Alþýðublaðið - 14.08.1939, Blaðsíða 1

Alþýðublaðið - 14.08.1939, Blaðsíða 1
LSgr eg Iiimélin: Nokkrnm lSgregln- ÞJéinim bafa werli settir úrslM Upplý&inffar Jénatans Hallvarðs* sonar Iðgreglusfiéra til blaðsins. REIN ALÞYÐUBLAÐS- INS síðasíl. laugardag um óregluna innan lögregl- unnar hefir eins og vœnía mátíi vakið mikið umtal í bænum, og mun það vera fíestra manna mál, að Al- þýðublaðið hafi sízt tekið of djúpt í árinni í gagnrýni sinni á framferði einstakra lögregluþjóna. Alþýðublaðið hef ir nú snú- ið sér til Jónatans Hallvarðs- sonar lögreglustjóra og spurt hann, hvort hann hefði nokkr ar athugasemdir að gera við frásögn blaðsins af þeim mis- fellum, sem fyrir hefðu kom- ið. Lögreglustjórinn bar engar brigður á það, að þau dæmi, sem Alþýðublaðið nefndi, hefðu átt sér stað og rétt væri frá þeim hermt i aðalatriðum. En rétt væri þó að geta þess, að hér yæri um viðburði að ræða, sem hefðu átt sér stað fyrir nokkuð löngu síðan, sumir fyrir ári. Lögreglustjóri skýrir svo frá, að þessar sakir hafi á sínum tíma verið til lykta leiddar af honum í fullu samráði við rík- isstjórniná og mann úr bæjar- stjórn Reykjavíkur, en lögreglu- þjónarnir eru, eins og kunnugt er, starfsmenn bæjarins og skip- aðir af bæjarstjórn. Hafi þeim mönnum innan lögreglunnar, sem gerzt höfðu sekir.um mis- fellúr í starfi sínu, verið refsað á svipaðan hátt og títt sé í því- líkum tilfellum í lögregluliði erlendis með því að svipta þá kaupi um ákveðinn tíma, láta þá vinna bindindisheit og ganga í bindindisfélög og setja þeim þá úrslitakosti, að þeim yrði vikið úr stöðum sínum, ef þeir héldu ekki heit sín eða yrði nýj. af misfellur á utan starfs síns eða innan. Samtímis kvaðst lögreglu- stjóri hafa gefið út fyrirmæli og yfirlýsingu til lögreglunnar í heiid þess efnis, að eftirleiðis yrði tekið harðara á hvers kyns yfirsjónum, sem lögregluþjónar kynnu að gerast sekir um, og lagt fyrir alla yfirmenn innan lógreglunnar, yfirlögregluþjóna og varðstjóra að fylgjast sem nákvæmast með starfi og hegð- un lögregluþjónanna, og boðið þeim að gefa sér, lögreglustjóra, tafarlaust skýrslu um allar mis- fellur, sem fyrir kæmu í starfi þeirra. Telur lögreglustjóri, að þessar ráðstafanir hafi þegar borið þann árangur, að treysta megi því, að slíkar misfellur og þær, sem fyrir hafa komið, end- urtaki sig ekki í framtíðinni. Alþýðublaðið efast alls ekki um hinn góðá vilja Jónatans Hallvarðssonar lögreglustjóra til þess að lagfæra þær misfell- ur, sem hafa átt sér stað í starfi einstakra lögregluþjóna, enda er því kunnugt um það úr öðrum áttum, að hann hefir vilj- að taka harðar á þeim og grípa til áhrifameiri ráðstafana til þess að hindra endurtekningu þeirra heldur en gert hefir ver- ið. Blaðinu er kunnugt um það, að úr svo að segja öllum stjórn- málaflokkum var unnið að því að koma í veg fyrir það, að svo hart yrði tekið á þeim misfellum einstakra lögregluþjóna, sem gerðar hafa verið að umtalsefni, eins og lögreglustjóri sjálfur vildi, og verður slíkt að teljast vítavert og hættttlegt fyrir ag- ann innan lógreglunnar í fram- tíðinni. Það ér vitanlegt, að það er ékki hægt að kenna lögreglu- stjóranum um það, þó að ein- stakir lögregluþjónar brjóti af sér í starfinu, enda eru störf hans svo umfangsmikil, að ó- hugsanlegt er f yrir hann að haf a eftirlit