Alþýðublaðið - 11.03.1939, Blaðsíða 1

Alþýðublaðið - 11.03.1939, Blaðsíða 1
RITSTJÓRI: F. R. VALDÉMARSSON ÚTGEFANDI: ALÞÝÐUFLOKKUEINN XX. ÁRGANGUE LAUGABDAGINN 11. MARZ. 59. TÖLUBLAÐ miélkQrsatnsðlDnnar nam á síðastliðnn ári yíir 300 pús. kr. B2*eifingarkostnaðiir varð V\2 ©yrir á líter á dag. Mjólkursalan í bænum óx ð árinu um 1 púsund lftra á dag. APUNDI Mjólkursölunefndar í fyrrakvöld voru lagðir fram endurskoðaSir reikningar Mjólkursamsölunnar og Mjólkurstöðvarinnar fyrir s.l. ár. Árstekjur Samsölunnar hafa numið kr. 638.233.92 og útgjöldin á sama tíma___......... kr. 331.449.83 Mismunur...........................kr. 306.703.09 Hér af hefir nefndin samþykkt að verja til afskrifta af eignum áhöldum og starfskostnaði kr. 28.301.12, en af- gangurinn rennur í Verðjöfnunarsjóð, skv. fyrirmælum hinna nýju mjólkurlaga. Tekjur Verðjöfnunarsjóðs hafa orðið: Innborgað Verðjöfnunargjald kr. 268.385.98 og tekjuafg. Mjólkursamsl. skv. ofanr. kr. 278.482.97 eða samtals........................kr. 546.868.95 Hins vegar hafa kröfur til sjóðsins að þessu sinni að- eins numið um 340 þús. krónum, að meðtöldum upp- bótum til framleiðenda, er Mjólkurlögin gera ráð fyrir. MjólkursQlunefnd hefir því saraþykkt að greiða % eyris uppbót á lítra á hálfa þrettándu milljón lítra innveginnar mjólk ur, auk hinna lögskipuðu upp- bóta. En hinar lögskipuðu upp- bætur eru: 1 eyrir á líter á alla selda mjólk frá framleiðendum utan bæjarlandsins mánuðina okt., nóv. og des. og 1 eyrir á líter til framleiðenda á bæjarland- inu á þeirra mirmstri mjólk. Það vill segja meðalársmjólk þeirra, er leggja inn allt árið. Samtals nema þessar uppbætur 106 þús. 724 krónum og 70 aur- um og verða greiddar framleið- endum við næstu útborgun, að því er þá snertir, er leggja mjólk sína í Mjólkurstöðina hér. Stauntng stððvaði f gær~ kvðldl yf irvof andi prentara verkfall f Kanpmannahöfn. .---------------» — Tillðgur sáttasemjara gerðar aðlðgum 9 Stórbændaílokkurinn og kommúnistar vildu fá verkfall til að svifta stjórnar~ flokkana blððum sínum íkosningunum Frá fréttaritara Alþýðublaðsins K.HÖFN í morgun. P RENTARAVERK- ¦*¦ FALLI í Kaupmanna- höfn var afstýrt á síðustu stundu í gærkveldi með því, að stjórn Staunings lagði málamiðlunartillögur sátta- semjara, sem höfðu verið felldar fyrripartinn í gær af prenturum, en samþykktar af prentsmiðjueigendum, sem lagafrUmvarp fyrir þingið og gerði þær að lög- um. Málamiðlunartillögurnar fólu í sér allverulegar kjarabætur fyrir prentara, 2 króna launa- hækkun á viku og 3 dögum lengra sumarfrí, Prentararnir, sem höfðu farið fram á meiri launahækkun, felldu þó íillög- urnar við allsherjartkvæSa- greiðslu í gær með 2690 at- kvæðum gegn 1882. Prent- STAUNING. smiSjueigendurnir . samþykktu hinsvegar með 574 atkvæðum gegn 149. Frh. á 4. síðiu. Er Verðjöfnunarsjóður hefir greitt þessar uppbætur, og verðuppbætt vinnslumjólk í neyzlumjólkurverð að flutnings kostnaði frádregnum skv. á- kvæðum hinna nýju Mjólkur- laga, svo og staðist önnur út- gjöld ársins, hefir hann afgang er nemur 116 þúsund og 600 krónum, er yfirfærist til næsta árs. ÞeS'sluin 118 þiúis. krónuim hefði að s|álfsögðiu vefið hægt aið ut- bJluHa til frekari uppbátair á rtnjólfcinia nú, en vegna þiess, að jit lítur fyrir enn frekarj. imjólfcur- aukningu á verðjöfnmarsyæðáinli, etokii isízt viegna þess, að mæði- veíkin