Ísland


Ísland - 12.07.1898, Blaðsíða 1

Ísland - 12.07.1898, Blaðsíða 1
II. ár, 3. ársfj. Reykjavík, 1£2 júlí 1898. 28. töluMað. Fyrir 2 Krónur geta nýir kaupendur „ÍSLANDs" feng- ið allan yfirstandandi árgang blaðsins, frá nýári 1898 til ársloka. Þ6 er það bundið því skilyrði, að þeir haldi við kaup á blaðinu næsta ár. Ekkert blað annað hjer á landi býð- ur þvílík fejör. Heimsins ódýrustu og vönduðustu L 01 Föl fást með verksm.verði beimi leið frá Cornish & Co., Washington, New Iersey, U. 8. A. Orgel úr hnottrje með 5 oktövum, tvö- földu Mjóðí (122 fjöðrum), 10 hijóðbreyt- ÍDgum, 2 hnjospöðum, með vönduðum orgel- stól og skóla, kostar í umbúðuia c. 133 krónur. Orgel úr hnottrje með sama, hijóð- magni kostar hjá Brödreue Thorkildsen, Norge, minnst c. 300 kr., og enn þá meira hjá Petersen & Steenstrup. ÖU fullkomu- ariorgelog fottepiauó tiltölnlega j*fn-ódýr og öll með 25 ára ábyrgð. Fiutuingskostn- aður á orgeli tilKaupmannakafnar c. 30 kr. Allir væntanlegir kaupendar eiga að snúa sjer til mín, sem sendi verðlista með niyndum o. s. frv. Jeg vil biðja alla þá, sem hafa feingið hljóðfæri írá Cornish &Co. að gera svo vel aðgefa mjervottorð um, hvernig þau reynast. Eiukafulltrái fjelagsins hjerálandi: Þorsteinn Ariiljótsson, Sauðanesi. Minnisspjald. Landsiankinn opinn dagl. kl. 11 árdegis til 2 siðdegis. — Bankastjóri við kl. HVs—i1/,. — Annar gæslustjóri við kl. 12—1. Söfnunarsjóðurinn opiun i barnaskólanum kl. 5—6 slð- degis 1. mánud. 1 hverjum ínánuði. Landsbokasafnið: Lostarsalur opinn daglega frá kl. 12— 2 Biðd.; á mánud, mvkd. og ld. til kl. 3 sd. — Útlán sömu daga. Forngripasafnið opið mvkd. og Id. kl. 11—12 árdegis. Bœjarstiómar-íxm&ir 1. og 3 fmtd. i mán., kl. 5 siðdegis. Fátxkranefndar-fundir 2. og 4. fmtd. í mán., kl. 5 síðd. Náttúrugripasafnið (1 Glasgow) opið hvern sunnudag kl. 2—3 siðdegis. Ókeypis lækning á spitalanum á þriðjud. og fó'stud. kl. 11-1, Ókeypis tamilækning hjá tannlækni V. Bernhöft (Hótel Alexandra) 1. og 3. mánudag i mánuði hverjum. Frá fjailatiiidimi til íiskimiða. Búnaðarfélag suðuramtsins hélt síðari ársfuud hér í Evík 5. þ.m. Félagsmenn eru nú 313. Prír búfræðingar hafa verið i þjónustu félagsins í sumar og vor: Svein- björn Ólafssou í Vestu^Skaftafellssýslu i lx/a mánuð, Hjörtur Hausson í Borgar- fjarðarsýslu lx/2 mánuð og Gtísli Þorbjarn- arsou í Árnessýslu 1 mánuð. Þá hafði og stjórnin samkv. fundarályktun í vetur ráðið Einar garðyrkjumaun Heigason í þjóaustu félagsius frá 1. apríl þ.á. fyrir 800 kr.; skyidi hann gefa félagsmönnum kost á leiðbeining sinni, en ferðalög hans í þeim erindum skyidu hiutaðeigendur borga. Fundurinn samþykti að veita Sigurði Sigurðssyni búfræðingi frá Langholti, sem nú er í Noregi, 200 kr. styrk til að sækja sýningnna í Björgvin. Jakobi Jónssyni á Varmalæk veittur 100 kr. styrkur til að Ijúka við engjabrú og útvega sér kerru. Garðyrkjufélaginu veittur 30 kr. styrkur til verkfærakaupa. Hússtjórnarskóianum neitað um styrk, en forstöðukonur hans íóru þess á leit, að búnsðarfélagið tæki að sér yfirumsjón skólans, þegar það væri orðið að einu allsherjarbúnaðarfélagi fyrir alt landið, eins og um hefur verið talað. Málinu um stofnun allsherjarbúnaðar- félags fyrir Jaud is.lt va? frestað vegna þess, að tiliögur amtsráðanna væru ekki samrýmaniegar. Stjórnin var endurkosin: H. Kr. Frið- riksson form., Eiríkur Briem skrifari og Q-eir kaupm. Zoega gjaídkeri. Varastjórn einnig endurkosin: Tr. Ghinnarsson, Jón Jensson.og Þórh. Bjarnarson. Ferðamannafélagið hélt aðalfund sinn hér í Rvík á fimtudagskvöluið. Félagið á nú í 8jóði rúmar 800 kr., nokkuð í ó- goldnum tilíógum, og 3 ferðmannatjöld, sem notuð eru á Þingvöllum og við Geysi. 