með daglegri hegðun hvers einasta lögregluþjóns. Það fellur því eðlilega í hlut- verk yfirlögregluþjónanna og varðstjóranna að fylgjast með daglegu starfi lögregluþj ónanna og tilkynna lögreglustjóranum, ef einhverjar misfellur verða á því. Þá fyrst kemur til kasta lögreglustjórans, og það er hart að þurfa að segja það, að það skuli geta komið fyrir, að menn úr öllum stjórnmálaflokkum setjist beinlínis að honum, sem ábyrgðina ber, til þess að koma í veg fyrir þær ráðstafanir, sem hann telur nauðsynlegar fyrir agann í lögreglunni. Rinirsekalðireglttþjénar Alþýðublaðinu hefir síðan á laugardaginn verið bent á það Prk. á 4. sfta. Fyrir tuttugu og fimm árum. Um mánaðamótin júlí—ágúst árið 1914, éða fyrir svo að segja nákvæmlega 25 árum, hófst heimsstyrjöldin, blóðugasti ófriðurinn, sem háður hefir verið í allri veraldarsögunni. Mynd- in ér endurminning um stríðsbrjálæðið fyrstu daga ófriðarins. Hún sýnir múg og margmenni í Berlín hylla fjölmenna riddaraliðssveit á leið til vigvallanna. i ............. n .......... ' ...... i . ¦..... r . ii Handtðkur i Danzig út at á- risnm a lelðtoga nazlsta þar. Samningar milli Póllands og Danzig í aðsigi? zig, er sem stendur í Bayern. Flutti hann þar ræðu í gær- kveldi, og hafa einkanlega vakið athygli þau ummæli hans, að ef ekki hefði verið vegna þess stuðnings, sem Pólland fengi frá Bretlandi og Frakklandi, væri sameining Danzig og Þýzkalands um garð gengin. Líkur eru taldar á, að forseti senatsins í Danzig og fulltrúi Póllands í Danzigfríríkinu muni "hefja viðræður innan skamms um ágreiningsatriði Pólverja og Danzig. í þýzkum blöðum er hafinn á. róður með nýrri aðferð gegn Sðltuniii komin yfir 60 þusund tunnur. -------------_«-------------- En bræðslusfildarafli er orðinn minni en á sama tfima fi fyrra. 'T' ÖLUVERÐ söltun var á ¦"¦ Siglufirði í gær, eða 8614 tunnur. Veður er hið bezta fyrir Norðurlandi :— nærri því logn. og bezta veiðiveður. Eru menn nú hinir vonbeztu um, að úr fari að rætast. Alls hafði verið saltað á öllu landinu síðastliðinn laugardag 50 189 tunnur, en nú má óhætt telja, að söltunin sé í dag komin upp yfir 60 þúsund tunnur. LONDON í morgun. FÚ. FREGN FRÁ PARÍS í morgun hermir, að allmargir póstmenn hafi verið handteknir í Danzig, fyrir að bera út bækling; þar sem ráðizt var á Forster, leiðtoga nazista, og nazistiska stefnu yfirleitt. Forster, leiðtogi nazista í Dan- I Póllandi. Er alið á því, að hætt sé við, að pólskir bankaseðlar verði brátt verðlausir. Afleiðing þessa hefir orðið sú víða, að menn hafa reynt að fá málm- mynt í stað seðla, og hefir þetta þegar bakað mikil vandræði. Þjóðverjar með Unperj- um méti Rðmenío. LONDON í moigun F.Ú. Pólsk blöð skýra frá pví, að nokkurs ótta gæti í Rúmeníu um, að Þýzkalarid muni reyna aÖ knýja Rúmena til þess að verða við kröfum Ungverja. 1 óopinberri tilkynningu í Ber- lín segir, að þegar Czaky, utan- ríkismálaráðherra Ungverjálands, var í Berlín nýlega, hafi verið lagt fyrir hann úppkast að samn- ingi, sem var fjarhags- og við- skiptalegs eðlis, og þess óskað, aö Ungverjaland gerðist aðili að tionum. Hefir verið gefið í skyn, að Þjóðverjar áformi nánari sam- vinnu við Ungverja og ætli að styðja kröfur þeirra um, að Rúm- enar skili peim Transylvaniu. Vinur Ribbentrops fær ekki vegabréf til Parisar LONDON í morgun F.