Alþýðublaðið - 22.04.1939, Blaðsíða 1

Alþýðublaðið - 22.04.1939, Blaðsíða 1
I RITSTJÓRI: F. R. VAJLDEMARSSON ÚTGEFANDI: ALÞÝÐUFLOKKDRINN XX. ÁRGANGUR LAUGARDAG 22. APRÍL 1939 91. TÖLUBLAÐ Bygging verksmiðjn til vinsln á síldarlýsi er nanðsynleg. ...» —— Qerir síidarlýsið verðmeira og getur orðið mjög þýðingarmikil fyrir iðnaðinn. m F: INNUR JÓNSSON flytur í sameinuðu þingi þingsá- lyktunartíllögu um rannsóknir á skilyrðum fyrir foyggingu á verksmiðju til vinnslu á síldarlýsi. Hefði slík verksmiðja mjög mikla þýðingu fyrir iðnað okkar, auk þess, sem hún gerir síldarlýsið verðmeira. Al&lngí frestað þriðjudag. AL ÞIN GI verður að líkindum frestað á þriðjudaginn. Nokkur mál eru þó eftir sem nauðsynlegt er talið að alþingi af greiði áður en því verður frestað. Þess skal getið. að gefnu tilefni, að ekki var boðað til neins fundar í samein- uðu þingi í dag — svo að „vantraust" kommúnista mun ekki koma til umraaðu í dag. f ráði er, að stjórnar- flokkarnir efni til út- varpsumræðna um stjórn málaviðhorfið. »J>#»##»»»#^»^#>»».»##*#>»#^#>«**»###>*>#>*>^ SœnsH Alpýðnílokh- nrinn 50 ára. HJALMAR BRANTING stofhandi sænska Alþýðu- flokksins og foringi hans um heilan mannsaldur. SÆNSKI Alþýðuflokkurinn á þessa daga 50 ára af- mæli. Stofnþing hans var hald- iö'í StOkkhólmi 19.—-22. apríl 1889. Stéfán Jóh. Stefánsson skrif- ar í tilefni af þessum þýðing- ariöiklu tímamótum í sögu bræðraflokks okkar í Svíþjóð ítarléga grein í Alþýðublaðið í dág iim stofnun hans og stjórn- máláferil frá upphafi og fram á þehhán dag. m\im^Vmmmgmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmi ................i iii ..... n Alþýðufíokksfóik. Skyrtur Alþýðuflokksins og bindí fást dagana til 1. maí fyrir kr. 6,80 (Skyrta og bindi). — FJokksfólk snúi sér til afgreiöslu AJþýðublaðsins f Alþýðuhúsinu við Hverfisgötu eða Sigurbjörns Tíi^kmotmti Grandavegí 30B. Þingsályktunartillaga Finns Jónssonar er á þessa leið: „Alþingi ályktar að skora á ríkisstjornina: Að láta fara fram hið allra fyrsta fullnaðarrann- sókn á því, hvort eigi muni svara kostnaði að reisa hér á landi verksmiðju til að herða og hreinsa síldarlýsi. Leiði rannsóknin í Ijós, að bygging slikrar verksmiðju sér arðvæn. leg, þá að semja og leggja fyrir næsta Alþingi frv. um að heim- ila ríkisstjórninni að Iáta byggja verksmiðju til þess að herða og hreinsa sildarlýsi. I greinargerð fyrir tillögunni segir F. J.: Framleiðsla síldarlýsis hefir farið ört vaxandi á undanförnum árum og nemur nú 20—25 þús. smálestum á ári. Lýsið er flutt úr landi óuiinið, en hert þar og hreinsað og notað til ýmiskonar iðnaðar/Að því er flm. er kunn- tigt, má telja, að hreinsun og herzla á s'íldarlýsi geti aukið út- flutningsverðmæti lýsisins um h. u. b. 50 af hundraði, þannig, að ef verðmæti lýsisins óunnins nemur 13 stpd. hver smálest, verðf verðmæti unnins lýsis að minsta kosti um 20 stpd. smá- Iestin. í' Nýlega hefir flm. heyrt, að ráðagerðir væru uppi í einu ná- grannalandi vOru um byggingu verksmiðju til þess að herða og hreinsa sfldarlýsi. Var þar tálið, að verksmiðja, er unnið gæti úr 10 000 smálestum á ári, þyrfti úm 500 þús. krónur í hlutafé. Gætum vér nú reist slika verksmiðju hér á landi og fengið markað fýrir afurðirnar, myndi útflutnings- verðmæti hinna 10000 smálesta af síldarlýsi, er