hiefir herjað á siuan héruið þess, kaius Mjiftlkurs&taefnd hielld- trr að fara þá leið aið geyma þeninan afgaing til næsta árs, til þess þá, ef wnt væri, að koana í veg fyrir eða haanla á íwóti iæktoun hins útborgaða veriðs, er híri aiukna fraimleiðislla hægiega gæti orsakað. Mjoifcuirsaansalain hiefir selt á árinui, 5 mlljón 357 þús. 394 Itr. mjólikiur. Er það aíulkninig frá fyrrai áiri er nemjur 368 þius. lítruim, eða 1008 lítmim á diag. Rjöma hefir hún sielt 216^80 ltr. Hækkun frá fyrra ári 25,538 ítr. ©ða 70 á dag. Skyr 254,441 kg. Hækkun 20,896 kg., eða 57 kg. á dag. Allis hefir vörU'sala Saimsölunin- ar numið kr. 3814,173,67, erÞað hækfeun frái fyrra óri um 624 þúsiund króinur. Hi& útborgaða veríS tíll mjó.lkur- bto og fraTniLeiðenida, er leggja mjölk [síin(a i Mjóil'kuretÖðina hér, hefir þá s. 1. ár niuimið 25.39 aurum pr. itter til jafnaiðar, eðai mn 26 auifl^ en tM mainnia á :bæj- arlanidiiniu, er haifla tilsikilá'ð rækt- að lanid, 30 iwatt pr. Ííter, hvomtveggja aufc hinnia lögpfclp- uðtu luppbóta, og miðao viðmjólk ína komma í Míjólkuirstöðilna'. Að uppbó'twm méðt&lidtuim, losa þeir fyrr nefnidu 26 aura og þeir isiðar wefinidu losa viel 30 aum pr„ liter, hafi þeir annairis a&stö&u til aö hljóta uppbót. SamkVæimt upplýsingum, er framfcvæmdarstjóri Mjó'.feur-saim- söliunmar gaf nefndinmi, hefir með alver& þaJð, er SaimsaJan hiefir fengið fyiir hvern mjólkurldter, oi^ðið fer. 0,39,618 aurar pr. Itr. Hiinisviegar hefir hún greitt fyr- iir mjél'klna (þar með taliið¦sitöðv- argj. 'tfl Mjolkufstöðv. og verið- Íofniuinar,s'ió&sgjaM) 0,32,886. Eftir verða kr, 0,06,732, er Samísatan helidur eftitr af hverjum lítra mjiólkur. En isaimkv. ofanslklráðu skílar hún aftur sem tekjuafga'ngi kr. 0,05,198 pr. Htier og vierður þá dreifingairkoisitinaðiur Mj61kur- samsölunnar kr. 0,01,534, eða um 1 og Va' eyrir á líter, ef eingöngu er miðað við anjalkina og ág6BS Frh. á 4. síðiu. 'i;? h: Fyrsta nýja orustuskip Breta í 14 ár, hljóp nýlega af stokkunum í Newcastle og hefir verið gefið nafnið „King George V," Það er 35 000 smálestir að stærð, eða jafnstórt og „Nelson" og „Rodney", en hraðskreiðara en þau og á að hafa 1500 manna áhöfn. Myndin sýnir, þegar skipið er að renna niður í sjóinn. Uppreisn i Siévakiu gegn stjérninni í Prag. _------- ?......... Tékkar láta hart mæta hðrtla. Bretar óttast að Hitler noti tækifærið til að leggja undir sig tékknesku hér* uðin, Bæheim og Mahren. Frá fréttaritara Alþýðublaðsins KHÖFN í morgun. ÞAU tíðindi gerðust í Ték- kóslóvakíu í gær, að stjórnin í Prag rauf þing Slóv- aka, vék forsætisráðherra þeirra og fleiri ráðherrum úr embættum og skipaði bráða- birgðastjórn fyrir Slóvakíu undir forsæti Sivaks, fyrrver- andi varaforsætisráðherra. Sam íímis var tékkneskur her send- ur til Bratislava (Pressburg), höfuðborgar Slóvakíu, og ann- ara setuliðsstöðva í landinu til þess að vera til taks, ef til ó- eirða kæmi. Stjórnin í Prag lýsti því yfir, að ástæðan til þessara ráðstaf- ana væri sú, að hún hefði kom- ist fyrir samsæri sjálfstæðis- flokksins (Hlinkaflokksins) í Slóvakíu til þess að slíta landið úr tengslum við ríkisheildina. Voru margir forsprakkar Hlin- kaflokksins og meðlimir storm sveita þeirra, sem hann hefír komið upp, teknir fastir. Fréttir frá Tékkóslóvakíu eru mjög ógreinilegar í morgun. Segir ein þeirra, að bráðabirgða stjórninni í