Alþýðublaðið - 11.02.1939, Blaðsíða 3

Alþýðublaðið - 11.02.1939, Blaðsíða 3
LAUGABBAG 11. FEBE. 193S ALÞÝÖUBLAÐi© ALÞYÐUBLAÐIÐ HITSTJÓRI: F. R. VALDEMARSSON. f fjarveru hami JÓNAS GUÐMUNDSSON. AFGREIÐSL.A: ÁLÞÝÐUHÚSINU (Ihngángur £rá Hverfisgötu). SÍMAR: 4900: Afgreiðsla, auglýsingar. 4901: Ritstjórn (innl. fréttlr). 4002: Ritstjóri. 1196: Jónas Guðmunds. heima. 49Ö3: V. S. Vilhjálms (helma). 4905: AlþýðuprentsmiBjan. 4906: Afgreiðsla. ALÞÝÐUPRENTSMIÐJAN Endnrskoðun hegn- ingarlagannn. ÞEGAR samlstarf Alþýðn- 'flokksimis og Framsofcmar hófst 1934 var það ei'tt af saan- eigmlpgmim Aimbótamáluim þeirra, að lenduriskoða réttarfars- og toegrángaTlöggjðfínia. Þ©sis var sdst vanþörf, því þieirri löggjöf htaiEði lítt veriðsmt lumi mörg umldara- fa*wi ár og fyrveramdi stjóiitnii* vamrækt alltajög þau anál. Lög- gjöf okkar á þessiuim sviðuim' sstóð orM& imjög aoj bafci lo^ggjot.itíá* granKaþjo&a vorra, a Nor&uiiQntí- iumi. fyflr tvete árnm vom sátoþykt a. alþimgi 'l&g Mim rétfcarfair i eimkatmáliuiim í héraði, og fyrir það þing, ©r nú hiefst næstu dagai, ifevitað að verða lögð frúimvorp ^m réttarfar í opimberuim .máium og irmmrvarp %^*ýnö^h|giÉ^gaS^ laga. Enn er ibía^ásnlu ófcummiugt !wm þær breytingartill&gur, stem frXiimv&rp þessi hafa ai& gieyma, enrétt' iðrað bmda á, a& má. ligg- ux fyrir þingi Dana frumvarp ttm allvi&tæfoar - bneytingair og vi&autoa vi& hegnJngarlögih þar i lahdi. 'Eíu þau fruimvörp eintam fram kominvegna þeirra aittnirðia, e/r, á sfðiustu onániuibiuim' hafa kom- M upp í Danimörku, a is. viiðtækr- ar ni&snaiistaTfsieimi> skjalaiþjófo- aðar og: starísiömi flokfca og fé- laga, sfötn algerfega verð|a,ai& tseli- ast óáLandi og 'óferjandi!' i lyð- ræðislandi. Pá em log stoerpt verulegacflíeist ákvæði ium mieiiðyrði og æru- meí&imgar, skerðfogu heimalils- friðár og árasia á eimfcalif mianna, fen þær bártíagaaðfier&ir viðhafa kommiunistar og nazi|stair:|aðaHiega i blöðlum ¦¦.-staumu Sama -er'te ar&sir og : aðdrótfcamir vaírðietoídi ppinbera starílsimenn og stofnanir. Þar sem þietta eíu flest ný- toæli, isiem' enin eiiu ekki oxðin jsð iögiuifl I Dannmörfcu, m mxm 'ítosk vföra lögteiidd pirföiö í Npajegi:. Og i Svíþjóið, værá rétt og^ samm- gjaínit, að þesisiu yr&i %fnnig gaiumur gefinm hér jer hfn nýju,' heghlimgarlög koma fyrir þ1mgi& nú. ! ¦":.,* -, Hér sikál ekki- irékar vikið ai&' aðaiatriiötontwm í hiniui danáka frumvarpi, seim Idóimistmálaráð- hierrano þar leggurí fyirjr þimgið, en aðiein^ :á þáð bient, að þettaj. sé brýn naiuðsyn; ia& athugai ©tah« íg hér. ' Það ler vitaið, aið hér> í 'lainidiiniu isitaífar flokkiur, sem hjeldur út dagBiaði og vikiublaði, 'sem 'teaiu þannig skrifuð ivemjuliega, aj& mieiðyrði, æriumiei'&imgair og Svt- virðingar um einstakia nafn- gneihtía mienn og stofnaniir eru nneira pg.minna svo að feailia á hvierjum dálki þiessara blaðá.' Meiðyr&alöggi'öf vor ,er svo lítilfjörleg, að ©ngin lei& er að koma fram réttmætum sekfcum á henidur þeim, siemi ífcemja séx aö tala og sfcrifa á þamm veg, aði ærumeiðamdi sé, og þo heimild |sé tíl í lögiuim fyrir því\a& dæmia mjegí tli fangiftlsisviis^ií-fyrir'Éeiiu-' VMK AM »e« lelO VERTÍÐIN hefir, það sem af er, verið mjög góð, þeg- ar miðað er við afla undangeng- inna ára. Þó er vertíð sums staðar ekki meira en