Alþýðublaðið - 28.06.1939, Blaðsíða 1

Alþýðublaðið - 28.06.1939, Blaðsíða 1
BITSTJÓBI: F. S. VALDEMABS30N ÖTGH'ANM: ALÞÝBÐFLOKBIIBÐIN JSX. abgamghbb MIÐVIKUDAGINN 28. júní 1939. 145. TÖLUBLAÐ Níðurstaða kanplagsnefndars Fr amf œr sliikostnaðnr í Reykja ¥ík hefnr ekki hækkað nema rnm 2% wlð ffenfllsbreytinfluna t pe^s vegna óíweytl 1, Júlf og aUt tll 1. JanAar 1940, !J*V tí iA. Mikil rauðáta. Þ AÐ má heita, að ekki verði slldarvart ennþá fyrir Norðurlandi. Þó fengu tvö skip, sem leggja upp á Siglufirði, oitirlítinn slatta í nótt á Skagaf irði, og flug- vélin T.F. Öra sá síld út af Horni í gær. í dag er bezta veður fyrir ö.llu Norðurlandi og er ágætis veiðiveður á Grímseyjarsundi. Til Djúpuvíkur hefir engin síld komið ennþá. I gær var rannsökuð síld, er veiðst haföi á Grímseyjarsundi, og reyndist vera mikil rauðáta í henni, eoa að meoaltali 18,5 rúm- centimetrar í maga. 1 gær var mælt iitumagn í Grímseyjarsíld, og reyndist það 18,3 af hundraði. Síldin er jafnstór, meðallengd 35 cm. og meðalpyngd 375 grömm. Á Seyðisfirði hafa eftirtöld skip lagt afla sinn á land: Garð- ta 404 mál, Fylkir og Gylfi 172 mál, Reynir og Víðir 137 mál og Gandur 64 mál. Síldin veiddist í Mjóafirði. Varðskipið Þór kom i gær til Hafharfjarðar. Hefir ríkisstjórnin leigt hann til síldveiða í sumar,. KAUPLAGSNEFND, sem skipuð var samkvæmt lögun- um um gengisskráningu og ráðstafanir í því sambandi, til þess að gera yfirlit um breytingar á framfærslukostnaði frá áramótum 1939, hefir nú tilkynnt ríkisstjórninni fyrstu niðurstöðurnar af störfum sínum. Samkvæmt lögunum um gengisskráningu átti kaup- gjald ófaglærðra verkamanna og sjómanna og fjölskyldu- manna með minna en 3600 króna árstekjum í Reykjavík og tilsvarandi lægra annarsstaðar, að hækka frá 1. júlí, svo íramarlega sem hækkun framfærslukostnaðarins hér í Reykjavík næmi 5% eða meiru mánuðina apríl, maí og júní, í samanburði við mánuðina janúar, febrúar og marz. Niðurstaða kauplagsnefndar hefir orðið sú, að hækk- un framfærslukostnaðarins hafi ekki numið nema rúmlega 2%, og helzt því kaupgjaldið óbreytt 1. júlí og alt til 1. janúar 1940. í kauplagsnefnd eiga sæti Björn E. Árnason lögfræðingur, íormaður, skipaður af hæstarétti, Jón Blöndal hagfræðingur, til- nefndur af Alþýðusambandi íslands, og Eggert Claessen hæsta- réttarmálaflutningsmaður, tilnefndur af Vinnuveitendafélagi íslands. Sjálf sagt kemur ýmsum það á óvart, að framfærslukostnaður- inn skuli ekki hafa hækkað meira vegna gengislækkunar- innar, eftir allar þær fullyrðmg- ar, sem einkum kommúnistar höfðu komið með um þá gífur- legu verðhækkun, sem hlyti að fylgja í kjöífar gengislækkun- arinnar. En þess ber að gæta, að þég- ar fyrir gengislækkunina var allveruleg verðhækkun orðin á Vinnan við hitaveit- nna hef st i september ------------------------------- i »—.