Alþýðublaðið - 01.04.1939, Blaðsíða 1

Alþýðublaðið - 01.04.1939, Blaðsíða 1
Attauglð b.tí Það er gamall og græzku- laus siður, að láta fólk hlaupa apríl, en gamanið fer að grána, þegar hlaup- in kosta peninga. Tryggið ykkur meiri kaup en hlaup með því að koma á hinn eldfjöruga danzleik F.U.J. í Iðnó á laugardag. ESTSTJÓRI: F. E. VALDEMAESSON ÚTGEFANDI: ALÞÝDUFLO&KURINN XX. ÁRGANGUR LAUGARDAGINN 1. apríl 1939. 77. TÖLUBLAÐ. Mtanlð danzleik F. U. J. í Iðnó á laugardaginn kl. 10 e. h. AðgSnpi- miðar kosta aðeins kr. 2.50, gland og Frakklaod iof iðveizlD, ef á pað ver Söteí Indriði inars- son látinn. INDRIÐI EINARSSON rit- höfundur lézt í gær að heim. ili sínu hér í bænum, 88 ára að aldri, fæddur 30. apríl 1851. Hann var hagfræðingur og sá fyrsti, sem íslendingar eign- uSust. Indriði Einarsson var af- kastamikill rithöfundur og samdi aðallega leikrit. Kunn- asta leikrit hans er Nýjársnótt- in, sem leikin hefir verið ákaf- lega oft. Hann þýddi einnig mörg af leikritum Shakespea- res. Chamberlain gaf yfirlýsingu um það i enska þinginu i gær. —a-------__-------- » i . . Afstaða Sovét"Rússlands vírðist enn óviss. LONDON í morgun. FÚ. CHAMBERLAIN forsætisráðherra Breta gaf í dag eftir- irfarandi yfirlýsingu í neðri málstofu enska þingsins um.ástandið í Evrópu og afstöðu Englands til þess: „Eins og deildinni er kunnugt, stendur brezka stjórnin nú í sambandi við aðrar ríkisstjórnir um þau vandamál, sem nú eru á döfinni. Þessar samningagerðir eru ekki enn fullkomnaðar, en til þess að skýra málin að nokkru, vil ég tilkynna deildinni, að ef til þess skyldi koma> meðan á þessum umleitunum stendur, að sjálfstæði Fóllands verði ógnað þannig, að pólska stjórnin neyðist til að snúast til varnar með öllum afla sínum, þá myndi brezka stjórnin telja sér skylt að veita Póllandi þegar í stað alla þá hjálp, sem í hennar valdi stendur að veitaT Brezka stjórnin hef- ir sent pólsku stjórninni yfirlýsingu þess efnis. Ég get bætt því við, að franska stjórnin hefir gefið mér umboð til að lýsa yfir því, að afstaða hennar í þessu máli er hin sama og brezku stjórnarinnar." Eftir að Chamberlain hafði gef- ið þessa yfirlýsingu, lagði Arthur Greenwood, þingmaður Alþýðu- flokksins, fyrir hann nokkrar spurningar. Hann hóf mál sitt með því að '] Framsókn og Sjálfstæðisflokk- urinn vilia ekki f ailast á heild- jj artillðgur Wðuflokksins. U RAMSÓKNARFLOKKURINN og Sjálfstæðisflokkur- * inn hafa ekki viljað fallast á heildartillögur Alþýðu- flokksins, sem getið var um í blaðinu í gær. í gær sendi nefnd sú, sem hefir átt viðræður fyrir hönd Alþýðuflokksins við nefndir frá hinúm flokkunum, bréf til Framsóknarflokksins um afstöðu Alþýðuflokksins. I þessari nefnd eiga sæti: Stefán Jóh. Stefánsson, Haraldur Guðmundsson, Ingimar Jónsson og Finnur Jónsson. Bréfið var svohljóðandi: ,»Með tilvísun til bréfs yðar, dags. 27. þ. m. skal yður hér með tjáð, að innan stjórnar Alþýðuflokksins hefir ekki fengist meirihluti fyrir því, að flokkurinn taki þátt í mynd- un samsteypustjórnar með Framsóknarflokknum og Sjálf- stæðisflokknum að óbreyttum þeim grundvelli, er um get- ur í bréfum yðar og Sjálfstæðisflokksins og þeim skilyrð- um, sem um hefir verið rætt af viðtalsnefnd yðar. Telji Framsóknarflokkurihn og Sjálfstæðisflokkurinn sig hins vegar geta fallist á frekari bætur vegna