Alþýðublaðið - 01.02.1939, Blaðsíða 1

Alþýðublaðið - 01.02.1939, Blaðsíða 1
RITSTJÓRI: F. R. VALDEMARSSON ÚTGEFANDI: ALÞÝÐUFLOKKURINN IXX. ÁBGANGUB MIÐVIKUDAG 1. FEBR. 1939 26. TÖLUBLAÐ L&osnín á vandamálnm útvegs- ins markar stiórnmálaviöhorfið. ? — Milllpinganefndin i sjávarútvegsmálum athugar leiðir til viðreisnar útveginum Rœða Haralds Guðmundssonar á fundi Alþýðuflokksfélags Reykjavíkur í gærkvöldi. —,-----------------------------------------»— ¦ SJÁVARÚTVEGSMÁLIN eru um þessar mundir mönd- ull íslenzkra stjórnmála. Undir því, hvernig lausn þeirra mála verður, er það komið, hvers konar ríkisstjórn fer með völd í landinu upp úr næsta alþingi, en það hefir vérið kvatt saman 15. fehrúar. í milliþinganefndinni um sjávarútvegsmál, sem sæti eiga í fulltrúar frá þremur stjórnmálaflokkunum, eru menn sammála um það, að útgerðin verði að fá einhvers konar stuðning, og að taprekstur hennar geti ekki haldið áfram. Hins vegar eru ýmsar skoðanir uppi um það, hvernig eigi að ráða fram úr vandamálum útvegsins, og um það eiga flokkarnir nú að fara að semja sín á milli. „Þá má geta þess, að fyrir 5 árum var meðalúthaldstími togaranna á saltfisksveiðum Þetta var höfuðinntakið 1 ræðu Haralds Guðmundssonar, formanns Alþýðuflokksfélags Reykjavíkur, á mjög fjölmenn- iim fundi félagsins í gærkveldi- „Þær skýrslur, sem * nefnd- inni hafa borist, sýna það, að % hlutar togarafíítans hafa tapað sl. 5 ár, en % hluti, eða 8 skip, hafa skilað hagnaði. Út- koman er ákaflega misjöfn og veldur margt." „Viðhaldskostnaður togar- anna er gífurlega hár, svo að fullyrða má að tapreksturinn stafar ekki minst af því, að skipin eru gómul og úrelt. Við athugun skýrslnanna hefir það ög komið fram, að sá liður í kostnaði stórútgerðarinnar, kaupið til skipshafnanna, sem atvinnurekendur telja alt af að- alútgjaldaliðinn, nemur aðeins 26% af kostnaðinum. Þó er hér j ekki aðeins talin laun til há- setanna, heldur allra skipverja og einnig premía þeirra, þar á méðal skipstjóra og annara- Það fer því mjög fjarri að það se rétt, að launakjörin út af fyrir sig hafi afgerandi áhrif á afkomu útgerðarinnar." Aðalfnndir í gærkv. í Hreyfli_oa Nót. BIFREIÐASTJÓRAFÉLAG- IÐ Hreyfill og Félag netavinnufólks „Nót" héldu að- alfundi sína í gærkveldi og í nótt. í báðum félögum voru stjórnirnar að mestu endur- kosnar. Stjórn Hreyfils skipa: Hjört- ur Helgason, Sæmundur Ólafs- son, Pétur Guðmundsson, Jón Guðmundsson, Kristján Jó- hannesson, Þorleifur Gíslason og Bjarni Guðbjörnsson. í stjórn „Nótar" eru: Árni Jónsson, Björn Jónsson, Bryn- dís Sigurðardóttir, Sigríður Eyjólfsdóttir og Jóhanna Jóns- dóttir. 100 dagar á skip, en 3 síðustu árin hefir meðalúthaldstíminn verið um 50 dagar." „Ég tel að það sé fjarri sanni, að hin slæma afkoma stórút- gerðarinnar stafi af sköttum og skyldum hennar gagnvart því opinbera, eins og íhaldsmenn reyna að halda fram í pólitísk- um tilgangi. Ástæðan fyrir henni er aflaleýsið síðustu árin og markaðsvandræðin." „Þiegair ú'tMdsiímíiíMi hnapar svo .mjöig siemr ég hiefi sfcýrt frá ier paio aiugljó'Sit ao aílieiðiingki V0iið|ur gífuliegt aitviminiuilieysi. Þaið ililggur pvjí í !aiu|g|uim luppi, ia'5 iriieð ráðstöfuinium, siemi gieta foætt ,.if toomlu piesisai atvinnMviegiar og fengjái áthaldsitíimianin, ætti a'ð verat hægt a^ mun að draga úr atvinnluleysaniu''. „Þetta láisitand i iútv|egisimáiliuinauin vaf oMfiur Alþýðuflokksmöíntnlulmi ljó'st fyrtr