Alþýðublaðið - 10.05.1939, Blaðsíða 1

Alþýðublaðið - 10.05.1939, Blaðsíða 1
AIÞYÐU ÍuTSÍ JÓRí: F. R. V ALDEM AilSSON ÚTGEFAMÐI: ALÞlÐUFLOBXDBÐm XX. árganguk MIÐVIKUDAG 10. MAÍ 1939 106. TÖLUBLAÐ Ósamkomulag um bræðslu- síldarverðið i sumar! **?&•'• ¦ ^-'.BÉÍWWI 111».....—¦<—^^illl.........'.................II! Meirlhlutinn gerir tillðgur um að verðið verði kr. 6,70, en minnihlutinn kr. 7,00 á mál Ifinnadeila við mjólk urnðin i Dannrörkn leyst með iðgnm. KHÖFN«i gærkveldi. FÚ. VINNUDEILA hefir undán- farið stáðið ýfir imjólkur- búum Danmerkur og ekki geng- ið saman. . Nú hefir vérið ákveðið, að ríkisþingið leysi deiluna með þeim hætti, að tillögurhihs op- inbera sáttasemjara verði gerð- ar að lögum. Enpin stefnubreyt- inn fnilyrðir Molo- tov em einn sinni. LONDON í gærkveldi. FÚ. ILONDON er skýrt frá því ísíðdegis í dag, að sendi- hei*ra Breta í Sviss, Sir William Seeds.. hafi í morgun farið í heimsókn til hins nýja utahrík- ismálaráðherra Molotovs. Fóru viðræður þeirra mjög vinsam- lega fram, og fullvissaði Molo- tov hinn brezka sendiherra um það, að fráför Litvinovs myndi ekki tákna neina stefnubreyt- ingu í utanríkismálum Sovét- Rússlands. ¦•'* OSAMKOMULAG hefir komið upp innan stjórnar Síld- arverksmiðja ríkisins um verð á bræðslusíld. Hefir stjórn verksmiðjanna haldið fundi undanfarna daga hér í Reykjavík, og sat m. a. á fundi mestan hluta dagsins í gær. Meirihluti stjórnarinnar ákvað að gera tillögu til rík- isstjórnárinnar um að bræðslusíldarverðið í sumar verði kr. 6,70 á mál. Finnur Jónsson bar fram aðra tillögu í stjórninni um að bræðslusíldarverðið verði kr. 7,00 á nnál. Verða tillög- urnar sendar ríkisstjórninni í dag. Tillaga Finns Jónssonar er svohljóðandi: „Legg til að: 1. Mjölútkoma verði áætl- uð samkvæmt meðaltali þriggja síðustu ára kg. 21,45 úr málí ög lýsisutkoma enín> ig samkværrit því meðaltali kg. 20,42. 2; Meðalverð á mjöli verði áætlað sterlingspund 10.10.0 og lýsi sterlingspund 13.10.0 fyrir 5 þúsund tonn og sterl- ingspund 14.0.0 fyrir afgang- jnn. Síldarverð áætlað kr. 7,00 pr. mál og síldin keypt föstu verði samkvæmt því og tekjuafgangur áætlaður samkvæmt framanskráðu miðáð Við útgjaldaáætlun þá, er fyrir liggur frá fram- kvæmdarstjóra." Greinargerð og rökstuðning fyrir þessarí til!%u- sinni ftehd- ir Finnup JonSson ríkisstjórn- -inni í dag og verður hún 'birt hér í blaðinu á niorgun. í stjórn síldarverksmiðjanna eiga eins og kunnugt er sæti Finnur Jónsson, Þormóður Eyj- ólfsson, Þorsteinn M. Jónsson, Sveinn Benediktsson og Jón Þórðarson. Verður ríkistjórnin nú að skera úr þessum ágrelningi um verðið, sem komið hefir upp innan stjórnarinnar, flvaí hækkar premian tll tooarasiómanna? Lögreglan rannsak* ar Qétt árásarmál. _—i.----------^---------;—,— Ráðist á kOBH, prír menn barðir til ébðta. /......, * — Árásarmaðurinn situr í gæzluvarðhaldi. ¥ ÖGREGLAN hefir undanfama daga **-* haft mjög ljótt árásarmál til rann- sóknar. Hafa flestir, seni málið snertir, vér- ið yfirheyrðir, og árásarmaðurinn, sem áður hefir notið afskifta lögreglunnar og verið dæmdur, situr nú í gæzluvarðhaldi. Saga málsins er í stuttu máli þessi, eftir því sem fram hefir komið við yfirheyrslurnar og samkvæmt upplýsingum lögreglunnar: Arásarmaðurinn Skúli Pálsson framkvæmda stjóri var síðastliðið föstu dagskvöld staddur hjá kunn- ingjafólki sínu, fjölskyldu Skafta Þorlákssonar í hús- inu nr. 42 við Laugaveg. Þar var einnig stödd frú Sig- ríður Jónsdóttir, sem heima á í húsinu nr. 23 við