Alþýðublaðið - 06.01.1939, Blaðsíða 1

Alþýðublaðið - 06.01.1939, Blaðsíða 1
HþýMfToHsfé- lagarl Munið jólafagnað fé- lagsins i kvöld kl. 8,30 Sœkið ykkar eigin skemintaalr. RITSTJÓRI: F. R. VALDEMARSSON XX. ÁRGANGUR ÚTGEFANDI: ALÞÝÐUFLOKKURINN FÖSTUDAGINN 6. JAN. 1939 4. TÖLUBLAÐ sáætlnn bæjarins ber om- orlegan vott nm vandræðastjirn. » Útsvðrln hækka um 375 piís. krönur. Fastelgnaglðldln hækka um 246 piis. kr. SkDldlrnar vaxa mikið ár frá árL Ekki gert ráð fyrir neinum nýjum bygging- um eða framkværndum til atvinnuaukningar. FJÁRHAGSÁÆTLUN Reyltjavíkur ber þess ömurlega voít, að hér er ekki um að ræða framkvæmdaþrek eða úrræði til bóta á kjörum bæjarbúa." „Gjöld þeirra til bæjarsjóðs eiga að hækka um rúmar 625 þúsund krónur, og væri það út af fyrir sig ekkert tiltökumál, e£ hin aúkna skattabyrði stafaði af því að ráðast ætti í framkvæmd- ir, sení miðuðu að aukinni atvinnu i bænum." „En svo er ekki. Fjárhagsáætlunin, sem hér hefir ver- ið lögð fyrir bæjarstjórn- ber þess engan vott, heldur bvert á mó#. Hinir auknu skattar á bæjarbúa stafa aðeins af auknum útgjöldum við stjórn bæjarins, fátækraframfærslu o. s. frv." „pá ber þessi fjárhagsáætlun vott um það, að skuldir bæjapiiis hafa aukist um 1 milijón króna á árinu 1937 og yafalaust mjög mikið á s.l. ári." Þettá sagði Stefán Jóh. Stef- áftsson á" bæjarstjórnarfundi í gær við 1. umræðu um fjár- hagsáætlun bæjarins og stofn- ana hans. Hafði borgarritari fylgt fjárhagsáætluninrii úr hlaði með nokkrum orðum, en borgarstjóri liggur enn yeikur. St. J. St. sagði enn fremur: „Á fjárhagsáætluninni er gert ráð fyrir 50 þúsund króna hækkun vegna aukinna vaxta- gHiðslna bæjarsjóðs. Þetta sýnir, hve skuldir bæjárins hafa aukist undanfarið, og þó ekki fylliiega. Það er kunnugt að bærinn hefir safnað allmikl- ALÞÝ9UBIADIÐ NeftamáispeiBin i dag. um skuldum hjá Sjúkrasamlagi Reykjavikur og byggingarsjóði verkamanna. Af þessum skuld- um mun enn ekki hafa verið krafist neinna vaxta, en það má fyllilega gera ráð fyrir því, að þessar stofnanir geti ekki til lengdar látið þessar skuldir standa, án þess að fé vexti greidda af þeim — og þá verð- ur 50 þús. króna hækkunin á fjárhagsáætluninni alt of lítil." i „Þá er þess að gæta. að þó að bærinn hafi haft innhlaup í bæjarins orðnar svo miklar. ustu árum, þá eru lausaskuidir bæjarins oorðnar svo miklar, að alt bendir til þess, að erfið- lega muni ganga á þessu ári að fá slík lán — og hvar erum við þá staddir með rekstur bæjar- ins? Það er bersýnilegt, að (Frh. á 4. síðu.) Víðtækar njósn- ir fpir nazista í donsku lepi- lðoreojnnni. Frá fréttaritara Alþýðublaðsins. Kaupm.höfn í morgun. 17 ÍÐTÆKAR njósnir, sem "' afhjúpaðar hafa verið innan dönsku leynilögregl- unnar, vekja hér mikinn ó- hug. Hefir einn leynilög- reglumaður, Max Pelving að nafni, sém uppvís hefir orðið að því» að gefa nazisrt> um þýðingarmiklar upplýs- ingar um þýzka flóttamenn í Danmörku, verið tekinn fastur, og öðrum verið vikið frá starfi að minsta kosti um stundarsakir. Hefir Max Pelving notað sér aðstöðu sína til þess að taka afrit af skjölum jaomsmá?a-' ráðuneytisins viðvíkjandi þýzku flóttamönnunum í Dan- mörku og afhent það fylgis- mönnum danska nazistans Fritz Clausen. I Þá hefir lögfræðingurmh Ei- ler Pontoppidan, sem er mála- flutningsmaður nazistanna, (Frh. á 4. síðu.) ^^lm^ Montague Norman. Sigurður Einarsson dósent skrifar neðanmálsgrein í blaðið í dag um Montague Norman aðaibankástjóra ' Englands- banka, sem mikið hefir verið talað um undanf^rna daga í sambandi við för.hans til Berlín og viðræður við Dr. Hjalmar Schacht; • aðalbankastjóra þýzka vSklshsítikms. 