Alþýðublaðið - 25.04.1939, Blaðsíða 1

Alþýðublaðið - 25.04.1939, Blaðsíða 1
<w.~~.»-,----, !- *'¦¦ !, ¦»'• ÍIÆ BITSTJÖRI: F. B. VALDEMARSSOK ÚTGEFANDI: ALÞÝBUFLOKKUEINN XX. ÁRGANGUR ÞRIÐJUDAG 25. APRIL 1939 93. TOLUBLAÐ pwwffy Ríkisstiörnln er ní aö vínna að íirt, að birgja piéðina npp af nanísynjavSrnin. ---------------, ? Aðaláherzla verðnr lðgð á að út~ vega nauðsynjar tll útgerðarinnar. Verður nýr varð- bátnr byggðnr? Pðf og HerBióðnr Fjárveitinganef nd alþingis flyt- ur svohljóðandi þingsályktunar- lögu: Alþingi ályktar að heiníila rik- isstjórninni að selja eða leigja gæzluskipið Þór og vita- bátinn Hermóð. Ennfremur . að byggja hér á landi varðbát af svipaðri gerð og Óðinn. Gert er ráð fyrir, að Ægir og Óðinn, eða annar varðbátur eigi minni, annist gæzlu og björgun við Vest- mannaeyjar á vertíð. Vitaflutn- ingar og yörur til heimilisparfa handa vitavörðum verði flutt, eft- ir því sem bezt verður við komið, með strandferðaskipunum eða á annan hátt. Mknar í tóbaks- bfiðinni f Eimskipa- félagshðsina. LDUR kom upp í gærkvöldi 1! fordyri Eimskipafélagshúss- ins og olli nokkrum skemdum, áður en hann var slðktur. Eldsins varð vart kl. 10,25 i gærkvöldi. Kom hann upp í kassa með bréfarusli, sem stóð í skoti milli tóbaksbúðarinnar, s<erii er i fordyrinu, og klukku- kassans. Skrlfstofumenn frá Eimskip Frh. á 4. síðu. lögð á það að afla þeirra vara, sem nauðsynlegar eru til þess að atvinnurekstur þurfi ekki að stöðvast þó að ófriður dynji yf- ir — og siglingar verði erfiðar, jafnvel stöðvist alveg á hinum venjulegu siglingaleiðum okk. ar. Koma í þessu efni auðvit- að fyrst og fremst til greina namðsynjar til ¦ útgerðarinnar: veiðarfæri og olíur, og síðan kol, benzín og hráefni til iðnað- arins — og loks hinar allra nauðsynlegustu matvörur. Kunnugt er að h.f. Shell og Olíuverzlun íslands eiga von á mjog stórum förmum af olíu, h.f. Shell þó miklu meira, og hefirþetta mál legið fyrir ríkis- stjórninni. Allmikið af kolum er til í landinU, en sumarið fér í hönd og kolanotkun í húsum hverfur að mestu. Mun þó vera talað um að panta kol. Þá hefir allmikið verið rætt um það innan ríkisstjórnarinn- ar, að stuðla að kaupum á tveimur flutningaskipum, sem gætu tekið upp vöruflutninga, og er þá aðallega miðað við ferðir milli íslands og Amer- íku. Ríkið mun ekki sjálft kaupa þessi skip, en það mun veita allan þann stuðning, sem það getur í té látið til kaupa á Landsbankinn skipar stjirn yfir Kveidnlf op JUliance. — ?--------------------.¦ Jafnframt hafa verið skipaðir eftirlits- menn með daglegum rekstri félaganna EINS OG ÁÐUR var skýrt frá hér í blaðinu hefir Lándsbankinn ákveðið að taka rrtutafélagið Kveldúlf til upp- gjjörs með þeim hætti að reka félagið áfram meðan á uppgjör- ihu stendur, en þó með því að sétja nýja stjórn yfir fyrirtæk- ið og sérstakan trúnaðarmann til að hafa eftirlit með dagleg- um rekstri þess. Samkvæmt þessu • skipaði bankaráð Landsbankans í gær þá Skúla Guðmundsson fyrver- andi atvinnumálarðherra og Jon Maríusson aðalbókara RÍKISSTJÓRNIN hefir haldið fundi á hverjum degi síð- an hún tók við völdum og stundum fleiri en einn á dag. Það mál, sem aðallega hefir verið rætt á fundum þess- um, er nauðsyn á undirbúningi til að birgja þjóðina upp af nauðsynjavörum, ef til ófriðar dregur, sem allar líkur benda til. Nágrannaþjóðir okkar vinna að þessu af kappi, eins og t. d. frétaskeyti í dag frá