löngu og biaTátta otekar. fyrjir ráiðstöfiunu)m til úrbóte: eir föliluni lainidsiýð klunn. Ário 1937 á alþiingi fluitti Alþýðuflokiktujrliin tvö frumvörp uim ráðsitafairÉr til híaöda útwegiiniu'm', í nléðirí dieild flutti Aiþýðuflokkluirinn fituanv- Uim sitórfieldain stuíjninig vi'ö smé- báitalútviegiwn og í |eifri dieild var flutt frv. um viörieisn togairaút- gieríarininar. Um fnessí má'l náíðisit jékki samko.miulag milli Alþýðu- fl. og FraimiS'ótoarflolíksiniS og upp úr pvi va'rð eins og kunn- U'gt ©r þiingrof og nýjalr tooisiniing- air. Eftír tosningaTna'r tóklsit' að fiá saimltomulagi um nokktuirn' hWa; af till&gum; Alþýðlufl. en isiðiain siitnaði lupp úr samvinn- ímini, piegar Framisiófcnarfi. Jlleysti' kaiupdieilu s'jóimanina mieO' ílhaild- tou". Þrátt fyrir baráttu Alþýðu- fliokksinis eru valndræíi útviegsánís enn óliéyst afö miestu, pó að pvi isjé ékki hægt að nieita, að ölliu'm haifi verið veitt miargvísllieg hjálp mfeð afnémi kola^ og siaittallis, af- (Frh. á 4. sfðu-) Msundir flittamanna í prjá daga í járnbrantargðnpm. ----------------*—,------------ Hér um bil helmingur þeirra enn hjálp~ arlaus sunnan við frðnsku landamærin Frá fréttaritara Alþýðubláðsins. KHÖFN í morgun. SÍÐAN á laugardag hefir Frakkland veitt um 78 þúsund spönskum flóttamönn- um viðtöku, en talið er að um 60 þúsundir bíði enn þá fyrir sunnan landamærin. Það er snjór og hörkufrost í PyreneafjöIIunum og þúsund- ir flóttamanna hafa í þrjá sól- arhringa hafst við í járnbraut- argöngum hjá smábænum Cer- bere, þar sem ekkert annað skjól var að hafa. Engin járn- brautarlest hefir getað farið í gegn um göngin á þessum tíma. Ástandið meðal flóttamann- anna er hörmulegt. Taugaveiki breiðist út á meðal þeirra og börnin hrynja niður úr hungri, kulda og vosbúð. Franska heilbrigðisstjórnin hefir sent járnbrautarlest með matvæli og lyf til landamær- anna, og innanríkismálaráð- herrann og heilbrigðismálaráð- herranri franski eru báðir komnir þangað til þess að hafa yfirumsjón með hjálparstarf- mu. Franco lætnr geranýjar lofíárásí á KALUNDBORG í gærkv. FÚ. Miklar loftárásir hafa í dag verið gerðar af hálfu uppreisn- armanna á bæinn Vich í Kata- loníu, þar sem er saman kom- inn fjöldi spánskra flótta- manna. Er talið að bær þessi sé mjög þýðingarmikill fyriir núverandi vígstöðu stjórnar- hersins og leggi uppreisnar- menn því alt kapp á að ná hon- um. Herskipafloti lýðveldisstjórn- arinnar hefir látið úr höfn í Cartagena í dag, eftir að hafa verið þar saman safnaður um stundarsakir, og er ekki vitað hvað fyrir honum vakir. Enskir stúdentar gera gys að nýlendukröfum ítala og Þjóðverja: Þeir bera spjöld með áletruninni: „Við viljum fá nýlendur okkar, New York og Normandie!" Fjögra velda ráðstefna um krðfur Hitlers og Mussolini? —r--------» ------ Gfaamberlaiii og Bonnet taldlr vilja beita sér Iyrir faenní en Ðaladier er mótf allinn Frá fréttaritara Alþýðublaðsins KHÖFN í morgun. ¥ TMRÆÐUR, sem fram *^ fóru um utanríkismál- in í neðri málstofu enska þingsins í gær, þykja bera vott um það» að Chamber- lain muni ætla að beita sér fyrir nýrri fjögraveldaráð- stefnu, með þátttöku sömu ríkjanna og í Múnchen, — Englands, Frakklands, Þýzkalands og ítalíu, til þess að ræða nýlendukröfur Hit- lers og Mussolinis og Spán- armálin. Enginn efast um, að ef til slíkrar ráðstefnu kæmi, þá myndi hún þýða nýjar íviln- anir og nýtt undanhald Eng- lands og Frakklands fyrir f asistarík