Alþýðublaðið - 06.02.1939, Blaðsíða 2

Alþýðublaðið - 06.02.1939, Blaðsíða 2
MÁNUDÁG 6. FEBR. 1939 SMpulag fafnrétti vinna lýtoa Alpýðuflokksmelrlhlntl í Danmðrkn 1939. ! ^—.....- --------------------*------------------1- Effir forseta S.ILJ. í Danmörku, Poul Hansen. ALÞÝÐUÆSKAN mun framvegis birta yfir- litsgreinar um æskulýðs- hreyfingu jafnaðarmanna í nágrannaríkjunum og grein- ar eftir forystumenn þeirra, svo sem ástæður og tækifæri leyfa. í dag birtist grein um við- horf ungra jafnaðarmanna í Danmörku og verkefni Al- þýðuflokksins þar á þessu ári- Greinin er þýdd úr blaði norska sambandsins og er rituð fyrir það af forseta S. U. J. í Danmörku. Eins og lesendum blaðsins er kunnugt hélt danski Alþýðu- flokkurinn þing sitt dagana 10. —13. janúar. Var það glæsileg byrjun á staríi flokksins þetta ár, sem mun marka varanleg spor í sögu þjóðarinnar. Starfsskrá flokksins var samþykt nær einróma við mikla hrifningu og með á- kyeðnum starfsvilja. (Aðeins 2 fulltrúar greiddu atkvæði gegn starfsskránni.) Hin víðtæka starfsskrá mark- ar pólitíska stefnu næstu ára á skýran og skynsamlegan hátt. Hún er ekki byltingarsinnuð í gömlum skilningi. En þegar framkvæmd hennar er lokið, höfum við stigið stórt spor í áttina að lokatakmarkinu. Félagslegt réttlæti og lýð- xæði er styrkt og fest í þjóð- lífinu. Sameiginleg hrifning og sig- urvilji fulltrúanna einkendi flokksþingið, og gaf störfum þess glæsilegri blæ en áður hef- ir þekst, og er þá mikið sagt. Þingið og störf þess báru því glögt vitni, að Alþýðuflokkur- inn er æskunnar flokkur. í starfsskránni er lögð sterk á- herzla á þau verkefni. sem æsk- an óskar eftir að verði leyst, atvinnumálin, almenn og fagleg mentun æskunnar, betri hag- nýting tómstundanna. Á þing- inu voru margir ungir fulltrú- ar. Nýr formaður var kosinn í stað Staunings, sem baðst und- an endurkosningu eftir 40 ára starf í þjónústu flokksins. Lét hann af þessu trúnaðarstarfi til þess að helga krafta sína for- sætisráðherraembættinu. Þing- heimur hylti hann hjartanlega í viðurkenningar- og þakklætis- skyni fyrir unnið starf, og nýi formaðurinn, Hans Hedtoft- Hansen, mætti; svipaðri hyll- ingu þegar hann var kjörinn, en hann var forseti S.U.J. 1928 —29, og hafði nú gegnt ritara- störfum í flokknum undanfarið- Ritari var kosinn H. C. Hansen, sem nú er forseti Alþjóðasam- bands ungra jafnaðarmanna, en var forseti S.U.J. í miðstjórn voru kosnir margir ungir menn úr æsku- lýðshreyfingunni. Þessi grein átti að vera um æskuna og kosningarnar 1939, en vegna þess að þetta ár gerir miklar kröfur tíl flokksins, er nauðsynlegt að glöggva sig á styrk hans. Flokksþingið sýndi að kraftur er nægur og ekki skortir fylgi æskunnar, að ó- gleymdum einbeittum vilja til að styrkja kröfurnar. Við eigum að fá nýja stjórn- arskrá í Danmörku. Efri deild- in — svokallað Landsþing — á að hverfa úr sögunni, en kosn- ingarréttur til þess er bundinn við 35 ára aldur. í þess stað verður hér eftir raunverulega ein þingdeild. Kosningarréttur- inn verður hér eftir bundinn við 23 ára aldur, eða tveimur árum