Færøsk Kirketidende - 01.06.1903, Blaðsíða 4

Færøsk Kirketidende - 01.06.1903, Blaðsíða 4
Bøn og støttet efter Evne (ikke over Evne), der kommer der Velsignelse baade for dem, der tog Opgaven op, og for dem, for hvem Arbejdet blev gjort. E. R. Et besindigt Ord, , I Norge har der staaet og staar frem- deles en skarp kirkelig Kamp mellem gam- mel og ny Kristendomsforkyndelse. Den førstes Sag føres af Biskop Hetich, der har skrevet et Par djærve og varme Bøger, hvori han påaviser de Farer i rationalistisk Retning, som den nye Forkyndelse med Pastor Klaveness i Spidsen medfører. Bag disse 2 Mænd staar saa godt som hele Norges, ja en stor Del af Nordens Kirkefolk. Med faa Ord kan det siges, at den gamle Retning kæmper for at bevare Kir- ken paa den evige Grundvold, den for alle Tider er bygget paa, medens den nye Retning vil føre Kirken fremad, saa den følger med Tiden og altid vil kunne rumme lærd og læg. De 2 Retninger udfylder godt hinanden: Paa Grundvolden skal der bygges; aldrig skal Grundvolden forlades, og aldrig maa man glemme det F'rem- skridtsarbejde, som herpaa skal gøres. Under denne Kamp, som er ført med vel skarpe Vaaben, gør det godt at læse de besindige Ord, som den betydelige Kri- stianiapr;est ('liristoffer Bruun skriver i »For Kirke og Kultur (Marts 1903): »Ved Siden af Gustav jensen og den nylig bortgangne Fredrik Petersen er Klaveness og Ileuch den norske Kirkes bedste Mtnid. Vi kan trygt takke (lud, fordi vi har dem begge. De har begge i temmelig høj Grad »sine Dyders Fejl«. Og den ene af dem har aldeles ingen Ret til at sige til den anden anden: »Jeg har dig ikke behov«. Klaveness og de, der slutter sig om ham, vil nok sørge for, at Ileuch og hans Fæl- ler ikke skal faa Magt til at føre os til- bage til den staalhaarde Orthodoxis og de tankelamme Theologers Tid. Og Heuch og hans mægtige Fylking vil kunne give den modsatte Retning en eftertrykkelig Forelæsning over Ærbødighed for den gamle Kirkelære, en Forelæsning, som disse kan have nok saa god Brug for at faa høre.....Begge er de 1 .emmer, ret- mæssige og for Tiden aldeles uundværlige Lemmer paa den norske Kirkes Legeme«. Lidt vestindisk Statistik. Efter de sidste statistiske Oplysninger fremgaar det, at de dansk-vestindiske Øer i Aaret iqoi havde 30,527 Mennesker. I Løbet af 10 Aar er Befolkningens Antal gaaet 2000 tilbage, idet der kun er født 9800, men død 11,000 i dette Tidsrum (og indvandret c. 100). I F'orhold til Folkemængden er der kun faa Ægteskaber, hvorfor ogsaa over de to Tredjedele af de fødte Børn er uægte (70 pCt). Kvindekønnet er ualmindelig stærkt repræsenteret (1174 Kvinder for hver 1000 Mænd) særlig i Byerne. Religionsforholdene frembyder meget uensartede Forhold; flest (36 pCt.) hører til den engelsk-biskoppelige Kirke, der- efter kommer romersk-katholske (med 28 pCt.), Herrnhuterne (20 pCt.) , medens Lutheranerne kun tæller 12 pCt. Paa St. Croix, den største af Øerne, findes* kun 600 Hvide (3 pCt), medens Resten (19,400) er F'arvede; paa de andre 2 Øer er Forholdet vel noget lignende. Antallet af Abnorme er meget stort; der var 85 Blinde, 42 Sindssyge, 343 Pa- tienter med Elephantsygen og 69 Spe- dalske. Fra Fjæld og Slette. „Kristelig Forening for unge Mænd" har ved Pastor F"ri3rik Friorikssons ihær- dige Arbejde og ved Støtte fra den danske Hovedforening nu faaet sit eget Forsam- lingslokale i Reykjavik. De kirkelige Lovforslag er nu ved- tagne med nogle Ændringer i den danske Rigsdag. Som de vigtigste Hovedpunkter skal her foreløbig kun berøres Menigheds- raad og Kirkekommission. Menighedsraadene Landet over vælger bl. a. c. Halvdelen af Kirkekommissionens Medlemmer. F"ærøerne repræsenteres i Kirkekommissionen af 1 Medlem, der vælges af Lagtinget og Sognepræsterne i Forening. Kirkekommissionen med ialt 37 Medlemmer har at udarbejde F"orslag til en Kirkeforfatning. »Færøsk Kirketidende« udkommer en Gang om Maaneden og koster paa Fær- øerne 1 Krone aarlig, i Danmark 1 Kr. 50 0. Udgivet paa Boghandler H. N. Jacobsens Forlag. — Trykt i „Færo Amtstidende"s Bogtrykkeri.

x

Færøsk Kirketidende

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Færøsk Kirketidende
https://timarit.is/publication/24

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.