Alþýðublaðið - 16.02.1939, Blaðsíða 1

Alþýðublaðið - 16.02.1939, Blaðsíða 1
)'H KVENFELAG ALÞÝÐUFLOKKSINS: Aðalfundur í kvöíd í Alþýðuhúsinu. RITSTJÓRI: F. R. VALDEMARSSON ÚTGEFANDI: ALÞÝÐUFLOKKURINN XX. ÁRGANGUR FIMTUDAG 16. FEBR. 1939 38. TOLUBLAÐ ALÞÝÐUFLOKKS- KONUR! Sækið aðalfundinn í kvöld í Alþýðuhúsinu! Hommúnisl til barsmiða saðnr í Ha! En verkamemn neltnðu ákveðlð hver al öðram I ¥erkamannaskýlinu f morgun. —,—,—» — Verkamamnaf élag Hafnarfjarðar heldur áfram að waxa i»g werkamenn yfirgefa kommi&nisftafélagið. TOFNUN Verkamannafélags Hafnarf jarðar hefir mælst mjög vel fyrir meðal almennings í Hafnarfirði og er nú Hlíf eingöngu skipuð íhaldsmönnum og kommúnist- um og íhaldsmenn í algerum meirihluta. Það f élag boðaði til f undar í gærkveldi og voru næstum eingöngu íhaldsmenn á fundinum, bæði sem eru félagar Hlífar og eins utan hennar, auk Héðins Valdimarssonar, Þorsteins Péturssonar og nokkurra kommúnistastráka héð- an úr Reykjavík. Voru þar fluttar nokkrar æs- ingaræður og bar fundurinn all- an svip þess, að hér er um upp- hlaup íhaldsmanna að ræða, er þeir beita kommúnistastrákum fyrir. Þetta sannast og með. því, að strax í gær gerði einhver harð- vítugasti atvinnurekandinn í Háfnarfirði, Loftur Bjarnason, ásamt 2—3 atvinnurekendum öðrum, samninga við Hlíf, en slíka samninga hafa þessir at- vinnurekendur skilyrðislaust neitað að gera við félagið áður. Allir aðrir atvinnurekendur hafa neitað að semja við Hlíf og næstum allir albúnir að gera samninga við Verkamannafé- lagið. í gær og í morgun skrifuðu margir verkamenn til viðbótar undir stofn- endaskrá Verkamannafélags- ins og sögðlu sig jafnframt úr Hlíf. Þá hafa nokkrir verka- menn sagt sig beint úr Hlíf og flestir þeirrá óskað eftir upp- töku í Sjómannafélag Hafnar- fjarðar. Síðdegis í gær var stjórn Hlífar afhent eitt skjal með undirskriftum allmargra þeirra verkamanna, sem sagt hafa sig úr Hlíf, en þó ekki allra og liggur ekki á að senda fleiri strax af ýmsum ástæðum. Verð- ur haldið áfrm að taka menn inn í Verkamannafélagið og á það lögð áherzla, að allir nýtir félagar úr Hlíf gerist félagar í Verkamannafélaginu. Hvatt til slagsmála. 1 gændaíg gáfiu íhaldsimienjn og komimiúnístar út freginimiða í Hafmarfiröi, þar siem pieir lýsa ýfir vininiustöðvun hjá þeim fyr- irtækjium, sieim lekki bafa vi'ljað siemja við toomimúnista, len þaið er fyrst og fremst bæjairú!tgerðin, Rán og Hraftoafloki. Slítoar lupp- hrópanir enu lekki aranað ian inanina'læti og ve'rða auðvitað að engu hafðar. Veilkamienin iimumu virrna leftir s|em áðiur, ef þiessi fyrirtæki siemja við Verkamann&'- félagið. Það vonu æsingamierm komim- únista úr Reykjavík, siem, höfðu aða'ltegiai oro á Hlífarfiunidinuim í gæikvieldi PS haifa lagt á ipáðin. í imo'rgun var von á tveimUr skipium til Hafuarfjarðair, og tnunu kommúnistar hafa haft einhvern unidirbúniing um að koma laf stað slagsmalum, þiegar vinna byrjaði. Var og reynt a,ð safna liði