svo byrj- uð. Um síðustu mánaðamót var aflinn orðinn meiri en hann var um mánaðamótin febrúar og marz í fyrra. Á öllu landihu var hann orðinn 1. þ. m. 3221 smá- lestir, en á sama tíma í fyrra aðeins 368 smálestir. f sumum verstöðvum var ekki uggi kom- inn á iand í fyrra um mánaða- mótin febrúar og janúar. Geta menn gert sér í hugarlund hvaða þýðingu þetta hefir íyrir afkomuna við sjóinn, sérstak- lega ef jafngott framhald verð- ur. Beituskortur. Mikill skortur hefir verið á beitusild víða um land, og hafa sjómenn komist í hreihustu vandræði. RunóHur Stefánsson, skipstjóri frá Holti, benti á það hér í blaðinu að gefnu tilefni, að sjálfsagt vœri að hefja síld- veiðar við Reykjanes, þar sem alt bentí tii að nóga síld væri að fá. Höfðu kqmið þær fréttir úr verstöðvunum, t. d. frá Grindavík, að upp úr hverjum fiski, sém veiddist, kæmu 1—2 síldar. Fiskimálanefnd brá fljótt við og ákvað að styrkja yélbát til tilraunaveiða, og muh hann nú vera byrjaður veiðarn- ar. Það er að minsta kosti ó- þarfi fyiir okkur að flytja inn misjafna beitusíld frá Noregi? áður en rannsakaðir hafa verið möguleikar á því að fá beitu- síldina hér heima. SendiÍör iil Spánar. Einn af merkari viðburðum vikunnar var sú ákvörðun rík- isstjórnarinnar að senda full- trúa til Spánar í fisksöluerind- um. Fara þeir þangað Helgi P. Briem og KJristján Einarsson. Þeir munu fara til Franco- Spánar og Ieita samninga um opnun saltfisksmarkaðar þar. Eins og kunnugt er hefir styrj- öldiri á Spáni komið tilfinnan- lega við okkur, þar sem við seldum þangað fisk fyrir millj- ónir króna áður en styrjöldih brauzt út. Væri vel ef takast mætti að opna þar aftur hina lokuðu markaði- Út af þessu hefir blað kommúnista rekið upp mikinn skræk og jafnvel talið að með þessu væri íslahd að gera bandalag við uppreisn- armenn gegn lýðveldisstj órn- inni. Auðvitað er það ekki ann- að en heimska. Annars eru kröfur kommúnista, hvað þetta snertir, gagnvart sinni eigin þjóð, nokkuð á annan veg en framkoma Sovét-Rússlands gagnvart fasistaríkjuhum. Sov- ét-Rússland verzlar við þau, semur við þau, lætur þau jafn- vel hafa olíu 'óg' aðrar nauð- synjar á ófriðartímum. Við ís- lendingar seljum þeim, sem vilja kaupa afurðir okkar og greiða bezt fyrir þær. Um inn- anlandsmál vor viljum við vera . ¦' '.. ' . ' ¦"¦..... i mei&Ingar, er lekki kunnugt aið þ"vi ékvæði lagamma r^finoikfcuin tiima veri& beitt, heldiur *aiðeins siektarákyæðlum, og þá æftalega sektirmar áfcveðiniar mvjög légar. Við þetta hefir svo bæzt þaið, að. sefcitir fyifr meiðiyiiði hafa bæðí sjeint og illa — og stumdum áils; ©kki ~ vierið tamheimtar. Afljeiðing þessa slappa réttai- faíTSi hiefir orðið siú, að islewzk' blaðiamensfcft er langt; fyrir neið- an það, siem •gerijst, með öðttium mjerrtr^airþiöðiuínu'.... Þestsu þarf alvieg a& snúia við. 