unnar yrðu i yerksmiðjunni árlega, geta aukist um 70000 stpd. — eða nær tvær mtll]. króna. Talið er, að sfldarlýsi, hreins- að með hinum nýjustu aðferðum, sé engu síðra til manneldis en hvallýsi. Auk þess er nú farið að nota síldarlýsi í málningu og lökk og unnin úr því ýms efni, svo sem glycerin o. fl. Virðast því líkur tíl, að möguleikarnir til þess að selja sfldarlýsið unnið séu engu minní en að selja það óunnið. Við vinslu síldarlýsis er aðal- lega notað rafmagn og vatn. Kæmí því sennilega til greina að reisa slíka verksmiðju annað- hvort f sambandi við hina nýju virkjun Laxár á Norðurlandi eða þá I Reykjavík. Skipulagsnefnd atvinnumála gerði lauslega athugun um stofn- un lýsishreinsunarverksmiðju á sinum tfma, önnur rannsókn veit flm. ekki til að hafi farið fram, en telur hins vegar þarna um svo mikilsvert mál að ræða, að nauðsyniegt s« að það sé athug- Hersýning í Tirana, höfuðborg Albaníu, skömmu áður en Mussolini setti her á land og Iagði Iandið undir sig. t*i £* i * il jfirlys smarikin Rooseveit. Fyrirspurnir, sem fela í sér nýjar hótanir. LONDON í gærkv. FÚ. ¥ FRAKKLANDI varð það ¦*¦ kunnugt í dag, að þýzka stjórnin hefir snúið sér beint til ýmissa smærri ríkja, sem talin eru upp í boðskap Roo- sevelts, og skorað á þau að segja til þess, hvort þau álíti, að þeim sé ógnað af Þýzka- landi. Ef svör þessara ríkja verða neitandi — og alment er geng- ið út frá, að þau hljóti að verða það. vegna þess, að hlutaðeig- andi ríki 'þori ekki að svara öðruvísi — þá er talið víst, að þýzka stjórnin muni nota svör- in til þess að afgreiða áskorun Roosevelts sem tilefnislausa markleysu. Jaaóslavía í snðro Hitlers og Massðlinls. LONDON í gærkveldi. FO. Um leið og forsætisráðherra og utanríkismálaráðherra Rúmeníu fóru frá Róm, var það gert kunn- ugt, að utanríkismálaráðherra Júgóslavíu myndi bráðlega fara íil fundar við Ciano greaia, utan- ríkismálaráðh. Italíu, og myndu þeir ræðast við í Wien. Fer sfðan utanríkismálaráð- herra Júgóslavíu til Berlin, þegar þessum viðræðum er lokið. Stjórnmálamenn í Belgrad eru fáorðir um þessar viðræður og förina til Berlin og vilja hvorki staðfésta né afsanna orðróm, sem gengur um það, að við þetta tækifæri eigi að gera tilraun. til áð þvinga Júgóslavíu til þess að ganga inn í Berlin-Róm-banda- lagið. að til hlftar, og þá einkum þær framfarir, er orðið hafa í iðnaði þessum síðan skipulagsnefnd hafðl málið tll meðferðar.. ' Á það er einnig bent í Bélgrad í dag, að ef Júgóslavía yrði beðin um að ganga í vináttusamband við Ungverjaland, þá myndi það verða mjög torvelt, vegna samn- inga þeirra, sem hún hefir við Rúmeníu. 800 000 manns kallaðlr til herMónustu oq lanð- varnavinnuá Þfzkalandi LONDON í gærkveldi. ,FÚ. Fréttaritari Reuters í Berlín skýrir frá því í dag, að þýzka stjórnin hafi í dag gefið út tiL skipun, sem kveður svo á, að sex árgángar af mönnum, 33 ára og þar yfir, skuli nú þegar kvaddir. til herþjónustu og vinnu í þarfir landvarnanna. Það er ekki kunnugt, hve marga menn hér er um að ræða, en talið er, að til land- varnavinnunnar séu á þennan hátt kallaðir um 800000 nianns. í Sigurfðr Francos Inn Madrid enn frestað fyrir Mussolini. LONDON í gærkveldi. FÚ. í frönskum blöðum er skýrt frá því í dag, að sigurför Fran- cos inn í Madrid hafi nú verið frestað