Færøsk Kirketidende - 01.04.1892, Blaðsíða 3

Færøsk Kirketidende - 01.04.1892, Blaðsíða 3
For nylig er en Vandrekirke bleven opført i Kjøbenhavn, det vil sige en Kirke, der kan flyttes. Den er bygget af Jærn, saa stor, at den kan rumme 800 Mennesker; først er den efter Bestemmelsen bleven op- ført i en Del af det uhyre St. Johannes Sogn, og Meningen er da, saa snart der kommer mere ordnede Forhold i dette Sogn, at flytte den andet Steds hen. hvor der kan antages at være mest Brug for den. En af Byens yngre Præster, Kateket ved Johannes Kirke, C. J. Holt er udnævnt til at forrette Tjenesten i Vandrekirken. I Tyskland har man flere Gange forsøgt sig med saadanne Vandrekirker, et Steds er den endog bleven flyttet fem Gange; saaledes lover alt godt, og man venter for Kjøbenhavns Vedkommende at have Kirken færdig allerede til Efteraaret, thi skjønt den rigtignok kom til at koste 25,000 Kr., ere Pengene forlængst ind- komne ved frivillige Bidrag. Valgmenigheden i S. Næraa, et Par Mil syd for Odense, fejrede den 20—21, September i Fjor sin Kirkebygnings Fuldendelse ved etsaakaldet »Vennemøde*. Efter »Dansk Kirketid.« er det en Kors- kirke, hvis Fuldendelse har kostet Menig- heden 4200 Kr.; et smukt Kirketaarn med Spir er tilbygget til Kirken, og en smukt lydende Kirkeklokke er anskaffet. Et enkelt Menighedsmedlem har skjænket Kirken en udmærket smuk Altertavle, der forestiller Simeon og Anna i Templet; den kostede omtrent 1600 Kr. Katholikkerne ere vedblivende svært om sig i Kjøbenhavn; i sidste September Maaned lagdes med megen Pragt og Her- lighed Grundstenen til den nye S t. Maria Kirke, der i Forbindelse med et Vaisen- hus, et Hospital og et Skolehjem skal op- føres paa Frederiksberg; ved den Lejlighed blev det stillet i Udsigt, at der snart skulde paabegyndes Bygningen af to nye katholske Sognekirker, en paa Nørrebro og en paa Østerbro. Ryslinge Valgmenighed paaFyen fejrede den 8de Avgust sit 25 Aars Jubi- læum, ved hvilken Lejlighed der afholdtes en større Festlighed, hvortil Udsendinge fra Landets Valg- pg Frimenigheder vare mødte. Menighedens oprindelige Stifter, Pastor Vilhelm Birkedal talte paa Jubilæumsdagen. FRA ISLAND. Redaktionen har modtaget en Del Numre af det islandske Maanedsblad »Kirkjubla6i5«, der begyndte at udkomme i Juli 1891 og redigeres af den bekjendte Docent Thorhallur Bjarnason i Reykjavik. Under den dygtige Ledelse har det allerede bragt et meget forskjelligartet Stof af op- byggelige Betragtninger, Digte, saa vel til Bladet skrevne som oversatte, kirkelige Meddelelser og lignende. Særlig paa Is- land, hvor de uhyre Afstande vanskeliggjør et levende Aandsliv for den spredte Be- folkning, vil et saadant Blad sikkert kunne medføre en uberegnelig velsignelsesrig Ind- flydelse, og vi ønske vore nordlige kristne Brødre af Hjærtet til Lykke med dette Forehavende, ligesom det er vor Bøn, at Bladet maa kunne fortsætte paa samme Maade, som det er begyndt. Da vil sikkert det Ønske blive opfyldt, hvormed Redak- tøren slutter sit Indgangsord i Bladets første Nummer: »Maatte Kirkebladet blive den bedste Ven i hvert kristeligt Hjem, hvor det islandske Tungemaal tales!« Færøske Kirkeforhold. Under denne Overskrift har Pastor Rønne i »Dansk Kirketid.« 1891, Nr. 32. indsendt en lille Skildring af Færøerne, deres Befolkning og Smaatræk af det kirkelige Liv, der rører sig heroppe. Efter at have taget sit Udgangspunkt i den al- mindelige Erfaring, at et Lands Naturfor- hold sætte stærke Mærker paa Folket og giver det sit ejendommelige Særpræg, giver han en paa en Gang aandfuld og talende Skildring af Færingens Særpræg, hvori han gjenfinder Mærker saa vel af Haugens endeløse øde og Ensomhed som af Havets evige Skiften og Foranderlighed. Dette overfører han saa paa Folkets Gudsliv, i hvilket han baade med Alvor fremhæver de mørke og med Glæde og Tak de lyse Sider. Efter at han til sidst har omtalt den iøjne- faldende ringe Indflydelse, Nutidens mange- haande Bevægelser paa Kristenlivets Om- raade har øvet paa dette Folk, slutter han sin smukke lille Artikttl med en forhaab- ningsfuld Henvisning til ham, om hvem vi synge: »Vej har Du alle Steder, Dig Midler fattes ej!« Naar man saa slutter Gjennemlæsningen af denne lille Skildring, har man kun én Indvending at gjøre, denne nemlig: »Bare den havde været lidt længere!« Et gammelt Sagn. Der var en Gang en Mand, der drømte, at han var død. Han syntes da, at en Engel førte ham til et stort og dejligt

x

Færøsk Kirketidende

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Færøsk Kirketidende
https://timarit.is/publication/24

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.