Svíþjóð hermir. Ríkis- stjórnin mun hins vegar ekki sjálf gangast fyrir kaupum á nauðsynjum, en hún gerir alt, sem í hennar valdi stend- ur til þess að stuðla að því að félög og einstaklingar hafi greiðari aðgang til innkaupa, og höfúðáherzla mun verða slíkum skipum. Hefir Alþýðu- blaðið og heyrt að eimskipafé- lögin hafi mikinn áhuga fyrir þessu máli. í þessu sambandi má geta þess, að fjárveitinganefnd sam- einaðs þings flytur nú á alþingi svohljóðandi þingsályktunartil- lögu um samninga við stjórn Eimskipafélagsins um kaup á skipi: ,.Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnin að leita eftir sam- komulagi við stjórn Eimskipa- félags íslands um að það byggi, aðallega vegna Ameríkuferða, stórt vélskip til vöruflutninga, með nokkru farþegarúmi á þil- fari. Eíkisstjórninni er heimilt að heita félaginu sanngjörnum rekstrarstyrk um alt að 10 ára skeið, í hlutfalli við þann rekstrarhalla, sem félagið kynni að verða fyrir á þessu skipi vegna Ameríkuferða." Þó að þessi tillaga sé fram komin á alþingi, mun stjórn Eimskipafélagsins enga ákvörð- un hafa tekið um byggmgu slíks skips, en ríkisstjórnin mun vilja, með því að fá slíka tillögu samþykta á alþingi, hafa frjálsari hendur í samningum um þetta mál við félagið. Þessi mál eru í undirbúningi, þó að ríkisstjórnin hafi enn ekki tekið neinar fastar ákvarðanir í þeim. Vegna mikilla gjaldeyr- isvandræða á ríkisstjórnin við mikla erfiðleik að etja, en þess er að vænta, að alt verði gert, sem unt er, til að undirbúa þjó^ina undir það að vera við- búin þeirri einangrun, sem hlýtur að koma ef styrjöld brýzt út. Fróðir menn telja að stríð nú myndi koma miklu þyngra nið- ur á okkur en ófriðurinn 1914 —1918. Norska sendinefndin, sem fer til Berlínar í tilefni af því, að Noregur getur ekki látið af hendi helming þeirra 40000 smálesta síldarmjöls, sem um hafði verið samið, að Þýzkaland keypti í Noregi, mun semja þar «n það, að Þýzkaland fái frá oregi fiskimjöl i staðinn fyrir það, sem á vantar. F.O. Málfundaflokkur Alþýðuf lokksf élagsins hefir tfund í Alþýðuhúsinli i kvöld kl. $V»- Msetið stundvislQ0a. Landsbankans í stjórn Kveld- úlfs, en félagið sjálft á að velja einn mann í stjórnina. Þá skipaði stjórn Lands- bankans Svanbjörn Frímanns son aðalgjaldkera bankans sem trúnaðar- og eftirlitsmann sinn með daglegum rekstri félags- ins. Þá hefir Landsbankinn á sama hátt skipað einn mann í stjórn hlutafélagsins Alliance, Hannes Jónsson fyrverandi al-, þingismann og trúnaðarmann sinn með daglegum rekstri fé- lagsins Sigurjón Jónsson, fyr- verandi útibússtjóra á Isafirði. Héðinn og komi nnistar berjast nni vðldin. Steinolían í Rúmeníu, sem Þýzkaland ásælist: Heil járnbraut- arlest af steinolíugeymum, sem verið er að fylla til útflutn- ings úr landinu. Svar Rúmeníu við spurningu Hitlers; Þýzka stlórnin færast um að svara sjálf hvort Riimen íu er ógnað af Þýzkalandi. ? Norðurlond miða svör sín algerlega við hið yfirlýsta hlutleysi sitt. LONDON í gærkveldi. FÚ. NOREGUR, Danmörk, Sví- þjóð, Finnland og Rúmen- ía hafa nú seht svör við fyrir- spurn þýzku stjórnarinnar i til- efni af áskorun Roosevelts. í svari norsku stjórnarinnar segir, að Noregur telji sér ekki ógnað af Þýzkalandi, en þó myndi þjóðin telja sig í hættu. ef ófriður brytist út. Danmörk, Svíþjóð og Finn- land svara því einnig, að þau telji sér ekki ógnað af Þýzka- landi. í svari rúmensku stjórnar- innar