Alþýðublaðið - 29.12.1939, Blaðsíða 1

Alþýðublaðið - 29.12.1939, Blaðsíða 1
B3BH5 RITSTJÓRI: F. R. VALDEMARSSON ÚTGEFANDI: ALÞÝÐUFLOKKURINN XX. ÁBGANGUB FÖSTUDAGUR 23. DES. 1939. 303. TÖLUBLAÐ Nokkrir þeirra, sem farizt hafa í loftárásum Rússa á Helsingfors, fluttir til hinnztu hvíldar í kirkjugarði borgarinnar. Tveir fínnsklr herflokkar á skioum sækja óHfluga fram áleiðis til Murmanskbrautar. Forðast alla bardaga og eru komnir fram hjá hersveitum Rússa austur af Salla og Kuolajarvi Sérstðk Norðnr- Iandaherdeild á Finnlajidi? , LONDON í morgun. FÚ. TJ1 REGNIR frá NorSur- ¦"¦ löndum herma, að í ráði sé að stofna sérstaka Norðurlandaherdeild og verði í henni eingöngu æfðir skíðamenn og í- þróttamenn. í Noregi hafa nú safnazt 4 millj. króna handa Finn- um og margir ágætir skíða- menn norskir hafa gerzt sjálfboðaliðar í finnska hernum. Svíar hafa sent Finnum 30.000 skíði. Tíu þúsund sænskar fjölskyldur hafa boðizt til þess að veita við- töku finnskum flóttamönn- mönnum. f Danmörku hafa marg- ir yfirforingjar gerst sjálf- boðaliðar í finnska hern- um. ' «**#^>***<**«s******^**«N*#>r**S0S*#>#*N) f Næturlæknir er Axel Blöndal, Eiríksgötu 31, sími 3951. Næturvörður er í Reykjávíkur- og Iðunnar-apótefci. OTVARPIÐ: 20,15 Útvarpssagan: „Ljósið, s©m Ihvarf", eftir Kiplisng.. 20,45 Píanókvartett útvarpsins: Kaflar úr piainiókvartett, Op. 16, eftir Beethoven. 21,05 Hljómplötur: a) Jólalög frá ýmsum löndum. b) 21,30 Harmónifculög. 21,50 Fréttir. Dagskrárlok. Frá fréttaritara Alþýðublaðsins. KHÖFN í morgun. TVEIR FINNSKIR HERFLOKKAR, tiltölulega fámenn- ir, sækja nú óðfluga fram á skíðum í áttina til járn- brautarinnar milli Leningrad og Murmansk, á svæðinu austan við Kuolajarvi og Salla, þar sem járnbrautin ligg- ur styzt frá landamærunum. Eru herflokkarnir komnir fram hjá vígstöðvum Rússa og að baki þeim, en hafa forð- ast alla árekstra við hersveitir Rússa, af því að þeir eru of fámennir til þess að þola nokkurt mannfall og tilgangur- inn með för þeirra aðeins sá, að rífa upp járnbrautina og stöðva þar með alla frekari herflutninga Rússa til Norður- Finnlands fyrst um sinn. . Er árangursins M þessari frækilegu tilraun hinna finnsku skíðamanna béðið með miklum spenningi úti um allan heim. Við landamærin sjálf, austur *" af Salla og Kuolajarvi, að baki hinum finnsku skíðamanna- flokkum, eru háðar grimmileg- ar orustur. Hafa Rússar safnað þar miklu liði til þess að stöðva sókn Finna og gera nýja til- raun til þess að brjótast vestur að Helsingjabotni. Virðasjt: Rússar hafa ógrynni af vopnum, bæði fallbyssum og hríðskotabyssum og var lát- lausri stórskotahríð haldið uppi af þeim á þessum slóðum í gær. Annars staðar við finnsku landamærin var lítið um or- ustur í gær og er talið að fann- fergi og frostharka hafi valdið því. Á Petsamovígstöðvunum sitja um 150 skriðdrekar Rússa fastir í fönn, en á sumum stöð- um hafa Rússar gert úr þeim yagnaborgir og verjast þar. Hlutlausir fréttaritarar síma, að Rússar hafi fengið mikinn liðsauka á Kyrjálanesi, að því, er þeir telja, úrvalalið, og á- ætla þeir að þessi liðsauki muni þegar nema um 100 þúsundum manns, og þykir því líklegt, að mjög alvarleg sókn af hálfu Rússa sé þar í aðsigi. Siðaste umræða gjárljgganna: Atvinnubætur og verklegar framkvæmdir eins og áður. Alger stefnubreyfiiig heflr orðið b|é QárveltInganefnd frá pwi I növ. f haust. ----------------_*.