Alþýðublaðið - 18.08.1939, Blaðsíða 1

Alþýðublaðið - 18.08.1939, Blaðsíða 1
Berjaferð Alþýðuflokks* félagamaa verð ur á sunnudaginn Máaar augl. á morgun. RITSTJORI: F. R. VALDEMARSSON UTGEFANDI: ALÞYÐUFLOKKURINN KX. ARGANGUR FÖSTUDAGUR 18. ÁG. 1939 tfðuflokksfrtögin eina til berjaferðar að TriIIafessi ©g i Skalafell á sunnudag. 188. TÖLUBLAÐJ Alpýðnflokksfélog- in f ara skemmtif or að Trðliafossi. ALÞÝÐUFLOKKSFÉ- LÖGIN efna til skemmtiferðar fyrir með- limi sína og gesti þeirra að Tröllafossi og Skálafelli á sunnudag. Farið verður frá Alþýðu- húsinu við Hverfisgötu kl. 10 og kl. 1. f hlíðum Skála- fells er gott berjaland. Nánar sagt frá för þess- ari í blaðinu á morgun. Sumarferðanefnd Al- þýðuflokksfélaganna. Aðalfundur Síldarút- vegsnefndar. ADALFUNDUR Síldarútvegs nefndar hefst á Siglufirði á niorgun. Á fundinum mæta 75 fulltrúar, þar á meðal '4 full- trúar frá Alþýðusambandi ís- lands. Nefndin hefir ákveðið, að út- gerðarmenn hafi aðgang að f undinum með málfrelsi og til- lögurétti. Fyrir fundinum liggur skýrsla frá Erlendi Þorsteinssyni skrif- stofustjóra um starfsemi nefnd- arinnar reikningsárið 1938— 1939. Hvað er að gerast f sf ld~ arverksmiðjumálnMum? --------------------4^—--------,-------- Eysteinn Jónsson fær fellt í bankaráði Útvegsbankans, gegn atkvæði Alþýðufiokksfulltrúans, að veita Sigiu- fjarðarbæ iofaðan stuðning tii siidarverksmiðjubyggingar! Ætlar Framsóknarfiiokkurinn að koma f veg fiyr- ir nauðsynlega aakningu sfidarverksmiðjanna? E INS og kunnugt er sótti Sigluf jarðarbær í vor um leyfi atvinnumálaráðherra til þess að byggja nýja síldar- verksmiðju, sem afkastaði 5000 málum á sólarhring. Hafði Utvegsbankinn lofað því í maímánuði að veita bænum nauðsynlega fjárhagslega aðstoð til slíkrar verksmiðjubygg- ingar. Þessari umsókn svaraði atvinnumálaráðherra nú loks- ins í fyrrakvöld og veitti Siglufjarðarbæ leyfi til þess að byggja verksmiðju, sem afkastaði 2500 málum á sólarhring. Þá bregður svo einkennilega við, að bankaráð Útvegs- bankans er í gær, að undirlagi Eysteins Jónssonar við- skiptamálaráðherra, sem bankamálin heyra undir, kallað saman á fund, og var þar samþykkt, gegn atkvæði Alþýðu- flokksfulltrúans, að neita Siglufjarðarbæ um bá fjárhags- legu aðstoð til verksmiðjubyggingarinnar, sem bankinn hafði þó lofað í vor! Menn munu nú eftir þessi ó- trúlegu tíðindi spyrja, hvað það sé, sem er að gerast í síldar- verksmiðjumálunum. Stjórn síldarverksmiðja ríkis- ins er á einu máli um það, að vegna hinnar miklu aukningar Frækllegt bjðrgunarafrek átján árapiltsi Reflavik. ? Drengur vakinn til lifis efitir að liafia legið yfiir 10 mfnutur f sjé. LAUGARDAGINN þ. 12. þ. m. f éll 7 ára gamall dreng- ur út af svonefndri Grófar- bryggju í Keflavík. Enginn sjónarvottur var að slysinu nema 9 ára gamall drengur, sem var að vaða í f jör- unhi þar nokkuð frá. Hann fór þó ekki samstundis til þess að láta vita um slysið, heldur klæddi sig í sokka og skó, gekk síðan eftir f jörunni og til manna, sem voru að vinna rétt ofan við nefnda bryggju, og sagði þeim að Ægir, en svo heit- ir drengurinn, sem féll í sjóinn, hefði dottið út af bryggjunni. Meðal þeirra, sem þarna voru að yinna, var faðir Ægis, Björg- vin Maghússon að nafni. Fór hahn í skyndi niður á