bér í Reykjavik til að sienda suður til að berja á hafn-- f irzkum verkaimönnum, en und- irtektir voru slæma'r. Hélit Þoav steriin Pétursson fyrsit hvataing- arræðu í Verkamaninaskýl'inu, en varð svo iítið ágengt, a"ð Héðinn var siendur út af örkiinni, em það fór á sömu leið. Um kl. 10, en þá va'r von á Júni, fóru 7 strákatr suiður eftir i bíl og iétu vígalega, a. m. k>: þegar pieir fóru upp í bílinn. - Munu hafnfirzkir verkamenn &Ö likinldiuim litið renna fyrir þessum hóp eða öorumi, seim kainín að vena sieniduy til a"ð ber|a) á þeim. j Eldsnem'mla í morguin bruita ör- fáir kommiúnistar í Hafnairfirðái upp verkamanmaskýliið og itóku se"r iaðsieturl þvi. Hiefiir isíá. verkn- &ður verib kærður til lö'griegl- uininar, og mun verða komiib fram ábyrgð á bemdur siökudólguinuim. Samvinna íhalds og komm- únista. Enln hiýtar það ab vekja at- bygli, hvemig íhaddstnœnin og komimúnístar vjrana saman í pessum diéilurniáilum. Það er ekki fyr bú'ið að kljúfa Hlif mieb burt- rekstriumi, en; harð'smúinustu íu haldsatvirilnuriekeniduiinjir eru þess albúnir, að semja vib félagið. Hvers vegn'a? Ásitæðan er ölium Ijós: Komm- únistar eru imeð framferði siinu að vbtóiia skítwerkin fyrir svart- asta afturhaldiið í ilanldinu, mas- ístadeild íhaldsin's, mienin eiinis ag Loft Bjaraason og hams mota. 1- haldið lætar óvanldaiða strákai, eins og Helga Siiguirðs'som, siem er frægur fyriir ýmistegt í Hafri- arfirði, vera' á oddinum tíl að skemima samtöik ailþýðunmar, og síðan æftar pefo sér að eiga mæsta 'leik. Hvab segja menm almiemt um þetta? Vilja heiðarlegir Sjálf- stæðismenm slika siamvámmiu viö fjamdmenm lýðiræðistos og te- lenzkrar mienmiingar? Eða vilja þeir menmi, isieun í g6M trú vildu (Frh. á 4. síðu.) Hannes rððherra farinn í tvent. HANNES BÁÐHEBBA brotnaði í tvent í briminu í nótt. Er mikið úr honum rekið og er verið að reyna að bjarga timbr- inu. Var hann farinn að gliðna ajlmikið í gærmorg- un, en þó var talin von um, að hægt væri að ná honum út, ef sjó lægði- En í nótt jókst brimið og brotnaði hann þá alveg. Stórnjófnaðnr á jðrn brantarstoð í Dan~ ínörkii. Póstpoka með 12.500 krðnum stollð. I Frá fréttaritara Alþýðublaðsins KHÖFN í morgun. GÆRKVELDI var stolið póstpoka úr póstvagni á járnþrautarstöðinni í Gedser á Falstri með peningum að upp- hæð 12500 krónum. Þjófurinn hefir verið mjög snar í snúningum, því að hann hafði aðeins tvær mínútur til þess að fremja stuldinn og hverfa. Enginn varð var við hann og hann er enn ófundinn. Dð meðan bann var að repa að mpda iýla stjórn. JASPAR, sá er verið hefir að reyna að mynda nýja stjórn í Belgíu síðan ráðuneyti Spaaks sagði af sér, andaðist í dag. Er því-engin stjórn komin á laggirnar í Belgíu enn sem komið er. (FÚ.) Fimm pinpenn vantaði við etningn pinpsins i gær. MaraMnr Gttðmundsson Mosinn forseti sameinaðs pings. ALÞINGI var sett í gær með guðsþjónustu í dómkirkj unni og prédikaði biskupinn. Því næst hófst fundur í sam- einuðu