Alþýðublaðið - 21.11.1939, Blaðsíða 4

Alþýðublaðið - 21.11.1939, Blaðsíða 4
R WttÐJUDAGUR 21. NÓV. 1939 MarLi Antolnette. Mdimsfræg og hrífandi f ögur Metro Góldwyn Mayer stórmynd, að nokkru leyti gerð samkv. æfisögu diottningárinnar ©ftir Stefan Zweig. Aðal- hlutverk: Marie Aníoiraette NORMA SHEARER Axel Fersen greifi TYR0NE POWER Lúðvlk XV. JOHN BARRYMORE Lú&vflt XVI. ROBERT MARLEY E.s. JUden fer annað kvöld til Arnarstapa og Breiðafjarðarhafna. Flutn- ingi veitt móttaka til kl- 5 á morgun. Útbreiðið Alþýðublaðið. Hænsnafóður Bætiefnarík varp-blanda Hf. FISKUR Sími 5472. VEIKUR REYR Frh. af 3. síðu. látinn og ekki getað komið, nema ef hann hefir svipaðan smekk og ég, siðspilltur embættismaður, sem þó kann betur við að vera viss um, að þeir „kokkteilar", sem ég drskk, einkanlega í sjó- volki, séu fengnir frjálsri hendi. Víst er 1250 kr. bitlingur og eeta i fiárveitinganefnd mjór þvgngur af breiðu skinni. En mér þætti fró&legt að vita, hvort öðrum hefir tekizt betor að teygja skinn sér tíl gagns, ábata og upp- hefðar en J. P. pérona vesæla spotta. Til hvers er hann ekki líklegur við frekari iðkun! Hvað mundi ékki slíkúr maður geta gert sér úr embætti á borð við landlæknisembættið? Hvílík skrif- stofa! Hvíiíkar veizlur! Hvílík „navigasjon"! Og hvert muMdi verða hlutfall ríkisreikninganna og fjárlaganna, ef allir, sem hiut eiga að málf, væru svo höf ðinglega sfcnaðir að teygja á svipaðan hátt ur sinum skæklum? Og speriingurinn, vandlætingin og merkilegheitin! Já. Ég heö gaman að mann- skepnunni og öfunda ekki vini mína af sínum skepn'um, sem eru svo leiðinlega samkvæmar sjálf- um sér, að þær hendir ekki að fetta sig, setja upp stýri og mala nema við eigi, leggja ætíð skottið {aftur á milli fótanna, þegar þeim foer að blygðast sín og hregzt jafnvel 'aldiei að vita, hvað þær bafa étíð. J. P. fér með gleiðgosaleg þrigzl í sambandi við veru mína og starf á Isafirði og viðskilnað þar, svo sem ég og Alþýðuflokk- urfnn, sem ég léði þar að vísu ófullkomib lið, stæðum þar höll- um fæti gagnvart honum og hans flokksdótí. Heyr undwr mikit, heyr örlygi,. heyr mál mikit, heyr manns bana, eins eða fleiri . — og er hér efni í aðra grein. VÍIm. Jónssou. 1« O* G« T« IPAKA. Fundur í kvöld. Venju- leg fundarstörf. Músik-tríó skemmtír. Æ,X. FRUMVARP UM ALENNAN VINNUSKÓLA Frh. af 3. síðu. skemmda af náttúrunnar völd- um. Þegar sérstaklega stendur á vegna ófyrirsjáanlegra at- vika, svo sem eldsvoða, ó- þurrka, flóða o- s. frv., skal stjórn vinnuskólanna heimilt að senda vinnuflokka til aðstoðar einstaklingum. Kermslumálaráðherra ákveð- ur árlegan starfstíma einstakra vinnuskóla, að fengnum tillög- um forstöðumanns. Hvert nám- skeið í vintouskóla standi þó eigi skemur en í 2 — tvo mán- uði. Við val verkefna skal höfð hliðsjón af því, hvort unnt sé að hagnýta sem bækistöð fyrir einstaka vinnuskóla, húsa- kynni, sem eru í eign hins op- inbera, svo sem hús barna- eða unglingaskóla o. s- frv. Líkamleg vinna og nám. Vinnuskólapiltar skulu dag- lega vinna líkamlega