til 30. tíiaí. Hafði hún fyrst verið ákveð- in 2. maí og síðan verið frestað til 15. maí, eftir að ítalía hafði lýst yfir því, að hún myndi kveðja herlið sitt heim frá Spáni, eftir að henni væri lokið. Söngflokkur Alþýðuflokks- félagsins, ¦ sem hefir tekið sér nafnið „Harpa", hefir skemtisamkomu í kvöld f Alþýðuhúsinu fyrir fé- laga sina og gesti þeírra. Alpiogi saaiMkfeti ú flýta klnkknnni.1 SAMEINAÐ ÞING samþykti í gær að flýta klukkunni. Greiddu 23 þingmenn atkvæði með því og 10 á móti, (10 vildu ekki greiða atkvæði og 6 voru fjarverandi). Skúli Guðmundsson talaði gegn 'tillögunni og taldi á henni ýms tormerki. Breytingin myndi skapa erfiðleika um sendingu veðurskeyta, fisk þurrkun o. fl. Var talað um, að nauð- synlegt væri að verkalýðs- félög viðurkendu reglu- bundinn vinnutíma við fiskþurrkun frá klukkan 8 til 8. Má telja víst, að klukkunni verði flýtt ein- i hvern næsta dag. Kona skaðbrenn \ú I elðsvoða. fGÆRMORGUN um kl. 10 kviknaði í húsi á Lauga- vegi og brendist kona svo, að hún liggur fremur þungt hald- in á Landsspítalanum. Var þetta í húsinu nr. 59 við Laugaveg, eign Guðjóns Ein- arssonar prentara. , ,, Uppi á lofti var ain kona í herbergi, Þórdís Magnúsdóttir, en Guðjón var einn niðri, Varð hann ekki við neitt var, fyr en konan kemur hlaupandi niður stigann og loguðu á henni föt- in. Greip Guðjón teppi og tókst að slökkva eldinn í fötum kon- unnar. Var hún þá svo mikið brend, að hún var flutt sam- stundis á Landsspítalann. Slökkviliðið kom að mjög fljótt og tókst að slökkva eld- inn í herberginu. Var lítill kolaofn í herberg- inu og var eldholið opið, en ol- íubrúsi lá á gólfinu og flóði olían út um gólfið. Er búizt við að konan hafi ætlað að kveikja upp í ofninum, er slysið vildi til. Konan er með brunablettum um allan líkamanh, en þeir eru ekki djúpir og er líf konunnar ekki talið í hættu. Guðjón Einarsson brehdist nokkuð á höndum, er hann var að slökkva eldinn í fötum kon- unnar. %< # lý átðk gegn at- ™mleyslnii í Danmorkn. Nýtt ráðuneyti stofnið. KHÖFN í gærkveldi. FÚ. STAUNING forsætisráðherra Dana hefir lýst yfir því, að hann hafi í hyggju að stofna sérstakt verkamálaráðuneyti til þess að standa fyrir skipulegri baráttu til útrýmingar atvinnu- leysinu. v Kveðst Stauning hafa í ^yggju nú að afstöðnum kosn- ingunum að taka þau mál öll til rækilegri meðferðar en kostur hefir verið á undanfarið. Njjarálðpráfrðnskutjðð- ina fjfrsr landvarnirnar. ---------------—0------------------ 40 stunda vinnuvikan alveg afnumin. LONDON í morgun. FU. Tj« RANSKA stjórnin hefir ¦*¦ skorað á þjóðina að leggja á sig meiri fórnir til eflingar landvörnum ríkisins, jafnframt því, að hún gefur út ýmsar til- skipanir, er samþyktar voru í gær. Aðaltilskipunin er um aukn- ingu vígbúnaðarins, en til hans á að verja samkvæmt þessari tilskipun sem svarar 85 millj. ónum steriingspunda (um 2300 milrjónum króna). Er þetta það minsta, sem til þess þarf að tryggja Frakklandi sigur í á- tökunum við einræðisríkin, seg- ir í tilskipuninni. í tilskipunum þessum er lagS- ur á nýr viðskiftaskattur, 1% á öll viðskifti, sem nema meira en 10 krónum, nema á mjólk, brauð og landbúnaðarafurðir. Ríkið tekur með skatti 50% og alt upp í 100% af ágóða af (Frh. á 4. sf8u.)

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.