Færøsk Kirketidende - 01.06.1892, Blaðsíða 4

Færøsk Kirketidende - 01.06.1892, Blaðsíða 4
Her indtage Færøerne en særdeles fordelagtig Stilling, idet vi heldigvis intet Steds maa nøjes med Gudshuse af Jord, medens Stenkirkerne allerede ere løbne op til et ret anseligt Antal, forholdsvis langt større end Islands, Bundfaldet. (Efter „111. Familie«.") Pastor T. fra Nord-Skotland har fortalt følgende Træk: >Da jeg kom til ... . sogn, hørte jeg ofte Tale om en alvorlig, ældre Kvinde, der utrættelig vandrede omkring i de fattiges spredte Hytter og lindrede Nøden, hvor hun kom. Hendes stille opofrende Gjerning vakte min Beundring, og jeg ønskede inder- ligt at blive mere bekjendt med en saa ufortrøden Arbejderske i Herrens Vingaard; snart fandt jeg ogsaa en lejlighed: En Dag mødtes vi hos en gammel, syg Kone, med hvem det hurtigt gik nedad. Tilfældigvis forlode vi Huset i Følge, og da vi skulde samme Vej, tilbød sig den forønskede lejlighed for mig til at tale med hende. I Begyndelsen talte vi om al den Nød og Sygdom, der var rundt omkring, men til sidst spurgte jeg: »Bliver De aldrig træt af at hjælpe, De er jo paafærde baade Dag og Nat?» »Nej,« svarede hun smilende, »hvilken- somhelst lille Villighed, jeg kan gjøre nogen, glæder jeg mig over; thi hvorledes kan jeg undlade at gjøre det for hans Skyld, han, som led og døde for mig?« »Tør jeg spørge Dem, hvorledes er De kommen til Kundskab om hans Kjærligheds overstrømmende Storhed?« »O, det er længe siden,« sukkede hun, idet var, medens jeg endnu var hjemme hos mine Forældre, vi boede i et lille Hus ude paa Tandet. En Dag kom der en rejsende Handelsmand ind til os med sin Kasse paa Ryggen. Han var en ærlig Mand, og Moder forsynede sig med, hvad hun behøvede af hans Varer. Jeg var ung og fuld af Løjer og Spektakel og morede mig en Stund over hans, som jeg syntes, højtidelige Væsen. Det var meget varmt, og han havde gaaet langt, derfor bød Moder ham, da Handelen var afsluttet, en Kop Kaffe, som han modtog med Tak. Jeg bragte ham en Kop og blev staa- < nde, til han havde tømt den, men da han havde drukket ud, beholdt han den endnu i Haanden, og idet han saa mig fast ind i Øjnene, spurgte han alvorlig: »Dersom jeg nu bød Dem Bundfaldet i Koppen her, vilde De da synes, at jeg gjorde Dem en stor Ære?« »Nej,« svarede jeg forbavset, »da havde jeg Grund til at tro, at De ikke var rigtig vel forvaret eller vilde holde mig for Nar.« Uden at lade sig anfægte af min Spot vedblev han i en højtidelig Tone: »Og hvorledes behandler De den almægtige Gud ? Nu er De ung og frisk og munter, De lever kun for at more Dem; men dersom De vedbliver saaledes, til De bliver gammel og graa og ikke mere har Kræfter til at deltage i Verdens Forlystelser, vilde De da synes, at det var godt at byde Herren den sidste Del, Bundfaldet, af Deres liv? Tror De, at han vil anse det for en Ære, dersom De bringer ham den daarligste Del af Deres Liv og helliger den bedste Tid til Syndens Tjeneste?« Han gav mig Koppen tilbage og gik sin Vej; jeg har aldrig set ham senere, men hans Ord havde rammet, og inden jeg havde tabt ham af Syne, opløftede jegmitHjærte i Bøn til Gud om Kraft til at hellige mit Liv til hans Tjeneste, og han har jo givet os Løfte om, at de, der søge ham, skulle finde ham; fra den Time af har han »ledet mig ved sin Haand.« FRA DANMARK. Under 18de Februar d. A. er anden residerende Kapellan ved Vor Frue Kirke i Kjøbenhavn, kgl. Konfessionarius J. P. M. Paulli udnævnt til Sognepræst for samme Kirke, Provst for Vor Frues Provsti og Stiftsprovst over Sjællands Stift. Under 14de Januar d. A. er Sognepræst for Græse og Sigerslev Menigheder i Sjællands Stift H. J. Lohmann paa Grund af Alder og Svagelighed efter An- søgning afskediget fra bemeldte Embede i Naade og med Pension. Pastor Lohmann har som bekjendt i en længere Aarrække virket som Sognepræst for Nordstrømø Præstegjæld blandt Færøerne, indtil han i 1874 beskikkedes til Græse. Som Bidrag til den nylig oprettede danske Mission i Kina har Redaktionen modtaget følgende Gaver: Fra P. H. Thomsen, Sandevaag, 2 Kr., fra M. D. Joensen, Mid- vaag, 1 Kr. Tilsammen 3 Kr. Bidrag modtages fremdeles. Udgivet af Boghandler H. N. Jacobsen. — Trykt i „Yærø Amtstidende"s Bogtrykkeri.

x

Færøsk Kirketidende

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Færøsk Kirketidende
https://timarit.is/publication/24

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.