lægri en nú er. Við hefð- um helzt kosið aldurstakmark- ið 21 ár, og það er okkar krafa, en við urðum að láta okkur nægja 23 ára takmarkið til þess að tryggja okkur fylgi íhalds- ins, svo að trygt yrði nægilegt fylgi við þjóðaratkvæði um stjórnarskrána. Þegar þingið hefir samþykt stjórnarskrárfrumvarpið á að rjúfa þing og efna til nýrra kosninga til beggja deilda, sem fram fara samkv. eldri lögum. Er búist við að þessar kosning- ar fari fram um 20. apríl þ. á. Það þing, sem þá verðúr kosið, á síðan að leggja samþykki sitt á stjórnarskrána, en að því búnu fer fram þjóðaratkvæði, ög þurfa 45% allra kjósenda að segja já til þess að hún teljist samþykt- Ætlunin er að þessar kosn- ingar og atkvæðagreiðsla verði afstaðnar svo snemma, að kon- ungur: geti staðfest stjórnar- skráná 5. júlí, sem er okkar þjóðhátíðardagur síðan 1849, að konungur gaf þjóðinni nýja stjórnarskrá og endir var bund- inn á einveldið. Síðari hluta sumars verður loks kallað til kosninga í fjórða sinn. Þá skal kjósa til þirigisins sajmkvæmt nýju stjórharskránni. Þið munuð því skilja að þetta ár er næsta þýðingarmikið fyr- ir danska Alþýðuflokkinn og dönsku þjóðina. Og það ekki einvörðungu vegna hinna mik- ilvægu breytinga á stjórnar- skránni. Tíu ára ríkisstjórn Al- þýðuflokksins í landinu verður lögð undir dóm þjóðarinnar, og þessi 10 ár eru erfiðustu og óró- legustu tímar meðal Evrópu- þjóðanna síðan heimsstyrjöld- inni lauk. Við trúum því að dómurinn verði okkur í vil og skapi að- stöðu til áframhaldandi marg- háttaðra umbóta. Fjöldi námsflokka er að verki um land alt, sem fást við að kynna sér 10 ára starf stjórnarinnar. Hefir Fræðslu- samband alþýðu safnað saman þeim fróðleik, sem nauðsynleg- ur er til slíks náms. Æskulýðsfélögin setja metn- að sinn og starfsþrótt í að efla starfsemi sína og undirbúa kosningabaráttu flokksins eftir því sem bezt má verða. Allar sambandsdeildir eru hvattar til þess að halda fundi um kosn- ingamálin. Sérstakur bækling- ur er sendur út um stjórnar- skrármálið og ég hygg að fleiri verði sendir út síðar um önnur stórmál. Okkar fólk skal kynna sér og tileinka sér starfsskrána út í yztu æsar. Vopnin eru smíðuð. Þau eru þegar til. Frá deginum í dag og næstu mánuði verður hver dag- ur notaður. Hörðust virður bar- Hans Hedtoft Hansen. áttan í aprílmánuði, sem hefst með sambandsstjórnarfundi S. U. J. 2. þess mánaðar. Vegna áður gefins loforðs væntum við þess að útvarpað verði frá sam- sæti því, er til verður stofnað í sambandi við fundinn. Síðan verður óslitin barátta, kjósendafundir, samtöl við fólkið, dreifing flugblaða o. fl. o. fl. störf, þar sem ekki mun vanta kraft æskunnar. Nú þeg- ar er mörgum æskumönnum stilt upp til þingkjörs- Alþýðusamtökin halda 1. maí hátíðlegan með fylgi meiri hluta dönsku þjóðarinnar bak við sig. (Lausl. þýtt;) Frá félöpnunj. Frá félögBJWmm. F. U. J. í Reykjavík héit fnaro- hiaildsáðialfunid sijnjti i a. 1. imáinluiði. Var par skipub ritnjefinid fyriir fé- lagisblabib „Árroba", sla)mpykt ný lögfyrir fél-agið, kosinin fra&ðisla-': stjóri o. fl. Annan. þesisa