Alþýðublaðið - 02.11.1939, Blaðsíða 1

Alþýðublaðið - 02.11.1939, Blaðsíða 1
Aðoongumiðar að kvöldvöku blaða- manna eru seldir í dag. Sjáið auglýs- ingu. ALÞÝDU RITSTJÓRI: F. R. VALDEMARSSON UTGEFANDI: ALÞYÐUFLOKKURINN Beztu XX. ÁRGANGUR FTMMTUDAGUR 2. NÓV, 1939. 256. TÖLUBLAÐ skemmtikraftar bæjar- ins eru á kvöldvöku blaðamanna annað kvöld. Flnnar vonlitlir mm árangnr af frekari samningum vi* Rússa. ¦-------------------------------_^<,--------------------------------------- Þeir eru fúsir til að semja um iandamærin, en vilja ekki láta Rússa hafa flotastöð á Finnlandsströnd. Sfeakfear tölur og rangar sakartjiftir Dæmalaus vinnubrögi) Jins Pálmasonar alpingisnianns. ,Sérfræðlngur' Sfálfsfællisflokks ins biður ríkið um gjnfsékn. ~* Frá fréttaritara Alþýðublaðsins. C[ TJORNARNEFND rík-* *?. spítalanna hef ir höfðað mál gegn endurskoðendum landsreikninganna, þeim Jóni Pálmasyni alþingis- manni, Jörundi Brynjólfs- syni alþingismanirt og Sigur- jóni Á. Ólafssyni alþingis- manni. Staf ar málshöf ðun þessi af athugasémd, sem gerð héfir verið við reikninga rík- íspítalanna og nefndinni var send tii umsagnar frá fjár- málaráðherra, í stjórnar- nefndinni eiga sæti: Vil- mundur Jónsson íandlæknir, ísleifur Árnason prófessor, Guðgeir Jónsson bókbindari, ÍÆagnús PétUrsson héraðs- laéknir og Aðalsteinn Krist- uisson forstjóri, allt saman kunnir menn úr öllum stjórn- niálaflokkum. ^ Athugasemdin er svohljóð- andi: „Kostnaður við ríkisspítalana og ríkisbúin hefir hækkað gíf- urjíega síðustu árin. Á eftirtöld- utn stofnunum yar hreytingin þessi frá 1936—1937: Landsspít alanum, Holdsveikraspítalan- um, Gamla Kleppi, Nýja Kleppi, Vífilsstaðahíeli, Reykja- haeli, Vífilsstaðabúi og Klepps- btin Starfsmannalaun hækkuðu sam- tals um ..... kr. 63.357.85 Kostnaður alls um — IJ9.176.70 Rekstrarhalli varð 1937 meiri en 1396 um .....—120.791.35 Af þessu sést, þótt orsakir séu ekki raktar, að fjárstjórnin ,á þessum stofnunum er eitt- hvað undarleg. 'Væri æskilegt að vita, hvort hér eru ósjálfráð öfl eða eitthvað annað að verki?" Við þingfestingu málsins lét lögfræðingur endurskoðend- anna bóka, að Jón Pálmason hefði lýst yfir því, að hann einn bæri ábyrgð á athugasemdinni, enda er þetta sérathugasemd hans: Stjórnarnefnd ríkisspítalanna hefir svarað þessari athuga- semd í erindi til fjármálaráðu- neytisins og sýndi hún þar fram Frh. á 4. siÖu. Stúlka á floti vestan Granda garðs í morgun Sveinn Sæmnndsson yíirmaður raHHsóbnarlðareolnHHar synti eftir henni. I MOSGUN á tíunda tímanum var kona á leið út í Örfirisey. Er hún var kom- in út á Grandagarðinn, heyrði hún óp og óhljóð utan af sjón- um vestan garðsins. Leit hún út á sjóinn og sá þar stúlku á flóti. — Hraðaði hún sér nú í land, náði í síma og hringdi á lögregluna. Brá lögreglan þegar við og fór vestur eftir. Yfirmaður rannsóknarl.reglunnar Sveinn Sæmundsson fór méð. Þegar vestur eftir kom, var stúlkan enn á floti, og rak Frh. á 'A. síöu. KHÖFN í morgun. ÞÓ að finnska stjórnin hafi ákveðið að gera tilraun til þess að halda áfram samkomulagsumleitunum við sovétstjórnina, er almennt talið, að hún geri sér litlar vonir um viðunandi samninga fyrir Finnland eftir trúnaðarbrot Molotovs. Það þykir að minnsta kosti benda í þá átt, að hún hefir nú