Alþýðublaðið - 12.01.1939, Blaðsíða 1

Alþýðublaðið - 12.01.1939, Blaðsíða 1
'SF ¦'¦<.' < iító^StíÆ iS.i. k..;^.,..^^';' RITSTJÓRI: F. R. VALDEMARSSON ÚTGEFANDI: ALÞÝÐUFLOKKURINN IXX. ÁRGANGUR FIMTUDAG 12. JAN. 1939 9, TÖLUBLAÐ Félagsdómur kveður upp fyrsta dóm sinn. VðrubUastððin Þróttur gegíi Reykja- víkurbæ, taærinn var sýknaður. FÉLAGSDÓMUR kvað upp í gærkveldi fyrsta dóm sinn. Var það í máli vörubflastöðvarinnar Þróttur gegn íieyk j avíkurbæ. Dómurinn var á þá leið að Beykjayíkurbær var sýknaður &í kröfum stefnanda, en máls- kostnaður var látinn falla nið- ur. ... | íaxti vörubílastöðvarhinar yar hins vegar viðurkendur. Vörubílastöðin hafði farið fram á það við Alþýðusamband íslands, að það sœkti málið fyr- jr hennar hönd, en stjórn Al- hýðusambandsins þótti máíið ekki þannig vaxið, að það vildi bafa slík afskífti af því. i Tildrðg ttiáisints. em í aðffllatfcrið- ijujra þessi: \ Þegar aitvifuniubótaivinina hóf&t í hatoat, tilkynti bæja'rverkfræð- fngwc vombtlasitöðinini „Þrotti", 'pb bærimn inyndi fyr&t lumi' si»n íóita bíila, sem motaðir yrðtu, vilnna :'| ákvæðitsvinnwí eftir tatxta, sem bæjarverkfræðkgtuir hefði sett með hliðisgón af ^kvæðistviínniu'- Jaxta stððvarininar frá 1930, en jsá taxtí hefir giit luim sandfceyrsliu ftr sandnáimi bæjaíins við Ell- i'ðaár, ¦. Stjóm Dagsbrúhar tók malið að sér, eftiir að vombOstjoral-i de'ildin hafði imotmæilt ákyæðiis- vitnniutaxta þessnum, og eftir áav atngiurslausair tilraiunir tíl að fá jþessiu. brpytt, • skatut. Dagsbrun „mál'kiu tii FélagsKjomts og kratfðiist ógitldingar á ákvæðSsvinniutBixtaív utm, eða. tíl vtára ógiildingar á honiuim hvað snerti. aíðira keyrsJu en ur saindnáaniuinni, en pað vair keyrsjat úr grjðtniáimi < og steilna- gerð bæjarinsi. ¦ , • . Kröflur sinar bygði Dagsbrún á þvl, að taxti „PróttaSr" lum kr. 5,00 greiðsltu á klst. væri í glldi, þar sem atvinnteiiekenldur hefðu viðturkent hamn! í verki, og því gæti bærinin ekki einhJíSai breytt hOnium og tekið upp akvæiðis- vinníutaxta. Varakröfu sina bygðí „Prottiur" á pvi, að akvæðisviriimu taxtimi frá 1930 hef ði aið eins náð irsbðtíð fliífar i Annao kvöld veilðtor ársihátið vertekvennafélagsijins,; Hlífatr •• í Hafnarfirði haldin . i Qólðtempi- anahásinlu. Verðlur skemtiskráin mj|&g f jölbieytt, enida hafa ársbá- tið4r Hlffar æííð tekistt mjög vei. Er fasttoga skoraö á félaga ao fjölmenna á á'rshátfðiinia. Hún hefst kl. 8. ALÞÝÐUBLAÐIÐ NeOanmiIsorelnin I dag. . Dr. Jón Duatson iskriifár néðsatn- snálislgreihiina!ií blaðið í.dag. — Fjiajilar hún ium doktonstritgerö, söm damsktuir Jögfræðingur, Aage Grtegeríen,.hefir skiifa'ð á írönBku íiim Islaind og istöðm þess um aild- ipn«r. tl keyrsiitt úr sanönámitniu, og þar sem nýi taxtinn værf. ekki ohag- kvæmari væri hægt a^ fallast á hann hvaið viðviiki sanidkeyrs]- lunni, en ekki atnnari keyrslui. Bærinn bygði