-------------------------------------- Samningarnir við Höjgaard & Schultz að mestu samhljóða tilboði firmans. Skýrsla Ifor^arstjéra á arráðsfundi í gœr. - I ABÆJARRÁÐSFUNDI, sem haldinn var í gær, lagði borgarstjóri fram samning, sem 'hann gerði í Kaup- mannahöfn hinn 15. þ. m. "við' A./S.. Höjgaard & Schultz iim, að firmað leggi hitaveitu frá Reykjum í Mosfellssveit til Reykjavíkur og leggi fram fé til fyrirtækisins. Er samningurinn að mestu samhljóða tilboði firmans, dags. 28. apríl síðastl., aðalbreytingarnar er'u fólgnar í því, að ótvíræðra eru tryggð umráð bæjarins yfir fyrirtækinu í sam- bándi við veðsetningu þess tii lánveitanda, og að skuldbind- ing um yfirfærslu vaxta og afborgana lánsfjár er gerð hlið- stæð skuldbindingum um samskonar yfirfærslur annara op- inberra lána, t. d. Sogslánsins. Nú þegar er unnið að því, að gera útboð á öllu efni til hitaveitunnar og verður kaupum á því hraðað eftir föngum. Er gert ráð fyrir, að öll aðaltilboð um efni verði komin í sept- ember n.k. og að um það leyti muni komast fullur skriður á framkvæmdir hér. Ráðgert er, að verkinu verði lokið á sama tima, sem í tilboðinu var sagt, um áramót 1940—1941. > erlendum vörum vegna inn- flútningshaftanna, — hinnar ó- hóflegu álagningar heildsal- anna í skjóli þeirra og brasks með innflutningsleyfin, sem sýndi að gengi krónunnar var raunverulega þegar falhð, áður en það var viðurkent með lög- unum um hina nýju gengis- skráningu. ðflugar ráðstafaHir hafa haldið verðinn niðri. En að sjálfsögðu má þakka það hinum öflugu ráðstöfunum, sem gerðar voru í sambandi við gengisbreytinguna til þess að koma í veg fyrir verðhækkun, að framfærslukostnaðurinn hefir ekki hækkað meira en rúm 2% síðan gengislækkunin varð. f fyrsta lagi lögðu lögin um gengislækkunina bann við allri hækkun á húsalcigu, sem er mjög þýðingarmikill liður fram- færslukostnaðarins, og hefir síðan verið starfandi húsaleigu- nefnd til þess að vaka yfir því að það bann væri ekki brotið. Þá var og ákveðið, að hvorki mjólk né kjöt mætti hækka, nema því aðeins að kaupgjald hækkaði. Verður því ekki heldur nein verðhækkun á þessum vörutegundum fram til næstu áramóta. Loks hefir ákvæðunum um verðlagsejftirlit verið beitt á- kveðnar en áður til þess að halda niðri verðinu og hámarks- verð verið ákveðið á vefnaðar- vöru, búsáhöldum og á fleiri vörum; á þessum varningi hefir áður verið óhæfileg álagning. Alt eru þetta þýðingarmiklir liðir framfærslukostnaðarinsy og þegar þess er geett að inn- Frh. á A. síðtt. ir^/- mzmm •,&p Ærgfr, ^MJ L^^^ Mynd af Tientsin, tekin úr loftinu. Á myndinni sést Hai-Ho-fljótið og „alþjóðabrúin" yfir það, sem lokað hefir verið af Japönum, Til vinstri á myndinni sést franska forréttindasvæð- ið og léiðin inn í það enska. Japanir eru nú byrjaðir að slaka til í deilunni i Tientsin Þeir óttast viðskiftalegar gagnráðstafanir Eng~ lands eða jafnvel algert innfiutningsbann. Frá fréttaritara Alþýðublaðsins. London í morgun, "C' ULLYRT er nú, að samningar muni hefjast milli ¦*• Breta og Japana í Tokio innan fárra daga um lausn deilunnar í Tientsin, og þykir sú