Njálsgötu. Þegar gestirnir fóru af Lauga- vegi 42 var klukkan langt geng- ih eitt og talaðist svo til að Skúli fylgdi frú Sigríði að húsi hennar, sem er örskamt frá. Þau Skúli og Sigríður gengu svo upp Frakkastíginn, en svo hagar til við húsið nr. 23 við Njálsgötu, að inn í það er geng- ið um port af Frakkastígnum, og er portið milli hússins 'og Frakkastígs 16. Þegar þau Skúli og Sigríður komu að portinu var búið að afloka húsinu, gengu þau þá aftur út á götuna og Njálsgötu- megin að húsinu og köstuðu smásteini upp í íbúðarglugga (Frh. á 4. síðu.) Eins og kunnugt er var bræðslusíldarverðið í fyrra kr. 4.50 á mál og verður verðið því í sumar með því hæsta, sem það hefir verið, þó að það nái ekki verðinu 1937, en þá var það 8 krónur. Sjómenn munu fljótt spyrja hvað verðið hækki mikið premíu þeirra. Sam- kvæmt úrskurði gerðardóms frá 1938 er premía sjómanna á- kvörðuð með eftirfarandi grein: „Nú er kaupverð síldar yfir kr. 5,00 pr. mál samkvæmt ákvörð- un Síldarverksmiðja ríkisins, og skal þá aukaþóknunin hækka í sama hlutfalli sem síldarverð- ið." Samkvæmt þessu hækkar premía sjómanna ef verðið verður kr. 6,70 upp í 4,02 aura pr. mál, eða um 1,02 aura, en ef verðið verður kr. 7,00, þá hækkar premían um 1,2 aura. Það var ákveðið á fundi stjórn- ar síldarverksmiðjanna í gær, að birta ekki neitt um tillögur verksmiðjustjórnarinnar fyr en ríkisstjórnin hefði felt úrskurð sinn. Kemur því á óvart, þegar Mgbl. í morgun birtir undan og ofan af þessu — og telur Al- þýðublaðið sig því ekki bundið við samþyktir nefndarinnar lengur. Hins vegar þýðir ekk- ert fyrir stjómir eða nefndir að gera slíkar samþyktir — nema því sé framfylgt af þeim, sem gera slíkar samþyktir. Siötugur verour á raorgun Einar Ein- arsson, fisksali. Eimskip: Gullfoss er á leiö til Kaup- mannahafnar, Goðafoss er í Rvík, Brúarfoss er á Patreksfirði, Detti- foss fór frá Hamborg í gær á- leiðis til Hull, Lagarfoss er á leio til Kaupmannahafnir frá Seyðisfiröi, Selfoss er við Aust- firði. Hitaveitumálið fyrir bæjarráði. Vlðræðurnar við rikisstjérn^ ina og Landsbankann. EINS og skýrt var frá í síðasta blaði var haldinn bæjar- ráðsfundur í gær um hitaveitumálið. Var ákveðið að gefa út eftirfarandi opinbera tilkynningu um málið til blað- anna, aðrar upplýsingar liggja ekki fyrir á þessu stigi. Til- kynning bæjarráðs er svohljóðandi: „Borgarstjóri lagði fram bréf, dags. 28. apríl þ. á., frá !j A/S. Höjgaard & Schultz, Köbenhavn, með tilboði um, að firmað leggi hitaveitu frá Reykjum í Mosfellssveit til Reykja- víkur og um bæinn, sumpart í ákvæðisvinnu og sumpart eftir reikningi — og leggi fram fé til fyrirtækisins, er verði endurgreitt af tekjum þess á 8 árum eftir að áætlað er að fyrirtækið taki til starfa. Þá var lagt fram bréf frá bæjarverkfræðingi, dags. í dag, }', með skýrslu um utanför hans og aðdraganda þess, að til- boð A/S. Höjgaard & Schultz er fram komið. Borgarstjóra og bæjarverkfræðingi var falið að skýra ríkistjórninni og stjórn Landsbankans frá tilboðinu og ræða við þessa aðila um möguleika fyrir því, að fullnægja megi ýmsum skilyrðum, sem þar eru sett." Norðurl M rððin i að gæta strangasta Mutleysls. ------------------4 Yflrlýsing utanríkismálaráðherranna eftir ráðstefnuna í Stokkhólmi í gærkveldi. —....... ?...........