.1914, Blaðsíða 1
UDKOMMER I GANG HVER MAANED. ^ \^GV^ ff ABONNEMENTSPRIS I KR. PR. AAR. AFHOLDSBLAD FOR FÆRØERNE. UDGIVET AF FÆLLESUDVALGET FOR FÆRØSKE AFHOLDSORGANISATIONER. Nr. 2. FEBRUAR 1914. 21. AARG. Afholdsbladet „Dugvan" kan bestilles paa alle Posthuse samt i Bladets Ekspedi- tion, Adresse: Mejeribestyrer Jensen, Thorshavn. Ved Forudbetaling af i Kr. 16 Øre bliver det frit tilbragt. Bekendtgørelser optages i „Dugvan" for 8 Øre pr. Petitlinie af enkelt Annonce* spalte paa 4de Side. Paa Forsiden er Prisen 12 Øre for tilsvarende Plads. Enhver, som vil være med i Kampen mod Alkoholmisbrugen paa vore Øer, bør virke for „Dugvan"s Udbredelse og opfordre Venner og bekendte til at holde Bladet. Nytaarshilsen Afholdsfolket i Danmark. Saa randt atter et Aar i Tidens Strøm. For Afholdssagen vil dette i vor Historie være et minderigt og lykkeligt Aar, ikke alene for vort Land, men for alle, hvor de berusende Drikke har trængt sig frem. Som denne Sag er international i hele sit Væsen, er det ogsaa ganske naturligt, at alle Nationer — selvfølgelig i større eller mindre Grad — har faaet Øjet aabent for, hvilke umaade- lig store livsværdier der ødelægges for Menneske- heden ved Brugen af de stærke Drikke. De>aar- sag staar alle nu glædeligvis mer end nogen Sinde før rustede til Kamp imod hele Alkoholtrafikken. Af de Begivenheder, der i det svundne Aar i særlig Grad har bragt Fremskridt for Afholds- sagen i Danmark, bør nævnes: 1. De ifølge Beværterlovens Bestemmelser trufne Foranstaltninger og den derved fremkaldte Agitation for Sagen i alle Samfundslag. 2. Alle Afholdsorganisationers udelte Tilslutning til de af Landsforbundets Bestyrelse til disse skete Henvendelser i Henhold til de ved Kon- gressen i Kolding 1912 vedtagne Beslutninger. 3. Den Tilslutning, som fra politiske Partier saa- vel som fra Husmandsorganisationerne er sket til Af holdsbevægelsens Endemaal: Landsforbud, — om det end er sket under noget forskellige Former. 4. Dagspressens ret indgaaende Drøftelse af For- buds-Spørgsmaalet, hvorved der er naaet en langt klarere Forstaaelse og Velvilje end nogen Sinde før. 5. Mere Samarbejde mellem Lederne og Redak- tørerne af vor Afholdspresse. 6. Forøgelsen af Antallet af Afholdsmænd i Folketinget ved det sidst afholdte Valg. 7. Regeringens gunstige Stilling til Nedsættelse af en Forbudskommission m. m. 8. Aalborg Amts Landboforenings Beslutning, hvorved de stærke Drikke holdtes borte fra Dyrskuet i Aalborg. 9. Afholdshjemmenes Forbedring paa forskellig Vis. Og endelig skal nævnes, hvad der ikke har mindst Betydning: 10. Det udmærkede Samarbejde, der finder Sted indenfor Landsforbundets Bestyrelse om Maa! og Midler til at føre Sagen videre. Saaledes rustede paa Aarets første Dag til fortsat Virksomhed i Kampen er jeg opfyldt af den allerstørste Glæde og Taknemlighed til alt og alle, der hver efter sin Evne har medvirket til et saa udmærket Resultat. — Jeg beder eder forstaa mig, naar jeg udtaler, at derved er min Tro og Overbevisning end yderligere bleven bestyrket i Visheden om Afholdssagens endelige Sejr indenfor det Tidsrum, som jeg saa ofte har tilladt mig at forudsige. — Trygt stoler jeg paa eder i det nu oprundne Aar. Vi lover hverandre, at vi med end- nu større Begejstring, men med samme Besindig- hed og Ansvar som hidtil vil arbejde hver efter sin Evne for at vinde en endnu kraftigere offentlig Mening i vort Folk for Sagen. Ogsaa tør vi haabe og forvente, at den Hen- vendelse, der ret sandsynligt i en nær Fremtid vil blive rettet til vor høje Regering og Rigsdag om Nedsættelse af en Kommission til paa en grundig og alsidig Maade at overveje alle Forhold og ret- lede Folket vedrørende den Side af Spørgsmaalet, der absolut skal ordnes af I ovgivningsmagten, maa blive imødekommet, og at de, der faar overdraget det saa betydningsfulde Hverv, maa faa Lykke til at udfinde de bedste Midler og Veje for Sagens heldigste Løsning. Det er jo almindelig bekendt, at den danske Afholdsbevæ^else i dette Aar fejrer sit 35-Aars Jubilæum. Itølge trufne Bestemmelser vil Højtide- lighederne i denne Anledning finde Sted d. iq. Juli i Forbindelse med Afholdelse af flere af Afholds- selskabernes Aarsmøder. Den nævnte Da^ samler den hele danske Afholdsbevægelse sig til en De- monstrationsfest i Hovedstaden: Denne Fest maa blive den største og betydeligste, der nogen Sinde er set i vort lille Land. Hver eneste Forening og Loge bør lade sig repræsentere og medbringe sin Fane. Afholdsfanen bør plantes lige Ira Køben- havns Red til Søndermarken. Vi har alle Forplig- telse til paa denne Dag at vise Bevægelsen i sin fulde Udstrækning. Vor Hovedstads Befolkning skal finde et sandt Billede, som den aldrig glem- mer, saa længe Kampen staar mellem de økono- misk interesserede i Alkoholtrafikken og den ædrue- lige Del af vort FolK, hvis Opgave det er at fjerne SK ^TS B6«4S

x

Dúgvan

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dúgvan
https://timarit.is/publication/13

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.