Føroya kunngerðasavn A og B


Føroya kunngerðasavn A og B - 28.11.1997, Blaðsíða 9

Føroya kunngerðasavn A og B - 28.11.1997, Blaðsíða 9
169 (a) when the crime is committed in the territory of that State or on board a ship or aircraft registered in that State; (b) when the alleged offender is a national of that State; (c) when the crime is committed against an internationally protected person as defined in article 1 who enjoys his status as such hy virtue of functions which he exercises on behalf of that State. 2. Each State Party shall lihewise take such measures as may be necessary to estab- lish its jurisdiction over these crimes in cases where the alleged offenđer is present in its territory and it does not extrađite him pursuant to article 8 to any of the States mentioned in paragraph 1 of this article. 3. This Convention does not exclude any criminal jurisdiction exercised in accordance with internal law. Article 4 States Parties shall co-operate in the prevention of the crimes set forth in article 2, particularly by: (a) taking all practicable measures to prevent preparations in their respective territories for the commission of those crimes within or outside their territories; (b) exchanging information and co-ordi- nating the taking of administrative and other measures as appropriate to prevent the commission of those crimes. Article 5 1. The State Party in which any of the crimes set forth in article 2 has been com- mitted shall, if it has reason to helieve that an alleged offender has fled from its terri- tory, communicate to all other States concerneđ, directly or through the Secre- tary-General of the United Nations, all the pertinent facts regarding the crime com- mitted and all available information regard- ing the identity of the alleged offender. 2. Whenever any of the crimes set forth in article 2 has heen committed against an internationally protected person, any State Party which has information concerning the a) nár forbrydelsen er begáet inden for den págældende stats omráde eller om bord pá et skib eller et luftfartøj, der er indregistre- ret i den stat; h) nár den formođede gerningsmand er statsborger i den stat; c) nár forbrydelsen er begáet mod en internationalt beskyttet person som defi- neret i artikel 1, der har status som sádan 1 kraft af et hverv, han udøver pá denne stats vegne. 2. Enhver deltagenđe stat skal endviđere træffe sádanne foranstaltninger, som mátte være nøđvendige for at udøve jurisdiktion over for de nævnte forbrydelser, sáfremt đen formodede gerningsmand befinder sig pá statens omráde, og staten ikke i medfør af artikel 8 udleverer ham til en af de i stk. 1 nævnte stater. 3. Denne konvention uđelukker ikke strafferetlig jurisdiktion udøvet i overens- stemmelse med national lovgivning. Artilcel 4 De deltagenđe stater skal samarbejde med henblik pá forebyggelse af de i artikel 2 nævnte forbrydelser, navnlig ved: a) at træffe alle praktisk gennemførlige foranstaltninger for at forebygge, at der pá deres respektive omráder træffes forbere- delser til at begá nogen af de nævnte for- bryđelser inđen eller uden for deres omráder; b) udveksle oplysninger og samordne gennemførelsen af administrative og andre foranstaltninger, som er egnede til at fore- bygge, at der begás sáđanne forbrydelser. Artikel 5 1. Den đeltagende stat, i hvilken en af de i artikel 2 nævnte forbrydelser er begáet, skal, hvis den har grund til at antage, at en formodet gerningsmand er flygtet fra dens omráde, međđele alle andre berørte stater, đirekte eller gennem De forenede Nationers generalsekretær, alle omstændigheder af betydning vedrørende den begáede for- brydelse og alle foreliggende oplysninger om den formodede gerningsmands identitet. 2. Nár en af de i artikel 2 nævnte for- brydelser er begáet mod en internationalt beskyttet person, skal enhver deltagende stat, der er i besiđđelse af oplysninger om

x

Føroya kunngerðasavn A og B

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Føroya kunngerðasavn A og B
https://timarit.is/publication/27

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.