Alþýðublaðið - 14.03.1939, Blaðsíða 1

Alþýðublaðið - 14.03.1939, Blaðsíða 1
 9«! BXTSTJÓRI: F. B. VALDEMARSSON ÚTGEFANDI: ALÞÝÐUFLOKKURINN XX. ÁRGANGUR ÞRIÐJUDAGINN 14. marz. 1939. 61. TÖLUBLAÐ ess-! TVÆR STEFNUR INNAN SJÁLFSTÆÐISFLOKKSINS: Átök á mjög fjölmennum fundi i Lands sambandi ísl. útvegsmanna í gær. ------------------»..... PÉTM5 ©TTESENs ¥ið kreQnmst 30°|o »engislækkim<-< ar, Þjóðstlörnar og Iðgfestingar á kaupi Ferkamanna. GÍSLI JÓNSSON: Við villnm enga þjóðsfjéra, enga genglslœkkun, en niðurskurð á ðllum iltgfðldum tains opinbera og afnám innflutningshaftanna. ——————-------------- Kraf an um 30°|o gengis- lækkun var sampykt. íslenzkra útvegsmanna hélt fjöl- T ANDSSAMBAND ¦" mennan fund í Varðarhúsinu síðari hluta dags í gær. Munu hátt á 2. hundrað manns hafa verið á fundinum, enda hafði verið smalað á hann, og voru margir útgerðar- menn utan Reykjavíkur staddir þar, einkum af Suður- nesjum. Voru á þessum fundi samþykktar svo að segja í einu hljóði tillögur, sem stjórn sambandsins hafði undirbúið, þess efnis að krefjast: 30% gengislækkunar á íslenzku krónunni, án nokk- urrar kaupuppbótar fyrir verkamenn og sjómenn, sem vinna fyrir laun. Sameiginlegrar stjórnarmyndunar (þjóðstjórnar) þriggja aðalflokkanna á Alþingi, ef það teldist nauðsynlegt til þess að framkvæma gengislækkunina. Fundurinn hófst kl. 5 og stóð til kl. K u. b. 8%. Var hann settur af Kjartani Thors, sem einnig var kjörinn fundarstjóri, en Hafsteinn Bergþórsson var kjörinn fundarritari. Uinræöurnar. Kjartan Thors lagðí tillög- urnar fyrir fundinn og reifaði þær meS nokkrum orðum. Kvað hann gengislækkunina vera „einu ráðstöfunina, sem útgerð- armenn gætu verið þekktir fyr- ir að taka á móti". Hann lagði áherzlu á það, að sú leið væri farin undir eins, án þess að til kosninga væri gengið. Það væri hvort sem er ekki líklegt að kröfur útgerðarmanna yrðu framkvæmdar öðruvísi en með samvinnu fleiri flokka og sam- komulagsmöguleikar myndu sízt batna við harðvítuga kosn- ingabaráttu. Jón Fannberg útgerðarmaður frá ísafirði talaði næstur og mælti ákveðið gegn gengis- lækkuninni. Taldi hann gengis- lækkunina að engu haldi mundi koma fyrir smábátaút- veginn, þar sem sjómenn væru ráðnir upp á hlut, og því aðeins fyrir togaraútgerðina, að kaup sjómanna yrði ekki jafnframt hækkað, en til þess teldi hann engar líkur, að hægt væri að af- stýra kauphækkun eftir að krónan hefði verið lækkuð. Eina leiðin, sem hann taldi geta leitt til nokkurs árangurs, væri sú, að draga úr eyðslunni. Finnbogi Guðmundsson, Gerðum, kvaðst vera Jóni Slæmar gæftir oy lítill af li í Ilisi verstððvom s .1. vifeii. ¥ VIKUNNI sem leið var enn ¦¦• umhleypingasamt og ógæfta- samt í iverstöðvum landsins. Afli var mjög misjafn, sumstaðar dá- góður en annarstaðar mjög treg- ur. Á Þorskveiðum hafa verið aðeins 5 botnvörpungar, og ér einn þeirra Júpíter, nú hættur veiðum. Samkvæmt heimildum •Fiskifélags Islands hafa fjórir botnvörpunganna komið í höfn og lagt á Iand afla sem hér segir: Garðar 120 föt lifrar, Mas Pemberton 127 föt lifrar. Reykja- borg 92 föt lifrar, Júpíter 42 föt lifrar. Úr einstökum verstöðum er þetta helzt samkvæmt F.