samþykkt að birta einnig svar sitt og gagntii lögur undir eins og það hefir vérið afhent Stalin á morgun. Erkko utanríkismálaráðherra Finna hefir látið í ljós þá skoðun, að samningaumleitanirnar muni verða mjög erfiðar eftir þetta, því að Molotov hafi með því að birta kröfur Rússa í raun og veru gert þær að lágmarkskröfum eða úrslitakostum, sem Rússland muni, álits síns vegna, telja nauðsynlegt að halda fast við. Þvi er þó haldið fram, að Finnland muni vera reiðubúið til þess að ganga mjög langt til samkomulags, til þess að af- stýra árás á Finnland. Líklegt þykir, að Finnar muni þannig ekki aðeins ganga inn á að láta klettaeyjarnar í Finnska flóan- um af hendi við Rússa, heldur og jafnvel tjá sig reiðubúna til þess að flytja landamærin norð- ur á bóginn á Kyrjálanesinu, eins og Bússar hafa farið fram á. Beimía Rássar flotastðð t Fn það er talið útilokað, að finnska stjórnin fallizt á að Bússa hafa flotastöð á suður- strönd Finnlands, þar eð sjálf- stæði landsins væri skert með því. Það er álitið, að það sé bær- inn Hangö á suðurodda Finn- lknds, allmiklu vestar en HJels- Sjóorusta úti fyr* ir Vestfjörðum? Tvo Þýzka bjðrgunarbáta hef Ir reklð I Hvalvatnsf Irði SIÐASTLIÐINN föstudag heyrðiu menn, sem vora að vegagerð nálægt Patreksflröi, skotdunfur utan af hafi. Um leið sáu þeir biegoa fyrir eldsglömpum og heyr&u þeir 8—10 sfcot. Hvellirnir heyrðustt af mörgum bæjum kringum PatreksfjörÖ. Færðust glaznparnir suður á bóg- inn, og liðu 2—4 mínutur milli skotanna. Síðastliðinn sunnudag sáu sjó- menn úr Hrísey að tveir bátar voru reknir á land í Hvalvatns- firði í Þingeyjarsýslu. Daginn eftir fóru 4 menn á vélbáti út á fjörðinn til þess að athuga þenn- an reka. Höf ðu peir með sér heim til Hríseyjar báða bátana, annan brotinn en hinn heiLlegan að ofan len brotinn í botninn. Bátarnir eru sýnilega Iífbátar af sama skfpi, tölusettir, annar 1 og hinn 2. Á stýrið, sem er ómál- a5 á öðrum bátnium, er brenni- merkt nafnið Poseidon. Einnig- niá sjá, að á afturstefhi beggja bátanna hefir staðið Poseidon. Hamburg er vel málað yfir þessi nöfn, en sýnilega einmálað yfir töiurnar á framstefni bátanna. I bátnum, sem heillegur var, fannst einn notaður sjöhattur með fanga markinu H. G., einn járnkassi með 'kexi, árabrot, siglubrot og krókstjaki. Bátamir eru áttæring- Frh. á £. síðu. ingfors, og ekki langt-fra Á- landseyjum, sem Rússar vilji fá fyrir flotastöð. En á Finn- landi er á það bent, að rússnesk flotastöð þar myndi þýða, að Bússar gætu hvenær, sem er, stöðvað alla flutninga á sjón- um til Helsingfors, Viborg og hafnarbæjarins Kotka og þann- ig haft alla aðflutniníga til helzlu bæja Finnlands í hendi sér. Erkko, finnski utanrikismála- iráðherrann, sagðx í gærkveldi, að svar það, sem finnsku samninga- mennirnir hefðu farið með til Moskva, sýndi það, að Finn- land sé fúst til þess að ræða um mjiög víðtækt samkomulag, en um.Finna sem aðrar þjóðir gildi það, að það hafi sín takmörk, hverju hægt sé aö ganga aö, og jafnvel smáþjóðirnar eigi verð- mæti, sem þær geti ekki látið af hendi. Erkko gagnrýndi Molotov fyrir að birta efni tillagnanna, sem leitað var samkomulags um, án þess að ræða um það við hinn aðilann- Meðan á samkomulags- umleitununum stóð, sagði Erkko, féllust Rússar á hlutleysisstefnu