Færøsk Kirketidende - 01.04.1892, Blaðsíða 2

Færøsk Kirketidende - 01.04.1892, Blaðsíða 2
dem med Penge, de have visselig fortjent, de kjære, velsignede Mennesker, som saa- ledes ofre alt for Vorherres Skyld, at vi her hjemme i de gamle Menigheder ikke lade dem lide Sult eller dog Mangel paa det allernødvendigste. For at vise den Offervillighed, der andre Steder kan findes, skal blot angives som Exempel, at der ved Helligtrekongers Gudstjenesten i Aar i den lille jydske Kjøbstad Sæby alene blev indsamlet 1240 Kr. qg Øre til Hedninge- missionen. Kan Du høre sligt og saa •mdda lukke Din egen Pung til for denne Sag? Lad dog ogsaa vore levende Menigheder komme med! Redaktøren af dette Blad modtager og fremsender gjærne Bidrag til denne Sags Fremme, og uden at vi for øvrigt have forespurgt de øvrige Herrer Præster her oppe, ere vi forud overtydede om, at enhver af dem med Glæde, gjør det samme. Glem nu ikke Betydningen af Enkens Skjærv! Og husk saa ogsaa paa, at vel skulle vi arbejde, som om Bønnen ingenting hjalp, men vi skulle sandelig ogsaa bede, som om Arbejdet ingenting hjalp. Bed for dem, bed i Kirken og i Dit Hjem, bed for de gule Hedninger, hvis Sjæle sukke under Satans Magt, bed ogsaa for dem, der skulle bringe livets Evangelium til dem, at Herren vil salve dem med Kraftens Aand til deres Gjerning! Lad nu ikke Fær- øerne glemme Danmarks nye Missionsmark! FRA UDLANDET, Ikke meget nyt høres herfra paa det kristelige Omraade, og det lidt, der høres, er ikke videre godt. Fra Rusland spørges der nemlig, at vore protestantiske Tros- fæller lide ligefrem Forfølgelse fra den græsk-katholske Kirkes Side. Det er en meget vanskelig Sag at sætte sig ind i Forholdene, end sige da at bringe de ulykkelige nogen Hjælp, thi alle deres Breve gaa igjennem Øvrighedens Hænder; kun saa meget ses uden Vanskelighed, at Behandlingen fra de russiske Embedsmænds Side paa mange Steder har været ligefrem oprørende, i det man har berøvet For- ældrene deres Børn for at faa disse op- dragne i den græsk-katholske Tro, medens paa den anden Side hele Familier ere iflevne fordrevne til Steder, hvor de aldeles intet havde at leve af, men maatte tigge deres Brød hos halvvilde Folkestammer. Man fristes overfor saadanne Efterretninger til at sukke med David: Herre! Hvor længe ? At Kristenheden længe har sendt Missionærer til Hedningeland, er velbe- kjendt; men nu begynde nok ogsaa Hed- ningene at sende Missionærer til Kristen- heden. Saaledes have Buddhisterne be- gyndt at missionere i Frankrig, medens Muhamedanerne have aabnet en Mis- sion i England, hvor de efter Forlydende endog skulle have vundet et Par Tilhæn- gere. Ja, hvorfor ikke? Tiden gaar jo fremad! Mon ikke snart der kommer Folk, der vil lære os at tro paa Odin og Thor igjen? I Byen Rendsborg har der for nylig været afholdt en slesvig-holstensk Provins- synode, hvor der blev forelagt to Forslag, af hvilke det ene gik ud paa, at der skulde tilstaas sex Timers dansk Religionsunder- visning og to Timers dansk Sprogunder- visning i alle dansktalende Egne, medens det andet kun anbefalede Indførelse af to danske Sprogtimer i alle de Skoler, hvor der endnu gives dansk Religionsundervis- ning. Man behøver næppe at sige, at begge Forslagene fik samme Skæbne, nemlig at dø en stille Selvdød. Med ikke ringe Forundring erfarer man af »Flensb. Avis«, at man i en nær Fremtid rimeligvis vil faa det Særsyn at se, at Sønderjyllands Biskop flytter sit Bispesæde til Byen Kiel, altsaa udenfor sit Bispedømmes Grænser. Selv om nu Hans Højærværdighed maaske vil be- finde sig bedre i Kiel end i sit eget Stift, saa er dette dog nok noget af det stær- keste, Kirkens Historie har haft at opvise. Hvad vilde man maaske sige heroppe, om f. Ex. Sandø- eller Nordstrømøpræsten tog fast Ophold i Thorshavn ? Det bedste ved det hele er nu imidlertid, at Befolkningen, i hvert Fald Nordslesvigerne ikke synes at skulle komme til at savne ham synderlig: de ønske ham af Hjærtet; Lykke paa Rejsen! FRA DANMARK. Under 16de December f. A. har Stifts- provsten for Sjællands Stift Dr. theol. C. Rothe paa Grund af Alder og Svagelighed taget sin Afsked. Kongen har da bevidnet ham sin særlige Anerkjendelse for hans lange og nidkjæreVirksomhed i Kirkens og Statens Tjeneste, og samtidig har Stiftsprovsten erholdt Titel af og Rang med Biskop. Den overmaade rige kjøbenhavnske Brygger, C. Jacobsen, har nylig ladet opføre en prægtig Kirke i Valby, der under Navn af Jesuskirken indviedes i Slutningen af 1891. Brygger Jacobsen anvendte den ham tilstaaede Kaldsret til at udnævne den bekjendte Lic. theol. H. Ussing fra Jylland til Kirkens Præst.

x

Færøsk Kirketidende

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Færøsk Kirketidende
https://timarit.is/publication/24

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.