sýknukröf u sína á því, að vörubílastöðin hefði „praktiserað" ákvæðis- vinnu að allverulegu leyti, að ákvæðisvinnutaxti settur á sama hátt af bænum fyr, við keyrslu á efni í Vatnsendahæð- arveginn og oftar hefði verið yiðurkendur í verki af Þrótti, og að nýi taxtinn væri búinn til þannig, að trygt væri að bíl- stjórarnir bæru að mirista kosti eins mikið úr býtum og í tíma- vinnu. í forsendum að dómnum er fyrst og fremst slegið föstu að tímavinnutaxti Þróttar ' frá 1936 sé bindandi fyrir atvinnu- rekendur eins og samningur væri, þar sem hann hafi verið í gildi í 2Ví ár áður en lög um stéttafélög og vinnudeilur öðl- uðust gildi, og komi því frávís- un málsins ekki til greina, en það hefði orðið, ef taxtinn hefði ekki verið tekinn í gildi. í öðru lagi hafi Þróttur jöfn- um höndum notað tímavinnu- taxtann og ýmsa ákvæðis- vinnutaxta, aðallega ákvæðis- vinnutaxtann frá 1930, svo að telja verði að tímavinnutaxtinn sé aðeins lágmarkstaxti, sem tryggi bílstjórum að minsta kosti kr. 5.00 um klst., en ekki að hann einskorði greiðslu við tímakaup. í þriðja lagi að nýi iaxtinn hafi í reyndinni orðið hagstæð- ari bílstjórum en bæði tíma- vinnutaxtinn og gamli sand- taxtinn. Því beri að líta svo á, að bænum hafi verið heimilt að setja ákvæðisvifinutaxtann, og greiða eftir honum, svo framarlega sem ekki sannist að hann geti orðið óhagstæðari en tímavinnutaxtinn. Viðvíkjandi niðurfelling málskostnaðar seg- ir svo: Jafnvel þótt dómurinn hafi komist að þessari niðurstöðu, telur hann að stefndur hafi átt að gera frekari tilraunir en upplýst er að gerðar hafi verið til að ná samkömulagi við vöru- bíladeild verkamannafélagsins Dagsbrun um hið breytta vinnu- og greiðslufyrirkomu- lag, og m. a. með tilliti til þess þykir rétt að málskostnaður falli niður. Hörtain. ' Snorrl goði fótr á velðatr í gæir, Gyílir fór á veiðatr, í gasr, Bragi koni af tveiiðtutmi í mbrgtun, tekur bátafisk og, fier til Englantds í kvöid, kolaskip kom í Mótmælafundur í Djibouti, ha:narborg franska Somalilands, á austurströnd Aí'ríku, gegn kröfum Mussolinis til yfirráða þar. Hinir innfæddu bera stórt spjald með áletrun bæði á arabísku og frönsku: „Við viljum ekki hljóta örlög Etioþiu (Abessiníu). Við viljum lifa!" Mussolini vondaufur um að hafa kröfur sinar fram. Viðræður hans og Chamberlains hófust í gœr. Samkomulag um euður- reisa konungdóms á Spáni? 74 áirst 1 er i tíag Jónina Árnatíottitr frá fejónarh'ól í Vés.itmannaeyjiutm, nú tii hteimSlis é eBihiefltrhilíniu Grtund í Reykjaivílt. Frá fréttaritara Alþýðublaðsins. KHÖFN í morgun. Q AMNINGAUMLEITAN- *** IR Chamberlains og Mussolini, sem nú eru aðal- umræðuefni blaðanna um allan heim, hófust strax í gærkveldi, skömmu eftir að þeir Chamberlain óg Lord Halifax komu til Rómaborg- ar og stóð fyrsti fundurinn í hálfa aðra klukkustund. Næsti fundur verður hald- inn