Alþýðublaðið - 11.02.1939, Blaðsíða 1

Alþýðublaðið - 11.02.1939, Blaðsíða 1
i«................m Happdrættisumboðið í AI- þýðuhúsinu. Gengið Inn frá Hveríis- götu. RITSTJÓRI: F. R. VALDEMARSSON ÚTGEFANDI: ALÞÝÐUFLOKKURINN XX. ÁRGANGUR LAUGARDAG 11. FEBR. 1939 34. TÖLUBLAÐ HAPPDRÆTTISUM- BOÐIB: ALÞÝÐUHÚSIN¥. Gengið inn frá Hverfe- götu. iað afnema næt- nrvínnubannið við Þeoar hafa verit oerðar tilraunir tii pess. VERKAMENN. sem vinna við höfnina hafa kvartað undan því við Alþýðublaðið, að einn af verkstjórunum hafi tek- ið upp á því að byrjá vinnu fyr én venja hefir verið og áður, að morgninum, en ákveðið var af Dagsbrún með næturvinnu- banninu. Hefir þetta þser afleiðingar, að verkamenn þurfaað fara nið- ur að höfn fyrir kl. 7, ef von er um nokkurt handtak. Gjörbreytir þetta aðstöðu verkamanna til hins verra. Þeir verkamenn, sem komið hafa að máli við Alþýðublaðið hafa kvartað undan þéssu við verkstjórann, en hanli ;svarað því til, að harin hefði leyfi fyrir þessu frá Alþýðusambandi ís- lands. Þetta eru tilhæfulaus ó- sannindi- Alþýðusamband ís- lands hefir ekkerfc leyfi gefið fyrir þessu og viðkomandi verkstjóri alls ekki rætt við það. Enda er hér um sérmál Dagsbrúnar að ræða, og skylda stjórnar þess félags að halda uppi rétti verkamanna við höfnina. Al|ýðusambandið semur fyrir Verka- lýðsfélag Bellisands. Útgerðarmenn hofði sagt npp saniiiingnm. DEILA hefir undanfarið staðið milli Verkalýðsfé- lagsins á Hellissandi og Útgerð- armannafélags Hellissands um kjör háseta á bátunum. Útgerðarmannafélagið hafði sagt samningunum upp, en síð- an hófust samningaumleitanir milli aðila. Ekki tókst að ná samkomulági og fól verkalýðs- félagið Alþýðusambandinu fult umboð til að semja fyrir sína hönd og útgerðarmannafélagið Vinnuveitendafélagi íslands og hófust þá þegar samningar milli þessara aðila. Samningar voru svo undirritaðir á miðvikudag. , Aðalatriði hinna nýju samninga eru þessi: Á vélbátum með 7 manna skipshöf n skal afla skift í 121/2 stað og fái útgerðin 5Vé hlut, en skipshöfn 7 hluti. Á vél bátnum með 6 manna skipshöfn skal afla skift í 11 staði, útgerð- in fái 5 hluti og áhöfhin 6. — Beitukostnaður skiftist til helminga milli útgerðar óg skips \ hafnar. Áður var beitukostnað- ur tekinn af óskiftum afla. '"....... ' ........¦" "i —im» FiTæ^slumáílaistjóraveitiingiin. Gœin |um fræðstamálaistjóra- veitinguina', svar til J&naisar Þor- bergsisionar frá Aðalstieiini Sig- munflstsyni, kemwr í blaðiinlU' á mánudag. — Vegna mimteysiis í blaðiniu hefir birtlng gretoa'rfiniriair diegist. Itðlsk loftárás á Inerca meðan á samninpm stðð! ----------------?——— Tilraun til að spilla samkomulagi Breta og Francos um afhendingu eyjarinnar? Solchaga hershöfðingi (í miðjunni), yfirmaður hinnar svonefndu Navarraherdeildar í liði Francos, sem hefír unnið marga sigra í borgarastyrjöldinni, og var látin vera í fararbroddi, þegar uppreisnarherinn fór inn í Barcelona. Engijnn friður á Spánl fyrstumslBn. Dr. Negrin og del Vayo eru komnir til Valencia. Frá fréttaritara Alþýðublaðsins. KHÖFN í morgun. EENGAR líkur era nú taldar lengur til þess, að vopnahlé — hvað þá heldur friður, verði saminn á Spáni í bráð. Dr. Negrin forsætisráðherra lýðveldisstjórnarinnar, sem