Færøsk Kirketidende - 01.03.1892, Blaðsíða 4

Færøsk Kirketidende - 01.03.1892, Blaðsíða 4
skar ham i Hjærtet, men han sagde intet: da han imidlertid var kommen hjem og var gaaet til Ro om Aftenen, kom han til at t.t'nke paa, at det havde været fejl af ham ikke at forsøge paa at tale den stakkels Mand til Rette, der saaledes havde befalet sig i Djæveléns Vold. Han besluttede da at gjøre sin Uret god igjen, og tidlig næste Morgen gik han ud og stillede sig paa samme Sted, hvor han havde truffet Ar- bejderne om Aftenen. Efter nogen Vente- tid saa han ogsaa Manden komme, nær- mede sig da og sagde: »God Morgen, min Ven! Jeg har ventet længe paa Dig og er glad ved at træffe Dig.« — »De tager vist fejl, min Herre U svarede Manden og vilde gaa videre. — »Nej, jeg kjender Dig vel ikke. men jeg saa Dig sent i Gaar Aftes og har ventet paa Dig her. — »Jo, De maa tage fejl,« lød Svaret; »jeg har aldrig set Dem, det jeg ved af.« — »Og dog, min Ven,« blev Præsten ved, »hørte jeg Dig bede i Gaar Aftes.« — »Nu hører jeg bestemt, at De tager fejl af mig, thi siden jeg var et lille Barn, har jeg aldrig bedet en Bøn mit Liv igjennem.« — »Jo, det har Du, og om Gud havde hørt Din Bøn denne Nat, saa havde Du ikke staaet her denne Morgen. Thi jeg hørte Dig bede, at Djævelen maatte regere Dit Hjærte, og at Gud maatte forbande Din Sjæl!« Manden for tilbage, blegnede og sagde med skjælvendeRøst: »Kalder De det at bede? Var det en Bøn?« — »Velan, min Ven, Du forfærdes med Rette for Dig selv. Mit Ærende til Dig i denne Morgenstund er at lære Dig fra nu af lige saa kraftig og inderlig at bede for Din Sjæls Frelse, som Du hidtil har bedet om dens Forbandelse.« Manden tav, men den Dag var der lagt et Sæde- korn i hans Hjærte, som spirede og bar Frugt. Den rige Fader. (Efter „Kirkeklokken".) To Mænd rejste en Gang sammen paa Jærnbanen. »Ser De det hvide Stuehus der henne imellem Haverne?« spurgte den ene den anden, just som Toget kjorte forbi et stort Landgods.' »Jeg erindrer,« fort- satte han, »da X. var en ganske fattig" Karl, og nu ejer han hele dette Gods.« »X. ejer ikke Godset,« svarede den anden, »han har det blot i Brug saa længe.« »Hvem ejer det da?« spurgte den første. »Det gjør min Fader!« svarede den anden. Toget rullede af Sted fremad, og da de kom til en Eng, i hvilken flere store Gruber fandtes, fortsattes Samtalen saa- ledes: »Hr. Y. var oprindelig en fattig Arbejdskarl, men nu har han svunget sig op, saa han ejer alle disse Gruber.« »Y. ejer ikke Gruberne.«. »Hvem ejer dem da?» »Det gjør min Fader!« »Deres Hr. Fader maa være rig.« »Ja, han er meget rig; alt Sølvet og Guldet er hans.« »De er gal!« »Nej, jeg er ikke gal, men taler sande og fornuftige Ord.« »Men hvem er da deres Fader?« »Min Fader er den, De kalder Deres Gud. Han -raader over Himmel og Jord, han ophøjer, hvem han vil, han skal ogsaa have alle Gjerninger frem for Dommen.« FRA DANMARK. Andreas Christian Pontoppidan, Fær- øernes Provst fra 1847—-49, er i Midten af Januar Maaned d. A. afgaaet ved Døden i Odense. Provst Pontoppidan, der var en Søn af Sognepræst til Rær, Hansted og Vigsø i Jylland, Børge Pontoppidan og Hustru Mette Magdalene Glahn, var født den 8de Februar 1812 og blev Student fra Aalborg Skole 1830 og theologisk Kandidat 1836, hvorefter han var Lærer ved det orthopædiske Institut, indtil han ode Januar 1840 blev kaldet til Sognepræst paa Sandø, hvorfra han forflyttedes til Sydstrømø den 15de Maj 1847; kort efter sidstnævnte Ud- nævnelse blev han Provst for Færøernes Provsti. Men efter at han havde gjennem- gaaet en farlig Sygdom, der bragte ham Døden nær og efterlod en langvarig sygelig Tilstand, rejste han allerede om Sommeren 1849 ned og blev den 22de September s. A. kaldet til Sognepræst for Vester Ulslev paa Lolland, hvorfra han attrr den lodeSeptbr. 1870 kaldtes til Rise Sognekald paa Ærø: fra dette Embede tog han for et Par Aar siden sin Afsked og bosatte sig i Odense. Hos Boghandler H. N. Jacobsen i Thorshavn faas: Ludvig Schnellér: Jesu Fodspor, 2 Kr. Profeternes Veje, 1 Kr. 50 Øre. Evangelievalfarter i c. 7 Hæfter a 80 Øre. Udgivet af Boghandler H. N. Jacobsen. — Trykt i „Fære Amtstidende"s Bogtrykkeri.

x

Færøsk Kirketidende

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Færøsk Kirketidende
https://timarit.is/publication/24

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.