Alþýðublaðið - 16.01.1939, Blaðsíða 1

Alþýðublaðið - 16.01.1939, Blaðsíða 1
LISTINN-er ékkar listi í Dagsbrún m I EITSTJÓRI: F. R. VALDEMARSSON ÚTGEFANDI: ALÞÝÐUFLOKKURINN XX. ÁRGANGUB MANUDAGINN 16. JAN. 1939 12. TÖLUBLAÐ LiSTINN hrindir Mnni konimúnist- isku óstjórn i Daosbrún Ritstjórar íhaldshlaðanna og mjélk nrverkfallsfrúrnar dæmdar til skaHabóta til Injólkursðlunefndar. Hæstiréttur kvað upp dóm f málinu i morg un og staðfesti að mestu döm undirréttar DÓMUR var kveðinn upp í morgun í hæstarétti í ihjólk- urmálinu svokallaða, sem Sveinbjörn Högnason f. h. Mjólkursamsölunnar höfðaði 1935 gegn ritstjórum Mghl. og Vísis, Ragnhildi í Háteigi og Guðrúnu Jónasson. Stefndi formaður Mjólkursölunefndar þeim til ábyrgð- ar fyrir mjólkurverkfallið alkunna, sem þau höfðu sér- staklega beitt sér fyrir, ritstjórarnir í.blöðum sínum, en konurnar í Húsmæðrafélagi Reykjavíkur. Eru málsástæður svo í fersku minni, að óþarfi er að rekja þær hér. {s####*stfs»«sfr##^»#*-»*»«##rft#» «»»«««« BLISTI er verka- mannalistinn í !; Dagsbrún. Var gengið aS B-llstinn er okkar listi. fullu frá listunum af kjör- stjórn Dagsbrúnar í gær. Jafnframt verður trun- aðarmannalistinn, sem fylgir verkamannalistan- ,um, B-listi. Bíður mjög á því, að verkamenn grgiði ekki að- eins atkvæði með öðr- !; um B-listanum, heldur báðum, því að það er einskisvirði að vinna stjórnarkosninguna, ef trúnaðarráðskosningin vinnst ekki einnig. AUir Alþýðuflokksmenn | og yfirleitt allir þeir, sem vilja skapa starfsfrið í Dágsbrún, verða að vinna !; !| vél að sigri B-listans. — Hann einn getur hrundið hinni kommúnistisku ó- stjórn í Dagsbrún. Munið: B-listinn er Al- þýðuflokkslistinn — okk- ar listi. ##»####>i>####^##*#############»##«># ' FialtrfisiTá^sfuiiiidiir .verðiur i kvöld, mámiudiag' kl. (S'Va í Alþyðluhúsiniu við Hverfisr g6í«. Umræðiuefni: Fjárhagsáætl- lun Reykjayíkur og gengisimálið. Fleiri anál, ef tíimi vinsrt tól. Etasfcip. •' ¦ Gullfosis lar í KJalúpimiainiraÆiöfti, Goðaíosis og Brúairijoiss.' eiriu i Reykjiavík,. Dettiíioss pr i Kaiup- irtennahöfn.. Lagarfiosls. er á Leið tii; Au'SttfjarÖa frá Lei/th. Selfioss ier á AfcraniesiL Driottaaig*n fer kT. 6 í kvöld til Balup- mttnnaniaifna'r. Kiappskáb. •'' IWlfélag alpýBiu og tiaflfélag^ Halharfjairöar háðiu kappslkak í gær.'hér í bœnwm. Var teflt á 11 borfilum og fóiru leíkiar smx, að Ttóflfélag alpýðlu.hafði 6% vinn- íing og ,Tffiféiag Haínarfjarðw Hæstiréttur dæmdi mjólk urverkfallið ólöglegt og öll hih stefndu til greiðslu skaðabóta og málskostnaðar fyrir aðgerðir þeirra í sam- bandí við verkfallið. í niðurstöðum hæstaréttir segir: „Aðaláfrýjendur hafa skotið máli þessu hingað til réttarins með stefnu 16. marz 1937. Krefjast þeir aðallega algerðr- ar sýknu, en til vara, að dæmd skaðabótaupphæð verði f ærð niður eftir mati réttarins. Svo krefjast þéir og málskostnaðar fyrir báðum réttum, hvor kraf- an sem til greina yrði tekin. Gagnáfrýjandi hefir gagná- frýjað málinu með stefnu 3. júlí 1937 að fengnu áfrýjunar- leyfi 28. júní s. á. Krefst hann þess, að aðaláfrýjendur verði in solidum dæmdir til að greiða honum f. h. Mjólkursamsölunn- ar kr. 5000,00 með 5% ársvoxt- um frá stefnudegi, 21. marz 1935, til greiðsludags og máls- kostnað í héraði og f yrir hæsta- rétti eftir matí dómsins. í sambandi við ,.boycott" það, sem Húsmæðrafélag Reykjavíkur samþykti að hefja og hóf gegn Mjólkursamsöl- unni, birti félagið áskorun til allra húsmæðra hér í bænum