máma^ar hélt fé Iiagíð skiemtífunid. Var par gfeð- stoapur og fjör, svo siem vera ber mföðial æskunnar. SigunðUr Einiarslspn désiant Sliutti afbuiriða- snjialt ©rindi, siem vakti löimrólmia hrifninigu fuindarm'aíninia. Drlaip hajro þar á hjugsiunarhiá'tt fóilks'iinis og pölitískar tilfinniiingar eiinis og pær virðlast vfíra hú á ídögium, og gerði sínar athiugaslemdir piairítim. Pyrfitiu flelri að Mýða á pietta er- Íjiidi Sigurðiar, pví pað á sannar- lega leriindi til allria frjálsllyinldriai og ilýðíflæðisisííiínaðra manna. Er- imdiðí bar ðll hi,n vienjulegu lehr- kenn'i flytjandians, ska'rpiskygni, siállrænnair íhiuguniar og pekkimgar driengskapar og karlmiéniskli. En þiað er e'inmitt dnengsfeapiuT, vfð- siýni- og kadimi&nisika, seni' parf að einklenna aít stasrf íýrœðfe og sóisíialiisma. Staíísfaópar félagsipas isitlárfa af krafti — isialumiaflokk- arinn hiefir tékið vexklefrií í 'págu fólagsinis, auk pieisis siem pátttak- tadiur ,slauma fyrixr sjá3fa sS'g. Næsitla æfing fræÖs'HUhépsiiWs, 6em undanfarStð hiefir fenigist vi'ð1 verk- éfnið, isltarf og stefna" félagsins, er á miðivi'kudagsfevöid. Verlðiur •pi^-KÍðiasti fuwdur luira petta viðfangsiefiná,- ien pá vieríðlUT itek- in ékvðrðfun ium næsitía verkiefhí. Félagar gefio gaium ao piesisari sitarfsiemí og lefliÖ ffæðisliustarf- íð jininffln féliapsiws. Um "ig0 \%ifr$l5 loti Isellsuliiifl vetrarins: ^^r? t^..... ' ^^ fear snjóinn, skíðin og sólskinið Magnðs Aðal- steinsson. , \ DÁM vair ekfei lenlgi í Paira'- ¦*"*¦ flís, og ekfei helldur smjór- iimn i fiiláfjiölllum .En ámæg|ul|egar vpru pær Situnid'imiair, siem við nokferiir F. U. J. félagair höfð- um a isfeíðlum nú ium ifyrri1 helgi. Þaið ma'tti ekki seinna viera' að við nœ'ðlum í sinjóinn áBlur en hainn fseri á ný, pví ao daginn paínn og igíðan hafa verlo rign- ingar. Þafö má segja ao paið hafi veriö fnekar dapiurlegur vertiuir fyrir pá siam iðkia sfeibaípiráttina og hafia tekifæTi tii pesis ab nrjóitia pesis- arair hollu ípiróittar, stvo afö miaiður ekki ítaili |Um pá siem ef til vill hefir idTeymit uiro abi isitgaia í Ivæint- anlegiuim iskiðaikappmóituim. Sann- ariega hefir hann veterinn pessi oiiðið miörgiuimi sfeíðiaiáh'uigamatan- innm ,sár vonibrigcii, pvi þeiir diag- amir eru teljamdi á fingrum sér, Biem snjóir hiéjr i nálgrjennSniu hefir ver'id nægur til sSdlðlaiðfcaina. Þaið viair leinhivernttiima í diezemlber s- i. siem pfu'rlítííð snjöa'ðí, og var ¦ ég $é svo 'bjaTtsýnn að ég þrammafH jeinh morgiuniln mjeið sikíðlin á öxlinini ni/ðluir é torg, . þg ÍBðr í iStTæfisvaigninium inn að El'iðiaiám. Þar spenti ég á mig sjkfð'in 0g hiugði tíil lanjgferba yf- ir snævi pafeta jöriðina, ien eftir kiíiuikfeusiíiumdíair præ'ðinigar með- fram viegaribriúnunum, par sem leinna helzt var snijór, snéri ég heim á l|eið laftutr meb hálf eyði- löígb sjkíðin eftir sanld og smá- steina,' sem voru riikuliega Manid- aiðir snjówum. En viö skiðiaunn- endur yierbium ab wna ab isr lenzkt vleðiurfaT tafci ekki.jipp á piví, ab verða. svo milt luimi há- vetiuTinn alð ekki festí snjó nema