frétt benda til þess, að Japanir sjái sér þann kost vænstan, að slaka eitthvað til, að minnsta kosti í bili. Er ástæðan til þess talin sú, að Japanir óttist við- skiftalegar gagnráðstafanir af hálfu Englands eða jafn- vel algert bann á innflutningi japanskra afurða þangað, sem myndi verða mjög alvarlegur hnekkir flyrir utan- ríkisverzlun þeirra, þar eð japanski innflutningurinn til Englands nemur nú árlega um 9 milljónum sterlings- punda eða um 250 milljónum króna. Það er sett í samband við þessa frétt, að yfirhershöfðingi Japana í Tientsin, Homa, hefir þegar látið bann út ganga við því, að brezkir þegnar séu flettir klæðum, í því skyni að leita á þeim, eins og gert hefir verið undanfarið, þegar þeir hafa farið út af brezka forréttindasvæðinu eða inn í það. Ástandið í Tientsin er nú líka talið hafa stóríega batnað síð- asta sólarhringinn, enda fékk stór matvælasending að fara inn á forréttindsvæði Breta í borginni í gær í friði fyrir Jap- önum. Það er búist við því, aö samn- ingarnir í Tokio, sem munu verða boðaðir samtímis bæði þar og í London áður en þeir hefjist, leiði til þess, að vöru- flutningabanninu inn á forrétt- indasvæði Breta í Tientsin verði algerlega aflétt. Mac Bride. (Daily Herald.) Þýzk hernaðarflng- vélskotinniðnrjrfir Póilandi. LONDON í morgun. FÚ. ÞÝZK hernaðarf lugvél hef ir verið skotin niður í Pól- landi fyrir það, að fljúga yfir pólska grund. Var skotið að- vörunarskoti, sem flugmenn- irnir skeyttu ekkert um, og litlu síðar var flugvélin skotin niður. Féll hún niður á sjó, og var áhöfninni bjargað af skipi. Hundruð Gyðinga frá Þýzka- landi hafa verið fluttir inn yfir pólsku landamærin, segir í skeyti frá fréttastofu Gyðinga 1 Varsjá. í Berlín er börið á móti þessu. Mansdönri í Hafnar- fjarðardeilnnni heflr enn i erið frestað. FÉLAGSDÓMUR kom sam- an síðdegis í gær til þess að taka fyrir kæruna á hendur Hlíf í Hafnarfirði út af brott- rekstrunum úr félaginu. Málinu var enn frestað um óákveðinn tíma, sökum veikinda Péturs Magnússonar hæstarétt- armálaflutningsmanns, sem hefir tekið að sér að verja mál- ið fyrir Hlíf. fppi vimkis i London brenna til kaldra kola. —,—?___—i— Tjónið metið 1 milljón sterlingspunda. LONDON í morgun. FÚ. ¥ GÆRKVELDI varð mesti •¦• eldsvoði í London, sem þar hefir orðið síðan 1879, og horfðu mörg þúsund manna á hamfarir eldsins. Eldurinn kom upp í fimm hæða háu vöruhúsi í austan- verðri borginni og greip svo ákaft um sig, að á svipstundu stóðu þrjú vöruhús í Ijósum loga frá kjallara upp í þak. Eldurinn breiddist einnig yfir götuna. og kviknaði þar í fjórða stóra vöruhúsinu. í öllu húsinu var mikið af eld- fimum efnum, og var eldur- inn mjög geystur. Tjónið er metið á eina milljón sterlingspunda. 400 slökkviliðsmenn með öll- um tegundum af slökkviútbún- aði, sem til er í borginni, börð- ust við að hindra útbreiðslu elds. ins. 4 menn meiddust »vo, að flytja varð þá á sjúkrahúi.

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.