Færøsk Kirketidende - 01.04.1892, Blaðsíða 1

Færøsk Kirketidende - 01.04.1892, Blaðsíða 1
Færøsk Kirketidende. Redigeret af EMIL BRUUN. 2. Aarg. April 1892. Nr. 7. Søndagssagen. Foreningen til Fremme af Søndagens rette Brug har i Oktober f. A. ladet udgaa et Opraab, hvoraf vi skulle hidsætte føl- gende, der ogsaa turde have Interesse for færøske Kristne: Loven af iste April d. A. om den offentlige Fred paa Folkekirkens Hellig- dage er et væsentligt Skridt fremad i Søndagssagen. Endnu mangler der imid- lertid meget i, at Ordningen kan kaldes tilfredsstillende; vi skulle i det følgende pege paa de Punkter, som forekomme os vigtigst i saa Henseende. Handelen nyder i stor Udstrækning godt af den nye Lov, i det de allerfleste Udsalgssteder skulle være lukkede fra Kl. 9 om Formiddagen. Men der foreligger ingen Grund for Handelsstanden til, at Butikkerne holdes aabne om Morgenen, og et Forbud herimod vilde være til stort Gavn, i det der først derved kan tilsikres de handlende den fulde Nytte af Hviledagen, medens den nu lider et væsentligt Skaar i sin Frihed ved Morgenstundens Travlhed og Arbejdet med at bringe Butikken i Orden. — — Ogsaa ved Losning og Ladning af Skibe kunde Søndagsarbejdet ind- skrænkes, ligesom Rederierne i deres Fartplaner burde tage Hensyn til Søndagen. — At Søndagen i saa stor Udstrækning benyttes til politiske Møder, Sportsfester m. m. maa meget beklages; meget vil der paa dette Omraade kunne opnaas ved Be- stræbelser af Privatmænd, hver i sin Kreds. En Hindring for Søndagens rette Be- nyttelse er i det hele de mange Fristelser, der ere om Søndagen. Kristne Familier ville kunne udrette meget godt ved at aabne deres Hjem for unge, enlige Mennesker og saaledes lade dem føle et kristeligt Hjems Velsignelser. En stor Opgave at virke for er dernæst Indskrænkningen af Drikkeriet om Søndagen, ja vi tage ikke i Betænkning at betegne dette som den største Opgave, der for Tiden foreligger for Søndagssagens Venner. Den uindskrænkede Udskjænk- ning om Søndagen er en saa meget desto større Ulykke, som Danmark er et af de Lande, der i Forhold til Folkemængde har flest Udskjænkningssteder for stærke Drikke. I mange Lande er Udskjænkning om Søn- dagen helt eller delvis forbudt (Nordamerika, Storbritannien og Irland, Sverige, Norge og Finland; i Norge er endog Udskjænk- ning forbudt fra Lørdag Eftermiddag Kl. 5 til Mandag Morgen Kl. 8. Det vilde være meget ønskeligt, om Lovgivningen i Dan- mark kunde gaa i dette Spor, i det den med smaa Skridt fremad efterhaanden kunde vænne Befolkningen til saadanne Indskrænkninger. (Efter »Dansk Kirketid.«.) Hedningemissionen. Det danske Missionsselskab udsendte i Fjor to Mænd som Missionærer til Indien, Anders Larsen og Nyholm hedde de; med kongelig Tilladelse ble ve de den iste Juli ordinerede som Missionspræster af Biskop Sthyr. For øvrigt har Missions- selskabet den 24—25 Juni afholdt et stort Møde i Odense, hvor det næsten enstem- mig blev vedtaget, at Danmark skulde paabegynde en hel ny Mission i Kina, det uhyre 1 .and, hvor Kristendommen hidtil næsten ingen Magt har haft, medens der i den sidste Tid har raset Kristenforfølgelser paa enkelte Steder. Det er en stor Be- slutning, der her er taget, og den gjør vort lille Folk megen Ære, netop fordi vore Midler ere saa smaa; der er nu ud- gaaet en Opfordring til alle Danmarks Menigheder om Støtte i denne Sag. Lad ikke de færøske Menigheder staa tilbage! Saa vidt vides, har endnu ingen Færing selv personlig været med paa Missions- marken. Var det umuligt, at en og anden vakt Mand kunde føle Lyst til at ofre sit Livs hele Kraft, ja maaske Livet selv for at lade Lyset og Sandheden og Livet skinne frem i Hedenskabets Mørke til Frelse for de brune Hinduer eller de gule Kinesere? Eller om ingen af Eder skulde føle Kald til sligt, om ikke nogen skulde føle Lyst og Kraft til for Jesu Kristi Skyld at ofre Fædreland og Hjem, Virksomhed og Slægt og Venner for at tage en Evangelist Gjer- ning iblandt de fremmede histovre, saa støt

x

Færøsk Kirketidende

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Færøsk Kirketidende
https://timarit.is/publication/24

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.