er bent á það, að Rúmenía hafi engin landamæri sameigin- leg með Þýzkalandi. Kveðst rúmenska stjórnin eiga örðugt með að gefa ákveðið svar við fyrirspurn þýzku stjórnarinnar um það, hvort Rúmeníu sé ógn- að af Þýzkalandi, og segir, að þýzka stjórnin muni sjálf vera færust um að svara þessari spurningu. Brezka viðskiftamála- nefndin komin til Rúmeníu. LONDON í gærkv. F.O. BREZKA viðskiftamálanefndin, sem send er til Rúmeníu undir fprystu Frederick Leith- Ross, kom til Búkarest í dag. 1 viðtali við blaðamenn hefir Leit-Ross látið svo um mælt, að Iðr þasst sé terin s«mkv»mt heimboði Carols konungs, og hafi hann gert tilboð þetta, er hann kom í heimsókn sína til London síðastliðinn vetur. Sagði Leith-Ross, að sendiför- in væri ekki farin samkvæmt neinni skyndiákvörðun, og hefði hún verið undirbúin lengi. Til- gang fararinnar kvað hann vera þann að vinna að auknum við- skiftum Bretlands og Rúmeníu. A „olíubnrgeisinn" að verða forseti varnar- bandalagsins? EFTIR að Alþýðublaðið hafði skýrt frá því, að í 5—-6 vikur hefði legið grein frá for- manni bifreiðastjórafélagsins Hreyfill hjá Þjóðviljanum, um olíuokrið og benzínnjósnir —r og ekki fengist birt, var greinin loksins birt á sunnudag. Er þar gefin ljót lýsing af málinu öllu og hefir birting greinarinnar haft þau áhrif, að ekki gengur á öðru en svívirðingum innan S.A.-flokksins: Hefir Einar 01- geirsson, sem alt af er veik- geðja, reynt að sætta menn, en ekki tekist og það ekki orðið til annars en að hann hefir af báð- um örmum verið stimplaður sem rógberi. Kemur og fleira til greina í þessu. Jafnvel kommúnistarnir hafa gert gys að Héðni fyrir 60 milljónirnar og ,.elsku Sturlu" pg kenna honum um að flokkur- inn hefir orðið að athlægi um land alt. Héðinn heimtar hins vegar að verða forseti hins svo- kallaða „varnarbandalagB" og vegna togstreitunnar um for- ingjasætin — og þö sérstaklega formannssætið, orðið þess vald- andi, að stofnfundi sambands- ins hefir verið frestað hvað eft- ir annað. Kommúnistar vildu að Pétur G. yrði forseti sambands- ins, en það tók H. V. ekki í mál og krafðist þess sem formaður Dagsbrúnar, sem hann er þó i minnihluta í, að vera formaðtir sambandsins. Reyna kommún- istar að koma í veg fyrir þáð. Samkomulagið er því ekki gotl;, enda ekki við öðru að búast — og þessum leik mun lúka með því að H. V. verður gefið spark. Þessar mótsetningar hlutu að koma í ljós og þær eiga eftir að koma enn betur fram. Hátiðahöld alþýðunnar í Reykjavík 1. mai. —-----;------- ? Kröfuganga, útifundur, skemtanir. "P ULLTRÚARÁÐ verkalýðsfélaganna gengst fyrir hátíða- *• höldum 1. maí, á mánudaginn kemur, eins og undan- farin ár. Gefíð verður út 1. maí blað, fjölbreytt og vandað__og 1. maí merki. En kvöldskemtanir verða haldnar í Iðnó og ! Alþýðuhúsinu við Hverfisgötu. Á fundi 1. maí nefndar alþýðufélaganna í gærkveldi var ákveðið að hátíðahöldin skyldu hefjast upp úr hádeg. inu og safnast fólk saman við Alþýðuhús Reykjavíkur. Þar i verður ræða og söngur, þá verður stutt kröfuganga, en síð-' an staðnæmst á Arnarhóli. Þar verða margar ræður fluttar og einnig sungið. Það er skylda allra unnenda alþýðusamtakanna, allra andstæðinga ofbeldis og einræðis, að fylkja sér undir merki ^samtakanna þennan dag. Undirbúið daginn, félagar, sýnið þrótt ykkar, festu og trygð við heildarsamtök alþýðunnar á fslandi.

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.