'SöktSr:fyrlr-'iiii|eiðyfiÖi ogæruameið- ingar eiga. að> vjera háar, og þær á að tamhieimta táfflariaiusit. Það kennirvmönnumi að stilla orðtóm ||tiiuim í h&f, pg fullkomna mieih- ingu sina tmá sieg-ja þó iengiinm sé per.sonulega svivirtur e&a meiidd- ur 'i prði. . Vonamdi verðiur þössu atríði fuilur gauimUír gefimm ná vi&; end- UííSkpðiUn r^egmitagaxlaigannai. sjálfráðir, og velvild okkar eða andúð okkar í garð erlendra stjórnmálastefna er svo alt ann- að mál, Annars tekur enginn lengur mark á sorpblaðinu, sem kommúnistar standa, að. Kosningar í Danmörku. Eftir margra ára baráttu og 10 ára stjórnaraðstöðu í Dan- mörku hefir danski Alþýðu- flokkurinn unnið stærsta sigur- inn í sögu sinni, að afmá Lands- þingið, leifar yfirstéttar, og að- alstímabilsins, sem skapaði yfirstéttinni pólitísk sérrétt- indi. Með breytingunum, sem gerðar hafa verið á stjórnar- skráni, hefir þetta unnist, þó að segia megi. að enn sé eftir að fullkomna sigurinn við almenn- ar kpsningar.- Samkvæmt stjórnarskránni verður að rjúfa þing nú eftir að þingið hefir samþykt hinar nýju breytingar og verður svo aftur kosið til þess samkvæmt gömlu stjórn- arskránni. Fara þær kosningar fram 3. apríl. Næst fer fram þjóðaratkvæðagreiðsla . um breytingarnar og síðan verður þing rofið að nýju og kosningar látnar fara fram samkvæmt hinni nýju stjórnarskrá. Verða því að minsta kosti þrennar kosningar í Danmörku á þessu ári. Aðalbaráttumálið. Afnáin Landsþingsins hefir á undanförhum árum verið eitt aðalbaráttumál Alþýðuflokks- ins, og krafa hans, sem felst í kjörorði flokksins við undan- gengnar kosningar: „Danmark. for Folket", hefir náð.mikilli• hylli- Nú, þegar þessi sigur er fyrirsiáanlega að vinnast, hef- ir flokkurinn breytt kjörorði sínu í samræmi við það og er. nú: ..Danmark for Folket — Folket for Danmark." Þegar landið og stjórn þess er unnið fyrir þjóðinaj, getur þjóðin orð- ið fyrir landið. Þegar alþýðan finnur að landinu er stjórnað af fullkomnu stjórnarfarslegu og fiárhagslegu lýðræði, þá finnur hún fyrst að hún á það. Talið er líklégt að Alþýðuflokk- urinn fái hreinan meirihluta þegar kosið verður samkvæmt hinni nýju stjórnarskrá. Tíminn þarf að ge£a skýringu. En Tímanum hefir fundist að hann þyrfti að gefa skýringu á k-jbrorði Alþýðuflokksins dariska. Er skýringin þó út í hött. Tíminn segir að Alþýðu- flokkurinn hafi slept kiörorði sínu „Danmark fer Folket", en tekið í þess stað upp nýtt kjör- orð: „Folket for Danmark", og. eigi við með því, að það sé ekki hægt að gera kröf ur til hins op- inbera endalaust 'og fólkið eigi að vera fyrir landið, en landið ekki fyrir fólkið. Þetta er auð- vitað rangt, eins og sýnt er hér að f raman, en mun vera gert til þess að reyna "að réttlæta þá af- stöðu, sem Framsókn æði oft hefir tekið gegn tillögum Al- þýðuflokksins hér, svo sém til- lögum hans um viðreisn siávar- útvegsihs, sem flestir ættu nú að véra farnir að sjá, að voru alveg réttar. Verkalýðurinn við sjóinn hefir ekki gert of háar kröfur til hins opinbera, — til landsins. Hann hefir hinsvegar orðið að bera byrðar hinna mörgu styrkja til sveitanna, sem að vísu voru nauðsynlegir og siálfsagðir, og hafa átt einn meginþáttinn í því, að rétta við landbúnaðinn. — Sömu kröfu gerði Alþýðuflokkurinn hér 1937 og fyr vegna útvegs- ins, og nú fyrst er Framsókn að sjá, að sú krafa var réttmæt. Kosningar í Noregi. Enn er ekki afráðið hvort kosningar fara frám á þessu ári í Noregi. En talið er alveg víst, að Alþýðuflokkurinn muni taka meirihluta á þinginu við næstu kosningar. Nýlega hefir ríkisstiórnin lagt fram frum- vörp sín um stórkostlegar verk- legar framkvæmdir og lagt við, ef þau yrðu ekki samþykt, að hún myndi þá segia af sér. Frændþjóðir okkar, sem okkur eru skyldastar, kunna