Føroya kunngerðasavn A og B


Føroya kunngerðasavn A og B - 29.09.1997, Blaðsíða 4

Føroya kunngerðasavn A og B - 29.09.1997, Blaðsíða 4
144 Kapitel 5 Fællespas § 21. Fællespas kan udstedes for en enkelt rejse til udlandet: 1) til elever og lærere ved universiteter, skoler, seminarier, højskoler eller lignende institu- tioner, sáfremt rejsen er organiseret af ved- kommende læreanstalts eller institutions le- delse, 2) til medlemmer af en forening, institution el- ler lignende og medlemmemes nærmeste párørende, medmindre det pá grund af rej- sens formál, ledernes personlige forhold el- ler af andre grunde findes betænkeligt at ud- stede fællespas, samt 3) i andre tilfælde, hvor særlige grunde taler herfor. Stk. 2. Rejselederen, der skal være fyldt 21 ár, skal være i besiddelse af almindeligt dansk pas. § 22. Ansøgning om udstedelse af fællespas, der skal indleveres af rejselederen personligt, skal indeholde oplysning om rejsens bestem- melsessted og formál og skal være ledsaget af en fortegnelse i 4 eksemplarer over samtlige personer, der ønskes optaget i passet, med an- givelse af disses fulde navn (samt for personer, der bærer giftenavn, tillige eget efternavn), bo- pæl, fødselsdag og -ár, fødested, personnum- mer og statsborgerlige forhold. Stk. 2. For rejsedeltagere, der er under 18 ár og ugifte, gælder bestemmelserne i § 16, stk. 2-4, og § 18. Underskrifterne indleveres af rejselederen sammen med ansøgningen. Stk. 3. Oplysningerne i ansøgningen om del- tagernes identitet og statsborgerlige forhold samt om samtykke fra indehavere af forældre- myndighed over rejsedeltagere under 18 ár skal bekræftes af rejselederen. Stk. 4. Politiet kan forlange, at ansøgningen ledsages af en kopi af hver af rejsedeltagernes dábs-, navne- eller fødselsattest vedhæftet foto- grafi af rejsedeltageren. § 23. Fællespas kan kun udstedes for danske statsborgere, jf. dog § 24. Under normale om- stændigheder kan fællespas kun udfærdiges for mindst 5 og højst 50 personer. Stk. 2. Af fællespasset skal fremgá, at det er gyldigt for tilbagerejse til Danmark, ligesom tid og sted for udrejse og tilbagerejse til Danmark angives. Fællespasset skal tillige indeholde de i § 22, stk. 1, nævnte oplysninger for samtlige rej- sedeltagere samt oplysning om rejsens bestem- melsessted og formál. § 24. Personer under 21 ár, der er bosat her i landet, og som har opholdstilladelse som stats- løs eller i henhold til §§ 7-8 i udlændingeloven, vil med tilladelse fra Udlændingestyrelsen i hvert enkelt tilfælde kunne optages i danske fællespas, jf. § 23. Kapitel 6 Gyldighedstid og betaling m.v. § 25. For personer, som er fyldt 18 ár, udste- des pas med en gyldighedstid pá 10 ár fra ud- stedelsesdatoen, jf. dog stk. 4 samt § 28, stk. 2. Stk. 2. Er pasansøgeren mellem 5 og 18 ár, udstedes passet med en gyldighedstid pá 5 ár fra udstedelsesdatoen, jf. dog stk. 4 samt § 28, stk. 2. Stk. 3. For børn under 5 ár udstedes pas med en gyldighedstid, der under normale omstæn- digheder ikke overstiger 2 ár fra udstedelsesda- toen, jf. dog stk. 4 samt § 28, stk. 2. Stk. 4. Nár særlige omstændigheder taler for det, kan der fastsættes en kortere gyldighedstid end anført i stk. 1-3. § 26. Gyldighedstiden for et pas, der er udlø- bet inden for de sidste to ár, eller som udløber inden for kort tid, kan forlænges, hvis det ikke vil være muligt at udstede nyt pas til indehave- ren. Stk. 2. Forlængelsen, der sker ved pátegning, gives kun for det tidsrum, som er pákrævet af hensyn til rejsens varighed, og ikke ud over et ár. Stk. 3. Gyldighedstiden for et pas kan kun i ganske særlige tilfælde forlænges mere end en gang. § 27. Der má ikke udtages blade fra passet, eller indsættes nye blade deri. § 28.1 gyldighedsperioden kan pasindehave- ren kun fá udstedt nyt pas, hvis det tidligere pas annulleres af politiet, eller sáffemt det pá fyl- destgørende máde godtgøres, at passet er bort- kommet. Stk. 2. Indgives ansøgning om nyt pas inden for 3 máneder før gyldighedstidens udløb, til- lægges den resterende gyldighedstid, beregnet i hele antal máneder, gyldighedstiden pá det nye pas.

x

Føroya kunngerðasavn A og B

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Føroya kunngerðasavn A og B
https://timarit.is/publication/27

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.