þingi og fór þar fram forsetakosning. Að þeim fundi loknum fór fram kosning deild- arforseta. Klukkan 1 komu þingmenn saman í forsal Alþingishússins og gengu því næst í skrúðgöngu út í kirkju, biskup og ráðherr- ar í fararbroddi. Klukkan 2 var messu lokið og hófst þá fundur í samein- uðu þingi. Forsætisráðherra las upp tvö konungsbréf og lýsti síðan þing sett. Kvaddi hann síðan aldursforseta, Ingvar Pálmason, til að stjórna fundi, þar til kosning forseta hefði farið fram. Ingvar Pálmason mintist því næst frú Guðrúnar Lárusdóttur og Guðmundar Guðfinnssonar héraðslæknis, fyrrum alþingis- manns, sem bæði létust í sumar. Þá skýrði hann frá því, Vígbúnaðiir Englands auk^ inn um helming á næsta ári. ? — Meira fé verður þá varið til loftflotans eins, en til alls vígbúnaðarins á yfirstandandi ári. Frá fréttaritara Alþýðublaðsíns KHÖFN í morgun. FÚ. REZKA STJÓRNIN til- kynnti í gær, að víg- búnaður Bretlands yrði enn stórkostlega aukinn frá því, sem fyrirhugað hafði verið, og væru allir flokkar í enska þinginu sammála um það. Fyrir árið 1939—1940 hefir verið áætlað að verja til vígbúnaðarins alls 523 milljónum sterlingspunda (um 12 milljörðum króna), en fyrir næsta fjárhagsár þar á eftir. á að verja 580 milljónum sterlingspunda (um 13 milljörðum króna) til loftflotans eins, eða meiri fjárupphæð en til alls víg- búnaðarins á yfirstandandi ári. Vegna þessara gífurlega auknu útgjalda fer stjórnin fram á það við enska þingið, að fá hækkaða lántökuheimild sína til vígbúnaðarins um helming, eða úr 400 milljónum sterlings- punda upp í 800 milljónir (um 18 milljarða króna). Þar sem stjórnin hefir sam- kvæmt hinni fyrri lántökuheim ild þegar tekið 200 milljón sterlingspunda lán til vígbún- aðarins, myndi þessi hækkun þýða, að hún gæti enn tekið 600 milljón sterlingspunda lán í sama skyni á þessu ári. Eins og tilkynning brezku stjórnarinnar ber með sér, er aðaláherzlan lögð á það að auka loftflotann, en herskipaflotinn verður einnig aukinn stórkost- lega. Er gert ráð fyrir því, að bygð verði á næsta ári tvö orustuskip af stærstu og fullkomnustu gerð, sex beitiskip og tvær tundurspilladeildir. ðvit bóku um búnaðinn. í „hvítri bók", sem brezka stjórnin gaf einnig út í gær um vígbúnaðinn, er gerð grein fyr- ir þessum fyrirætlunum henn- ar. Stjórnin lætur þar í Ijós, að það sé mjög illa farið, að svo gífurlegum fjárupphæðum skuli þurfa að verja til vígbún- aðar, en eins og nú sé ástatt í heiminum, sé Bretlandi nauð- ugur einn kostur að gera það. Hins vegar sé brezka stjórnin reiðubúin til þess að ganga inn á takmörkun vígbúnaðar, ef önnur ríki vilji gera hið sama. teknr nndir loforð Boosevelts LONDON í toorgun. FO. Fufltröadieiki £?andíiríkiaÞingsi- ins saimþyktí i gær og aígneMdl friumvarp Roosevelts tom bin aiuknu vígbúnaoartú.'tgiöM-, imeð 367 :15 atkvæðiuim.; Einn ræðiumanna komsit swo aið oM við þetta tækifæri, aio Frafek- Jiand og Brietland værtu ifyrsta varnarlína BandKrikjaininia