Alþýðublaðið - 17.11.1939, Blaðsíða 4

Alþýðublaðið - 17.11.1939, Blaðsíða 4
 FÖSTUDAGUR 17. NÓV. 1039. GAMLA BÍOn Maria Motaette. Heimsfræg og hrífandi fögur Metro Goldwyn Mayer stórmynd, að nokkru leyti g»rð samkv. æfisögu drotrningarinnar eftir Stefan Zweig. Aðal- hlutverk: Mwie Antoinette NORMA SHEARER Axel Sfersen greiff TYRONE POWER Luevík XV. JOHN BARJIYMORE Lúðvlk XVI. ROBERT MARLfiY FINNAR Frh. af %: síðtt. landi eftir nokkra mánuði, vegna hinna miklu byrða; sem þjóðin yrði að bera vegna út- gjaldanna iaf ílandvörnunum. Kvað bankastjórinn Rússa gera allt of mikið úr þeim útgjöld- um, sem leitt hefði af hervæð- ingunni, og engin ástæða væri til að óttast verðbólgu. Enn sem komið væri hefði ríkið ekki fengið einn eyri að, láni frá bankanum, og þrátt fyrir her- væðinguna hefði reynst gerlegt að viðhalda venjulegri fram- leiðslu til heimanotkunar og útflutnings- Útbreiðið Alþýðublaðið! Vegna áskorana syngnr M. A. kvartettinn í GAMLA BÍÓ sunnudaginn 19. þ. m. klukkan 3 síðdegis. Bfarui Þérðaraon aðstoðar. Aðgöngumiðar seldir í Bókaverzlun ísafpldarprentsmiðju og Bókaverzlun Sigf. Eymundssonar eftir hádegi í dag. Pantaðir aðgöngumiðar sækist fyrir klukkan 2 á laugardag. Nýjar vOrnr: Ullartan f skólakjóla, margar teg. Kápn efni, Náttfataflúnel. Biflað flauel, Sloppaefni o. m. fl. Einnig Barna« kjólar, og kvennærfatnaðnr. Verzlunin Snót Vesturgotu 17. ISLENZK FÆÐA Oft ERLEND Frh- af 3. síðH. drepa því í góð ílát myndi það geymast betur, og tækjum við þá upp sömu aðferð og ófriðar- þjóðirnar hafa, ér þær birgja hermenn sína upp að feiti, og mættum við vel við una að hlíta sömu kjörum og þeir að þessu leyti, svo mjög sem okk- ar hlutskipti er betra á öðrum sviðum. EinhveTjir kunna að segja, að þetta borgi sig ekki, graslömb- in yrðu það rýrari og kjötminni en dilkar. En ég svara, að það væri bara gott. Við erum í vandræðum með allt okkar kjöt og það má gjarnan minnka. Við höfum þurft að borga með öllu kjöti, sem flutt hefir verið út undanfarin ár. Á hvert kjöt- þund, sem neytt er innanlands, er lagður neytendaskattur, til þéss að jafna upp tapið á kjöt- sölunni til útlanda, og Norð- mönsum verðum við að greiða þóknun fyrir að taka við kjöti af okkur undir framleiðsluverði með því að veita þeim fríðindi hér við land. Árið 1934 voru flutt út 2285 og hálft tonn af kjöti og fyrir það fengust tæpar tvær millj- ónir króna. En smjörtekjurnar einar af % hlutum ánna gætu numið rémum 3 milljónum, á 70 dögum. Næringarmagn það, sem 1 ær gæfi af sér á 70 dögum í mjólk, famsvaraði næringargildum í 77 kg. af kindakjöti, eða 4 lambsskrokkum á 19 kg., og mætti kalla þetta góða uppbót á graslambið. m En það má gera fleira við sauðamjólkina en búa til úr henni smjór. Hún er, sökum hins háa fitumagns,*) mjög vel fallin til ostagerðar. Einkum er hún vel til þess fallin að gera úr henni Roquefort-ost, en hann er mjög eftirsótt vara, og all- dýr. Hinn