að meta starf Alþýðuflokkanna, enda er menning verkalýðsins. hvergi eins mikil og í þeim löndum, þar sem Alþýðuflokkarnir eru öflugastir: í Danmörku, Noregi og Svíþjóð. Fall Barcelona. Þegar þetta er ritað er enn ekki vitað með vissu hvort fall Barcelona fyrir hinum þýzka og ítalska innrásarher verður til þess að binda að fullu enda á styrjoldina á Spáni, en margt bendir þó til þess að svo muni fara og að stiórnin semji frið við Franco með stuðningi Eng- lendinga og Frakka. Þó er ekki hægt að ganga framhjá um- mælum mikilla ráðamanna hjá spanska lýðveldinu, sem full- yrða að barist verði meðan nokkur maður stendur uppi- Palencia, heimsfræg spönsk kona, sem er sendiherra Spán- verja í Stokkhólmi, fékk skeyti frá del Vayo daginn sem Barce- lona féll, sem var á þá leið, að barist mundi verða meðan nokkur maður stæði uppi. Gg Palencia segir í viðtali við So- cialdemokraten í Stofckhóimi. að ehginn geti íátið sér detta í hug að lýðvéldisstjórnin muni gefast upp fyrir hinum erlendu innrásarherjum, „ef kairlmenn- irnir hætta að berjast, yfijrgefa konurnar heimili sín og fara til vígvallanna. Þegar Napoleon réðist inn á Spán, áttum við ekki eftir nema Cadiz og leikar fóru þó svq, að við rákurn jh;in- ar erlenduhersveitir af hönd- um okkar og unnum landið af t- ur," segir hún. Ægilegar frásagnir. Frásagnir erlendra fréttarit- ara af líðan flóttafólksins á Spáni og falli Barcelona eru ægilegar. Á hverjum morgni liggja hundruð barna, kvenna og gamahnenna dauð við frönsku landamærin, hungrið sverfur að, kuldinn og klæð- leysið þynnir raðirnar. I érlend- um skeytum, sem hingað bár- ust um fall Barcelona, var frá því skýrt, að borgin hefði fallið bardagalaust. en eftir frásögn- um erlendra fréttaritara ýmsra stórblaða er annað að sjá. í sumum hverfum borgarinnar var barist um hvert hús, aðal- lega til þess að tefja fyrir inn- rásinni svo að hersveitir stjórn- arinnar hefðu tækifæri til að komast undan. Heil hersveit lýðveldishersins komst ekki undan og hörfaði niður í neð- anjarðargöng borgarinnar- önn ur hersveit frá Franco var send niður og þar v&r barist í myrkri heilt kvöld. Enginn lýðyeldis- sinni kom aftur upp og aðeins örfáir menn af hersveit Fran- cos. Sandnám bæjarins. Það hefir vakið mikla athygli á sleifarlagi því, sem ríkir á öllum sviðum í stjórn bæjarins, \ að nú skuli ekkert byggingar- efni vera fáanlegt hjá bænum. Það skapar auðvitað atvinnu- leysi hjá iðnaðarmönnum og verkamönnum, sem eru að vinna að húsabyggingum. Það má segja að öllu viturlegra hefði verið að segja verka- mönnunum, sem unnið hafa í sandnámi bæiarins, ekki upp vinnunni um nýiár, heldur láta þá halda áfram að framleiða þetta byggingarefni. En stjórn- arvöldum bæjarins hefir þótt hitt heppilegra og af því verða menn nú að súpa seyðið. Það er sama sinnuleysið og ráða- leysið og í öðrum framkvæmd- um bæjarins. Tyeir Hafnfirðingar. í Hafnarfirði er yfirleitt bráðduglegt, ráðdeildarsamt og friðsamt fólk. Þar er lítið um skríl. En Þióðviliinn, blað kom- múnista, hefir fært íandsmönn- um þær fréttir í þessari viku, að slíkar mannkindur fijnnist þó í Hafnarfirði. S.l. sunnudag flutti þetta blað einhverja þá verstu sorpgrein, sem nokkru sinni hefir birzt í íslenzku blaði, eftir Ólaf nokkurn Jóns- son, og nokkru síðar