bryggj- una og sá eftir nokkra stund hyar drengurinn lá á grúfu á sjávarbotni, en dýpi er þarna rúmir tveir metrar. Þótt Björg- vin væri ekki vel syndur, kast- aði hann sér í sjóinn og tókst að ná í drenginn. En er þeir komu upþ á yfirborð sjávarins, var honum um megn að halda drehgnum (sem var gersamlega meðvitundarlaus) uppi, náði ekki sundtökum og missti hann. Drengurinn sökk þá samstundis tilbotns, en Björgvin tókst rétt Björgunarmaðurimi, Gunnar Þor- steinsson. að komast sjálfur að bryggj- unni. í þessum svifum kom hlaupandi Gunnar Þorsteinsson, 18 ára gamall piltur, sem var við vinnu alllangt frá bryggjunni, en sá að eitthvað myndi þar vera að. Kom hann strax auga á drenginn á sjávarbotninum, steypti sér og kom eftir ör- skamma stund með hann að bryggjunni, þar sem menn tóku á móti þeim báðum. Beið Gunn- ar nú ekki boðanna, en hóf lífgunartilraunir' eftir Holger Nielsen aðferðinni strax á Frk. á á. síSu. síldarflotans í sumar sé Jsnýj- andi nauðsyn á því að auka af- köst síldarverksmiðjanna um 10 000 til 11500 mál á sólar- hring. Enginn ágreiningur hefir verið innan verksmiðjustjórnar- innar um það. Hins vegar hefir verið nokkur ágreiningur um það, hvar þessi aukning skyldi leyfð. Minnihlutinn hefir viljað leyfa Siglufjarðarbæ að byggja 5000 máia verksmiðju, eins og bærinn sótti um, en meirihlut- inn lagt til, að ríkisverksmiðj- urnar fengju alla aukninguna. Atvinnumálaráðherra, Ólafur Thors, hefir í allt sumar dregið að taka endanlega afstöðu til þessa máls og svara beiðni Siglu- f jarðarbæjar um að fá að byggja hina fyrirhuguðu síldarverk- smiðju. Hins vegar lofaði Út- vegsbankinn því þegar í maí í vor að ábyrgjast fyrir Siglu- fjarðarbæ erlent lán til verk- smiðjubyggingarinnar og lána hohum að auki fé til hennar sjálfur. Það átti því að vera tryggt, svo fremi að atvinnumálaráð- herra veitti hið umbeðna leyfi, að Siglufjarðarbær gæti byggt verksmiðjuna fyrir næstu síld- arvertíð, því að bærinn hafði fengið tilboð frá norskri verk- smiðju um vélar og lán til verk- smiðjunnar fyrir öllu erleridu .efni. En nú þegar leyfi atvinnu- rnálaráðherra er loksins fengið, að vísu ekki til þess að byggja 5000 mála verksmiðju, en þó að minnsta kosti 2500 mála verk- smiðju, bregður svo undarlega við, að Eysteinn Jónsson við- skiptamálaráðherra lætur í skyndi kalla saman fund í bankaráði Útvegsbankans og fær það samþykkt þar, gegn at- kvæði Alþýðuflokksfulltrúans, að neita Siglufjarðarbæ um þann fjárhagslega stuðning til verksmiðjubyggingarinnar, sem lofað hafði verið! Hvað kemur til, »ð loforð bankans skuli þannig vera tekið aftur, og hvað er yfirleitt að gerast í síldarverksmiðjumálun- um? Lánið til Ranfarhafnar- verksmtðjunnar einnig úr souunni? Fyrir nokkru birti blað Fram- sókriarflokksins, Tíminn, þá frétt, að fé væri fengið til þess að byggja nýja síldarverksmiðju á Raufarhöfn. Sama frétt hafði áður verið birt í Alþýðublaðinu og þá höfð eftir einum ráðherr- anna. En nú er sagt, að svo hafi skip- azt, að það fé, sem ríkisstjórnin hélt sig hafa til Raufarhafnar- verksmiðjunnar, fáist ekki, og byggingu hennar sé enn frestað um óákveðinn tíma. Hvað er nú ætlunin að gera? Er meiningin að hindra Siglu- fjarðarbæ í því að byggja hina nauðsynlegu viðbót, sem eng- inn