Alþýðublaðið - 10.01.1939, Blaðsíða 1

Alþýðublaðið - 10.01.1939, Blaðsíða 1
klTSTfóRI: F. R. VALDEMARSSON ÚTGEFANDI: ALÞÝÐUFLOKKURINN [XX. ÁRGANGUR ÞRIÐJUDAG 10. JAN. 1939 7. TÖLUBLAÐ. Heildsalarnír stefndo era verðlagsnef ndina mark . - ¦ ' __------ ? :------------—- ; Ee fyrstn tllraun þeirra varö að engu9 er nefndln svaraði með dagsektum. Formaður verðlagsnefndar stað festir frásögn Alþýðublaðsins. . . -----------_—» — SAMA DAGÍNN, sem Alþýðublaðið skýrði frá við- skiftum verðlagsnefndar við heildsalana, samþykkti nefndin að beita heildsalana —¦ og nokkra fleiri, sem þá höfðu ekki skilað skýrslum til nefndarinnar, dagsektum. Og sama daginn. sem nefndin ákvað þetta, birti dr. Qddur Guðjónsson í Morgunblaðinu grein þess efnis, að allt væri í lagi með heildsalana og frásögn Alþýðublaðs- ins væri röng. I Dr. Oddur Guðjónsson á sæti | verðlagsnefnd og hann hélt því fram, að formaður verðlags- Aefndar hefði gefið Alþýðu- ^laðinu upplýsingarnar — og að upplýsingar hans höfðu ver- ið rangar.. Á laugardaginn birti „Vísir" grein, þar sem ráðist er á for- mann verðlags.nefndar og tæpt á því, að hann sé óhæfur til þess,starfs og hann eigi að víkja úr nef ndinni. Áður hafði blaðið birt svívirðilega árásargrein á verðlagsnefnd og formann hennar, sem talið er að hafi ver- ið rituð af Birni 'Ólafssyni, sem 4 sæti í gjaldeýris- og innflutn- ingsnefnd og.yitað er, að hefir lagt til meginef nið í árásir í- haldsblaðanna á þá nefnd. Ummæli formanns nefnðarinnar. Það skal tekið fram, að for- maður verðlagsnefndar 'gaf Ál þýðublaðinu ekki þær upplýs- ingar, sem Alþýðublaðið hafði MÞÝBUBMB© i [ JÓN BLÖNDAL Jpm Blönldiail hajgfræðiwgiuir sk'rifar neðlainimálsgxeiin í blaiðiiÖ í dag: „Uin giengiislælkkun", þar sem hianin tekur til lathiugmniair má'l, serni lupp á sfókwti>& heffi,r vjaríð mlilkií5 rætt imamma1 á imeðal hér á landi. um viðskifti verðlagsnefndar við heildsalana, en þær voru frá öðrum áreiðanlegum heim- ildum. En á laugardaginn birtir Tíminn viðtal við formann nefndarinnar og segir hann þar m. a. um þetta mál: „Tel ég að vænta megi, að næstum allar þær skýrslur og gögn, komi inn fyrir næstu mánaðamót, enda hefir nefndin nú samþykkt að leggja til við lögreglustjóra að beita dagsekt- um, ef skil eru ekki gerð. Ég hefi hvergi orðið var við neinn verulegan mótþróa um að gefa verðlagsnefnd upplýsingar, nema ef vera skyldi það, að stórkaupmenn í Reykjavík hafa færst undan að láta nefndinni í té rekstursreikninga síná, og borið ýmsu við. Enn hefir þó ekki komið til endanlegs áreksturs milli nefnd arinnar og stórkaupmannanna í Reykjavik út af þessu, þar eð þeir munu hafa litið svo á, að þeir hefðu frest til að skila nefndum reikningum, þar til nefndin tæki ákvörðun um að dagsektum skildi beitt. Og sú ákvörðun var ekki tekin fyr en á fundí nefndarinnar í fyrra- kvöld," . Með þessum ummæíum stað- festir formaður verðlagsnefnd- ar í einu og Öllu upplýsingar þær, seem birtar voru hér í blaðinu. Hann fer aðeins yæg- ari orðum um framkomu heild- salanna, en höfð vóru hér í blaðinu, sem vonlegt er. Og er dálítið broslegt, þegar hann skýrir frá því, að heildsalarnir hafi „talið sig", ekki þurfa að skila umbeðnum skýrslum fyr en nefndin hefði ákveðið að beita þá dagsektum. 