gengis- lækkunar, erum vér fúsir til að ræða þau mál við yður." Stjórn Alþýðuflokksins hélt fund í gærkveldi, þar sem þessi mál flokkanna voru rædd, og munnlega var skýrt frá svörum hinna flokkanna. Á fundinum var það upplýst, að Framsóknarflokkur- inn og Sjálfstæðisflokkurinn hefðu neitað að fallast á tillögur Alþýðuflokksins í heild, eins og þær liggja fyrir, um frekari bætur vegna gengislækkunar, sem settar voru fram af hálfu Alþýðuflokksins, sem skilyrði flokksins fyrir þátttöku hans í myndun samsteypustjórnar. Alþýðublaðinu er ekki kunnugt um, hver nú verður afstaða hinna flokkanna til þessara mála framvegis. segja, að pessi yfirlýsing for- sætisráðherrans kynni að reynast eins pýðingarmikil og yfirlýsing sú, sem gefin hefði verið þar í pingdeildinni af Sir Edward Grey fyrir einum aldarfjórðungi, þ. 4. ágúst 1914. Þá baðst hann svars við þeirri spurningu, hvort líta bæri á pessa yfirlýsingu sem fyrsta skrefið til framkvæmdar st]órnmálastefnu i pá átt að veita árásarríkjunum viðnám, hvort brezka stjórnin hefði nú sannfærzt um nauðsyn pess að fá Sovét-Rússland til samvinnu við stór og smá ríki um þessi mál og hvort stjórnin teldi það ráð- legt, að koma á fót ráðstefnu þessara ríkja til varnar friðinum, en til andstöðu við ofbeldið. Sovétstjðrnin beftr yóð orð, en sefnr enga Ff- irlýsingn. Chamberlain svaraði, að yfir- lýsing hans hefði aðeins gildi um stundarsakir. Hann sagði, að ut- anríkismálaráðuneytið hefði ídag rætt mjög itnarlega um þessi mál við rússneska sendiherrann í London, og að hann efaðist ekki um, að rússneska stjórnin hefði fullan skilning á grúndvallarsjón- armiðum brezku stjórnarinnar i þessum málum og væri þeim samþykk. Um alþjóðaráðstefnu sagði Chamberlain, að þar kæmi til á- lita, hvað heppilegast væri að gera, ,ef það reyndist vera heppi- legasta leiðin, að kalla saman slika ráðstefnu, þá myndi brezka stjórnin ekki hika við það. Chamberlain var einnig spurður að því, hvort hann vissi nokkuð til þess, að Þýzkaland hefði nálg- ast Pólland til þess að ræða deilumálin Hann svaraði: „Ég hefi að svo stöddu enga vitneskju fengið um slikar tiiraunir." Chamberltiin með hina heims- frægu regnhlíf sína. ðll NorðnrliJnd viö- arkenna Franco. Tilkynning frá ríkisstiórninn; 31. marz 1939: Að fengnum konungsúrskurði hefir stjórn Francos hershöfð- ingja i Burgos í dag verið til- kynt, að stjórn hans væri af ís- iands hálfu viðurkend sem lög- leg stjórn Spánar. Sams konar tilkynning mun stjórninni í Burgos einnig hafa borist frá stjórnum hinna Norð- urlandaríkjanna samkvæmt áður gerðu samkomulagi þeirra um að akvörðun um viðurkenningu skyldi tilkynt Francostjórninni samtímis af hálfu allra Norður- Iandaríkjanna. Harald Gnstafsson Og Litvinov, sá sem þegir. Harald Gustafsson fyrver- andi forstjóri Sænsk-íslenzka frystihússins, lézt í gær í sjúkrahúsi í Stokkhólmi. Gustafsson lét af störfum hér vegna vanheilsu. Meðan hann dvaldi hér ávann hann sér miklar vinsældir allra, sem honum kyntust. Hið ísl. prentarafélag. Aðalfundur félagsins verður haldinn á morgun í Kaupþings- salnum kl. 2 e. h. Þjóðveijar præta fyrir alí- ar árásarfyrirætlanir. ..........».