Dúgvan - 01.11.1914, Blaðsíða 4

Dúgvan - 01.11.1914, Blaðsíða 4
Brændevinen og Krigen. I^Taar Brændevinsdrikkeriet er blevet saa almin- -L^l deligt i Norden, kan denne Skik for en Del sættes i Forbindelse med de mange Krige, der er ført. Selve Nydelsen af Brændevin som Fest- eller Selskabsdrik fik først Indpas under 30-Aars-Krigen. I denne Krig, der i Grusomhed og Voldshandlin- ger staar uden Lige i Verdenshistorien, blev Bræn- devinen for første Gang nydt i stor Maalestok af Landsknægtene; detfra førtes Skikken med de hjem- vendende Soldater til Sverrig og Danmark-Norije. og vandt her hurtig stor Udbredelse. En Samtidig fortæller herom: »Ingen er anset for at være flink i Krigen, uden at han er fordrukken. Den, der ikke holder af Drik. er til Nar for alle. Han er en Kujon, mangler Æresfølelse og er en Døgenicht.« Dette Syn paa Drik i Krigen har holdt sig igennem Aarhundreder, og fra Krigen er det ført over i det borgerlige Liv, saa vi endnu den Dag i Dag hos unge Mennesker kan træffe den taabelige Idé, at det er Tetjn paa en rask Mand, at han kan drikke dygtigt. Det er 30-Aars-Krigens Brutalitet og Livssyn, der endnu sidder os i Blodet. Nu kæmpes der atter imellem Evropas Folk en Kamp saa blodig og rædselsfuld, at den i me- get ligner 30 AarsKrigen, og som ihvertfald, hvad Tab af Menneskeliv angaar. langt vil komme ti! at overgaa denne. Det, der gør den nuværende Krig saa blodig, er, at alle den nyere Tids Opfindelser og Fremskridt, som vi er saa stolte af i det 20. Aarhundrede, her er taget i Brug og vendt imod Menneskene selv til Ødelæggelse og Død. Samtidig har alt været forberedt og planlagt i en lang Række af Aar. Hver eneste Landevej og Jernbane, der er anlagt i Tyskland i de sidste 40 Aar, er bestemt af militære Hensyn. Den 3-aarige Tjenestetid har igennem den systematiske Træning skabt en Race Soldater, der har en forbavsende Udholdenhed. In- gen Steder er der spurgt om, hvad det kostede, eller hvilke Ofre ti t var ~. ri c enkelte Mennesker, blot dette ene: Alt skal være forberedt og paa Plads, til det store Opgør kommer, det der nu fore- gaar. Man vil let kunne forstaa, at i en Krig, der er saaledes forberedt, er ikke Plads for Overtroen fra 30-Aars-Krigen, at en rask Soldat skal være fuld; tværtimod maa der tages Lære af de Erfaringer, som Videnskaben og Sporten har gjort, at under Træning og anstrængende Arbejde, svækker selv smaa Mængder Spiritus Arbejdskraften og Udhol- denheden. Derfor ser vi for første Gang siden 30- Aars-Krigen, at der fra Hærledelsens Side gøres alt for at banlyse Brændevinen og andre spiritus- holdige Drikke. Ru>land, der havde saa sørgelige Erfaringer fra den japanske Krig, har gjort det mest radikale Skridt og standset al Brændevinsbrænding og luk- ket alle Udsalg, endskønt Statskassen aarlig taber 2000 Millioner Kroner herved. Bort med Brændevinen og Alkohol i hver en Form lyder der fra alle de krigsførende Magters øverste Officerer, ol; Tusindvis af Skrifter omdeles iblandt Soldaterne, der indprenter dem det samme. Men har vi ikke forstaaet det før, saa maa vi da vel forstaa det nu, vi der staar uden for, at det er en stor dundrende Løgn, naar det er blevet sagt, at Brændevinen styrker og opliver. Hvis der havde været det mindste Gran af Sandhed deri, tror nogen saa, at de krigsførende Magter havde nægtet Sol- daterne denne Nydelse. Jeg hørte engang en færøsk Fiskeskipper for- tælle aabenbait med Stolthed, at ombord paa hans Skib fik Mandskabet ikke Brændevin. Kun naar det var rigtig daarligt Vejr, saa gik han ned og hentede Brændevinsflasken frem, og saa skulde de allesammen drikke, enten de vilde eller ej. Denne Mand o« mange med ham burde tage Lære af, hvad man mener om Brændevinen i den store Krig. Netop naar det kniber haardest, bør man ikke nyde Spiritus af nogen Slags. Siden 30-Aar.s-Krigen har Brændevinen som en Sot hærget de nordiske Lande. Mon ikke den Krig, som nu tildels udkæmpes paa de samme Steder, skulde aabne Øjnene paa alle, for hvilken skadelig og nedbrydende Last Brændevinsdrikke- riet er. Det ske! P. Jensen. Bekendtgørelser. l}usk yTfholdsvenner! Mangler De et godt Ur, saa skriv efter Adressen. Gode af- trukne Ure, Dame- og Herreur, Cylindre, to Stens, fra 14 til 25 Kr. Halvkronemetre fra 22 til 50 Kr. Gulddouble Ure fra 25 Kr. Guld- ure i stort Udvalg. Alle Slags Stueure, Vækkeure, Barometre og Kikkerter. Stort Udvalg i Ur- kæder. Reparationer udføres me- get samvittighedsfuldt og med Garanti for alt. Mange Anbefa- linger fra Færinger haves. Skriv efter Prisliste. Urmager Peter Hansen, Nørrebrogade 70. NB. De kan henvende Dem til Hr. Købmand Jacob M. Mou- ritsen, som er min Repræsen- tant paa Færøerne. Petroleums motoren „ALPHA" er den bedste, kraftigste og billig- ste i Markedet. Bestillinger modtages af Ene- forhandleren for Færøerne, N. J. Mortensen, Trangisvaag, hos hvem Kataloger udleveres. Monier-Rør som hindre ) Røgned- slag i Skorstene, haves altid paa Lager. Monier-Render til kommunale og private Anlæg kan faas paa Bestilling. J. A. Arge. Avertér i DUGVAN, Thorshavns Afholdssygekasse (statsanerkendt) optager ubemidlede Mænd og Kvinder, fra 15 til 40 Aar, der ere Medlemmer af en Af holds- organisation og bosiddende i Thors- havn eller Arge. Nærmere ved Henvendelse til Bestyrelsen. Mens Forretningsmanden hviler, arbejder hans Annoncer! »Færa Amtstidendens Bogtrykkeri. — Ansvarhavende: R. C. Effersoe.

x

Dúgvan

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dúgvan
https://timarit.is/publication/13

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.