korh ásamt del Vayo utanríkisráðherra til Valencia í gærkveldi, lýsti því yfir, að stjórnin væri ráðin í því, að halda yörninni áfram í Mið- og Suður-Spáni, svo lengi, sem ekkrnæðist samkomulag um frið á þeim grundvelli, sem hún hefði boðið í Figueras á dögunum: að allir erlendir hermenn yrðu fluttir burt af Spáni, þjóðin fengi sjálf að ráða stjórnskipulagi sínu, og trygging væri gefin fyrir því, að hvorugur aðili reyndi að hefna sín á hinum, eftir að frið- ur væri saminn. Lýðveldisstjórnin ætlar að gera Madrid að aðalbæki- stöð kitmi. Eltír af ítðlskum llug- vélum. Dr. Negrin og del Vayo komu í flugvél til Alicante á austur- strönd Spánar frá Perpignan á Suður-Frakklandi skönunu eft- ir hádegi í gær. Höfðu þeir ver- ið eltir á leiðinni af ítöiskum flugvéhun og skotið á flugyél þeirra, en ekkert skotið hitti. Frá Alicante komu þeir til Valencia í gærkveldi og ætla þar að ráðgast við Miaja yfir- hershöfðingja lýðveldishersins og skipuleggja með. hónum vörnina á Mið- bg Suður-Spáni. Miaja hefir lýst því yfir, að það sé tilhæfulaust, að hann hafi staðið í nokkrum samningaum- -leitunum við Franco eða nokkra fulltrúa hans undan- farna daga. Frakkar yfirvega að við~ urkenna Franco. LONDON í niorguin, FO. Daladfer fo.iiS8Btísráð;h' Pnaítók- laníds kvaddi fjftMa frajniskra sitiiórnimálialei&toga bæfri ur hægri og vinis.tri f loktoniurn á fund sinn í gær, og pr talio, ao lunnræoU" leíniö bafi vieriö, hva^a ráðisitiaf- anlr Fnakkliainid ,sky,ldi gera imieo tílliti til pms nýja ástamds, siem' skapaist hef&i á Spáini, í fregn frá París- segir, að ráiðu- irueytísfiundur mnmi vieröá halidiwn á þrl&judaginm- kemitr tll þesis að ræ'ða; lutanriikiisimál og sérstakliegai hvort viíiurkeinma skuli stjóm Franoosi. : Stjórwir Bnetlamd's og Prakk- landis halda stö&ugt áfilam aið næðasit vlð um SpánaiBmá'liin,, en í LOndioii er opiinlberlega sagt í dag, ao það eigi mj&g laingt í land, pangað til brezka stjármin, fsjái láis'tæ&iu tii a& taka tíil yfir- vegiunar, hvort vi&urtonina slkiuli sitjó;rin Pnainíoos. Brezfca istj6rinin hiefir lemn gefið 40000 'sitierliinigspuind til hjálpar- isíaiísfömi naiu&ataddiía roawna á Spáini, og hefir hún lofa& 40000 isterliingispiuinidum til vi&bóitair 1. marz, ef p'Örf kriefur. EimsMp. Gullfoss ier í Lieith, Go&afioss fó'r frá Haimborg um bádiegi i dag álei&is hinga& irme& vii&komu í Huli, Bnúaífoss kemur frá út- löndum kl. 8—9 i kvöid, Dietti- fosis er á Isafir&i, LagarfasíS' er á lieið til útlanda frá Sey&isfir&i, Selfosisi 0r á ieið til Viesitenamnja^ leyja íra Englapdi. Miaja. Frá fréttaritara Alþýðublaðsins KHÖFN í morgun. CKIPSTJÓRINN á enska ^ herskipinu „Devons- hire", sem kom í gær til Marseille á Suður-Frakk- lan<ii með 450 flóttamenn frá Minorca, skýrir frá því, að ítalskar flugvélar hafi gert hverja loftárásina eftir aðra á hafnarborgina Mahon á Minorca meðan á samning- um stóð milli fulltrúa Fran- cos og yfirmanns lýðveldis- hersins þar, þrátt fyrir það þótt það skilyrði hefði verið sett fyrir aðstoð enska her- skipsins, að engar árásir yrðu gerðar á eyjuna. Ér ekki enn upplýst, hvort ítalir hafa gert þessar loft- árásir upp á sitt eindæmi til þess að reyna að spilla sam- komulagi Breta og Francos um afhendingu