------------ Kalla yfiriýsingu Gltamberlains óskiljanlega. LONDON í morgun. FÚ. ¥ TILEFNI af yfirlýsingu •»¦ Chamherlains í gær um aðstoð við Pólverja, ef á þá yrði ráðist, hefir hin opinhera þýzka fréttastofa gefið út yfirlýsingu. f yfirlýsingunni. sem gefin var út í gærkveldi, segir, að þessi yfirlýsing Chamberlains sé óskiljanleg með tilliti til þess, að Chamberlain skorti állar upplýsingar er sönnuðu, að fyrir dyrum stæði árás á Pól- land. Yfirlýsing Chamberlains hefði ékkert nýtt inni að halda, segir fréttastofan, að þetta væri ekki annað en ein hlægileg til- raun enn til að vekja óróa. End- urreisnarstarf Þýzkalands í Mið- Evrópu muni ekki verða truflað af slíkum ræðumannayfirlýs- ingum. Hitler mun í dag halda ræðu í Wilhelmshaven, er hleypt verð- ur af stokkunum öðru nýju or- ustuskipi, og er talið, að ræða hans muni að nokkru leyti verða svar við yfirlýsingu1 Chamberlains. Áherzla er lögð. á það i Lon- don, að brezka stjórnin hafi ekki fengið neinar ákveðnar upplýs- ingar um það, að Þýzkaland und- irbúi skyndilega aðför að Pól- landi, en náin athygli er þó veitt ýmsum augljósum stað- reyndum, svo sem árásum þýzku blaðanna á Pólland. Menn gera f DAG. Næturlæknir er í nótt Krist- ján Grímsson, Hverfisgötu 39, sími 2845. Næturvörður er í Laugavegs og Ingólfs apóteki. ÚTVARPIÐ: *? 19,50 Fréttir. 20,15 Leikrit: „Lauffall", eftir Sutton Vane (Indriði Waage, Alda Möller, Brynjólfur Jóhannesspn. Gestur Pálsson, Valur Jóhannesson). 21,30 Danslög. Á MORGUN: Næturlæknir er Halldór Stefánsson, Ráriargötu 12. sími 2234. Sunnudagslæknir er Gísli Pálsson, Laugavegi 15, sími 2474. ÚTVARPIÐ: 9,45 Morguntónleikar (plöt- ur): a) Fiðlukonsert í a-moll, eftir Bach. b) Píanókonsert nr. 3, eftir Beethoven.' 10,40 Veð- urfregnir. 11 Messa í dómkirkj- unni. (Prédikun: Ólafur Ólafs- son kristniboði. Fyrir altari: Séra Friðrik Hallgrímsson.) 12,15 Hádegisútvarp. 15,30 Mið degistónleikar: a) Tríó Tónlist arskólans leikur. b) (16,10) Hljómplötur: Ýms lög. 17,20 Skákfræðsla Skáksambandsins. 17,40 Útvarp til útlanda (24,52 m.). 18,30 Barnatími: Ýmislegt frá Kína (frú Oddný E. Sen og börn hennar). 19,10 Veöur- fregnir. 19,20 Hljómplötur: Smálög fyrir celló og fiðlu. 19,40 Auglýsingar. 19,50 Frétt- ir. 20,15 Erindi: Leitin að höf- undi Njálu, III. (Barði Guð- mundsson þjóðskjalavörður). 20,40 Hljómplötur: Haydn~til- brigðin, eftir Brahms. 21,10 Kirkjutónleikar í dómkirkj- unni: a) Orgeileikur (Páll Is- ólfsson). b) Útvarpskórinn syngur. 22,30 Dagskrárlok. Sjðtíu og fimm ára er í dag Maria Ámundadóttir, Laugavegi 159 A. Hefir hún ennþá óbilaða sálarkrafta og sjón og gegnir heimilisstörfum enn í dag sem mörg undanfarin ár hjá tengdasyni sýnum,' Pétri Þórðar- syni, og tveim sonum hans. Gamanvísur þær, sem Alfreð Andrésson söng á árshátíð Hestamannafé- lagsins Fákur, verða sungnar að Baldurshaga kl. 3 e. h. á morgun, Revyan Fornar dygðir verður sýnd á morgun kl. 2 e. h. sér einnig vel ljóst í London, að helzta einkennið á innlimun Tékkóslóvakíu af hálfu Þýzka- lands var hin mikla skynding, sem höfð var á um innlimunina, og er þvi alment álitið, að yfir- lýsing Chamberlains hafi átt að eyða öllum efa, sem fyrír kynni að vera um afstöðu Bretlands, áður en atburðarásin næði sama hraða og fyrir hálfum mánuði. Brezka stjórnin hefir síðustu daga staðið í nánu sambandi við stjórn Bandaríkjanna, og yfirlýs- ing Chamberlains var tilkynt stjórninni í Washington fyrir þingfundinn í gær.

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.