neitar þó, að nauðsynleg sé og þurfi að framkvæmast fyrir næstu síldarvertíð? Því hefir verið haldið fram, að hið erlenda lán, sem Siglu- fjarðarbær á kost á, sé mjög ó- hagkvæmt. En er það þá ætlun Framsóknarráðherrans að fara nú að útvega ríkinu þetta „ó- hagkvæma" lán? Eða er það ætlun hans að stöðva allar við- bætur á síldarverksmiðjunum? Það er sannarlega ótrúlegt. Því jafnvel þótt síldin brygðist í ár, þá eru þess engin dæmi og engin ástæða til þess að gera ráð fyrir því, að hún bregðist ár eftir ár. Og ef ekki eru tök á því að taka við síldinni, þegar Frh. á 4. sfihi. Bústaður Hitlers í Berchtesgaden, þar sem einræðisherraius heldur sig nú til þess að ráða það við sig, hvort heldur skuíi verða: stríð eða friður í Evrópu. Æsingar út af landa" mæraárekstruni Pól verja og ÞJóðverJa. ------------__?------------------ Alvarieg ókyrrð er farin að gera vart við sig meðal þýzkn þjóðarinnar. LONDON í morgun. FU. /pSINGARNAR út af at- ¦f*-4 burðunnm við landa- mæri Þýzkalands og Pól- lands i Schlesíu hafa ekki hjaðnað — frekar hið gagn- stæða. Landamærin eru lok- uð áfram, og fregnir í gær- kveldi og morgun hermdu, að mikill hernaðarlegur viðbún- aður ætti sér stað Þýzka- landsmegin landamæranna^ Reutersfréttastofan til- kynnir einnig, að mikilí Blaðamennirnirskoðaslldar verksmiðjurnar á Sigluf irði. ? — Á morgun fiara peir tii Sauðár^ króks og paðan f bflnm hlngað. O LAÐAMÖNNUNUM, ¦*-* sem komu til Siglu- fjarðar í morgun, fannst, þrátt fyrir góðar viðtökur, að þeir gripi í tómt. Mjög fá skip voru á höfninni, og þó að gengið væri um göturnar og litið í allar áttir, var enga síld að sjá, og alls staðar var talað um síldarleysið. Og flestir luku upp einum munni um það, að sildin vseri farin og að ekki væri nein von á nýrri göngu. Einstaka menn hafa þó von um að eitthvað glæðist, Einn togaraskipstjóri sagðist hætta upp úr helginni, ef ekki veiddist, og altalað er, að aliir togarnir hætti, ef útlitið batnar ekk'i'uþp úr helginni. Verksmiðjurnar eru svo að s*gja tómar, gn í morgun voru *&. 4 á. vfán. hernaðarlegur viðbúnaður sé í Danzig og meira af her- gögnum sé nú flutt til borg- arinnar að næturlagi en áður. Brezkur fréttaritari í Berlím símar, að þess verði vart > í ýmsu, að þýzka þjóðin sé farin að ókyrrast, og sé mjög uggáridi vegna hinna daglegu fregna þýzkra blaða um ofsóknir Pól- verja í garð þýzkra manna í pólsku Schlesíu og viðar í Pól- landi. Er hrottalegri og ómann- úðlegri meðferð Pólverja á Þjoð verjum lýst átakanlega í þýzk- um blöðum. Fréttaritarinn seg- ir, að þýzka stjórnin óttist, að fregnir berist um þessa ókyrrð meðal þjóðarinnar, til annarra landa. Weisner, leiðtogi ungra Þjóð- verja í pólska hlutanum af Schlesiu, sem tekinn var fastur í fyrradag ásamt mörgum félög- um sínum, var aftur látinn laus í gær, en það var gert með því skilyrði, að hann — og aðrir fé- lagar hans, er Játnir væri lausir, gerði lögreglunni aðvart dag- lega um dvalarstað sinn. Pólsku yfirvöldin hafa lokað skrifstofum margra þýzkra fé- laga í Schlesiu, og í Helm, bæ þar í héraðinu, var gerð hús- rannsókn í þýzkum banka. — Fannst þar mjög mikið af pólsk- um smápeningum, en á þeim hefir verið hörgull að undan- Frh. á á. '4

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.