Bratislava hafi aft- ur verið kollvarpað og tékk- nesku hersveitirnar orðið að hafa sig á burt úr borginni, en staðfesting á þeirri frétt hefir ekki enn fengist frá Prag. Standa Þjóðverjar á bak ¥lð Slóvaka? Úti um heim er litið alvar- legum augum á þessa viðburði. Það er talið mjög líklegt, að Hlinkaflokkurinn í Slóvakíu, sem stendur mjög nærri nazist- um, geri sér vonir um hjálp Þýzkalands til þess að ráða landið undan Tékkóslóvakíu. En stjórnin í Prag segir í yfir- lýsingum sínum, að sú von sé á algerum misskilningi byggð. Þýzkaland vilji enga frekari sundurlimun landsins. Þýzk blöð fóru þó í gær sam- úðarorðum um Hlinkahreyfing- una í Slóvakíu og álösuðu Hac- Skiðamót Reykjavlkur: Keppt ð morgufi iðngu, stðkkum i s¥igi kvenna. KÍBAMÓT REYKJAVlK- UR heldur áfram á morg- un að Kolviðarhóli og verðtir keppt þar í göngu, stökkum og, svigi kvenna, Snjór er göi^ur þar efra og á- gætar bnektour. I göngunnl ver'ður kppt í pJtem aldursfloktoum, i 'st&kfcuwuim' í tveim aMiur^loktoum og veröa byggðir tvieir s,tökkpanar. í svigkieppninni taka þátt fjór- ar stulitour, þær Viiborg Hjalts- síied, Gierðiur ÞórarinjsdiottÍT, Kristín Pálsdóttir og; Eliisaböth Ulrich. K.-RJ-imgar fenna i fyr:tamá]IÖ> k'f. 9 frá K.-R.-húsirau. Skíðafélag Reykjiavíikjur fer í fyrramáiiö kl. 9 á Hellíshíeiði', FarmiSar h|á L. H. Mu'ller til M. 6 í kvöld. Þieir, isiem verÍSa á iuámiskeibi félagsins i tnæ3tiu vjku, verBa mð sækja stoírteini sin í dag fyrir hádiegi 1. R. fier áð Kolviöarhdli í tovöld kl. 8 og i. fyrraimiálíð ki 8 og kl. 9. Lagt af st»ð frá Söliuturnmuim. FarmiSar í Stái- hösgögn til kl. 6 I tovöW. Ánmenn&ngar fara í Jósefsdal í fcvöld kl. 8 og í fyrraniaBö kl. 9. Þárttaikendiur í kVöMferbánitíi tilkynni það í slíima 2165. Farsieðsi- ar á sömiu stöðiuim og venjuiliega. Iþróttafélag kvenna fer i fynaj^ málið kl. 9. Lagt af staiö frá Gaanla Bío. Farniiðar 1 hatlia- verzJuninni „Hadda" til kl. 6 í kvöld. Skíðafél. Hafnarflarte. Skíðæ- ferð í fyrramálið" kl. 8Va- Far- tniðlar i Vejzliun Þorvaldiar B|a(iaia sionar, m ekki við bílaina. ha forseta Tékkóslóvakíu harð íega fyrir það að hafa slitið samningaumleitunum við stjórn Slóyaka, sem styðst við hana. Engin opinber tilkynning hefri verið gefin út af þýzku stjórninni um afstöðu hennar til þessara viðburða. En það er vitað, að Hitler kallaði alla Wht 4 4 Tflrlýslng fjármála^ ráðherra. Ekfeert lánstllboð fyrir hendi. % Alþýðublaðið hefir snúið sér til Eysteins Jónssonar fjár- málaráðherra og spurt hann um lánstilboðin, sem mlkið hefir verið talað um undanfarna daga og sum blöð hafa reynt að gera að hávaðamáli. Ráðherrann svaraði á þessa leið: „Út af margendurteknum blaðaummælum um þetta mál óskar ríkisstjórnin eftir, að það komi fram, að hiin hefir ekki fengið í hendur neitt lánstilboð? og jafnframt, að eng- !! in gögn hafa á þessu stigi málsins verið lögð fram eða upp- !; lýsingar veittar, er gefi það til kynna, hvort hér verður raunverulega um lánmöguleika að ræða fyrir ísland. Hins vegar mun þeita mál verða athugað til hlýtar af ríkis- stjórninni. Þá tel ég rétt að taka fram, að það er mishermi, sem fram hefir komiS í sumum blöSum, aS ríkisstjórnm hafi lýst yfir því, í þeim umræSum, sem fram hafa farið, að hún ræddi ekki viS aðra um lántöku fyr en séð væri hvaS úr þessu máli yrði." i

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.