-----------;— Hœsta f járlög sem haf a verið gerð. "0 JÁRLÖGIN voru tekin til 3. umræðu í sameinuðu * ¦*• þingi í gær kl. 5 og stóðu umræður með matarhléi, kl. 8—9 tii kl. að ganga 6 í morgun. Þegar frumvarpið var tekið til 3. umræðu, lágu fyrir breytingartillögur fjárveitinganefndar, auk langs nefndar- álits og breytingartillögur frá einstökum þingmönnum. Seint í gærkveldi komu miklu fleiri breytingartillögur. Þegar fjárveitingarnefnd kom saman í haust í byrjun nóvem- bermánaðar var sú skoðun ráðandi að vegna stríðsástandsins og mjög ískyggilegs útlits yrði að skera öll útgjöld mikið niður og vitanlega hlaut það, samkvæmt skoðun tveggja stærstu flokkanna í þinginu, að koma harðast niður á verklegum fram- kvæmdum, atvinnubótum og öðrum álíka nauðsynjamálum. En samkvæmt framhalds nefndaráliti fjárveitingantefnd- ar og breytingartillögum henn- ar við fjárlagafrumvarpið hefir orðið gjörbreyting á þessari stefnu. Samkvæmt því sem nú liggur fyrir verða þetta einhver hæstu f járlög, og atvinnubætur og raunverulegar framkvæmdir verða í krónutali sízt minni en áður, því. að útgjöld til verk- legra framkvæmda hækka um 173 þúsund krónur. Þessi niðurstaða ter mjög at- hyglisverð fyrir almenning. — Alþýðuflokkurinn hefir alltaf haldið því fram, að ekki væri hægt að minka verklegar fram- kvæmdir og þar með atvinn- una í landinu á svona tímum. Hinsvegar hafa , Sjálfstæðis- menn á undanförnum árum hamrað á því að allt bæri að spara og fjölda margt ætti að skera niður. Nú hafa þeir haft anntjón skjálftunnm ð TvrklnilL Talið, að 8ÖÖ§ manns hafi beðið bana og að minsta kosti lööööö hafi særst. H LONDON í morgun. FÚ. ERLÖG hafa verið sett í tveimur héruðum í Tyrklandi, vegna þess ástands, er hefir skapazt af völdum lándskjálft- anna. ^ Hermenn og lögreglumenn eru á verði við rústirnar til þess að koma í veg fyrir rán og gripdeildir. Hafa hermennirnir fyrir- skipun um að skjóta hvern þann, sem gerir tilraun til slíks. Tala þeirra, stem farizt hafa og meiðst í landskjálftunum, mun vera nálægt 125 000, þar af að minnsta kosti 8000 dauðir. Hjálparsveitir, sem nú eru að hrynja í fyrstu kippunum í komnar til ýmissa staða á land- skjálftasvæðinu, eiga við hina mestu erfiðleika að stríða. Hús standa enn víða í ljósum loga í hálf- eða gersamlega hrundum borgum og bæjúm og frosthark- an er mikil. Margt manna, sem flýði borgirnar, er húsin tóku gærmorgun, hefir frosið í hel. Tyrkneska stjórnin hefir gert fjölda skyndiráðstafana til að bæta úr mestu bágindum fólksins og hver bílalestin á fæt- ur annari hefir í dag lagt af stað til landskjálftasvæðisins. tækifæri til að móta fjárlögin og þeir hafa komizt að niður- stöðu, sem vteldur þvi að þetta verða einhver hæstu fjárlög,, sem við höfum haft. Samkvæmt fjárlaigafrumvarp- iwu og breytmgatillöguim fjárveit- iinganefndar verða atvinnubœtur 500 púsund kránur, eins og áðUr. Verklegar framikvæmdir, vega- og brúagerðir, hafnargeröir o. s. frv. hækka um 173 pús. kr. ASaihækkanir á útgjajdaliðum stafa af dýrtíðænni, p. é: vaxandi reksturskostnaði. Pannig hækka újtgjöldin tll sjúkrahúsanna um 280 þús. kr. Þá hækkar sú upp* hæð, sem