rétti fránski Roque- fort-ostur er gerður úr sauða- mjólk, en Roquefort-ostur úrl kúamjólk er lítið meira en nafn- ið, en þó selja Danir mikið af honum. Nágrannalönd okkar eru svo vel ræktuð, að sauðfjár- rækt er þar hverfandi lítil og höfum við því mjög góða að- stöðu til þess að framleiða þessaj vöru og fá fyrir hana hátt verð. Ég hygg, að vinna mtetti ca. 5000 smálestir af osti úr því magni sauðamjólkur, sem hér er reiknað með, og ég tel það litla dirfsku, að áætla verðmæt- ið allt að 8—10 milljónir króna, ef það seldist allt á erlendum markaði. En þótt eigi tækizt að selja allan ostinn erlendis, væri hægt að framleiða hann fyrir innlendan markað og nota tals- vert af honum til þess að blanda saman við smjör til helminga, búa til svonefnt ostasmjör og drýgja smjörið um helming. Læt ég svo útrætt um frá- færurnar, en dreg ekki dulur á, að ég tel það mikla uppbót fyrir sauðfjárræktina og at- vinnulífið, ef horfið yrði að ostagerð úr sauðamjólk, en vit- *) Þjóðverjar telja að fitan komist yfir 12% í sauðamjólk, en hér er reiknað með rúmlega 6% fitumagni. anlega þarf þetta mál vandlega athugun og undirbúning. Til- gangur minn með þessum bolla- leggingum er aðeins sá, að vekja athygli á þessum frábær- lega mikla fjársjóði hollrar mannafæðu, sem fer í blessuð lömbin, en þau skila aldrei aft- ur. Að lokum skal ég fara örfá- um orðum um sjálfsbjargargetu okkar hvað snertir kolvetnin. Við getum ekki komizt af án þess, að flytja inn talsvert af kornvöru, en talsvert má þó draga úr þessum innflutningi, ef ræktun og neyzla garðá- vaxta, einkum kartoflunnar, væri aukin og skyrát kæmi í stað grauta meira en nú. Það ætti ekki að vera of mikið, þótt hver fullorðinn maður neytti sem svaraði XA kg. af kartöflum og öðru grænmeti á dag. Græn- kál ætti að rækta á hverju sveitaheimili og við hvert hús og neyta þess vetur og sumar. Grænkálið á að saxa hrátt saman við skyr og geyma það í skyri eða súr á vetrum. Hrátt grænkál hefir svipað magn af C-bætiefni og beztu ávextir, það vex hvar sem það er látið og stendur fram á vetur. Rófu- kál á að hagnýta á sama hátt. Berjaskyr á að koma í stað sæt- súpu úr berjasaft. Krækiber eru talih mjög auðug að C-bæti- efni, og séu þau geymd í skyri eins og þau koma fyrir, halda þau vafalaust bætiefninu. Yfir- leitt er ástæða til að hvetja til stóraukinnar ræktunar á hvers konar káli og grænmeti, sem þrifizt getur í görðum, og tel ég engan vafa á því, að við get- um langsamlega fullnægt C- bætiefnisþörfinni. SJALFSTÆÐISFLOKKSBLÖÐIN I GÓÐUM FÉLAGSSKAP Frh. af 3. síðu. langar lofræður um frumvarp Bjarna Snæbjömssonar um verka- lýðsfélögín samfara svívirðingum um Alpýouflokkinn og foringja hans fyrir pað, að þeir skuli ekki vilja fallast á að lögbjóða þær skipulagsbreytingar á verkalýðs- félö'guinum, sem par er farið fram á í peim gegnsæja tilgangi að eyðileggja þau. En pað er rétt að vekja athygii á pví, að frumvarp Bjarna Snæ- björnssomar hefir einnig heiður- inn af því að hafa stuðning Þjóðviljans, blaðs Kommúnista- flokksins, sem i gær varð ao játa ..