Ú.: Cr Þorlákshöfn var róið flesta daga vikunnar sem leið. Vegna ótíðar var sjaldan hægt að vitja um öll net, eða lagfæra þau sem skyldi. Þó öfluðust þar 125 skip- pund í vikunni. s Á Stokkseyri lögðu fimm bát- ar net sín síðastliðinn miðviku- dag, en hafa ekki komizt á sjó síðan. Á Eyrarbakka hefir ékki gefið á sjó, það sem af er vertíð. Ákranes: Héðan var alment ró- ið fjóra fyrstu daga vikunnar Frh. á 4. síbu. Fannberg alveg saraála um það, að það þyrfti að draga úr eyðsl- unni, en það yrði aðeins gert með því að lækka krónuna. „Það verður að draga úr eyðsl- unni," sagði hann, „með því að rýra hverja einustu krónu, sem launþegarnir fá. Önnur leið er ekki fær, þar sem ekki er hægt að lögskipa beinlínis lækkun kaupgjaldsins. Finn- bogi lýsti því afdráttarlaust yf- ir, að hann vildi engar kosning- ar um þessi mál. „Við höfum engar líkur til þess," sagði hann, „að fá betri útkomu á þingi, sem kosið yrðj í vor." Gísli Jónsson vélstjóri talaði þá og lýsti sig algerlega andvíg- an því, að farin væri leið krónu- lækkunarinnar. Sagðist hann ekki skilja það, að „eigendur ryðkláfanna" legðu sh'kt kapp á gengislækkun nú, þegar þeir einmitt yrðu að fara að kaupa sér ný skip erlendis. Aðalatriðið taldi hann vera það, að afnema innflutningshöftin og gera verzlunlna frjálsa, eins og hann kallaði. Jafnframt vildi hann skera niður útgjöld ríkisins um 5 milljónir króna, leggja niður ríkiseinkasölurnar Og draga úr opinberum framkvæmdum. Af „þjóðstjórn" vildi hann ekkert vita. Finnur Jónsson sagði m. a.: „Útgerðin ber sig ekki, en verkamennirnir og sjómennirn- ir hafá heldur ekki það mikið kaup, áð við getum bjargað út- gerðinni með því að skera það niður. Stjórn Landssambands- ins segir að eina leiðin út úr þessum erfiðleikum sé að lækka gengi krónunnar, en ég tel ekki að það sé eina leiðin. Eg er ekki frá því, að ná mætti sama ár- angri með því að fara styrkja- leiðina, og ég áh't að kjör verka- manna og sjómanna, sem vinna við útgerðina, séu ekki þannig, að þeir þyldu 30% gengislækk- un og þá dýrtíð, sem af henni stafaði, án þess að kaupið hækkaði." Finnur Jónsson mót- mælti þeirri skoðun, sem kæmi fram hjá stjórn Landssam- bandsins, að styrkjaleiðin væri nokkur ölmusuleið. Það væri ekki nema réttlætismál, að út- gerðin væri nú styrkt af þeim atvinnugreinum, sem í skjóli innflutningshaftanna hefðu haft mikinn gróða á undanförn- um árum, verzluninni og iðnað- inum. Hann taldi hins vegar þá leið, sem Gísli Jónsson hefði bent á, að skera niður útgjöld ríkisins í stórum stíl, ekki undir neinum kringumstæðum færa, sú leið myndi skapa aukið at- vinnuleysi og vaxandi fátækra- framfæri. Lagði hann að lok- um áherzlu á það, að tillögur milliþinganefndar í sjávarút- vegsmálum yrðu birtar hið allra fyrsta, þannig að hægt væri að taka málið til ræki- legrar umræðu og úrlausnar. 