—- Hvert landið um sig mun síð- ar svara tilboði Þýzkalands. Frá fréttaritara Alþýðublaðsins Kaupm.höfn í morgun. ¥T TANRÍKISRÁÐHERR- *^ AR Danmerkur, Nor- egs, Svíþjóðar og Finnlands komu saraan á ráðstefnu í Stokkhólmi í gær til þess að ræða tilboð það, sem þýzka stjórnin hefir gert þessum löndum um gagnkvæman „ekki árásar samning." Að ráðstefnunni lokinni gáfu utanríkisráðherrarnir í gærkveldi út sameiginlega yfirlýsingu þess efnis, að Norðurlönd séu öll staðráðin í því að gæta strangasta hlut- leysis og standa utan við öll samtök og bandalög stórveld anna í Evrópu. Hvert landið um sig mun síð- ar svara tilboði þýzku stjórnar- innar í samræmi við þessa yfir- lýsingu. í sambandi við hið þýzka til- boð hafa undanfarna daga farið fram töluverðar umræður allsstaðar á Norðurlöndum, og hefir því verið haldið fram eink- um í Noregi og Svíþjóð, að það gæti verið mjög varh«gavert fyrir Norðurlönd að taka þátt í nokkurri samningagerð við stór- veldin, jafnvel þótt upp á ör- yggis- eða ekki árásar sáttmála sé boðið. Hinsvegar hefir það verið við- urkent, að aðstaða Danmerkur og Finnlands væri nokkuð önn- ur vegna legu landanna við landamæri Þýzkalands og Rúss- lands, enda er það kunnugt, að Finnland hefir fyrir löngu síð- an gert ekki-árásarsamning við Rússland. Ekkert er þó kunnugt um, — hvernig svörin við tilboði þýzku stjórnarinnar verða að formi til, annað en það, að þau verða að sjálfsögðu í samræmi við hina sameiginlegu yfirlýs- ingu utanríkisráðherranna í Stokkhólmi í gærkveldi. Póllandsforseti fær alræðisvald fram i október. LONDON í gærkveldi. FÚ. T^T EÐRI deild pólska þings- •*¦ » ins samþykkti í dag frum- varp, sem fær forseta ríkisins í hendur alræðisvald þar til í okt- óber næstkomandi. Samkvæmt frumvarpinu hefir forsetinn vald til að gefa út tilskipanir varðandi öll fjárhagsleg og við- skiptaleg efni auk landvarna- máianna. Umræður urðu engar um frumvarp þetta, þar sem allir þingmenn af ættum Gyðinga og Ukrainemanna studdu það skil- yrðislaust. Drottningin er á leið til Kaupmannahafnar frá Vestmannaeyjum. Happdrættl Háskölans. Diegið var i dag í 3. flokteí Happdrættis Háskóla íslands, og komu upp pessi númer: 6280. 9014. 10473. 10 000 kr. 5000 kr. 2000 kr. 1000 kr. 18728 4540. 500 kr. 1533 7001 7573 9473 9694 21502 22303. 200 kr. 313 862 1264 1298 2350 3655 4866 7090 8423 8623 8705 9455 9890 12049 12453 12532 13056 15109 15277 15548 16542 16555 17067 18267 21125. 50 695 896 1256 1472 1678 2021 2363 2542 2662 3203 3381 3804 4564 4931 5173 5589 6250 6809 6949 7176 7375 7713 8353 8679 8837 9136 9543 9824 10353 10548 10793 11077 11277 11532 11827 11973 12085 12823 13153 13797 14096 14454 15007 15484 15764 15994 16469 16828 171.35 17208 37828 18461 19521 19821 20322 20664 21004 21710 22228 22583 22844 22935 23199 23559 23675 23906 24030 24698 24981 100 kr. 445 769 974 130h 1548 1963 2100 2510 2565 2695 3309 3606 4444 4589 5072 5206 5964 6422 6862 7085 7208 7386 7856 8428 8691 9068 9204 9799 9942 10422 10616 10915 11134 11372 11563 11885 11990 12S58 13016 13211 13871 14240 14565 15094 15516 15777 16354' 16540 16855 17141 17430 18125 18512 1929-3 19907 20508 20795 21279 22019 22263 22789 22891 22982 23200 23571 2385 i 24000 24296 24932 521 812 1057 1359 1628 1907 2234 2541 2652 3189 3359 3648 4455 4692 5129 5252 6085 6756 6919 7127 7236 7458 7934 8516 8828 9101 9536 9804 9952 10479 10781 10931 11201 11463 11666 11966 12082 12409 13123 13295 13992 14296 14985 15477 15618 15855 16373 16812 16954 17342 17753 18211» 18800 19396 19983 20527 20807 21409 22192 22546 22801 22933 23072 23344 23597 23875 24023 24680 24970 (Birt án ábyrgðar,)

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.