vinnu í 6 stundir. Auk þess skal einni stund varið til fræðslu um lög- mál vinnunnar og vinnutækni, eða sögu þjóðarinnar og nátt- úru landsins. Kennslan skal miða að því að glæða áhuga nemendanna á félagslífi og samstarfi, bindindi um skaðleg- ar nautnir, vinnu, frelsi þjóð- arinnar og lýðræði. Einni stund skal og daglega varið til í- þróttastarfsemi, og skal sérstök áherzla lögð á félagslegar í- þróttir, Ieikfimi, glímu og sund- Vinnuskólapiltr skulu fá ó- keypis húsnæði, eða vist í skýl- um eða tjöldum, fæði, kennslu og afnot ytri vinnufata, þar á meðal skófatnaðar og hlífðar- fata. Auk þess skulu þeir fá greitt kr. 0.50 fyrir hvern virk- an dag, er námskeiðið hefir staðið. • Inntökuskilyrði í vinnuskóla eru þessi: að umsækjandi sé fullra 18 ára, en yngri en 22 ára- Ef rúm leyfir og forstöðu- maður telur ástæðu til, má þó veita undanþágu frá þessum aldursákvæðum, enda sé um- sækjandi fullra 16 ára eða eigi fullra 24 ára. — að umsækjandi hafi — að áliti læknis — heil- brigði til að stunda nám og vinnu í skólanum og sé eigi haldinn næmum sjúkdómi. Að loknu námi skal hverjum nemanda afhent skírteini, er sýni, hversu hann hafi leyst námið og störf af hendi, og skal haga gjóf vitnisburðar skv. nánari ákvæðum reglugerðar. Þeir, sem lokið hafa námi í vinnuskóla og hlotið loflegan vitnisburð, skulu síðar, að öðru jöfnu, ganga fyrir vinnu hjá hinu opinbera. Ríki og bæir beri kpstnaðinn. Kostnaður við framkvæmd laganna greiðist úr ríkissjóði. Ef verk, sem unnin eru, eru leyst af hendi í þágu einstakra bæjar- eða sveitarfélaga og skv. beiðni þeirra, skal þeim þá skylt að greiða nokkurn hluta kostn- aðar, eða allt að helmingi, enda gangi umsækjendur búsettir í því bæjar- og sveitarfélagi fyrir öðrum um vist í þeim vinnu- skóla, er verkið vinnur. í greinargerð fyrir frv. segir m. a-: Kennslumálaráðuneytið skip- aði á síðastliðnu sumri nefnd til þess að endurskoða fræðslu- löggjöfina — og hefir hún haft ðr kommúnista f^JÓÐVILJINN er í dag að *r- belgja sig út af nokkrum aukaatriðum, sem ekki reyndust íétt í skýrslu Alþýðublaðsins um skeylasendingarnar til kommún- ista hér á landi frá Rússlandi. En það er þýðinjgarlaust fyrir hánn að ætía Siér að œyna að blekkja menn með slíkum kattar- þvotti. Þau breyta í engu þeirri staðreynd, sem Þjáðvillinn sjálf- ur varð að viðurkenna daginn eft ir að , Alþýðublaðið birti skýrsl- una, að Rússar hafa varið 160 þúsund krónum tíi skeytasend- inga tíl kommúnista hér á landi síðan í ársbyrjun 1938 án þess að fá þau greidd héðan, og Pjðð- viljinn að staðaldri birt áróðurs- skeyti fyrir stórveldishagsmunum Rússlands, sem bonum þannig hafa verið fehgin upp í hend- urnar. Hvað feemur til að Rússar Ieggja svo mikla áherzlu á slik- an áróður hér á landi? Og hvaða Mutverk vinna kommúnistar hér með honum? Pví er enn ósvarað af Þjóðviljanum. VIÐUREIGNÍN tTI FYRIR HORNAFIRÐL Frh, af 1. síðu. Úr skipinu hefir og rekið talsvert af plönkum, meðal þeirra eru tvær fjalir. — Á báðar er málað skýrum stöf- um, á aðra BERTHA FISSER og á