á hæatiu fjölium og jökliuim. Nii er pab' siyio, áð þé nægur snjór ,sé, þá verbur sitæristtiuT hliulti' reykvískiu æsfcunhair alb . isitga heim'a og bræba héluna ajf giugg- unum heima hjá sér til pess ab .geta ho'rft á eft'ir. syngjanidi sjkfía'- fóilkiniu aka eitthvaib upp til fjailla. Hvab er þab, sem veldur pví ab ailir, sem vilja, ekiki geta fajrib á sfeíbi? Peningalieysi, er avarið, hvern svo sfem miabur spyr, en paíð er ekfci niem^ í miesita lagi hiálfiur • slaninleiikur. Þegar mienn slegja ab pleir geti ekfci komib Imleð í sfcíiblaf&r, ,s|emi pó alls iefcki er nauiðisynleg, pegar snjör er njægur í bæ'jlairlahldinu, vegnaþess 0)5 'peir hafi ekfci efni á pví að kaupa sér njaubisynliegan skíba- 'útfbún|aið:, pá er petta ekfei alls^ ko.siía)r rétt. Þeiir fynsitlu af ný|á tímaniumi, siem byrjubu ab ibka skíbiaípTÓtt- ína), voru yfiriieitt synir og diæitur &fn'aibs fólks, siem notuiðu tæki- færið sem sfcibiaifjerbin,, og pá sér- píð ab ledgin prioska. Félagalrníf hlafa siýnt góban áhuiga fyrir stiarfi félagsins Uffldanfarib, petta vienbur ab haldasft og ibier ab liqggja áherzlm á aukniniglu plasis og almennari p,áitttöfeu.. Uminæst siiðuisitu toelgi fórw nokfcriir F U. J. féjiagtar í skibaferb, fóru pieir m|eb einu ipíroittafélagi bæjarin,s er isiklpiubu htviart siæti í leinwm bíl. Mun vierða íhugab framvegíis ab halda pesisu vafcanidi, sfelða* ferblrnar |em hiolliair og parfa* tíl s'tyrktar lífcamtegri heiHbriigbli. ab sehda alpýðiuæsk'unlní grjein- ar lum y^úmt íhmgunairiini. staiklega hþim'koman, veittu peim til ppsis aib sýna hér á götum Reykjavíkur síbustu vetma'ntízlkíu frá Alpafjöllunum eða slífeum vetrairsfeemtistöbum. Eftir pvi, sem laugu almennings opnuiðlust fyrir hoilluisitu skíðaíþrótt- airinnar, fjölgabi peim semi pátt ttióiku i sfcíbaibkunum, ien til pess ab vera ekki síbri en „ibnautrybj- endurniir" fainsit hinium nýjlu á- hugamönnumi, ab pieir yrbu ab láta sauma sér sénstök sfeíiðafföt sjnibin leftir siðUstu tízkui. Fyrr fanst peim peir ekfci geta farib á skíbi. Þesisa .jsfcibafataisfeobun" áilfit ég skíbaiþróttinni Isfeabiliega, pvi ab pab emi alt of mBirgiir ungliingiair hér í Ibæ, siem sitja heiíma eingföngiu vegna pesis, ab peir áilíita sig ekfei hafa föt S|em hæfi i%\ skíbaibfcana. Þab vita vitanlega ailir ab pab er ekki á nokkuirn hátt undifr fötlulnlum ikom1- ib hvemig til tekst á skíbunium, ¦sú i finu fötuinum getur lailVieg eins dettlð einis og sá sem bílun- .air nibUT ^brekkuna í siinium .jovieralls". Þesisivegna |ungi!r æsku fnenn og koniur látib elífei ilmynd- abian .fataskort hefta 'skiðaferb ykfcalr, helidur fclæbistt einhVierj- um hlýjíuro fötuim, siem pib leigiib og 'látib snjbinn og isóiliskinib veital ýkkur ánægju og lífsþirótt, engu síbur ien hinum, siem í mör,gumi tilfellium hiatfa stofnöb tii sfeulda, til pesis.ab geta fieng- ið síér séristök sfeíbafiöt. ;Hvaib skílðin s|áiif áhiræriir, pé er öbru máli ab gegna, pví án peirra' kemst lenginn mabluT langt Er ilt til piesls a& vita, ia|ð ein- stökum mönnuro og fyriirtækjutm skuii halida'st