200 m. kréna stjrrkur til 22 fé- laga og einstaklinga tilMtakaupa. Álls verða byggðir 26 bátar og gerðir út víðsvegar á landinu. -— Eru þeir að stærð alt upp í SO smálestir. U ISKIMÁLANEFND hefir ákveðið hverjir skuli hljóta ¦*¦ styrk til vélbátakaupa af þeim 115 umsóknum, sem nefndinni bárust. Styrkurinn á að nema alt að 200 þúsundum króna, og fá 22 einstaklingar og félög styrkinn til kaupa á 26 bát- um, alt frá trillubátum og upp í 80 smálesta báta. Nefndin ákvað að veita styrk til byggingar á 4 stórum bát- um, 50—80 smálestir að stærð, 15 bátum 12 smál. til 30 smál., 4 bátum 4 og 5 smálestir og loks skyldi styrkt bygging 6 trillubáta með kr. 400,00 á bát, StyrkuriffiQ tii stserri þátaana nemur ált að 25% af bygging- arverði þeirra, en þó ekki yfir 25 þúsund krónur á bát, miðað við áð smálestin kosti ekki yf ir 1400 kr. og að bátarnir séu með Dieselvél. Er áætlað að styrk- urinn til stærri bátanna muni nema um 84 000 krónum. Styrkurinn til smærri bát- anna á ekki að nema meiru en 23% af byggingarvérði og kosti rúmlestin 1500 krónur. , Þessir íhenn og f élög f á styrkinn; (Frh. á 4. ri0u.) Pólland að gefast npp fyrir krðfum Þýzkalands iiin „sjálfstæða" Dkraine? >— ?———-— Beck beimsækir Hitler i Berchtesgaden. Frá fréttaritara Alþýðublaðsins. KHÖFN í morgun. lOSEPH BECK, utanrík- ** ismálaráðherra Pól- lands, sem hefir dvalið suð- ur á Miðjarðarhafsströnd Frakklands og er nú á heim- leið, heimsótti Hitler í gær í Berehtesgaden. Fundur þeirra vekur geysilega athygli úti um heim og þykir líklegt að hann muni verða örlagarík- ur fyrir framtíð Austur-Ev- rópu. Fréttastofa Reuters flytur í sambandi við fund þeirra Becks og Hitlers þá frétt, að Pólland muni vera í þann veginn að gefa upp alla mótspyrnu gegn fyrirætlunum þýzku nazista- stjórnarinnar £ Austur-Evrópu og.þá fyrst og fremst fyrirætl- uninni um að losa þau lönd, sem bygð eru Ukrainemönnum, úr tengslum við Sovét-Rúss- land, Pólland og Tékkóslóva- kíu og gera þau að nafninu til að sjálfstæðu ríki, en raunveru- Iega að þýzku leppriki. Sé þessi frétt rétt, hefir Pól- Joseph Beck. land nú tekið ákvörðun um að breyta algerléga um stefnu, því að undir eins og sýnt var orðið í haust, þegar Tékkóslóvakía var limuð sundur og Póllandi og Ungverjalandi tókst ekki að fá Rutheriíu ¦— ukrainsku hér- uðunum austast í Tékkóslóva- kíu — skift upp á milli sín, tók Pólland upp sami^ingaumleit- anir við Sovét-Rússland um sameiginlegar varnarráðstafan- (Frh. á 4. síðu.) Sókn Fráncos í latiiiíi að fœr ast í aubana. Her hais teklð tvo pjí- Innarmlkla bæi á veonn- iiii tll Bareelona op Taiapna. Frá fréttaritara Alþýðublaðsfcas. Kaupm.höfn í morgun. SÓKN Francos í Kataloitíu er að færast í aukana. Her hans hefir tekizt að ná á siít vald tveimur bæjum, sem hafa mikla hernaðarlega þýð- ingu, Borjas Blancas, á leiðimú milli Lerida og Tarragona, og Arthesa, um 90 km. norðvestur af Barcelona. Útlendingar í Barcelona eru byrjaðir að flýja borgina. Stjórnarherinn hefir hafið óvænta sókn á vigstöðvunum í Estremadura suðvestur af Ma» drid, sennilega í þeim tilgangi að neyða Franco til að senda lið frá Kataloníu þangað. ¥opnað!r togarar í rancei 1 Norðsrsíó. OSLO í gæ*vteldí, ftí. Eiitt alf skipluim spönsku stjówi" mwmaiv, mm legiö hfeflsr mrti hriö 'í höfnimmi í Kxlsitialrtsisiaínld: í Nob- egi og talið vair að miundi haida, (Frh. á 