gegn einræoisTíkjiunum,, og 'ief þau vænu' yfirunnin, myndu, einræðisi- rikin teyma ao siölsa todir sig nýlenidur þeirra. ÞaÖ væri ekkerit arma& m óhjákværnileg sjálfsr vamarrá&stöfun hjá Bandarikj- unum,, að hjálpa Bnetlandi, ef á það eða Kanada yrði ráðisf. Það álit kom eran fnemiur í Jjóst viið lumræðurniaf, að ástamdið 1 fíeiminiumi væri inú eninþá hættu- liegra eni 1914. Franco verður at leita á nillr Breta. Fyrverawdi iiantístjtoi Bneta í Gibral'tar flutti erinidi í Londoni gærkveldi lum ástendið á Spáni 0g sagði þá nueðal larmars, að þegar sityrjöldimni á Spáni væri lokið, myrndi Franoo veroai að snúa sér til Bretlands lum vináttu og stuðnmg. Kanin sagði, að Franoo væri orðinin dauðsjúkur af samibúðinni við þýzka og ítalsika hermenn og óskaði einskis. fnemiur m áð vera laus undan oki Hitlers og MiussoJini. ¦¦ . i , i hverjir væru ókomnir til þings, en það eru Þorbergur Þorleifs- son, sem er veikur, Bergur Jónsson. veikur, Pétur Hall- dósrson, veikur, en í hans staS kom varamaður hans, Jóhann Möller, Jóhann Jósefsson, í siglingu, og Garðar Þorsteins- son, sem er í sóttkví á heimili sínu vegna skarlatssóttar. Þar næst fór fram rannsókn kjörbréfs varamanns frú Guð- rúnar Lárusdóttur, Magnúsar sýslumanns Gíslasonar, og var kjörbréf hans samþykt. Að því loknu fór fram kosn- ing forseta sameinaðs þings. Var Haraldur Guðmundsson kosinn með 24 atkvæðum, 21 seðill var auður. Tók Haraláur þá við forsetastörfum. Fór þá fram kosning fyrsta varaforseta sameinaðs' þings og var Jakob Möller kosinn með 15 atkvæðum, Bjarni Ásgeirs- son fékk 3 atkvæði, en 27 seðl- ar voru auðir. 2. varaforseti var kosinn Bjarni Ásgeirsson meS 24 atkvæðum, 21 seðill var auS- ur. Skrifarar sameinaðs þings voru kosnir Bjarni Bjarnason og Thor Thors. Þá fór fram kosning í kjör- bréfanefnd og hlutu kosningu Vilmundur Jónsson, Einar Árnason .Bergur Jónsson, Gísli Sveinsson og Þorsteinn Þor- steinsson. Þá var slitið fundi sameinaðs alþingis og deildarfundir hóf- ust. Fór nú fram kosning deild- arforseta og voru kosnir þeir sömu og á síðasta þingi. f efri deild: Forseti Einar Árnason 9 at- kv., 6 auðir, 1. varaforseti Magnús Jónsson, 5 atkvæði 10 auðir, 2. varaforseti Sigurjón Ólafsson, 9, atkvæði, 6 auðir, skrifarar Páll Hermannsson og Bjarni Snæbjörnsson. í neðri deild: Forseti Jörundur Brynjólfs- son 15 atkvæði, 13 auðir, 1. varaforseti Gísli Sveinsson 8 atkv., 20 auðir, 2. varaforsetí Finnur Jónsson 15 atkv., 13 auðir, skrifarar Emil Jónssson og Eiríkur Einarsson. Innbrot í nott Stollð fatnaði og skiptf- mynt. INÓTT var framið innbrot í barnafatagerð á Laugavegi 10. Hafði verið farið þar inn í port, brotinn gluggi á bakher- bergi, glugginn krókaður upp og farið inn. Var stolið notuðum karl- mannsfötum, nokkru af karla- og kvensokkum og 10—15 krónum í skifthnynt. Súðinj fer á lalugarldaglih I birlnjgfelið pts.tur, |um. • i ; -. :

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.