Færøsk Kirketidende - 01.10.1891, Blaðsíða 4

Færøsk Kirketidende - 01.10.1891, Blaðsíða 4
at optage Morgenandagten. Enkelte Huse bleve da efterhaanden Midtpunktet for flere løse og ledige Folk, der ikke holdt egen Husstand eller som ikke fandt Tilfreds- stillelse for deres aandelige Trang i deres egne Hjem, og som derfor hver Morgen samledes i saadanne Huse, hvor et rigere Aandens liv gav sig Udslag i daglig Lov- sang for Herrens Aasyn. Saaledes hos den Mand, hvis Virksomhed har sat det største og varigste Præg paa det danske Aandsliv i dette Aarhundrede, nemlig Grundtvig; i hans Hus samledes saaledes hver Morgen en betydelig Ma-ngde, mest yngre Mennesker, som havde faaet Lov til at deltage i Hjemmeandagten. For kort Tid siden begyndte imidlertid Præsterne ved Trinitatis Kirke i Kjøben- havn at gjenoptage den ældgamle kriste- lige Skik med en Morgengudstjeneste i Herrens eget Hus. Og da dette Forsøg vandt en ualmindelig stor Tilslutning, har senere flere kjøbenhavnske Kirker indført samme Skik. I vore lutherske Menigheder vil det som Følge af flere forskjellige For- hold have sine betydelige Varskeligheder at have Kirkerne aabne den hele Dag, men en Morgengudstjeneste kan forholdsvis let indrettes, hvor Menighederne maatte udtale et Ønske i den Retning. Man gynger en Salme uden noget Orgelspil eller deslige, hvorpaa Præsten, iført sin daglige Dragt, fra Kordøren beder en lille Bøn, maaske knyttet til en kort Skrift- læsning. Menigheden møder ligesom Præ- sten i sin daglige Dragt, ingen pynter sig med Søndagsstads; og det er i Sandhed en broget Forsamling: Man ser Haand- værkere i Arbejdsdragt, Soldater og Be- falingsmænd i Uniformer, Adelsmanden i fine Klæder, Tjenestepigen med sin Kurv paa Armen; man ser den travle Kjøbmand og den alvorlige Lærde, Skolebørn med Bøgerne under Armen og Fiskere i deres grove Kitler o. s. fr. Men alle komme for det samme, med den samme Tanke i Hjærtet: »Hyggelig, rolig, Gud! er Din Bolig, Inderlig skjøn! O, hvor mit Hjærte Længes med Smerte, Sukker i Løn ' Efter at gjæste Din Helligdom prud, • Efter at bo hos den levende Gud«. Ønskeligt var det, Hovedstadens smukke Exempel maatte blive fulgt trindt i I andet, saa ogsaa dette Tegn paa et livskraftigt Kristenliv mange Steder maatte efter- haanden kunne voxe frem af det troende Hjærtes Suk: > Godhedens Kilde, Aarle og silde Gjæstmild er Du! Ved Dine Sale Spurv møder Svale, Kom det i Hu! Som ved Dit Alter den kvidrende Fugl, Und dog i Templet Din Tjener et Skjul«. FRA FÆRØERNE. Altertavler. Den 6te Søndag efter Paasken dette Aar indviedes i Store Dimon Kirke en Altertavle, som Bonden havde bestilt. Den forestiller Vandringen til Emaus, hvor Herren oplader Skrifterne for Kleofas og Lukas; i Baggrunden ses et meget stem- ningsrigt østerlandsk Landskab. Maleriet er udført af Svend Rønne i Kjøbenhavn. Den 14de Søndag efter Trinitatis ind- viedes i Sandevaag Kirke en Altertavle, skjænket til Menigheden af en ukjendt Giver. Den forestiller den hellige Nat paa det Tidspunkt, hvor Hyrderne ere komne til Davidsstaden og finde den unge Moder med det hellige Barn; særlig Maria- skikkelsen forekommer os at være smukt udført. Hos Boghandler H. N. Jacobsen faas følgende nylig udkomne Bøger: Baptisterne af Dr. Chr. L. Nielsen, Sognepræst i Kudkjabing. 75 Øre. Daaben som Igjenfodelsens Bad. Et Lejligheds- skrift af H. B. T»nnesen, Præst i Saltum. 1 Kr. Huspostil. Prædikener til alle Kirkeaarets Sen- og Helligdage af H. Serensen, Stiftsprovst i Aarhus. 6 Kr. 25 Øre. Desuden faas: Lader Eder forlige med Gud. Prædikener paa alle Kirkeaarets Son- og Helligdage af Dr. Fr. Vilhelm Andersen, Provst og Sognepræst. 6 Kr. 50 Øre. Vidnesbyrd om fælles Tro fra de skandinaviske Lande. En Aargang Prædikener af danske, norske, svenske og tinske Gejstlige, udgivet af Herman Hagberg. 5 Kr. 5° Øre. Semandspostille, udgivet af Hovedbestyrelsen for „For- eningen til Evangeliets Forkyndelse for skandinaviske Såmænd i fremmede Havne". 3 Kr. 50 Øre. »færøsk Kirketidende« udkommer en Gang om Maaneden til en Pris af 1 Krone aarlig. Udgivet af H. N, Jacobsen. — Trykt i „Færo Amtstidende"s Bogtrykkeri.

x

Færøsk Kirketidende

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Færøsk Kirketidende
https://timarit.is/publication/24

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.