Færøsk Kirketidende - 01.09.1893, Blaðsíða 4

Færøsk Kirketidende - 01.09.1893, Blaðsíða 4
men den nævnte Dag blev Missionsbyg- ningen omringet af en Sværm indfødte, og lejede Mordere trængte ind i Bygningen. Missionærerne omkom paa den ynkeligste Maade; Ligene bleve liggende en Ugestid paa Stedet, hvor Massakren var bleven begaaet, og der er ikke blevet foretaget noget fra de kinesiske Autoriteters Side for at paagribe Morderne. Det har været svært for de nys an- komne danske Missionærer at blive Vidne til dette Blodbad; maatte de blot her faa nyt Vidnesbyrd om den gamle Kirkes Regel: Sangvis martyrum semen ecclesiae o: Martyrblodet er Kirkens Udsæd! To Vers af Luther. Som bekendt var Luther en rigtig Digternatur, der ikke alene under sine Trængselstider kunde digte stærke og gribende Salmer, men som ogsaa i sit dag- lige Liv pludselig kunde finde paa Vers og Smaarim, som han da foredrog for sine nærmeste. Disse Smaavers vare vel alle- sammen af alvorligt Indhold, men dog fremsattes de hyppig under en skæmtende Form, som det jo i det hele taget var Luthers Styrke at indprænte alvorlige Sandheder under Skæmtens Skikkelse. I hans »Tischreden« (Bordtaler) findes ad- skillige saadanne Rim, af hvilke vi her have oversat et Par af de mest karak- teristiske, om end vi godt se, hvorlangt de staa tilbage for Originalerne i Formen. Originalen til det sidste er paa en lige saa kunstig som pudsig Maade affattet dels paa Tysk og dels paa Latin. Det er den bedste Kunst paa Jord At være en Herre over sit Ord: Meget at vide og lidt at sige, Ikke at svare paa alt tillige, Tale lidt, og kun det, som er sandt, Hvad Du laaner, betale grant. Lad Hvermand leve, som selv han vil — Og vær Du saa Dig selv, den Tid Du er til! Dyden er slagen død. Retfærd lider stor Nød, Maadehold er bleven bunden, Sandhed bides af Hunden, Troen er kommen paa Stylter op, Skændsel rider i strakt Galop! FRA DANMARK. Til Medlem af »det kirkelige Raad», »Bisperaadet«, har de theologiske Universi- tetslærere for et Tidsrum af tre Aar valgt Professor Dr. theol. Fr. Nielsen, medens de juridiske har genvalgt Professor Dr. jur. Matzen, i hvis Sted Professor Dr. jur. Lassen dog skal fungere foreløbig i første Samling. En Kreds af Mænd har i flere Blade indbudt til at oprejse et Mindesmærke for Grundtvig i København. Det tænkes oprejst udenfor Marmorkirken, hvor det overhovedet er Hensigten efterhaanden at rejse Statuer af alle den danske Kirkes Koryfæer, Ansgar, Tavsen, Peder Plade, Kingo, Brorson, Balle, Mynster, Grundtvig o. fl. Kinamissionen. Endvidere er indkommet: P. N. 2 Kr. Tilsammen med det tidligere indkomne 183 Kr. 44 Øre. Hermed anse vi Indsam- lingen for afsluttet, og det synes os at være et smukt Resultat, at de fattige Fær- øer i Løbet af saa kort Tid have indsamlet næsten 200 Kr. til Missionen i det fjærne Land. Vi have allerede tidligere afsendt de 176 Kr. 44 Øre til Missionsselskabets Formand, Provst Vahl i Nørre Alslev, og skulle med det første indsende de nu sidst indkomne 7 Kr. Provst Vahl har bedet os udtrykke Missionsselskabets Tak, som vi forener med vor egen, til Giverne, der efter Evne have bidraget til at fremme den store Gerning paa Missionsmarken. Hos Boghandler H. N. Jacobsen i Thorshavn faas følgende Bøger: Emil Bruun: Herr Peder Arrheboe. Fortælling faa Færøerne fra det 18de Aarhundrede. I Kr. 50 0. N. Bache: Nordens Historie, 2den Udgave, 5 Bind med 1320 Illustrationer. Prisen nedsat fra 53 Kr. 50 0. til 20 Kr. Den kan faas komplet i 5 Bind paa en Gang. Bindvis med et Bind hvert Fjerding- aar. Hæftevis med et Hæfte hver 3dje Uge. Olga Ahlefeldt: I en dansk Præstegaard, Fortælling. Elegant indbunden. Prisen nedsat fra 5 Kr. 50 0. til 3 Kr. 75 0. Dr. B. Riggenbach: Kvindeskikkelser af Guds Riges Historie. Oversat af Sognepræst E. Hagerup, med Forord af Professor Joh. Kok, elegant indbunden. Prisen nedsat fra 3 Kr. 50 0. til 2 Kr. 50 0. Burks: Karakterbilleder af kristelige Kvinder. Prisen nedsat fra 5 Kr. 25 0. til 3 Kr. eleg. indb. Udgivet af Boghandler H. N. Jacobsen. — Trykt i „Txto Amtstidende"s Bogtrykkeri. I

x

Færøsk Kirketidende

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Færøsk Kirketidende
https://timarit.is/publication/24

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.