hina er málað: EMDEN. — Auk þessa hefir rekið einhvers konar korn, sag og hálmur. Þáð er bersýnilegt, að engir menn eru í skipimi. Farið verður um borð í skipið undir eins og lægir. Bertha Fisser og Ada Beroen erts bæði til. Alþýðublaðið hefir aflað sér upplýsinga um það, hvort skip með nófnunum Ada frá Bergen og Bertha Fisser séu til. Bæði skipin eru til. Ada frá Bergen er 2456 tonn að stærð og er gert út af útgerðarfélag- inu Bradberg í Haugasundi. Bertha Fisser er 4110 tonn að stærð. Það er gert út frá Em- den í Þýzkalandi. smíðað 1919 í Flensborg á Þýzkalandi. Líklegast er að hér sé því um þýzka skipið Bertha Fisser að ræða, og hafi það breytt nafni sínu og tekið nafn á skipi frá hlutlausu landi. MARIA ANTOINETTA. Frh. af 2. síðu. að eitthvað má að henni finna. Og þessi bók þolir það, að að henni sé fundið. Hún er þrátt fyrir allt bezta bókin, sem út hefir komið á íslenzku á árinu til þessa. , K. ísfeld. —.......... - —¦ frumvarpið til aíhugunar og gert á því nokkrar breytingar. Er frv. nú í þeirri mynd, sem nefndin gekk frá því. í nefnd þessari eiga sæti Jakob Krist- insson fræðslumálastjóri, Sig- urður Thorlacius skólastjóri og Jónas Jónsson skólastjóri. Ef árangurinn af rekstri vinnuskólans, sem frumvarpið fjallar um, verður æskilegur, er gert ráð fyrir, að hann verði upphaf almennrar þegnskyldu- vinnu hér á landi. Mun starf- semi vinnuskólans afla verð- mætrar reynzlu um það, hvers megi yfirleitt vænta af þegn- skylduvinnu. Útbreiðið Alþýðublaðið! ': I DAfi Næturvörður er Páll Sigurðs- son, Hávallagötu 15, shnl 4959. Næturvörður er í Laugavegs- og Ingólfsapótaki... ÚTVARPIÐ: 19,20 Þingfréttir. . 19,50 Fréttír. 20,15 Vegna stríðsins: Erindi. 20,30 Erindi: Um fræðsluflokkd (Ármann Hialldórsson mag- ister). 20,55 Tónleikar Tónlistarskólans: Tríó, eftir Smetana. 21,40 Hljómpl-ötur: Oellófconsert í B-dúr eftir Boccharini. 22,05 Fréttir. Sunidfélagið Ægir heldur skemmtífund í Oddfell- ow uppi í kvöld kl. 9. Sif Þórs sýnir. Síðari verður dansað. — félagar fjölmennið. Hlín, ársrit íslenzkra kvenna 22. ár- gangur er nýkominn út. Efni: Kristín Sigfúsdóttir, kvæði, Hall- dóra Bjamadóttir: Samb. norðl. kvenna 25 ára, Guðný Björns- dóttir: Starfsskýrsla S. N. K., Guðbjörg Stefánsdéttir:: Minning- anorð um Gautlandaheimilið 1848 —99. S. E.: Hún méðir mín og þín, Anna Hlöðversdóttir: Ullar- iðnaður á Islandi, Svava Þorlieáfs- dóttir: Samvinnumál kvenna o. m. fl. Úlgefandi og ritstjóri er Hálldóra Bjarnadóttir. K. F. U. M. og K. Hafnarfirði. Æskulýðsvikan. I kvöld talar cand. theol Magnús Runólfsson. Á morgun talar Árni Sigurjónssion. Söngur, allir vel- komnir. Héimílio og Knon blað Kaupfélags Reykjavíkur og nágrennis, 10. hefti yfirstand- andi árgangs er nýkomið út. Efni: Ragnar ölaf sson: Viðskipta- höft — viðskiptafrelsi, Ingólfur Davíðsson: Garðrækt og kvillar IV., Guðbjörg Birkis: Gulrætur. Sjómiannafélag Reykjavíkur heldur fund annað kvöld kl. 8V2 í Alþýðuhúsinu við Hverfis- giötu. Á dagskrá fundarins eru félagsmál, uppstillingalisti til stjórnarkosninga og önnur niiál. Félagsmenn eru beðnir a& fjöl- menna á fundinn, en þeir verða að sýna skírteini við inngang- inn. Málfunéaflokbur Alþýðuf lokksf élagsins heldur íund i kyöld kl. 8,30 í Alþýðu- húsinu, 6. hæð. Mætið stundvís- lega. F.U.J. F. U. J.