seinnipartinn í dag. Það vekur mikla eftirtekt, að ítölsk blöð vöruðu við því, daginn áður en brezku ráð- herrarnir komu, að gera sér of miklar vönir um árangur af þessum samningaumleit- unum. Þykir það benda til þess, að Mussolini sé orðinn vondaufur um, að hafa kröf- ur sínar um hernaðarrétt- indi fyrir Franco, hvað þá heldur kröfur sínar til landa á kostnað Frakklands, fram, eins og málum er nú komið á Spáni. Enskir slómenn minna Cbamberlain á rtyldn han8. Chamberlain hefir fengið fjölda bréfa og símskeyta til Rpmaborgar þar sem skorað er á hann að standa fast á móti ölluin kröfum um það, að Fran- co verði veitt hernaðarréttindi og gera yfirleitt sitt ítrasta til þess, að loftárásum á óvíggirt- ar borgir á Spáni verði hætt. Meðal þeirra, sem sent hafa Chamberlain símskeyti, eru enskir sjómenn á skipum, sem nú liggja í Barcelona. Mótmæla þeir harðlega loftárásum Fran- cos á ensk skip og kref jast þess að þeim verði veitt full vernd í siglingum til Spánar. ítölsku blöðin buðu í for- síðugreinum sínum í gaer þá Chamberlain og Lord Halifax mjög hjartanlega velkomna, en undirstrikuðu það þó, að ítaláa myndi halda öllum þeim kröf- um, sem hún hefði sett fram, til streitu. Þýzk blöð láta í Ijós þá von í sambandi við samningaumleit- anirnar í Rómaborg, að tillit verði tekið til þess, sem ítalir hafa farið fram á og benda jafnframt á það, að ekki megi loka augunum fyrir því, að styrkleikahlutföll stórveldanna við Miðjarðarhaf hafi breyzt stórkostlega við „endurreisn ítalíu", eiris og þau kalla það, undir stjórn fasismans. f París eru menn sannfærðir um það, að Chamberlain muni ekki ræða við Mussolini um neinar tilslakanir af hálf u Frakka og yfirleitt ekki gera neina tilraun til þess að miðla málum í deilumálum þeirra og ítala. LONDON í morgun. FÚ. Frönsk og þýzk blöð eru á einu máli um að Frakkar og Bretar fylgi sömu stefnu, en ánægjan er öll Frakka megin. Viðræður Mussolinis og Cham- berlain eru taldar munu fara fram á grundvelli brezk-ít- alska sáttmálans, þar sem gert er ráð fyrir sö mulandaskipun og nú við Miðjarðarhaf. Fréttaritari „Berliner Tage- blatt" gerir þó ráð fyrir því, að Mussolini muni hreyfa kröf- um ítala varðandi réttindi ítala í Tunis, að dregið verði úr hernaðarlegum framkvæmd- um á Korsíku, og ef til vill muni hann ræða Suezskurðinn Frh. á 4. síðu. Spánski stjórnarherinn heldnr sðkn sinni áfram. ..... o'. En hersveitum Francos miðar einnig áfram í Kataloníu hjá Tarragona. Frá fréttaritara Alþýðublaðsins. KHÖFN í morgun. OTJÓRNARHERINN á Spáni ^ heldur stöðugt áfram sókn sinni í Estremadura og virðist leggja alt kapp á það, að ná þar úrslitaárangri hið allra fyrsta. Var í gær barist ákaft um kolanámuborgina Penarroya, sem er skamt austan við járn- brautina frá Sevilla til Sala manca og Burgos og talin hafa mikla hernaðarlega þýðingu. Það er aðeins talið