Dúgvan - 01.08.1914, Blaðsíða 1

Dúgvan - 01.08.1914, Blaðsíða 1
UDKOMMER I GANG HVER MAANED. \> \iGV4 JV ABONNEMENTSPRIS PR. AAR. AFHOLDSBLAD FOR FÆRØERNE. udgivp:t af fællesudvalget for færøske afholdsorganisationer. Nr. 8. AUGUST 1914. 21. AARG. Afholdsbladet „Dugvan" kan bestilles paa alle Posthuse samt i Bladets Ekspedi- tion, Adresse: Mejeribestyrer Jensen, Thorshavn. Ved Forudbetaling af i Kr. 16 Øre bliver det frit tilbragt. Bekendtgørelser optages i „Diigvan" for 8 Øre pr. Petitlinie af enkelt Annonce- spalte paa 4de Side. Paa Forsiden er Prisen 12 Øre for tilsvarende Plads. Enhver, som vil være med i Kampen mod Alkoholmisbrugen paa vore Øer, bør virke for „Dugvan"s Udbredelse og opfordre Venner og bekendte til at holde Bladet. afholdssagen og folkemøderne. At Færingerne som Helhed have forstaaet Af- holdssagens store Betydning for Folk og I.and, derom vidner ikke blot det energiske Arbejde, der i sin Tid blev gjort for Ædruelighedslovens Gennem- førelse her paa Færøerne. Men ogsaa mange andre Tegn tyder paa, at Færingerne gerne vilde gaa et godt Skridt videre end den nuværende Ædruelig- hedslov. Man hører ofte udtalt Ønsker i den Ret- ning, maaske mest af dem, der, siden Ædrueligheds- loven kom til at virke, har tænkt over og indset, hvor meget der er gaaet til Spilde for dem af Vel- være, Kiæfter og Arbejdstid inden Ædrueligheds- lovens Ikrafttræden. Hvorfor? Netop fordi der var altfor let og umiddelbar Adgang til Brændevinskøb, Drikkeri og Traktering med Brændevin under den forrige Tingenes Tilstand. Forandringen til det bedre er ogsaa meget let at notere paa nær sagt alle Omraader, hvor Brænde- vinen plejede at gribe forstyrrende ind. Vi behøver blot at nævne saadanne Forhold som Olaidagene i Thorshavn før og nu. I Aar kunde man være i Thorshavn hele Olaitiden uden at møde en beruset Person. Det kunde man ikke før Ædruelighedsloven kom til at virke. Vi kan ogsaa nævne Fiskerslup- pernes Mandskab. Deres Paamønstring om Foraaret og Afmønstring om Efteraaret foregik under langt mere støjende Former og der blev tæret langt mere paa Sommerfortjenesten den Gang end nu. Ja, Ædruelighedsloven har allerede baaret store og vel- signelsesrige Frugter. Men endnu er Frugterne kun faa og smaa imod, hvad vi sikkert tør haabe at vinde for de kommende Slægtled her paa vore Øer, naar dette Slægtled med alt dets Vanedrikkeri og Højtids- og Dansedrikkeri er gaaet i Graven. Paa de fleste af denne Sommers Folkemøder har der været slaaet kraftigt til Lyd for Afholds- sagen. Der har været talt saavel af Folk, der staar indenfor Afholdsforeningen og Goodtemplarlogen som af Folk, der staar i Blaa-Kors Arbejdet — mest af de sidste. Og Afholdsarbejdets store Betydning er dermed lagt et Par Tusinde Mennesker paa Sinde i Løbet af denne Sommer. Paa Mødet ved Toftev^itn talte Lærer Johan Poulsen udfra Blaa-Kors' Standpunktet og lignede Brændevinsforbrugerne med det raadne Træ, der ikke kan bære gode Frugter, gaaende ud fra Jesu Ord i Math. 7. Han fremførte desuden en Del statistiske Oplysninger angaaende Spiritussens Virk- ninger paa det menneskelige Legeme, dets Sundhed og Arbejdsevne. Paa samme Møde talte ogsaa Pastor Joensen for Afholdenhed og manede til Af- læggelse af Drikkeskikkene. Paa Mødet ved Foden af Slattaratind talte Fisker Johan Mørkøre og Lagtingsmand Christian Christiansen, den første fra et objectivt, den sidste fra et mere subjectivt Synspunkt. Paa Mødet »undir Varåa« talte baade Mejeri- bestyrer Jensen og Pastor Joensen kraftige Ord om Afholdssagens store og gavnlige Betydning og om Flaskens og Drikkeskikkenes ødelæggende Virkning. Et Par Møder paa Nordøsterøen gjaldt ogsaa mest Afholdssagen. Det ene holdtes paa Fjeldet mellem Andefjord og Eldevig. hvor Kongsbonde Poul Klein og Stenhugger Jacob Christiansen om- talte Afholdsarbejdet ud fra Guds Ord og belyste det med forskellige historiske Data. Det andet Møde holdtes paa Fjeldet mellem Funding og Gjov, hvor Nordmanden Julius Ottersen og et Par unge Mænd fra Funding optraadte som Forkæmpere for Afholds- og Blaakorssagen. Men det store Slag blev jo slaaet paa det i forrige Nr. omtalte Fællesmøde i Thorshavns Kom- muneskolegaard. X. Flasken, Lidt af et Foredrag. Der findes her paa Færøerne en Uskik, der vistnok er gammel, men derfor ikke er mindre grim; jeg sigter til den Uskik, at der er mange Personer, der ved enhver given Lejlighed møder med en fyldt Brændevinsflaske i Lommen, ikke blot for selv at drikke, men ogsaa for at traktere andre dermed. Gaar man en Søndagaften hen og ser paa Dansen, er der næsten altid berusede imellem Del- tagerne. Til at begynde med forundrede det mig, da her jo ingen Udskænkning eller Salg finder Sted, men jeg blev snart oplyst om, at det var de medbragte Brændevinsflaskers Virkning. Eller en Forening laaner et Afholdslokale til Fest og Dans; Betingelserne er, at der ikke maa ,# qSN MATS BØ^, t6r «h ty

x

Dúgvan

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dúgvan
https://timarit.is/publication/13

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.