eyjarinnar, eða hvort um beint samn- ingsrof hefir verið að ræða af hálfu Francos. Strax og loftárásirnar byrj- uðu, segist skipstjórínn hafa sent skeyti til Palma á Mallor- ca, en ekkert svar fengið. Fyrst þegar hann hefði verið búinn að endurtaka mótmæli sín og lýsa því yfir, að samningaum- leitanirnar gætu ekki haldið á- fram, svo fremi að loftárásun- um yrði ekki hætt, hefði hann fengið það svar frá Mallorca, að Ioftárásirnar hefðu verið gerðar af inisgáningi. Eftir því, sem næst verður komist af frásögn fíóttamann- anna frá Minorca, hafa um 30 hús í Mahon verið lögð í rústir af hinum ítölsku sprengjuflug- vélum og fjöldi manna verið drepnir. Brot úr einni sprengjunní hitti brezka herskipið, sem lá é höfninni í Mahon, en gerði lít- inn skaða. Arabar heimta sjálfstæði Palestínn viðnrkent. ..,—,—'» ....... Og mótmæla innflutningi Gyðinga. LONDON í gæiftveldi FO. DAG voru birtar kröfuir pær, *¦ ler Arabar gier&u á fyijsta- fuindi simum me& fiulitnuum briezklu istjóimaTiinWáT í gærkvteldi. . Þteir k'riefíalsit þiflss Í fyrista lagi, a&i leftír 1300 ára búisietu í Pailjesí* tin|u verði réttux pföirra til iainds- ins vi&urkeindur og ha'lda pví frain, að Gy&injgamálin s^éu va'ndamáí alls hieiimsiinis og""vieir&i iakki ieyst í Palföstiniu leinni. Peir niðita pvi, a& Arabar hafi hagn^ asit á innflutnihigi Gy&inga tii Patesitínu, ein taka pó fraim uorií liéi&, a& hin fjárhagsiliegu sjón- aiimið isiéu lekki a&alatri&i& í piesislu máli, hielidur hin pj&&eflnis- líegu og stjóíimínáialie|gu. Þá halda þieiir pví einnig fram, a& Arahar hafi veri& sviknir ium' pa& sjálfs'tæ&i, sem pieirn var lof- ið; 1915, og heil Arabaporp hafi vera& a¥má& og land peirra gefi& Gy&ingium. Pieir lýsa enm friemur yfiir pví, Siem sinjni sko&uin, flj& utmlbo&sstjárn Breta i Palest^nu sé ólögleg og ©kki.í sajmræmi við fyrri lofor& Breta. Kröfitr pieirnai vierða pá i Bituttu análi pfiBiasaírí 1. Viðurkermirig á fulitaminíu. splfistæ&i Araba. (Frh, á á. síðiu.) Skíðaferðir um helgina. (D NJÓB er allvíða á fjöllum ^ um þessar mundir og ætla ýms félög héðan og úr Hafnár- firði á skfði um helgina, ef veð^ ur leyfir. Aiimermiingar faira kb 8 i Wviöki og kl. 9, í lfyiaaimali&. Fannioaí ífájst í Bryrrju til kj. 6 í ttóviöljd og, á sMfstofiu félagsirts W. 7—«. ' Í.-R.-ingar fara kL 8 í kvöW og kl. 9. í fyrramáli&. Farmiðaí fáist í Staihúsgögn. Skí&afélag Hafnarfjaii&ar íar- á HelUsheiði M. 9 i fyrrpimálið. — 'Fanmiðar fásit í verzliun porvald- &r Bjarnasorilalr í. Hafcarfir&i. SkiS|afer&ir K. R. ver&a spm hér gegir: 1 'kvölid Jkl. 8, en á morg- ím kl. 9. Lagt a! ata& frá K.-R.- hHsiniu, ien fiairani&air ver&a selidiB hjá Haraldi Arnasiyni. lpróttaifélaig kVienna fisr í isMða" íerö á morgium. I^igt aí sita& frá Gamila Bíó W. 9 f .b. FaJTmi&aai ssekist í Hattabúðina HökMu, Lapgaveg 4, fyrir kl. 6 í (di%. Hið íslenzka prentarafélag heldur skemmtun annað kvöld (sunnud. 12. febr.) kl. 9 stundvíslega í samkomusölum Alþýðuhússins við Hverfisgötu. 'Verður þar f jölbreytt skemmti- skrá og að lokum danz fram eftir nóttu. HaMetan kom' tan i snorgun af isfisk- ve'i&um imje& 240Q köríur. Fulltrúar Arabá koma á ráðstefnuna í London.

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.