Færøsk Kirketidende - 01.01.1892, Blaðsíða 4

Færøsk Kirketidende - 01.01.1892, Blaðsíða 4
offer, sajtledes at der da af Statskassen ydes Præsten og Kirkens øvrige Betjente en passende aarlig Erstatning. I Preussen lod denne Bestemmelse sig ikke gjenemn- føre, derimod er dette sket i enkelte af de mindre tyske Stater, og hvor denne For- andring er indført, har saa vel Præst som Menigheder befundet sig vel derved. FRA DANMARK. Bestyrelsen for »Indre Mission« i Kjøbenhavn meddeler i »Fra Beth.«, at den har antaget fhv. Sømandspræst i London, T. U. Steinthai, til Sekretær, saaledes at han nu vil blive den egentlige leder af hele »Indre Mission«s indviklede Maskineri. Denne Meddelelse vil blive hilst med Glæde af Guds Riges Venner, ikke blot fordi der længe har været Trang til at have en ordineret Mand, der kunde ofre hele sin Kraft paa denne Sag, men ogsaa fordi Pastor S. ved sin tidligere tleraarige Virksomhed i Verdensstaden London vil være særlig skikket til at lede Missionsarbejdet i vor hjemlige Storstad. Den 17de og 18de Juni i8qi afholdtes efter »Fra Beth.« i Kjøbenhavn et saa- kaldet Menighedskonvent, hvortil der efter privat Indbydelse var mødt omtrent go Præster og Lægfolk. Der forelagdes et Forslag til en ny Salmebog, dannet ved en Bearbejdelse af Konventssalmebogen; af denne var da udskudt den betydelige Del Salmer, der saa godt som aldrig be- nyttes, samt de enkelte, der findes baade i Hovedsalmebogen og et af de to Tillæg; Resten af Salmerne fra Hovedsalmebogen og begge Tillæggene ere da medtagne, saaledes at der som Helhed kan siges at være fremkommet en god Salmebog, der do^ikke vil blive særlig omfangsrig. Paa samme Konvent drøftedes ogsaa et Spørgs- maal om »Indvielse og Opløsning af Ægte- skabe. Meningener, at et saadant Konvent skal samles hvert Aar med 90 Medlemmer, hvoraf Halvdelen skulle være Lægmænd, Halvdelen Præster. FRA FÆRØERNE. Vi have bragt i Erfaring et lille Træk fra det færøske religiøse Liv, som vi ikke kunne nægte os den Glæde at anføre: Paa Hjemrejsen fra Island i afvigte Efter- aar var der efter Forlydende c. 200 Fiskere paa en norsk Damper, som skulde bringe dem tilbage til Færøerne. Paa Vejen kom der imidlertid meget ringe Vejr. men da havde de ombordværende Fiskere som med én Mund opløftet deres Røst og sunget den gamle kingoske Udfærdssalme: »Nu henflyer jeg til Din Naade«; det har været et af disse løftende øjeblikke, da Salmens stærke Toner bar Bønnen frem paa Læberne af de mange, hinanden for største Delen ukjendte Mænd, et af disse Øjeblikke, som man ikke oplever mange af i sit Liv, men som man heller ikke glemmer, naar man en Gang har oplevet det; thi i en saadan Stund mærkes Pustet fra Aandens Vingeslag, saa det bruser i os: »Nu høres de glødende Tungers Røst — Aanden er os nær!« Med Glæde have vi anført dette lille Træk, der viser os, at de gamle Salmer dog er en Livsmagt i Folket, der i Farens Stund kan fylde Sjælen og føre den mod Gud; det er ikke let at forstaa for den, der i sit Liv ej har lært at synge Herren »den nye Sang«, men saadant et lille Exempel skal vise, at der endnu er Kraft og Malm i den gamle Salmetone. Hos Boghandler H. N. Jacobsen faas følgende nylig udkomne Bøger: Baptisterne af Dr. Chr. L. Nielsen, Sognepræst i Rudkjøbing. 75 Øre. Daaben som Igjenfodelsens Bad. Et Lejligheds- skrift af H. B. Tønnesen, Præst i Saltum. I Kr. Huspostil. Prædikener til alle Kirkeaarets Sen- og Helligdage af H. Sørensen, Stiftsprovst i Aarhus. 6 Kr. 25 Øre. Desuden faas: Lader Eder forlige med Gud. Prædikener paa alle Kirkeaarets Sen- og Helligdage af Dr. Fr. Vilhelm Andersen, Provst og Sognepræst. 6 Kr. 50 Øre. Vidnesbyrd om fælles Tro fra de skandinaviske Lande. En Aargang Prædikener af danske, norske, svenske og finske Gejstlige, udgivet af Herman Hagberg. 5 Kr. 50 Øre. Sømandspostille, udgivet af Hovedbestyrelsen for „For- eningen til Evangeliets Forkyndelse for skandinaviske Sømænd i fremmede Havne". 3 Kr. 50 Øre. »Færøsk Kirketidende« udkommer en Gang om Maaneden til en Pris af i Krone aarlig. »Færøsk Kirketidende« bestilles i Thorshavn: hos Boghandler Jacobsen, paa Nordstrømø: hos Kjøbmand Reinert; andre Steder: hos Præsten. Udgivet af Boghandler H. N. Jacobsen. Trykt i „Færø Amtstidendes Bogtrykkeri.

x

Færøsk Kirketidende

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Færøsk Kirketidende
https://timarit.is/publication/24

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.