'Og.er.Al- þýðublaðinu kunnugt um, að þrátt fyrir þessa samþykkt u|efndarinhar vantar miíkið á að heildsalarnir hafi skilað nefndinni umbeðnum skýrslum. enn sem komið er. En þrátt fyrir þessa yfirlýs- ingu formanns verðlagsnefndar segir Mgbl. í hinum alræmdu „Reykjavíkurbréfum" sínum á sunnudag, að formaður verð- lagsnefndar hafi afneitað skrif- um Alþýðublaðsins og lýst þau ósannindi! Er þetta ætlað þehn (Prh. á 4. síðu.) Heiisaiarnír áta unðan. ¥ GÆB síðdegis tilkyntu ¦• heildsalarnir Verðlags- nefnd, að. þeir hefðu sam- þykt að afhenda nefndinni þær skýrslur, sem nefnd- | in hafði krafið þá um, en þeir ætluðu að þrjózkast við að senda. Hin ákveðna framkoma nefndarinnar, er hún á- kvað að beita þá dagsekt- um þar til þeir skiluðu skýrslunum, hefir sýnt þeim að þeir gátu ekki skipað nefndinni fyrir verkum — og ekki búist við því að önnur lög væri látin gilda fyrir þá en aðra kaupsýslumenn. Alkherjaratkvæða- í íerka- aiannafélagma Fram ð Seyðisfirði. Um kosningn á stjórn fyrir félagið og nokbrar tillognr nm skipuiagsmál. STJÓRNARKOSNING hófst í gær í Verkamannafélagi Seyðisfjarðar, og er greitt at- kvæði með allsherjar- atkvæða greiðslu. Jafnframt er greitt át- kvæði um tillögur, sem kommún- istar hafa lagt frain. Við stjórn arkosning- una eru eft- irtaldir menn í kjöri fyiír hönd Alþýðuflokksins: Guðmundur Benediktsson formaður, Björn Jónsson rit- ari, Ingólfur Jónsson gjaldkeri, Óskar Finnsson meðstjórnandi, Helgi Einarsson meðstjórnandi. Á kjörskránni eru rúmlega 200 mnns og á atkvæðagreiðsl- an að standa í eina viku. Hófst atkvæðagreiðslan í gær og greiddu þá atkvæði rúmlega 30 félagar. Atkvæði munu verða talin á mánudaginn kemur, ef allir hafa þá ekki greitt at- kvæði fyrir helgi, en til þess eru nokkur líkindi. Mikill áhugi er fyrir þessari Prh, á 4. síðju. Guðmundur Benediktsson, Hermenn úr liði Francos bak við vígirðingar sínar í Estremadura. Sókn Francos í Kataloníu er nú talin hafa mistekist. Sókn stjórnarhersins í Estremadnra hefir borið árangtir. Sl , .. . Ghamberlaln kemur með öll trompln á hendlnnl til Romaborgar í dafQf. Frá fréttaritara Alþýðublaðsins. KHÖFN í morgun. ? /^HAMBERLAIN og utanríkisráðherra hans Lord Hali- ^ £ax koma til Rómaborgar í dag. í London og París gera menn sér meiri vonir en áður um góðan árangur af samningaumleitunum þeirra við Mussolini. Það er talið líklegt, að Mussolini verði nú viljugri til þess að setjast við samningaborðið án allra stríðshötana, þegar það er orðið augljóst að sókn Francos í Kataloníu, sem átti að styrkja aðstöðu hins ítalska einræðisherra í samn ingunum við Chamberlain, hefir mistekist, og það meira að segja svo mjög, að stríðslukkan