Finnlands. Finnland, sagði hann enn fremur, getur ekki samþykkt neitt, sem teflir réttindum þjóðar- innar og öryggi í voða. Sáttmálar Finnlands við Sovét- Rússland eru enn i fullu gildi, sagði hann; en hvaða tryggingu hefði Finnland fyrir því, að nýr sáttmáli yrði haldinn? Hann neitaði þvi, að nokkur erlend þjóð hefði lagt að Finn- um að taka þá afstöðu, sem þeir gerðu. Að lokum bað Erkko þ]óðina að vera vel á verði og vera við því búna að leggja allt í söl- urnar. Slita Banðarikin stlórn- málasambandi við Rússland ? LONDON í morgun. FO. Ræðu Molotovs bar á góma í fulltríiadeild ameríska þjóðþings- fas í gær, og Mc Cormack, einn af flokksmönnum Rosevelts, krafðist þess, að sendlherra lpf#í|Ss5S Konungshöllin í Stokkhólmi, þar sem norræni þjóðhöfðingja- fundurinn fór fram. Bandaiikiastjðrn éttast, að „City of FUnt" verði sðkkí. — ? - ........ Skipið er nú á siglingu undir þýzkri stjórn einfaversstaðar meðfram Noregi. OSLO í morgun. FB, TC| ANDARÍKJASTJÓRN ¦*-* hefir mælzt til þess við ríkisstjórnir Bretlands og Þýzkalands, að öryggi hinn- ar amerísku skipshafnar á „City of Flint'", sem nú er undir þýzkri stjórn á sigl- ingu suður með Noregi á leið til Þýzkalands, verði ekki teflt í voða. Það, sem Bandaríkjastjórn virðist óttast, er aðallega tvennt. í fyrsta lagi, að þýzka áhöfnin af herskipinu, sem sett var um borð í „City of Flint", sprengi það heldur í Ioft upp, heldur en að láta brezk herskip taka það og sig til fanga. í öðru lagi, að til orustu komi milli Breta og Þjóðverja um „City of Flint" með þeirri af- leiðingu, að skipinu verði sökkt. Rfissar leppar fp- ir Piéðterii? Grnnsamles tilrain til íei- leðBrskanpa i Ameríkn, LONDpN í gærkv. FÚ. "P RÉTZT hefir, að ¦*• Rússar hafa að und- anförnu verið að gera til- raun til þess að festa kaup á 10.000 smátestum af togfeðri í Bandaríkjunum. Þar sem ekki er vitað, að Rússa skorti togleður til eigin nota, hafa komið fram getgátur um, að þeir séu að kaupa togleður þetta fyrir Þjóðverja. rs#sr#s#s#sfs#sr#s#s^##. s»sfs»#s»s»s»s»s»sfs»s»s»#s»s#s#srsi Holland og Sviss búa sig undir pýzka árás. ----------------------—4-----------------------------¦ Mollenzku héruHIn vid lanðamæri Þýzkalands sett undir herlðg. LONDON í morgmn. FO. IX OLLENZKA ríkis- •*•¦*• stjórnin hefir birt til- kynningu um, að herlög séu gengin í gildi í héruðunum, sem liggja næst landamær- um Þýzkaiands. í héruðum þessum hefir allt verið undir búið undir það, ef styrjöld brýzt út, að veita vatni yfir landið. I Svisslandi hafa einnig verið Bandaríltjanna í Moskva væri kallaður heim vegna ummæla Molotovs um hlutleysisstefnu Bandaríkjaima og hlutleysislðgin. Ræðu Mc Cormacks var tekið með miklum fögnuði af fulltrúa- deíldinni. . , gerðar ýmislegnr hernaðarráðsfcaf- anir í varúðarskyni, og sam- bandsstjárnin hefir fyrirskipað ab undirbúa flutning á verksmiðjum úr landaniærahéruðunum Inn í landið. Atvmnolepiskránin SKRANING atvinnulausm veíkamanna fer nú fram í Gó&templarahúsinu. I dag og á morgun eru síðustu skráningar- dagarnir. Munið það, verkamenn, að pað er ekki rétt að sitja hjá við slíka skráningu, ef menn eru atvinnulausir, því að ársfJOrðungs skráningin er bezta baráttan fyrir atvinnubótum.

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.