pab uppi ab islelja skibi vib óhæfilega háu vierbi. Skora ég fasitlega á ípiróttafé;Iö|g pesís'a bæjar,, ab bindaist samtöfc- um, umi sameiginileg iskíbiaimn- kaup, sjem pau svo iselji vib fcasn- aiðarvieTbi. Myndu pau m|eb því gera skíbiaíþTbttinni lengu minna gagn, en meb byggimigm viejgiegria skíbiasfeáila. R. Fj6ntán míálvejrk e'ftir norska máiíairann Edvard Munc'h, siem tengi hafa verib eign pýzkra lisitBisalfnai, m.. a. safnisSnisi í Dresíd|en, votIu nýiliega /slend hie'ilm til Noiíegs og íhobin par til söliu. Stjórmir viðfcomandi lisitialsafna réðu pessu tSiltæki. Málverklaverzlun í Oslo toeyptii mynldimiáir fyrsit í stað, en senritega verba pær fliuttar í pijóbistaisafnib. . -— Þýzk isöfn lögbu ábuir fyr mifeib fcapp á ab eigmast máiverk Mumchls, lan nú vidjia paiu umfriam alt losna vib mlyndiir hatnisi, eimls og hér hefh verið sagt frá. — Edvard Muinch er merkaistiur milífalndi moiiskTa Is'taimianinia. Hanin er fædtídur árib 1863. FO. Magnús Aðalsteinsson. A liaugardaginn vair Majgnús ¦**¦ Aðlalsteinsision til moldar borinin. Hann vair fædduir hér í Reykjavífe 5. april 1918, og varb því aðjeinis. rúmlega tvítugur abi aldri. Þalð fcom vhiumi hanis og æsfcu- féloguim iá bviairít, er hann var á ungia aldri hlrifinln úr hópi pieáuria til pess a& heyja lianga pg erfiba baréttu við hinn ægi- iega vágest, hvíta daubann. Og nú lenu.þau átök ti'l lykta leidd. Bnn ein fórn. hefiir verib færð á altari pessa grimanúbtuga: óvinair æsfcu og glie&i. Vib, siem ,ab nokfcru fylgdiust me& plessari ójöfnu. bafáittu, viss- lum hvieiínig iífsfjörib. iaimaibiistt og méfcsta&an dvinalbi, við stbndum' orblaUis gagnviárt peim miskun- arlausu öflluim., siem hér voru ab verfci. i'. Hin istutta æfi Magnúsár heit- 'ins gefur |ekki itiiefni til stór- brotinnar lumsagnaT. Honium' ent- Ssft ekki allidur til ab láta pær vonir og ispáir rætast, sem vib hatnn voru bunldnar. Hann ná&i ekki ppim aildri e&a prosjka, sem' tí.1 Tjtpsis p,alrf, að láta leftir sig liggja Sitórvirfci á alpjiöbar roæli- 'kvalri&a. Fyrir pvi getur frafíail haln® lekfci vafci& almenina' leftir- sjá. En peim, siefm pefctu hann finst par vera .stoarb fyrir iskildi. Glabílyndi hans og dnangiieg hugsun gerbi homum gott tid vina, Ef ég ætti ab lýsa honúm eins og mín kynni ;af honum gáfu tilefni til, pa myndi ég siegja: Ha'nn var gb&ur dnenguir. Mér. finsit pau orb lýsa hon'uro bezt, hæfa bez't hinni hisipursilauistu' og einlægu frarokomu hans og pvi, a& hann vildi öiium pa& gott gera er hann má'tti. ¦ Nú er sitrá&ii p'inu ioki&, vini'ar.. Þótt þú fengiiir fékki liengi a& v®rá mtebal okfear, p'á 'lifir minniing |þin i hlu(gum okkaT. Hún ler mlinln- 5m;g luim gó&an dnðngi, <&g vierið1-; mæ'tí, serri' hvorki mö3|ur né ryö fær grandab. Haf&u þöfefc fyrir sitlundinniar siem pér aubmabiisit ab giélia okkur bjarta'ri me& návisí þinmi. Fa'r&u í fril&i, viwur. HariaMuj' Bjöiwsisojii. pdrættis i Aipyduhusinu h»fir flutt afgi-eiðslu sína að vastanvcrðu í iúsið. ©asifiS ima ká Hrwiis'gitH.

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.