um takmörkun mjólkurkaupa. Verður að telja að félagið hafi með því gengið lengra í aðgerð- um sínum gagnvart Mjólkur- samsölunni en heimilt var. Þar eð meðáfrýjendur frúrnar Ragnhildur Pétursdóttir og Guðrún Jónasson voru í stjórn nefnds félags og höfðu þar með forgöngu fyrir því, að ofan- greindar áskoranir voru birtar, má á það fallast, að þær hafi orðið ábyrgar fyrír þVí .tjóni, sem, Mjólkursamsálan kann áð hafa beðið vegna þessará að-: gerða. Þá hafa og ritstjórar þeir, sem til ábyrgðar eru sóttir í máli þessu, orðið samábyrgir nefndum frúm með því að taka undir áskoranir og kröfur hús- mæðrafélagsins og veita þeim gengi, meðal annars með ó- heimilum harðyrðum um Mjólk ursamsöluna og forráðamenn hennar. Upplýst er, að dregið hefir úr mjólkursölu eftir að „boycottið" hófst, ög mún það hafa átt þátt í því, að svo varð. En þar sem einnig niá telja sannað, eins óg í héraðsdómin- um getiir, að mjólk oftnefndr- ar samsölu hafi að sumu leyti verið ábótavant á þessum tíma, og rekja má minkaða mjólkur- sölu að nokkru leyti til þess, þá þykir hæfilegt að telja aðalá- frýjendum til ábyrgðar í þessu máli helming þess tjóns, sem af minkaðri mjólkursölu hefir leitt frá því að „boycottið" hófst til 15. marz 1935, er mál þetta var lagt til sátta. í þessu sambandi skal þess getið, að hér fyrir dómi hafa verið lögð fram n. gögn. er sýna það, að við áthugun, er fram fór í okt- pber 1935, kom í ljós, að geril- hreinsun mjólkur Mjólkursam- sölunnar, eða að minsta kosti nokkurs hluta mjólkurinnar, var ábótavant. En þar sem ekki er vitað, hvenær þessir gallar á gerilhreinsuninni byrjuðu, og aðiljum máls þessa virðist hafa verið ókunnugt um, að þeir væru fyrir hendi veturinn 1935, er ..boycottið" stóð yfir, þá gat þetta ekki haft nein áhrif á gerðir þeirra á þeim tíma. og skiftir því ekki máli í þessu sambandi. Frh. á 4. siðiU'. Eíning um viðreisn sjávarútvegsins. AFRAMHALDS-AÐALFUNDI S.f.F. í dag skýrði for- maður, Magnús Sigurðsson bankastjóri, frá því, að sem svar við bréfi, er stjórn S.Í.F. hefði sent milliþinganefnd- inni í sjávarútvegsmálum, hefði stjórn S.Í.F. borist bréf frá nefndihni, sem hefði inni að halda svohljóðandi bókun, er nefndin hefði gert: „Nefndarmenn eru allir sammála um, að leggja til að gerðár verði ráðstafanir, sem leiði til verulégra kjarabóta fyrir stærri og smærri útgerð. Innan hefndarinnar hefir verið rætt allítarlega um leiðir til að ná þessu marki, en ýmsum þeim ráðstöfunum, sem gera þarf, verður eigi komið fram nema með löggjöf. Þar sem nefndin hefir ekki íokið störfum, telur hún eigi heppilegt að gera tillögur einstakra nefndarmanna nú þegar heyrum kunnar." Hitler og Mussolini 'að Ma sig undir strið i febrúar? Orðrómur um að Mussolini hafi í hyggju, að setja Frakklandi úrslitakostl. ; - -----------,-----»—.--------,— Menn teiíast við ðrlagarfknm dðgum eftir rfkispfngsrœðn Hftfers p. 30. jan. EkM setaia vænna? Hleýpa þeir Evrópu í bál í febrúar? Mussolini og Hitler í Munchen í haust. Frá fréttaritara Alþýðublaðsins. K.HÖFN í morgun. HORFURNAR í milliríkjamálum Evrópu eru taldar mjög ískyggilegar eftir hina árangurslausu tilraim Chamberlains til þess að ná samkomulagi við Mussolini um Spán og Miðjarðarhafsmálin yfirleitt. Það er talið víst, að ítalía muni halda kröfum sínum á hendur Frakklandi til streitu og hafa til þess fullan stuðn- ing Þýzkalands, þrátt fyrir hinn nýundirskrifaða vináttu- samning þess og Frakklands. Örðrðmur gengur meira