ætluð er til vaxta og afborgana af Iánum, og stafar það af lækkun ísl. krónu. Vext- irnir hækka um 400 þús. kr. og afborganir lána hækka um svip- aða upphæð. Nemur vaxtabyrðin |iú í áætluninni um 2 mill]. kr. Til þess að mæta þessum ó- bjákvæmilegu g]"aldaaukningum vegna dýrtíðarinnar og þeirri hækkun, sem orðið hefir til verk- legra framkvæmda, verður óhjá- kvæmilegt að skera niður nokkra gjaldaliði. Lækkanimar eru þessar helzt- ar: Framlag til Byggingar- og landnámssjóðs lækkar um 75 þús. kr. og framlag til verkfærakaupa- sjóðs lækkar um 30 þúsund kr. Auk þessa eru ýmsar smærri lækkanír á öðrum styrkjum til bænda. Þá er framlag tii fiski- veiðasjóðs lækkað um 30 þúsund kr. Þó er gert ráð fyrir því, að rífeissjóður taki á 'áriniu lán handa sjóðnum, svo að sjóðurinn ætti a. m. k. að fá jafnmikið' fé milli handa og þó sentiilega öllu meira en áður. Pá er gert ráð fyrir því, að framlagið til Fiskimála- sjóðs (fiskimálanefnd), sem und- anfarin ár befir verið 400 þús. kr., verði lækkað a. m. k. niður í 100 þús. kr. Þó er þess að gæta, að annar aðaltekjuliður fiskimála- nefndar, sem er úitflutningsgiald'r ið, hækkar væntanlega allveru- lega á árinu, eða í beinu hlut- falli við verðhækkun útflutnings- varanna. Má og vera að fiski- málanefnd geti með nýjum fram- kværndwm aukið starfsemi sína Toprinn flaf- steinn seldn ftt flaínarfjarðar. Topiiöism i Reykjavik ffflkkar'iafnt oy Hétt. T* OGARINN Hafsteinn ¦*¦ hefir verið seldur til Hafnarfjarðar og eru kaup- endurnir Loftur Bjarnason og Tryggvi og Ólafur Ófeigs- synir. Seljandinn -var Ut- vegsbankinn og nam sölu- verðið um 300 þúsund kr. Jafnt og þétt fækkar togur- unum hér í Rvík. Það gerir fram tíðarútlitið ekki glæsilegra fyrir okkur Reykvikinga. Það virðist bókstaflega allt stefna að því að draga úr sjávarútvegi, sem sé stundaður héðan. Vélbátarnir fara allir til Keflavíkur og Sandgerðis og togararnir fara til Hafnarfjarðar og ísafjarðar. Vitanlega er ekki nema gott um það að segja að atvinnu- vonir manna á þessum stöðum batni, en það er jafnískyggilegt fyrir því fyrir Reykvíkinga, að sjá hvert skipið af öðru fara úr bænum, ekki aðeins verka- lýðinn, heldur alla. og þar með tekjur sínar. Hins vegar liggur fyrir frv., sem stefn- ir að því að draga mikið úr fiskimálanefrid eða jafnvel að af- nema hana; en enn er ekki hægt að sjá hvefnig þessu máli reiðir af. Þá er gert ráð fyrir, að útgjöld til Iandhelgisgæzlu lækki um 100 þús .kr., enda er gert ráð fyrir, að ekki verð;i eins mikil þörf fyrir jafn sterka landhelgisgæzlu nieðan stríðið stendur. Loks má telja, að gert er ráð fyrir lækkun á útgjiöldum til stran-dferða. Helztu tekjtuhækkanir, sem gert er ráð fyrir, er hækkun á 'tekjum af áfengi og tébaki, eða um 386 þús. kr. En alls nemur hækkunin é tekjuliðum 1 millj. og 70 þús. kránum. Fjárveitinganefnd víll gefa rik- isstjórninni heimild til að draga ár útgjiöldum, sem ekki em bund- in í öðrum lögum en fjárlögum, iim allt að 20<>/o, ef svo ófyrirsiá- tolegir viðburðír gerðust, að Uni raunverulegt hallærisástand yrði að ræða. í dag hefjast umræður aftur um fjárlögiin Kl. 5 og standa tíl kl. 7. Fundur hefst aftur í kvöld ki. lli/a og mun standa lengi nætur. N

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.