það, - að það. starfaði hér með rússnesku fé. „Frumvarp þetta," sagði B^ðviljinn þ. 8. nóvem- ber siðast iiðinn, „er í meginat- riðum í samræmi við þær skoð- anir, sem Pjóðviljinn hefir haldið fram um þetta mál." Finnst mönnum ©kki Sjálf- stæðisflokksblöðin vera i góðum félagsskap í þessu máli? Halda menn ekki að það væri hollt fyrir verkalýðshreyfinguna og þjéðiina í heild, að samþykkt yrði af alþingi frumvarp til laga um verkalýðsfélögisn, sem „er í faieg- inatriðum í samræmi við þær skoðanir, sem Þjóðviljinn hefir háldið fram"?! Það er ao sjálfsögðu gott og blessað, að blöðum Sjálfstæðis- fliokksins skuli renna blóðið til skyldunnar, þegar þeim er sýnt það svart á hvítu, hvernig kom- múnistar reka hér áróður fyrir Rússland með stórkostle,gum fjár- framlögum þaðan, En hvenær æt!a þau að hætta samvinnu sinni við hina rússnesku erindreka? Það vill þjóðin fá að vita í dag. f D A G Næturlæknir er Kristín ólafs- dóttir, Ingólfsstræti 14, simi 2161. NætUrvöíðiUT er í Reykjavíkur- og Iðunnarapóteki. Næturvarzla bifreiða: Bifreiða- stöð Steindórs, sími 1580. OTVARPIÐ: 20,15 Vegna striðsiins: Erindi/ 20,30 Otvarpssagan: „Ljósið, sem hvarf". eftir Kipling. 21,00 Hljómplötur: Létt lög. 21,05 Æskulýðsþáttur (Halldór Kristjánsson frá Kirkjubóli) 21,25 Píanókvartett útvarpsins: Píanókvartett nr. 20, eftir Mozart. HÁSKÓLINN Frh. af 1. síðu. Ef þessum undirbúnings- deildum yrði komið á, yrði stúdentafjöldinn í þessum nýju deildum að 2 árum liðnum: 30 í viðskiptadeild, 18—20 í verkfræSi, 6—8 í náttúrufræði, 8 í hagfræði eða samtals nál. 65 stúdentar, og væri þá auðveldara að tak- marka tölu stúdenta í lagadeild og læknadeild allverulega. Hagnaður við þetta fyrir- komulag væri: 1- Sparnaður á erlendum gjald- eyri nál. 130 000 kr. árlega. 2. Efling háskólans, en það verður að telja skyldu hvers þjóðfélags, er hefir sinn eig- in háskóla, að veita stúdent- unum kennslu í öllum þeim greinum, er þjóðfélaginu megi að gagni verða, ef þess er nokkur kostur.» 3. Margbreytni í námi, sem beinir nýjum stúdentum inn á fleiri brautir en nú er kostur á. Árlega útskrifast um 80 nýir stúdentar og leita margir þeirra til erlendra háskóla, þótt engan utanfararstyrk fái, ef aðstandendur þeirra eru þess megnugir, og er því engin leið að hindra framhaldsnám þeirra við háskóla, enda verður það að teljast ógerlegt að ¦ stöðva framalöngun ungra og efnilegra stúdenta. Til þess að standast kostnað við hinar nýju deildir mætti verja þeim 20 000,00 kr., sem nú eru á fjárlögum til viðskipta háskóla, en gera má ráð fyrir, að háskólinn gæti sjálfur lagt fram 4 000,00 kr- úr almanaks- sjóði til kennslu í eðlisfræði og stærðfræði. VERKAMENN 1 HAFNARFIRÐI Frh. af 1. síðu. fundurinn svo á, að kaupupp- bót beri að miða við fram- færslukostnað tvo síðustu mán- uði ársins, því á þeim mánuð- um hefir og mun dýrtíð helzt aukast, en Ihinsvegar ekki gefist rétt yfirlit yfir hina auknu dýrtíð, ef tteknir verða til grundvallar sex síðustu mánuðir ársins eins og nefnd lög ákveða, og skorar því fund- urinn á Alþingi að samþykkja framkomið frumvarp Alþýðu- flokksins . um .breytingar .