að segja um það, að Mussolim og Hitler hafi þegar gert ná- kvæma áætlun um sameiginleg átök.til þess að knýja kröfur ítalíu fram, og eigi ítalía samkvæmt henni að setja Frakk- iandi hreina og beina úrslitakosti þ. 4. febrúar, að viðlögðu stríði, ef ekki verður undan látið. í3 Það er einnig talið líklegt, að Hitler muni fyrir sitt leyti koma fram með ákveðnar kröfur á hendur Englandi, að það skili aftur gömlu þýzku nýlendunum í Afríku, sem það tók í heimsstyrjöldinni, og muni hann bera þessar kröfur fram í ræðu sinni, þegar þýzka ríkisþingið kemur saman fe. 30. jan- úar n. k. Menn búast við taugaæsandi dögum og örlagaríkum viðburðum fyrir Evrópu dagana eftir ríkisþingsræðu Hitlers. í sambandi við þennan alvar- Iega orðróm hefir einnig gosið upp sá kvittur, að Hitler hafi í Berchtesgaden á dögunum, þeg ar Joseph Beck utanríkismála- ráðherra Pólverja heimsótti hann þar, reýnt að tryggja sér að minnsta kosti hlutleysi Pól- lands, ef til stórræða kæmi með því að lofa Póllandi ný- lendunum í öðrum heimsálfum. Ekkert er þó vitað, hvaða af- stöðu pólska stjórnin kann að hafa tekið til slíkra fyrirætl- ana. En það þykir ekki ólíklegt, að h«n muni fagna hverri þeirri breytingu í stjórnmálum Evrópu. sem yrði til þess að leiða- athygli Þýzkalands frá U- kraine, þar eð fyrirætlanir Hit- lers þar myndu stofna pólsku ríkisheildinni, sem hefir 5—6 milljónir Ukrainemanna innan smna hættu. vébanda, í alvarlega Hin nýju og ískyggilegu stráumhvörf, sem orðið hafa í milliríkjamálum Evrópu eftir Rómaborgarfundinn, hafa að ýmsu leyti komið mönnum mjög á óvart. Það þótti liklegt, að Þýzkaland myndi eftir sig- urinn yfir Tékkóslóvakíu í haust snúa sér af alefli að Austur-Evrópumálunum og þá fyrst og fremst fyrirætlunum sínum gegn Búmeníu og Ukrai- ne, þar sem lítillar mótspyrnu er að vænta af Englandi og Frakklandi í nánustu framtíð. Ef rás viðburðanna skyldi þrátt fyrir þessa hagstæðu að- stöðu fyrir Þýzkaland skyndi- lega taka aðra stefnu, þá er br- sökin fyrst og fremst talin só, að einræðisherrimum, Hitler og Mussolini, þyki með tilliti til hins gífurleg og vaxandi víg- búnaðar Englands og Frakk- lands, ekki seinna vænna að láta sverfa til stáls við þessí stórveldi Vestur-Evrópu. Hræðslan við Evrópustríð er aftur farin að gera alvarlega vart við sig. Menn bíða þess, hvað febrúar kunni að bera í skauti sínu, með ugg og kvíða. lussollnt legpr aiil- áherzla á sipr Franoos á SpánL LONDON í morgtoi. FO. . Méðnn Chamberiaflin vair -í» Rámaborg isikýr^i Musisolni höö- mnii náikvæmtega1 fná,- hver vœri afetaðá 'ítalíiu til Spánar, og iskýr- ir .málgagn italska lutainriikiisimália- riáðtu'neytisiffls frá . .ölluim ,þeim þætti viðræðiunnaT. í: gærkveldi. íBIabáÖ .-segir, að'Mwiasolini 'hafi varað Chatmiherla'in við. pvi, a© ef haldið yrði é&xwa ao h|álpa Frfa).;á 4. s£ott. Tarragona tekfn af ftMsk- isi og tfzknm árisarher. —------------ '¦ "V • Fasistaríkln leggja allt kapp á að hjálpa Franco til fullnaðarsigurs. Frá fréttaritara Alþýðublaðsins KHÖFN i morgun. ¥>AÐ er nú viðurkent af *^ stjórninni í Barcelona, að hinn ítalski og þýzki hjálparher Francos hafi tek- ið háfnarborginá Tarrágona í Kataloníu á Miðjarðarhafs- strönd Spánar og jafnframt smábaeinn Volls, sem liggur spölkorn uppi í landi norð- vestur af TarragOna. Fasistaríkin virðast leggja alt kapp á það, að hjálpa Franco til fiillhðársigurs a Sþ'áui'hið Frh. á 4. tSSm. '

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.