Ú. Pýzka sendiherranum í París hefir verið tilkynnt, að franska stjórnin neiti að láta vini Ribb- entorps, Abetz, sem var nýlega vísað úr Frakklandi fyrir naz- istiskan undirróður, i té nýja vt»gabréfsáritun. flitler hræddnr við að f ara til Ungverja- lands. Ungverska stjórnin Dorir ekki að ábyrgjast ðryggi hans. Þ LONDON í gærkveldi. FÚ. A.Ð er nú kunnugt, að Himmler, yfirmaður þýzku leýnilögreglunnar, var fyrir nokkru í Budapest, og ræddi um öryggisráðstafanir þær, sem gerðar yrði, er Hitler kæmi til Ungverjalands. Er sagt, að ungversk yfirvöld hafi ekki viljað undirgangast að ábyrgjast öryggi Hitlers, og hafi Himmler þá stungið upp á, að 10 000 manna þýzk lögregla og Psrb. á 4. mu. Dðnskn blaðamenn- irnir komn í morpn Léta vel af sjóferðinni, átt fyrir siæmt veður. ÖNSKU blaðamennirnir kómu hingað í morgun kl. 7 með „Alexandrinu drottn- ingu". Gengu íslenzku blaða- mennirnir þá um borð og tóku á móti gestunum. Allir þeir, sem getið var um í blaðinu á laugar- áaginn, komu, nema einn. Alex Christiansen, frá fréttastofu Al- þýSuíIokksblaðanna dönskii, sem forfallaðist á síðustu síundu. Blaðamennirnir létu alls ekki iíla af ferðinni hingað, þrátt fyr- ir hið slæma veður, sem þeir hrepptu alla leið frá Færeyjum. Meðan þeir dvelja hér, búa þeir að Hótel Borg. í dag sátu þeir boð bæjarstjórnarinnar, í dag kl. 4 eru þeir boðnir til forsæt- isráðherra, og í kvöld koma þeir saman með móttökunefndinni úr Blaðamannafélaga íslands. Snemma í fyrramálið .leggja þeir svo af stað í norðurferðina, en í henni verða þeir í viku. Ja rðshjðlf takippir gærkvBldi og i I í GÆRKVÖLDI klukkan 6,12 og í morgun kl«kkan 7,42 fundust jaröskjálftakippir hér í Reykjavík og nágrenni, sem virð- ast hafa átt upptök sin nálægt Pingvallavatni, eða um 45 km. frá Reykjavík. Voru kippirnir eltki sérlega sterkir, en pó vel mæi- anlegir hér í Reykjavík, en þó var kippuiinn í morgun heldur minnl en hinn. Hafa verið smáhræringar fyrir austan nú undanfarið og þá sér- staklega 6. ágúst. Bék frá Barða Gnð~ mandssyni nm land- nám íslands i aðsigi. KHÖFN í gærkveldi F.IJ. NORSK BLÖÐ ráðast á Baroa Gu&mundsson Þjóðskjala- vörð fyrir skoðanir hans um land FA. á í, sfim. Tpluvert var saltað í nótt og morgun á Siglufirði og víðar. í Ólafsfirði voru saltaðar í gær 87 tunnur, á Skagaströnd 134 tn. í nótt og 1500 tn. á Akureyri. Lítið hefir komið í síðastlið- inni viku. Bræðsla er minni nú, en á sama tíma í fyrra, eða 814 469 hektólítrar, en á sama tíma í fyrra var komið í bræðslu 1 093 045 hektólítrar. Bræðslusíidaraflinn skiptitt Prk. á á. ií»«. DeUan mllli Breta 09 Japanaharðnarfiný — » Fulltrúar japanska hersins í Tientsin eru farnir af ráðstefnunni í Tokio. LONDON í morgun. FÚ. P ULLTRÚAR japanska * hersins í Tientsin, er sendir voru á ráðstefnuna í Tokio, héldu aftur til Tient- sin í morgun. Domeifrétta- stofan segir, að þeir hafi far- ið, þar sem þeir hafi ekki séð neinar líkur fyrir því, að samkomulagsumleitanirn- ar yrði teknar upp aftur í bráð, þar sem lokafyrirskip- anir til brezku fulltrúanna hafa enn ekki borizt frá London. Japönsku fulltrú- arnir segja, að öll ágreinings- atriði verði að leysa í einu. Andbrezk félög héldu fund í Tientsin í gær og tóku ákvðrð- Frk. á 4, rfta.

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.