400 kr. hafði félagið grætt á útgáfu mynda frá íslandi, sem D. Tnomsen konsúil hafði kostað úr sjáifs sín vasa og þakkaði fund- urinn honum það í einu kijóði. Talaðvar um að færa niður árstillag félagsmanna úr 10 kr. uiður í 5 kr. og undirbúa þá lage.breyti ng til næsta fundsr. Samþykt, að stjórn félagsins mætti kaupa fyrir þess hönd tvo hluti í Þingvallaskýlinu (hl. 250 kr.). Skýrt var frá, að Mr. Howell, sem ferðast hefur hér á hverju sumri lengi undaafarandi, væri að semja ferðabðk á ensku, meðfram e'ftir undirlagi félagsins, og á nafn þess að standa á titiíblaðinu. Aunírs hefur fólagið ekki séðsér færtenn að ráðast í að gefa út leiðbeinandi bækur fyrir útlenda ferðamenn. Stjðrnin var endurkosia: D. Thomsea konsúll, Tr. Ghinn- arsson bankastjóri og Björn Jónsson rit- stj., varamaður: J. Havsteen amtmaður. Þjóðhátíð Árnesinga 10. júlí 1898. Rétt á móti oddanum á Gn'msnesinu, þar sem Sogið rennur í Hvítá, liggja að henni sléttir bakkar og fagrir vellir. Þar er gott útsýni til fjailanna og jöklanna að fjailabaki, ef bjart er. En ármótin eru svo breið, að þar er sem fjörður væri með eyjum og sundum. Á þessum völlum, rétt við árroótin var hátíðastaður þeirra Árnes- inga. Hann var prýðilega vel valinn og jafnvel fallinn til alls, hvort sem þreyta skyldi kappreið, glímur eða kapphlaup. Hefði viðrað vel, mundi þar hafa orðið hin bezta skemtun. En um dagmálaleitið kom yfir þoka og þéttur úði. Þá drifu að hópar maana úr öllum áttum og eru nú víst nokkrar aldir síðan Flóinn hefur orðið fyrir svo miklum yfirgangi. En þðtt úð- inn væri helzt til þéttur og tæki fyrír alt útsýni, þá voru menn þó hinir kátustu og kváðu engau mundu versna, þótt hanu vöknaði; enda höfðu sér til gamans í milli að bölva vætuuni. Þar var mikill fjöldi saman kominn nr Árnessýslu og Rvík og næstu sýslum og raundi nema alt að 2000. Þar voru tvö stór tjöld, þar sem veitt var kaffi, bjór og vindlar og fieira. Fór það allvel úr hendi. TJndir hádegið hófst hátíðin. Var fyrst sungið „velkomenda minni", eftir Guðm. bóksaia Gruðœundsson á Eyrarbakka, en siðan bað Ólafur prestur Helgason alla vera velkomna, og kvaðst treysta þvi, að menn mutidu gera sér góða gleði. Þávar sungið kvæði eftir V. Briem fyrir minni íslands. En þar á eftir hélt Ólafur prest- ur Ólafsson ræðu fyrir íslandi. Hann kvað það nýlundu, að sjá slíkan fjölda saman komian og mundu menn spyrja, hverju þetta sætii. Svar&ði hann spurningunni á þá leið, að þessu ylli ný hreyfing, sem vakin hefði verið hin síðustu ár. Það væru koranar morgunteygjur í þjóðina og eigi langt að bíða, að hún vaknaði svo, að húa myndi eftir sjálfri sér. Sagði hann, að sér kæmu nú í hug þjóðsögurnar um dalakúta og grafið gull, og hefðu slíkar sagnir sannleik að geyma, ef þær væru ekki skildar alt of bókstaflega. Hérværi nóg gull til í vötnum og fljótum og grund og græði. Óskaði hann, að landar yiðu framvegis fingraiengri til að seilast eftir því. Sú þjóð, sem ávalt byggi við örbirgð, mætti engum þroska ná. Þó væri ekki síður vert að sækjast eftir andans gulli Enda hefðu forfeður vorir flutt eigi að eins það guil, er grafa má í jörð, heldur og gull drengskapar, hreysti, hugprýði og göfgi, hefðu komið með andans gull. Skyldu menn vera sem ágjarnastir á það. Enn hefðu þeir fiutt gull frelsisins. Væri óskandi, að ísland yrði sem ríkast