á framangreindum lögum, enda er þ að í fullu samræmi við kröfur verkamanna þar um." Að lokum voru umræður um atvinnumál og var samþykkt áskorun á ríkisstjórnina um fjárframlög til aukningar at- vinnu fyrir hafnfirzka verka- menn. I) „Lagarf oss" fer héðan annað kvöld vestur og norður tttn land til útlanda. FORNVERZLUNIN Grettisgötu 45 A. — Allt er keypt. Enski sandikennarinn, dr. J. McKenzie, flytur fram- haldsfyrirlestur í kvöld kl. 8 um „Castles, mansions and oottages". Nokkrar skuggamyndir vejða sýndar. NÝJA BIO ¦ Njósnari kardínálaits Spennandi og viðburðarík amerísk kvikmynd frá Fox um hreysti og hetjudáðir, er gerist í Frakklandi á dögum Richelieu kardinála. Aðalhlutverkin leika: Anmabella og Conrad Veldt. AUKAMYND: RÖNTGENGEISLAR Stórmerkilieg mynd um töframátt röntgengeislanna. SKEMMTIFELAGIÐ GÖMLU DANSARNIR. í Alþýðuhúsinu við Hverfisgötu laugardaginn 18. nóv. kl. 10 e. h. Áskriftarlisti og aðgöngumiðar frá kl. 2, sími 4900. Á föstudag sími 4727. Harmonikuhljómsveit (4 manna). Eingöngu gömlu dansamir. heldur Félag harmonilculeikara í Oddfellowhúsinu sunnu- daginn 19. þ. m. kl. 10 síðdegis. Nýju dansarnir niðri. Eldri dansarnir uppi. HarmonikiiMióiiisveltir og hljómsveit Aage Loraiige -l.eika. Aðgöngumiðaslan hef st kl. 6 s. d. Wýjar bœknr: HAGNÝT BARNASÁLARFRÆBI eftir Charlotte Búhler pró- fessor í barnasálarfræði- íslenzk þýðing eftir Ármann Hall- dórsson. — Bókin lýsir í aðalatriðum undirstöðustaðreynd- um þróunarinnar á bernsku- og unglingsárunum og tekur jafnframt til mðferðar fjölmörg, hagnýt uppeldisvandamál. FEGRUN OG SNYRTING eftir norska. lækninn dr. Alf Lorentz Örbeck í íslenzkri þýðingu eftir frú Kristínu Ólafsdóttur lækni- Þetta er stórmerkileg bók, sem leysir úr ótal vanda- málum varðandi fegrun og snyrtingu líkamans. — 64 myndir eru í bókinni. MANNKYNSSÁGA- Ágrip, eftir Ólaf Hansson menntaskólakenn- ara, sem framvegis verður notað til inntökuprófs í Menrita- skólann í Reykjavík, en auk þess hentug kennslubók í efstu bekkjum barnaskólanna o. fl. skólum- BARNABÆKUR: Hans og Gréta með litmyndum. Rauðhetta með litmyndum. Mjallhvít og Öskubuska með teikningum eftir frú Barbara W. Árnason. Kóngsdóttirin, sem svaf í 100 ár (Þyrnirós) með teikningum eftir Tryggva Mágnússon-: BÆKURNAR FÁST HJÁ NÆSTA BÓKSALA Boomps — a — Baisy DffiLE SKEMTIATHIÐI: 1 Akr@batfk: laiga Elís, 2 Einsfinenr: Ævar Kvnran, 3. Steppdnnass Gnlla Pérasriais, 4. Má- stakkar syn@|a, 5. Úvmmt, ¦ anglýst siðar. Aðgðngnmlðar verða seldlr frá M. 4—7 í dag og á mnrgnn.

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.