5g óttast ekki kosningar," sagði Finnur, „en þolir ástand útgerðarinnar það, að beðið sé eftir úrslitum nýrra kosninga?" Jóhann Þ. Jósefsson og Thor Thors töluðu næstir og lýstu söluhorfum á sjávarafurðum mjög skuggalega, eins og nú stæði. Kvaðst Thors mundi taka afstöðu til þessara mála í Sjálfstæðisflokknum og á Al- þingi, en Jóhann Þ. Jósefsson kvaðst ekki fá séð að hægt væri að mæla á móti samstarfi milli stjórnmálaflökkanna ef um það væri að ræða, áð bjarga sjávar- útveginum. Pétur Ottesen tók þá til máls og talaði eindregið fyrir geng- islækkun og þjóðstjórn. En það væri nauðsynlegt, sagði hann, Frh. á 4. síðu. HöIIin Hradschin í Prag, þar sem þungar ákvarðanir tékkneska þingsins í dag og næstu daga. biða %^H*^^^"^ Bratislava, höfuðborg Slovakíu á bökkum Dónár, þar sem Iýsa á yfir „sjálfstæði" landsins í dag. Hitler limar Tékkóslóvakiu i sundur fyrir fullt og allt. .......................?------------------ Sjálfstæði Slövakiu weriiir tyrlrsjáan^ lega lýst yfiir í Bratislava i dag. Stórkostlegir pýzMr herflutolngar era oá á leiðinni til landamæra Slóvakiu. V1 Frá fréttaritara Alþýðublaðsins. KHÖFN í morgun. 'ÍÐBURÐIRNIR í TÉKKÓSLÓVAKÍU hafa nú tekið þá stefnu, að annað er ekki fyrirsjáanlegt, en að full- komin sundurlimun ríkisins standi fyrir dyrum. Stjórnin í Prag hefir samkvæmt kröfu Hitlers orðið að kalla saman þing Slóvaka í Bratislava og foringinn fyrir stormsveitum Hlinkaflokksins í Slóvakíu, Murgas, hefir afdráttarlaust lýst því yfir í útvarpinu í Wien, að þar muni verða lýst yfir sambandsslitum við Tékka og „sjálfstæði" Slóvakíu undir vernd Hitlers. Þing Tékkóslóvakíu hefir einngi verið kallað saman í Prag. Það er kunnugt að Hitler hefir einnig gert þá kröfu til stjórnarinnar þar, að hún verði endurskipulögð og með- al annarra Sirovy hermálaráðherra vikið frá. Það er húizt við að þessar kröfur verði til þess, að öll stjórnin í Prag segi af sér. legr „Eg Krtfur Hltlers. LONDON í morgun. PÚ. í Miinchen hefií árgangur- inn 1913 skyndilega verið kall- aður til vopna. Fjöldi járn- brautariesta hefir farið frá Munchen til Wien með her- menn, og sagt er, að á öllum þjóðveginum milli Miinchen og Salzburg séu hersveitir á leið til Austurríkis. Skýring sú, sem á herflutn- ingum þessum er gefin, er bln sama og áður, að hermenn þess- ir eigi að taka bátt í hátíða- höldunum vegna sameiningar Austurríkis og Þýzkalands, sem fram eiga að fara ÍS. marz. Þá koma fregnir um það frá Prag, að Þýzkaland gerí nú ýmsar kröfur á hendur tékk- nesku stjórninni, í 1. lagi, 08 Slóvakía verði viðurkend sem sjálfstætt ríki og tékkneskar hersveitir fluttar þaðan í burtu, í 2. lagi, að Þjóðverjum í Bæheimi og Mahren verði tryggð víðtæk réttindi, f 3. Iagi, að tveir af tékknesku rað- herrunum, landvarnaráðherr- ann Sirovy hershöfðingi og inn- anríkismálaráðherrann verðl Iátnir hætta störfum. Siiii pýzkn blalairás- Irnar on I hansL Þýzk blöð og þýzkt útvarp saka nú tékknesku stjómina um alla hugsanlegea glæpi, eins og sjá má af fyrirsögnum „Völkischer Beobachter" í dag. Fyrirsagnirnar eru meðal ann- ars þessar: „Þýzkri varnarsveit alvarlega ógnað," „250 Sló- vakaleiðtogar numdir á brott". Svipaðar eru fyrirsagnir ann- arra blaða, nema hvað „Diplo Wth, & i. sfWu.

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.