j unum. Það er þó talið öldungis ó- víst, hvort Frakkland myndi verða fáanlegt til þess að taka þátt í slíkri ráðstefnu á ný. Sterkur orðrómur er uppi um það, að franska stjórnin sé klofin í málinu. Daladier for- sætisráðherra sé fjögravelda- ráðstefnu mótfallinn og vilji ekkert frekara undanhald fyrir kröfum fasistaríkjanna. En Bonnet, utanríkisráðherra hans, vilji halda áfram samningaleið- ina með Chamberlain. Það er þrátt fyrir allan frið- arvilja Chamberlains ekki talið ólíklegt, að Evrópa eigi órólegt vor í vændum. ^ Attlee gagnrýnir stefnu GhamberlaiQs. LONDON í gærkveldi. FÚ. Umræður um utanríkismálin hófust í neðri málstofu brezka þingsins í dag, og eru það að- allega Spánarmálin, sem borið hefir á góma. Af hálfu Alþýðu- flokksins talaði Attlee, en af hálfu stjórnarinnar varð fyrir svörum Chamberlain forsætis- ráðherra. Chamberlain sagði, er hann svaraði Attlee, að Bretland hefði aldrei notið meira álits og virðingar en nú. Enn frem- ur sagði hann að það væri ekki satt, að friðarstefna sín hefði engan árangur borið — heldur væri hún stöðugt að eflast. í til- efni af ræðu Hitlers sagði for- sætisráðherrann, að ummæli hans bæru því ekki vitni, að; hann væri maður, sem vildi hrinda af stað styrjöld. í ræðu sinni sagði Attlee, að það hefði ekki neitt gott í för með sér, að gera of lítið úr því, hvern þátt ítalir hefðu átt í sókninni í Kataloníu, og vitn- aði Attlee í ummæli ítalskra blaða hér að lútandi. Taldi Attlee, að helmingur liðs þess, sem tók Barcelona, hefði verið ítalskar hersveitir. Hann benti á hættur þær, sem Frakklandi og Bretlandi væru búnar, ef Franco ynni fullnaðarsigur á Spáni. Þýzka- land og ítalía, sagði hann, gæti verið ö.Ilu ráðandi á Spáni, — þótt Franco léti engin lönd af hendi fyrir stuðninginn. Að því er viðræðurnar í Rómaborg og ítalíuförina væri ekki um neinn árangur að ræða annan en þann, að það hefði komið skýrt í ljós, að al- menningur á Italíu vildi frið ög vináttu við Bretland. Chamberlain trúir á friðarvlija Mussolinis! Chamberlain varði stefnu brezku stjórnarinnar gaghvart Spáni. Hann benti á, að íhlut- un hefði verið byrjuð á Spáni, áður en hlutleysisnefndin tók til starfa. Víðtækari íhlutun hefði óhjákvæmilega leitt til þess að draga styrjöldina á langinn. Nú er ekki hentugt augnablik til þess að breyta um stefnu, og ef leyfður væri her- gagnaflutningur til Spánar* — Frh. á .4. sfíta. Hæstaréttardómnr í máli Olafs Bjarnasoiiar gege Mjólkursamsolimni. IMORGUN var kveðinn upp dómur í máli, sem Ólafur Bjarnason í Brautarholti hafði höfðað gegn Mjólkursamsöl- unni vegna ráðstöfunar hennar á reksturságóða samsölunnar. Málavextir eru þeir, að í mjólkursölulögunum er heim- ilað að taka alt að 8% af and- virði neyzlumjólkur og borga til íramleiðandc^ vinslumjólk- ur. Á árinu 1936 hafði Samsal- an notað þessa h'eimild að fullu, .< en auk þess borgað framleið- endum vinslumjólkur kr. 143- 291,37 sem verðuppbót af reksturságóða samsölunnar. Ól- afur Bjarnason og aðrir franl- leiðendur neyzlumjólkur töldu, að með þessu hefði samsalan brotið 8% hámarksákvæði verðjöfnunargjaldsins og að allur reksturságóðinn ætti að renna til framleiðenda neyzlu- mjólkur, þar eð hann væri frá þeim kominn. Höfðaði því Ólafur mál gegn Mjólkursamsölunni til greiðslu á sínum hluta reksturságóðans, kr. 2276,99. Undirréttur komst að þeirri (Frh. á 4. tóðu.)

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.