flytur sama blað ..viðtal" við Helga nokkurn Sigurðsson, sem ber sama, soramark. Til þess aðeins að gefa mönnum smekk af grein Ólafs Jónssonar skal hér birt fyrirsögn hennar, sem náði yfir fjóra dálka. Hún var svona í allri sinni dýrð: „Hriflu- Thorjsarai-Landsbanka"imöndull- inn veltur inn í Álþýðublaðið." Fyrirsögnin er áreiðanlega heimsmet í þvættingi og, sjálf greinin er eftir því. Menn, sem þannig skrifa, eru sannarlega vel færir til að vera foringjar í kommúnistaflokki. Annars er þetta sami sorinn ög flest ann- að, sem birtist í þessu blaði, sem enginn tekur lengur neitt mark á, því heimskan og ill- girnin eru svo taumlaus, að engu tali tekur. Egill Siprðsson og Guðmnndur Jónsson hæstir íJ. flokki. SKÁKÞINGI REYKJAVfK- UR er nú lokið. Hafa áð- ur verið birt úrslit í meistara- flokki. Hér koma úrslitin í 1. og 2- flokki. í 1. 'flokki: Egill Sigur&sison 5Va, Gu&miuhi nr Jónssom 5y3, Gu'ðtanmdlur S. Guðmumdstson 41/2, Guðjóm; Jóms- spn 'i, Iragimíumdnr GU'&muwldiS'Sioin 3, Gu|Öta.iundiuir Gui&miuintí^sispm 21/2. Arsæll Júiíuissispin 2, Jóm Guð- mtindsson I. l:2.r4iokki'-A:.; "Stefám Thoraienísiem 8V2, Krfet- ínius Armldal og Gefstur Pálsisioos - 1%, Þpr,s^.inn:ÞoTis^einjásion:7,,;Sif hr&ur Jóhawnispn ~Q%, Marfs Gulö- mtadsisom 5^2,-Gumnair .Jonssoia 5, J&hanm J. 3, Loftur Eimarssioa: 2V2, Sveinm Loft,sson 2, Otto Guð- iónsison 0. i í 2. ftokki B. Kari Gisjaison 9, Halldór Bejrg-' manm 8, AÖafeteimn HaUdó'Hsisow 71/2. Kai RaBimWssen), Boll Thor- otídsen 5, Imgóilfiur og Signrðtor J&hannesispn,4y2, Björm Þóraríins- 4, Ragnar Bjajnaspn 3, Poapz Jezorski 21/2, Haraldur 2. - Vier&lalunum frá mó'timlu verð- nr iötbýtt á mámudagshvöld kl. 8 og ver&ur þá saímieiginilieigkaffi- drykkia keppendanna- LeUífélag Reykijavikul, helr ríú synt gamianlieikim.n r „Fléttuð. reipi iur sandi" þrisvar; sinmium við gd&a aðsókn og -sér- staklega g&ðair viðtöfcur. Næs-t verður leikið á morgun pg ler ó-« hætt.að ráðleggia fólki að Sam .pg sjá þennan gamamleafc, et menn á amnað.bprð.yilja fá sé,r hire.ssandi hláifcur. — Hér að pfan er miynd af félaga Fliavius, sjepv Ipidmm er af Val Gíslasyni. —- ;,Þymirósa''' verðiur sýnd ki. 3y2 •fyrir .böirn, Farsóttatilfelli í desember á öllu landinu voru 3247 talsins, þar af 1521 í Reykjavík,, Suðurlandi 834, Vesturlandí 104, Norðurlandi 671, Austur- landi 117, Farsóttatilfellin voru sem hér segir (tölur í svigum frá Rvk. nema annars sé getið): Kverkabólga 526 (301). Kvef- sótt 2082 (1027). Gigtsótt 10 (1). Iðrakvef 176 ;(84). Influ- ensa 336 (Norðurlandi 320, Austurlandi 16). Mislingar 1 (Suðurlandi). Kveflungnabólga 48 (15). Taksótt 22 (8). Rauðir hundar 2 NL.). Skarlatssótt 9 (Rvk). Heimakoma 6 (0).- Þrimlasótt 4 (0). Mænusótt 7 (4 NL. 3 SL.)- Munnangur 7 (2). Hlaupabóla 8 (4). Ristill 3 (0). Landlæknisskrifst. FB. SSSí [Jí' Sjéklæðagerð Islands h.f, Reykjavik. framleiðiri Allan almennan olíufatnað fyrlr félk til Immém og sjáirar. Vinnuvetlingaf ýmsar tegundir. Gúmmifrakka fyrir karla^ konur og bttrn. Rykfrakka, ýmsar tegundir ,96aberdine(6. Varan er framleidd úr beztu fáanlegum efnum af fagfólki með margra ára reynslu að bakl sór Það bezta verður ætfið édýrast. Sjóklœðagerð tslands hX Reykjavlk. Simar 4085—ÍOðS.

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.