-félagar, sem ætla að !taka þátt í fræðsln- og málfunda- fíokki félagsins, mæti í Alþýðu- húsinu 6 hæð í kvöld kl. 8,30. Leiðbeinandi verður sem fyrr Guðjón B. Baldvinsson. * Námskeið í slysavörnum og ihjálp í viðlögum, verður haldið á vegum félagsins, dagana 27. nóv. til 6 desember. Kennari verður Jón Oddgeir Jónsson. , Nánari upplýsingar á félags- fundi er haldinn verður n. k'. föstudag. ÞÝZKI STÁLKÓNGURINN Frh. af 1. síðu. ur hefði hann látíð í Ijós andúð sína á styrjöldinni og gegn þeirri stefnu, sem nú væri rikjandi í Þýzkalandi, með þeim afleiðing- um, að hann 'hefðí verið til- neyddur að hverfa frá Pýzkalandi og lefta fiælis annars stað^r..: Ojðfum til bazars Sálarrannsóknafélags Islands, sem haldinn verður sunnudaginn 26. þ. m. veita undirritaðar mót- tökU: Hólmfríður Þorláksdóttir, Bergstaðastriætí 3. Elísabet Krist- jánsdóttir, Reykjavíkurvegi 27. Guðrún Ámadóttir, Haraldarbúð, Rannveig Jónsdóttir, Laufásvegi 34. Soffía Haraldsdóttir, Tjarnar- götu 36. Guðrún Guðmmndsdóít- ir, - Ránargötu 8. Arnheiður Jónsr dóttir, Tjarnargötu 10C Málfríð- ur Jónsdóttir, Frakkastíg 14. Ingi- björg ögmundsdóttir, Austur- götu 11, Hafnarfirði. Útbreiðið Alþýðublaðið. eao fH Jði frændf. Gullfalleg og áhrifarík kvik- mynd frá Golumbia film er hvarvetna hefir hlotið feikna vinsældir. , Aðalhlutverkin leika: EDITH FELLOWS og LEO CARILLO. Manngæska — mildi — ástúð — þetta þrent eru einkunn- arorð þessarar óvenju góðu myndar er alla mun hrífa og margur mun sjá oftar en einu sinni. , Jarðarfbr konunnar minnar, Þorbjargar Kristjánsdottur, fer fram fimmtudaginn næstkomandi og hefst með bæn á heim- ili okkar, Hörpugöíu 7, kl. 1 eftir hádegi. Helgi J. Jónsson- Sjómannafélag Heykjaviknp iseldiai* Fund í Alþýðuhúsinu við Hverfisgötu miðvikudaginn 22. nóv. kl. 8x/2 síðdegis. ....... DAGSKEÁ: í 1. Félagsmál. 2. Uppstillingarlisti til stjórnarkosningar. 3. önnur mál. Fundurinn er aðeins fyrir félagsmenn, er sýni félagsskír- teini við dyrnar. Félagsmenn mæti réttstundis. - STJÓRNIN. Alpýðukonser M. A.-KVARTETTINN heldur alþýðukonsert í Gamla Bíó fimmtudaginn 23. þ. m. kl. 7 síðdegis. — BJARNI ÞÓRÐ- ARSON aðstoðar. —- Aðgöngumíðar seldir í Bókaverziun Isafoldarprentsmiðju og hjá S. Eymundssyni eftir hádegi í dag. ; jTW'I & Mwítnp ©g svai'íur. Sexþætti keðjutvinninn frá T. & P. Coats. Bezti tvinninn, sem til landsins flyzt. . Kemur i tiag. Verzlusiin. EDIN A 1 rftn íSB (frá Melroses Ltd.) í Vi Lbs. og V2 Lbs. pökkum. Kemur i dsr.g ¥erslunin Edínborg 1 Ármann Halldórsson flyíur erindi í íítvarpíð í kvöld kl. 20,30, er hann nefnir: „Um fræðsliuflokka". Islenzk vefnaiíaroók eftir Sigrúnu P. Blöndal áHall- ormsstað er nýkomið út. Er pá& J. h»fti þissa rits.

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.