4. siðu.) Verðlagsnefnd samþykkir að beita heildsalana dagsektum. _------,—i-—_— Samlr Þeirra hafa neltað skHyrðlslaast að skila rekstursrelknlngnm sinum. T TERÐLAGSNEFND samþykti á fundi sínum síðdegis i » gær að beita ákvæðum laga um dagsektir gegn þeim heildsölum og öðrum, sem enn hafa ekki sent nefndinni umbeðnar skýrslur. Fyrir þessu verða allmargir menn, oog þó sérstaklega heildsalar hér í Reykjavík, sem enn hafa þverskallast við að skila skýrslum eða reksturreikningum sínum, en um þá hafði nefndin beðið. Út af frásögn hér í blaðinu í gær um þetta hefir dr. Oddur skrifað langa æsingagrein í Morgunblaðið í morgun, þar sem hann heldur því fram, að frásögnin hafi verið orðum aukin, en bersýnilegt er, að hann vill reyna að snúa þessu máli upp í árás á verðlags- nefndina, æsa heildsalana tii enn meiri þrjózku gagnvart nefndinni og tefja fyrir starfi hennar. Er þetta því svfvirðilegra þar sem dr. Oddur er fulltrúi Verzl- unarráðsins í verðlagsnefrid og þó ekki annað en sambærilegt við framkomu Björns Ólafsson- ar, sem á sæti í innflutnings- og gjaldeyrisnefnd. En út af þessum skrifum dr. Odds skal þetta tekið fram: Fresturinn til að skila skýrsl- unum til verðlagsnefndar var útrunninn hér í Reykjavík 6. desember. Þegar fresturinn var útrunninn, fór stjórn Félags vefnaðarvörukaupmanna fram á að fresturinn væri lengdur og var það að sjálfsögðu veitt. Heildsalaniir fóru hins vegar sínu fram og virtu nefndina ekki viðtals að því er snertir rekstrarreikninga, sem þeir áttu að skila eins og aðrir kaup- menn. Það er því alveg rangt hjá dr. Oddi, að nefndin hafi gefið þeim nokkurn ádrátt um, að þeir þyrftu ekki að skila þessum skýrslum. Hins vegar kom nefnd frá heildsölunum á fund nefndarinnar sl. þriðjudag og heimtaði skýringar á því, hvað nefndin ætlaði að gera við þessa rekstursreikninga! Dr. Oddur segir, að nefndin hafi fallist á að ræða þetta mál við heildsalana. Það er rangt. Nefndin samþykti aðeins að hlusta á hvað þeir hefðu að segja, en að hún færi að rök- ræða þetta mál við þá kom ekki til nokkurra mála. Enda fóru éngar umræður fram við þá á fundinum. Það kom fram í ummælum heildsalanna, að enda þótt þeir hefðu ekki treyst sér til að sam- þykkja neitun sína formlega, þá neituðu sumir þeirra alger- lega að láta nefndinni í té um- beðna rekstursrejötoninga — og létu dólgslega. Lýsti einn þvi t. d. yfir, að hann myndi aldr- ei afhenda nefndinni þess&r skýrslur. Hroki heildsalanna er sprott- inn af því, að þeir telja að þeir geti verið undanþegnír því aö hlýða sömu lögum og smá- kaupmennirnir og kaupfélögin. Þetta veit verðlagsnefndin —• eins og almenningur •=- og það kemur auðvitað ekki til mála að láta önnur lög ganga yfir heildsalana en aðra menn. Enda hefir verðlagsnefndin með sam- þykt sinni í gær sýnt heildsöl- unum það, að hún heldur fast á sínum rétti og bognar ekki und- an hroka þeirra. Það er almenningi og ljóst, að ef verðlagsnefndin stendur vel í stöðu sinni, þá er óhjá- kvæmilegt að hún verði að lenda í kasti við menn eiris og heildsala þá, sem hér um ræðir, Dr. Oddur getur verið viss um það, að Alþýðublaðið hefir upplýsingar sínar í þessu mál^ frá áreiðanlegum heimildum. Eimsfcip. QuiBoss er á teio tal Kéup' mianmahalfnar _frá . Fáökrúosfiroi, Gooatoss er í Haímíborg, Brúaír- foss fóv frá Kaiupmairmalliöfin i daig atóðis hingaið, DiattiíosB er á tóð. frá Rotterdatm tíl Hnili, Lagairfoss er í Kaiupimajnpalhöfn* SelfcstS ©r hér»

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.