af slíku gulli. Ófrjáls stjórn væri vond, en þó væri verri eú andans ánauð, sem einstakl- ingarnir komast í. Þegar hver andi væri frjáls, væri framför hjá lýð, þá en fyr ei væri bygt svo standi. Til þess að ná öll- um þessum gulltegundum, þyrfti trú, von og kærleika. Trú á sjálfan sig og réttan málstað, von um sigur og framgang fyrir gott og rétt mál og ást til manna og málefnis. — Ræðan var vel og látlaust flutt og kalla ég hana ágæta. Þessu næst hófust kappreiðar. Var reyndur flýtir 16 hesta á stökki. Mátti þar sjá margan fallegan hest, stælta vöðva og hraustlegt hófatak. Þá er allir höfðu reynt í fjórum flokkum voru reyndir sig- urvegararnir úr öllum flokkunum. Fyrstu verðlaun fékk grár hestur frá Jötu í hreppum, en önnur móbrúnn hestur frá Arnarbæli í Grímsnesi, sá sami sem fékk verðlaun í Rvík í fyrra. Skeið var ekki þreytt, af því að ekkí voru nema tveir, sem taka vildu þátt í því. Þessu næst hófust glímur, en ekki var þar gott sjónar, og blaut jörðin og sleip. Þó glímdu nokkrir og urðu þeir skarpast- ir Bjarni Guðmundsson og Eríendur Er- lendsson frá Miklaholti. Fékk B. l.verð- laun, kíkir en Erlendur 2., úrfesti. En síðar glímdu fleiri og var það verðlaunalaust, en mikíu var það betri skemtun. Þá glímdi Quðmundur öuðmundsson af Eyr- arbakka bezt og töldu glímudómarar hann vissan til 1. verðl. ef hann hefði tekið þátt í verðlaunaglímunni. Þessu næst var sungið minni bænda- stéttarinnar, gott kvæði eftir Br. J. frá Minnanúpi. Þá flatti Ólafur prestur Helga- son sköiulega ræðu og skoraði á bændur að hefjast handa og yngja gamla ísland upp. Þá runnu menn í köpp. Urðu þeir skjótastir Einar Eiríksson frá Helgastöð- um og GMsli Brynjóifsson frá Sóleyjar- bakka. Fékk Einar 1. verðl, en Gísli önnur. Nú tók að stórrigna og tóku menn að halda burt, enda var þá liðið mjög svo að kvöldi. Ailur viðbúnaður var í bezta lagi og mundi hátíðin hafa farið fram hið bezta ef vel hefði viðrað. Þrátt fyrir rigningu og ýms óhöpp og smágalla var þetta hátíða- hald Árnesingum til sóma. Er nú von- andi, að menn láti þessa mannfundi ekki , faila niður aftur, því að þess sjást nú þegar Ijós merki, hversu góð áhrif það hefur á íslonzkt þjóðerni og þjóðlegar Hst- ir, svo sem reiðmensku, glímur. hiaup, söng o. fi. Þess verður að geta að hornafélagið á Eyrarbakka lék öðruhverju allan daginn en hornaflokkurinn úr Reykjavík hvíldi þá. Þar v&r og söngfélag af Eyrarbakka, er söng kvæðin. Stýrði Sigfús Einarsson stúdent söngum og fórst að vanda. Ég þakka þeim Árnesingum fyrir áhuga þeirra á þessu máli og fyrir góða skemtun. Rvík, 12. júlí 1898. Bjarni Jónsson frá Vogi. Einsog hér hefur áður verið frá skýrt völdu flest félög hér í bænum fulltrúa til að mæta fyrir sína hönd á fundi er ræða skyldi um þjóðhátíðarhald hér í bænum 2. ágúst í sumar. Sá fundur var haldinn 8. þ. m. af eitthvað um 80 fulltrúum frá fé- iöguuum. Skiftu þeir þar verkum með sér og kusu nefndir til að annast hvað fyrir sig; þar var kosin „processiu"nefnd, ræðunefnd, sundnefnd, glímunefnd, reið- nefnd, slöjfunefnd, hjóireiðanefnd, veitinga- nefnd o. s. frv., alls 14 nefndir. í forstöðu- nefnd eða framkvæmdarnefnd voru kosnir: D. Thomsen konsuJl, Jóu Óiafsson ritstjðri og Indriði Einarsson endurskoðari og er hátíðahaldið aðallega í þeirra umsjá. Ekki er enn búið að velja hátíðarstaðinn. Pramh. á fjólðn síðu.

x

Ísland

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Ísland
https://timarit.is/publication/30

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.