á Spáni virðist með öllu hafa snúist við sakir hinnar óvaentu og vel heppnuðu sókn- ar stjórnarhersins í Estremadura. Samband Francos milli Suð ur ogNorður-Spánar í hættu hefir við þessa viðburði svo að segja stöðvast með öllu. Heíl herdeilð pepr flntt frá KataloniD. Stjórnarherinn á Spáni held- ur áfram hinni sigursælu sókn sinni á vígstöðvunum í Estre- madura norður af Sevilla og Cordoba. Hann á þar ekki nema um 25 km. leið ófarna að járn- brautinni, sem liggur frá Ca- diz á suðurströnd Spánar um Sevilla og Salamanca til Bur- gos á Norður-Spáni, þar sem stjórn Francos hefir aðsetur sitt. Þar sem þetta er eina járn- brautin milli Suður- og Norður- Spánar, sem Franco hefir á sínu valdi, er herstaða hans öll í alvarlegri hættu, éf stjórnar- hernum tekst að ná einhverjum hluta þessarar járnbrautar á sitt vald. Franco hefir af þessum ástæð- um neyðst til þess að senda í mesta flýti mikið lið bæði frá Kataloníuvígstöðvunum og sunnan frá Cadiz og La Linea til Estremadura. Samtímis hefir hann kallað alla vopnfæra karl- menn, sem hafa náð átján ára aldri, til vopna. Sókn Francos í Kataloníu LONDON í imioiTgtuin. FO. Sókn stjóimarhieT'siirús á Spáni á Estriamaidtoravígstöö'vmmm sýn- ist ver,a ao »á tiligamgi siiniuim,, aið driagai úr &óka Fnainoos á Kataío- PÍujvigstöovuiniuim, og í tjilkynn^, Sngiuim frá Biaaroaloina. seglr, aö sófcn Fwnoas pair isé aið verða ltOfkiiö. Hekliur Fnalnoo áfraim aið flytjla HðsBveífir piaiðlaln á Bsto- miadluravígstöðivatoniar. Hefiír peg- ar. v©ri5 fiutt á burtu eáin toer- déild. Asak pesis' Mtur út fyrto að Fnanoo sé ao drai»a ai& isér awlkiinn liðsafla frá Mairokko, eai. pað hief- ir ektó verið staiðifest ejiinpá. Stjó'm Frainoos ber eintínegiið á miðtí pvi, ao noktouio isé vraáð aö draigai úr sófcnfeini á Kaítaliotníui- vígstö&vtunuim og béldur áifiiam að tlliynina sjigra þaiðaín. Alpýðuflokknr- íffifl ¥örðoF iýð- ræðisins í Dan- mðrku. Bæ9a Stanniogs um blnt verk WpPiiíloíiksins i nánnstu framtíð. Frá frététaritara Alþýðubl. K.HÖFN i morgun; O TAUNING hélt í gær fram- *^ söguræðuna á flokksþingi jafnaðarmanna um framtíðar* stefnu Alþýðufiokksins í Dan- mörku. Hann sagði, að Alþýðuflokk- urinn myndi skoða það sem hlutverk sitt að vera vörðux lýðræðisins gegn hvers konax lögleysi og hverskonar einræð- istilhneigingum, og lét í Ijósí þá von, að öll þjóðin myndi styrkja hann í því hlutverki. Stiaiujniínjg gat pesis tímin%, að diamiski Alpýðluflokkurimin niyndi giena sér alt fair luim paö, a"Ö effe emm imeirai en áðlur satmváininm Al- þýðiuflokkainma1 á Norðurlömldiuin og Nörðwrlajndaþjóðiainina yfinleitt tíl ;piesis a:ð variðweita lýiðnæðiið og viermda >þser kjanabaetiur, siem ðll alpýðia irnamna heíð'i öolaist i þessUim iöndiumi. Ma'rgir fulltruair tóku þátt í U'mrœðunumi á eftir. FJokkspingímlu veröiur slitið í kvöld. H!J5œisve"t Beykjavtor sýrár Mieyjaskemmiuinia amm«« kvðld kl. 83/».

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.