Dúgvan - 01.03.1914, Blaðsíða 1

Dúgvan - 01.03.1914, Blaðsíða 1
UDKOMMER I GANG HVER MAANED. ^ \iGV4 JV ABONNEMENTSPRIS I KR. PR. AAR. AFHOLDSBLAD FOR FÆRØERNE. UDGIVET AF FÆLLESUDVALGET FOR FÆRØSKE AFHOLDSORGANISATIONER. Nr. 3. MARTS 1914. 21. Aarg. Aflioldsbladet „Dugvan" kan bestilles paa alle Postlmse samt i Bladets Ekspedi- tion, Adresse: Mejeribestyrer Jensen, Thorshavn. Ved Forudbetaling af 1 Kr. 16 Øre bliver det frit tilbragt. Bekendtgørelser optages i „Dugvan" for 8 Øre pr. Petitlinie af enkelt Annonce- spalte paa 4de Side. Paa Forsiden er Prisen 12 Øre for tilsvarende Plads. Enhver, som vil være med i Kampen mod Alkoholmisbrugen paa vore Øer, bør virke for „Dugvan"s Udbredelse og opfordre Venner og bekendte til at holde Bladet. $ho!Dsbevægdsens Udvikling i Danmark siden 64. I »Hovedstaden« for den 2. Januar d. A. har Hr. Adolph Hansen, Sektetær i Danmarks Af- holdsforening, skrevet efterfølgende Artikel: En lysere og lykkeligere Fremtid for Menneskeheden er utænkelig i Forbindelse med Alkoholtrafiken. Dr. polit. Matti Helenius. Den danske Afholdsbevægelse fejrede fornylig 70 Aars Dagen for den første danske Afholdsfor- enings Stiftelse ved Lærer Ole Syversen, København. Denne Mands Minde vil blive bevaret i Taknemme- lighed af danske Afholdsfolk; faa har ofret saa meget for Afholdssagen som Lærer Syversen, men skønt »Totalafholdenheds-Selskabet« før Syversens Død var naaet til at tælle over 600 Medlemmer, var der ingen af disse, der evnede at føre Sagen videre. Krigen i 48 optog Folkets Tanker, og der var i de nærmest følgende Aar ikke nogen Afholdsbevægelse. Af »Mændene fra Syversens Tide, stiftede Skræder N. Hansen i Snevre i 59 en Afholdsforening, som dog i Løbet af et Par Aar sygnede hen, og samme Skæbne havde en Forening, som min Fader, Pastor Hansen, stiftede i 1870 paa Langeland. Samme Aar gjorde en fra Norge hjemvendt Dansker, Hans Jensen, paa Vardeegnen nogle Forsøg paa at rejse en Af- holdsbevægelse; han udgav endogsaa et Par Aar et Blad, men Bevægelsen døde hen. I 1878 stiftede en Missionær Matteson og Guldsmed G. Guldbrandsen (fra Vejle) en Forening i Alstrup (Vendsyssel) og i 79 lagdes Grundstenen til den nuværende danske Afholdsbevægelse af Pastor Eltzholtz ved Metodist- kirken i Vejle. Den af Pastor Eltzholtz grundlagde Afholdsbevægelse var evangelisk (arbejdede paa et religiøst Grundlag), men samme Aar (1879 stiftede Kvækermissionæren John F. Hanson en Forening i Randers paa et folkeligt Grundlag. Begge Retninger fik god Tilslutning, og to andre Mænd — som ikke havde nogen Forbindelse hverken med Eltzholtz eller Hanson — stiftede 1880 Afholdsforeninger: Lærer Estrup i Als (paa Had- sundegnen) og Gaardejer Claus Johannsen i Fjellerad paa samme Egn. I 1880 organiserede begge Ret- ninger en Landsorganisation: »Den danske Total- afholdsforening« med Købmand N. Madsen, Aarhus, som Formand, og »Den danske evangeliske Total- afholdsforening« med Pastor Eltzholtz som Formand. — I 1881 sammensluttedes de to Organisationer under Navnet »Danmarks Totalafholdsforening« ; daværende Landstingsmand Claus Johannsen blev Formand og Pastor Eltzholtz Næstformand; gennem alle de forløbne Aar har Cl. Johannsen staaet som Formand for »Danmarks Afholdsforening« (Navnet blev ændret i 1885), og nogen bedre Fører kunde Foreningen neppe have fundet. — D. A. F. er det største Afholdsselskab i Danmark (64984), men der er efterhaanden bleven en Mængde andre Afholds- selskaber; allerede i 1880 indstiftedes den første danske Loge af den internationale Goodtemplar- orden, fra hvilken i 1892 en stor Del Medlemmer udskilte sig og dannede N. I. O. G. T., der tillader Nydelsen af overgærede Ølsorter under Skatte- grænsen). Fra I. 0. G. T. er senere udgaaet en Del andre Selskaber, der arbejder i Logesystem ; der er stiftet Selskaber, som tillader Medlemmerne at byde alkoholiske Drikke, og der er atter tapet et Arbejde op paa kristeligt Grundlag (bl. a. Evan- gelisk Afholdsforbund (Metodisterne), Blaa Kors (luthersk) og Katolsk Afholdssamfund). Den sam- lede danske Af holdshær tæller nu, som forleden op- gjort her i Bladet, over 195,000 Medlemmer, (Børne- foreningerne iberegnet), og de fleste af disse Sel- skaber er — efter i de første Aar at have be- kæmpet hverandre — nu forenet i et I .andsforbund, »Danske Af holdsselsk. Landsforbund«, hvis Chef den gamle Afholdsforkæmper, Claus Johannsen, er; men Chefen for Danmarks Storloge af I. O. G. T., Stationsforstander Voss, Roskilde, har Æren for Samarbejdets Organisation. Han samlede i 1900 Repræsentanter for de forskellige Afholdsselskaber til et Møde i København, og Hr. Voss sidder da ogsaa stadig i Bestyrelsen for Landsforbundet, der nu er bevilget Statstilskud. Allerede i 1884 begyndte Afholdsbev;ngelsen at stille Krav til Lovgivningsmagten, idet D. A. F. interpellerede Folketingskandidaterne om deres Stil- ling til 1) en Bevilling paa Finansloven til Af holds- arbejdet og 2) et eventuelt Lovforslag om Kommune- afstemning angaaende Spiritusbevillinger. — Denne Interpellation bevirkede, at der i næste Rigsdags- samling blev bevilget et Beløb (vistnok 1500 Kr.) til Afholdsarbejdet, denne Bevilling er nu 32,000 Kr., som skal fordeles efter Samraad med »Danske Af-

x

Dúgvan

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dúgvan
https://timarit.is/publication/13

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.