stutt tíma- spursmál, hvenær stjórnarher- inn tekur borgina. Franco aðeins 24 km. frá Tarragona? LONDON í imorgun. FO. í frétttom frá Burgos í gær- kveldi teljat tuppreisnarmienn. sig hafa teki5 Mont Blanch, semi er mjög mikiilsverötur stoöur á Tar- ragonfflvigstöðvutnium. í Kateloníu. Enn fiemiur telja þeir að siubur- armiur hers peirna ei# nú eklki nema tutm 24 fcm. ófarnis til sæv- 0|r á 60 km. Idngu svæöi. Stjórnarherinn tete sig hafta Frh. á 4. síðu. Kommúoístar ótíast verka- mannalistann. Eógurinn tayrjaöi strax í dag. ¥5 LAÐ kommúnista byrjar *-* þegar í dag að birta til- hæfulausar íygar um verka- mannalistann i Dagsbrún. Eins og &b Ukum lætur, er róginnm stefnt a& Stefáni Sig- ura&syni viertoaflnannii, iseim er ' í foraTtatntnssæti. Um póilitískax akoðainir peirra mamna, sem skipa veikamann*' listann, er óparft ao fjölyr&a, en þaö er ao minsta> kosti al/veg narngt, að FratmsóknarfJokkurinin eigi nokkiur ítök í hotnum. Ste» fán Sigurðsson hefiir alla tio ver- ið áhiugasamlur verklý&sstani og fy!gt verkalýashreyfingunini " a& máltutm. Hann er fyrst og fremst verkalýðssinni, og hann hefír, eins og flestir áhUgaisaKnir verfeav menn og réttsýnir, gpeitt afc- kvæði með Alþýðufiokkntuntw . En komimúnistar eíu venjulega fiunid'vísir á röginn og lýgin«!, þegar þeir ertu að reyna að skað* verkalýðssatmtökin. Þaið ertu enn fiemiur tilhæfulatus ósannindi, alt það sem komtmun- istar segja luní það, hvemig li'&t^ ihn.vatrð til. , Hanm «r fraon konilnn efttr lundirbúrtihg og lumraeðiur verka^ manna á ýmslutm vSinniust&ðvumt og á Sundi, þair sem verkamenitt samþyktiu listonn, vair ekM1 eitt einasta altkvæði á móiti þvi aö' 'stilla lupp á möti komtmúniistemj. Mönniuim ber &6 vatrast rægi»* tjungiur kommilnisita, sem aldrei geta sagt sastt orð. Fyrsta árásin á ve'rkamanín^- listatnn er lygi fra rotimn. Dómar fplr brot á gjaldeyrislög- unwtn. Mál verður hðfðað gegn Beim, sem hafa siglt án gjaldeyrii- leyiis. TC1 YBIB brot á gjaldeyrislög- *• unum hafa tveir menn nýlega verið dæmdir í lögreglu- rétti Reykjavíkur. Hafði annat gefið ranga gjaldeyrisskýrslu, en hinn keypti íslenzka peninga erlendis í því skyni að græða á þeim. Þorvarðlur Þorvattíðalrson, Ves-'b- lur-Islendingur, hafði keypt pen» inga erlenidis, en tollþjonar fundu þá á honluim, og vair frá því skýrt á sinlum tima hér í blaðiiniu. Var Þó.rarinn dæmdutr i 600 króna sekt og varð enn fnfcmur áð tfneiða það fé, siem hann hafðl haghast á'þvi að kaupa istenaíka!.'. penmga undir gengi ertemdis.., Gísli Vilhjálmsson á Akranesi vatr dæmdur i 400. krona sfekt fyrir að gefa ranga gjaldieyrísH skýrslu. I vetiur hefir farið fratm mann«- sékn á Tvvi, hvemig þaið fólk, sem hefi'r ferðast til útlahida og ekki fengið gjalideyiisilieyfi, befiit fetað. útvegað sér ferðapeniiiuj|C.

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.